73388

Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Походження етимологія слова. Як це цікаво проникати в багатоколірний світ слова досліджувати розбирати і вивчати його. Старі слова набувають нового сенсу: мишка пристрій без якого не обійтися при роботі за компютером кішка спеціальні крюки у верхолазів кінь і козел гімнастичні снаряди.

Украинкский

2014-12-15

95.06 KB

7 чел.

Урок №92

Тема.          Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови.

Мета:

□ навчальна: ознайомити учнів з етимологією як розділом мовознавчої науки; з етимологічним словником; формувати вміння аналізувати походження слів, працювати з етимологічним словником; формувати лінгвістичну, інформаційну, пізнавальну, комунікативну компетенції;

□ розвивальна: збагачувати словниковий запас учнів, сприяти розвитку інтелектуальних та творчих здібностей, за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти загальному мовленнєвому розвиткові особистості школярів;

□ виховна: виховувати стійкий інтерес до походження та історії слів рідної мови, здійснювати цілеспрямоване патріотичне виховання учнів.

Внутрішньопредметні зв'язки: культура мовлення і стилістика; текст (риторичний аспект).

Міжпредметні зв'язки: історія, краєзнавство, природознавство, література, іноземні мови.

Обладнання: картки (структура проекту, пам'ятки), етимологічний словник.

Тип уроку: урок-проект.

Вважай нещасним той день або той час,

в який ти не засвоїв нічого нового і нічого

не додав до своєї освіти.

Я. А. Коменський

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Психологічна настанова

Учитель. На думку Анни Ахматової, серце вгамовується правильним диханням, а чорні думки — вірою в друзів. Вдихніть повітря на повні груди, а потім видихніть. Візьміть руку сусіда по парті і потисніть її, скажіть сусідові щось приємне.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Формулювання теми й мети уроку

► Послухайте текст. Що нового ви дізналися? Сформулюйте тему та мету уроку.

    Яка людина, починаючи з раннього віку, не замислювалася про походження самої себе, не думала про те, як виникло життя на Землі, про те, звідки з’явилися багато предметів і явищ? Можна припустити, що ці питання народилися разом з початком епохи людства.

Як це цікаво — проникати в багатоколірний світ слова, досліджувати, розбирати і вивчати його. Змінюється світ, змінюється і мова, з’являється необхідність давати імена новим предметам, ознакам і явищам. Старі слова набувають нового сенсу: мишка — пристрій, без якого не обійтися при роботі за комп’ютером, кішка — спеціальні крюки у верхолазів, кінь і козел — гімнастичні снаряди. Так слово все далі і далі вирушає від свого первинного значення. Чим старше слово, тим складніше розібратися в його походженні. Тоді на допомогу приходять етимологічні словники. Познайомившись зі словом ближче, ви вже ніколи не будете вживати його не до ладу. Ваша мова стане яскравою, виразною. Вдалого знайомства із словами рідної мови! (З журналу)

Отже, на уроці ми дізнаємося, звідки походять окремі слова, з’ясуємо, чому ми так говоримо. Будемо істориками, перекладачами і станемо знавцями рідного слова.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Характеристика проекту «Правда про слова»

► за змістом — міжпредметний;

► за кількістю виконавців — колективний;

► за тривалістю — міні-проект.

Результат виконання проекту: презентація «Чому ми так говоримо»

Робота з теоретичним матеріалом у парах за стратегією «Читання з позначками»

► Прочитайте текст і позначте нову для вас інформацію. Сформулюйте 2-3 питання до тексту.

У слів, як і у людей, є своя історія, своя доля. Вони можуть мати родичів, багатий родовід, і навпаки, бути круглими сиротами. Слово може розповісти нам про свою національність, про своїх батьків, про своє походження. Вивченням історії лексики і походження слів займається цікава наука — етимологія.

Слово «етимологія» походить від грецьких слів «етимон», що має значення «правда», «істина», і «логос» — слово. Тому етимологія займається встановленням істинних значень слів. Етимологи займаються вивченням слів, щоб уточнити всі зміни, що сталися з ними. Існує безліч шляхів, якими сучасне слово прийшло в мову. Більшість слів англійської мови латинського та грецького походження. Наприклад, від латинського слова «манус» (рука) утворилося багато слів, такі як манікюр, маніпулювати. Грецьке слово «граф» (писати) дало англійській мові телеграф (відправляти послання далеко), фонограф (записувати звуки), географія (записи про Землю). Багато слів виникло за допомогою латинських і грецьких суфіксів і приставок. Анти — (проти) вживається в багатьох словах, наприклад, антисептик, антисвіт. «Астро» (зірка) дало нам слово «астронавт».

