73353

Продукти харчування та Домогосподарство

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Повторити й активізувати ЛО теми. Систематизувати вживання слів some any у питальних та заперечних реченнях. Розвивати здібності учнів до планування свого висловлювання. Виховувати повагу до смаків та вподобань людей країни мова, якої вивчається.

Английский

2014-12-11

849.52 KB

0 чел.

 

                                                                    Ноздратенко Інна Володимирівна

                                                                      вчитель англійської мови   

                                                                             Новоукраїнської ЗШ І-ІІІ ст. №6                

Тема: «Продукти харчування» та «Домогосподарство».

Мета: Повторити й активізувати ЛО теми. Систематизувати вживання слів some| any у питальних та заперечних реченнях. Розвивати здібності учнів до планування свого висловлювання. Виховувати повагу до смаків та вподобань людей країни мова, якої вивчається.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для самостійної роботи, малюнки.

Хід уроку.

 1.  Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.
 2.  Привітання.

Good morning, children, I am glad to see you!

How are you today? Are you ready for the lesson?

 1.  Повідомлення теми та мети уроку.

Today we are going to revise the words we learned and we will practice the usage of words some \ any in different s-s.  

 1.  Уведення в іншомовну атмосферу.

Lets revise our patter: 

Betty Botter had some butter, 
"But," she said, "this butter's bitter. 
If I bake this bitter butter, 
it would make my batter bitter. 
But a bit of better butter-- 
that would make my batter better."

 1.  Перевірка домашнього завдання. (_______________)
 2.  Гра  «Noughts and Crosses»

       1

     2

     3

       4

     5

     6

       7

     8

     9

 1.  Tell me please in English :
 2.  Пачка соку.
 3.  Бутилка олії.
 4.  Лоток яєць
 5.  Плитка шоколаду.
 6.  Пакет борошна.
 7.  Баночка кока коли.
 8.  Рибні консерви.
 9.  Банка джему.
 10.  Пачка масла.

ІІ. Основна  частина уроку.

 1.  Виконання вправ  у підручнику. (_______)
 2.  Практикування вживання слів кілька/трішки у реченнях.

Make up s-s:

#  cream | jar| There | іs | in the| some.

# There | any | not | are | apples | basket | in the.

# Are  | any | there | bananas | bag | in the?

3. Фізкультхвилинка. (Bananas)

         3.Аудіювання тексту: ( Див ст. 61, та картки №1)

IN THE SHOP

Seller: Hello, Alex ! What do you want today?

Alex: I want a carton of orange juice and two bottles of water, please!

S: Here you are. Anything else?

A: Yes I also want a bag of rice, some eggs, a pound of sausages and cheese.

S: Sorry we have not got any cheese or eggs, but we have got rice and sausages. Here you are. A poud of sausages and a bag of rice. Do you want any milk and sugar.

A: No, thanks. Have you got any chocolate?

S: No, sorry. But we have got chocolate ice-cream.

A: OK, I will take it.

S: Here you are. One chocolate ice-cream.

№1

Прослухай діалог познач «√» продукти , які купив Алекс.

milk

tea

juice

 cream

 water

 rice

 butter

 eggs

 sausages

cheese

 sugar

 chocolates

 ice-cream

№2

Прослухай діалог познач «√» продукти , які купив Алекс.

milk

tea

juice

 cream

 water

 rice

 butter

 eggs

 sausages

cheese

 sugar

 chocolates

 ice-cream

 1.  And now let’s speak about your breakfast/ lunch\supper (картки №2)

Complete: (доповни)

For breakfast I usually have_________________________________________________.

For lunch I want__________________________________________________________.

For supper I eat___________________________________________________________.

5. Повторення лексичного матеріалу  теми House holding.

Match these pictures with word combinations.

To go shopping, to walk the pet, to do cooking, to clean the room, to fix things, to wash the dishes.

 

ІІІ. Заключна частина уроку.

 1.  Виставлення оцінок.
 2.  Домашнє завдання.(______________)
 3.  Підведення підсумків уроку.

Today at the lesson we spoke a lot about our topics we had learned. What was the most interesting for you and what was difficult?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16110. Комерційне право 2.84 MB
  Книга загострює увагу на найбільш актуальних проблемах підприємництва, спрямована на поєднання в процесі навчання теорії і практики. Практикум містить методичні вказівки для підготовки та проведення занять з курсу «Комерційне право», практичні поради, ситуаційні завдання, основою яких є реальні судові прецеденти...
16111. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 2.72 MB
  Аналізуються загальні положення кримінально-правової кваліфікації - її поняття, підстави та принципи, а також питання кваліфікації окремих типів діянь, передбачених Кримінальним кодексом України - кваліфікації злочинів, з урахуванням стадії їх вчинення, вчинених у співучасті, множинності злочинів тощо.
16112. Історія держави і права зарубіжних країн 1.63 MB
  Держава і право Стародавнього Єгипту. Держава і право Стародавньої Греції. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права в Англії. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права у Німеччині. Держава і право США.
16113. Житлове право України 1.2 MB
  Мічурін Є.О. Сліпченко С.О. Соболев О.В. Житлове право України Науковопрактичний посібник. Харків: Еспада 2004. С.318. У посібнику розглядаються питання житлового права України характеризуються основні засоби здійснення права на житло що передбачені Конституцією Ук
16114. Господарське законодавство 2.72 MB
  Нормативне регулювання господарських відносин ґрунтується на встановлених Конституцією України основних засадах правопорядку у сфері господарювання, про що згадується в Преамбулі Господарського кодексу України, а в ст. 5 Господарського кодексу цьому питанню приділяється спеціальна увага. Зокрема
16115. Державне управління. Навчальний посібник 1.54 MB
  Навчальний посібник «Державне управління» зорієнтований на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної служби та магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». У посібнику розглядаються основи теорії державного управління, система органів державної влади в Україні, їхні функції та повноваження, напрямки реформування організаційних структур державного управління за Концепцією адміністративної реформи в Україні, основи внутрішньої організації та менеджменту державних органів.
16116. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник 2.05 MB
  У підручнику висвітлюються основні питання Загальної частини кримінального права України, розкривається зміст (у загальних рисах) кримінального законодавства іноземних держав. Розрахований на студентів, аспірантів (адюнктів) та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також науковців і практичних працівників
16117. Риторика. Навчальний посібник 1.98 MB
  Розглянуто предмет риторики, основний зміст понять і всіх розділів класичної риторики. Висвітлено надбання цієї науки за всю історію її розвитку, які покладено в основу сучасних наук: неориторики, стилістики, поетики, прагматики, теорії комунікації тощо. Посібник містить також дидактичний матеріал та зразки ораторської майстерності.
16118. Державне управління. Навчальний посібник 3.49 MB
  Посібник подає у формі навчального матеріалу основні теоретичні засади науки державного управління. Викладені у ньому основи адміністративно-управлінської науки - історія та теорія державного управління - розглядаються в контексті сучасних досягнень у цій галузі й базуються на практичній управлінській діяльності.