Завдяки давнім текстам, порівнянню слів зі словами з інших мов, етимологія відновлює історію слів: як вони виникли в мові, їхнє джерело та зміну їхнього значення. Етимологія — вчення про первісне значення слова, наука про походження слів, їхній історичний розвиток, спорідненість їх із іншими словами (3 журналу).

Презентація етимологічного словника (сторінка для допитливих)

Аудіювання

► Послухайте текст і визначте незнайомі для вас слова. Розкажіть, яка інформація міститься в етимологічному словнику.

Перший друкований етимологічний словник української мови Ярослава Рудницького, що виходив англійською мовою окремими випусками з 1962 до 1977 року (вип. 1-16 на літери А—Ж), які згодом були перевидані у двох томах з додатком авторських робочих матеріалів на решту літер. Перший том словника містить слова на літери А—Ґ, другий — на літери Д—Ж та опубліковані на правах рукопису слова на 3—Ь. Кожна словникова стаття будується за однією формулою: слово кирилицею, його літературні й діалектні різновиди, семантика, синоніми та переклад англійською мовою, порівняння з відповідниками в інших мовах, вичерпна історія слова. До словника включено значну кількість запозичень різного часу, етноніми, топоніми та власні імена (З журналу).

Словникова робота за текстом

Етнонім — термін для позначення будь-якого етносу або етнічної спільності: роду, племені, племінного союзу, народу, народності, нації. Топонім — назва місцевості, регіону, міста, селища, гірського масиву, пустелі або будь-якої іншої частини поверхні Землі, тобто географічна назва.

Кирилиця — одна з двох абеток староцерковнослов’янської мови, що лягла в основу деяких абеток, переважно слов’янських мов.

Утворення груп, розподіл ролей

► Хто перший пояснить значення, походження слова, набирає команду і обирає завдання для групи.

Слова для пояснення: абетка (азбука, алфавіт), походження назви свого міста (села), свого імені, прізвища, слова сім’я, народ.

Розробка проекту (завдання для груп)

Виконавці (групи)

завдання

Історики

З’ясувати походження назви «Україна». Підготувати презентацію з теми «Історія назви моєї країни»

Краєзнавці

Пояснити етимологію топонімічних назв рідного краю. Підготувати проект «Як у нас на Україні...»

Народознавці

З’ясувати за допомогою етимологічного словника історію слова «козак». Підготувати усний журнал «Лицарі доблесті: хто вони?»

Соціологи

Провести опитування «Чи існує звязок між словами в різних мовах? Чи замислювалися ви над розвязанням цих проблем?»

Журналісти

З’ясувати походження і значення слів на позначення народних символів (барвінок, верба, калина). Створити проект у вигляді газети «Цікаво про народні символи України»

Дослідники

З’ясувати походження та значення найчастіше вживаних сучасних імен. Підготувати стіннівку «Моє ім’я»

Ерудити

З’ясувати походження поширених українських прізвищ, визначити за прізвищами, чим займалися наші предки. Підготувати презентацію «Роде наш красний...»

Мовознавці

З’ясувати походження і значення відомих учням мовознавчих термінів (фонетика, орфоепія, префікс, апостроф...)

Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної групової роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь із теми

►  Повторіть правила роботи в групі, послідовність роботи над проектом.

►  З’ясуйте за допомогою етимологічного словника значення і походження слів, уведіть їх у зв’язне висловлювання.

► Підготуйтесь до презентації проекту.

Етимологічна довідка

Слово Україна вперше згадується в Київському літописі під 1187 роком. Існує кілька версій походження назви. Першим значенням слова Україна є країна. Також це слово означає прикордонну землю, будь-яке відокремлене місце, країну в цілому. Також вважають, що назва «Україна» утворена від дієслова украяти, відрізати й означає «відділений шматок землі», «відділена частина території племені». У часи розпаду Київської Русі на окремі незалежні землі слово «україна» набуло нового значення — «князівство»: Переяславська україна,

Галицька україна, Волинська україна, Чернігівська україна, Київська україна. Деякі сучасні українські дослідники виводять назву від слова край, що первинно означало рідний край, країна, земля.

В українській народній традиції існує безліч легенд та переказів про походження тих чи інших топонімів, що ґрунтуються на народній етимології. Так назва Запорожжя походить від порогів у нижній течії Дніпра. Землі, які знаходились південніше Києва, за порогами, отримали назву запорозьких, а край — Запорожжя. Назва Сорочинці виводиться в одному переказі від того, що його заснували сорок ченців. Азовське море, за численними легендами, було назване так тому, що в ньому втопилася дівчина на ім’я Аза, яка так і не діждалася свого милого з походу. Назва притоки Дніпра Орель за легендою походить від того, що величезний змій запрягся в плуг і проорав величезний рів, по якому й потекла річка. Річку Чортомлик — через те, що в ній кошовий Сірко застрелив чорта, а той тільки мликнув догори ногами. Селище Томаківка за однією з версій було названо так після відвідин цариці Катерини. Вона побачила на городі квітку й запитала, що то так гарно цвіте. Їй відповіли: «То маківка».

В історичній літературі існує чимало версій походження слова «козак». Один із польських дослідників виводив це найменування від легендарного ватажка, що в давні часи успішно боровся з татарами. Звали його буцімто Козак. Інший, теж польський учений, пояснював походження цього слова від «коза». Були версії, згідно з якими козаки — не українці, а нащадки відомих у часи Київської Русі войовничих племен хазарів. Турецькою мовою слово «козак» означає волоцюга, забіяка, розбійник. Очевидно, саме звідти воно й прийшло в Україну. Певно, не самі придумали собі наймення захисники нашого краю, а одержали його від ворога. І воно тут прижилося, зовсім утративши негативний відтінок. Бо козак в Україні став синонімом лицарської доблесті й благородства.

IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК

Лексико-етимологічна робота (у групах)

Вправа 1

► Прочитайте текст. Продовжте його поясненням етимології назв птахів синиця, ворона, соловей. За потреби скористайтесь етимологічним словником.

Чи замислювалися ви над тим, чому птахи мають такі назви? Слово лебідь пов’язують із індоєвропейським коренем -еіb — «білий» (лат. аіbus «білий», нім. Еіba, чеськ. Іаbа — назва ріки,  «біла») і вважають, що назва ця дана за кольором. Давати назви птахам за кольором — досить поширене явище.

Ворона — крупний хижий птах з синьо-чорним пір’ям. Сучасне слово розвилося із праслов’янського  «vornъ» — чорний, ворона — птах з чорним чи сірим пір’ям.

Соловей — маленька співуча пташка. Первісне значення «сіра пташка».

Вправа 2

 Прочитайте текст. Що нового ви дізналися? До виділених слів доберіть спільнокореневі, поясніть їхнє лексичне значення.

    Назва квітки братики стає зрозумілою, коли врахувати, що кожна квітка складається з поєднаних двокольорових пелюсток. Етимологію слова червоний можна розкрити лише знаючи, що червону фарбу виготовляли з червяків (кошенілі).

Вправа З

► Прочитайте вірш. Поясніть назви місяців. Які слова допомогли вам це зробити? Випишіть українські назви місяців разом зі словами-родичами (за необхідності доберіть їх самостійно). Запишіть їх парами. З’ясуйте значення виділених слів.

Січень січе, лютий лютує,

Березень плаче, квітень квітує.

Травень під ноги стеле травицю.

Червень складає сіно в копицю.

Липень медовий бджілок чарує,

Серпень чудовий булки дарує.

Вересень трусить груші в садочку,

Жовтень гаптує клену сорочку,

Йде листопад, застеля килими.

Грудень надходить — початок зими!

Ф. Петров

Довідка: Сікти — ударяти, бити чимсь, шмагати (ударяти, бити чимсь гнучким), хльоскати, хльостати, нахльостувати, стьобати, настьобувати; копиця — стіг (щільно укладена купа сіна, соломи, снопів), стіжок; гаптувати — вишити, вигаптувати, розшити, помережати, вимережати, помережити, вимережити, змережати, змережити.

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Бесіда

Що вивчає етимологія?

Як визначити походження і значення слова?

Як користуватися етимологічним словником?

Що вас здивувало на уроці? Що нового ви дізналися? Оцініть свою роботу та роботу групи.

Оцінювання роботи групи за критеріями

Для виставлення середнього балу складіть усі бали, виставлені групі, та поділіть на вісім.

Правила успішної командної роботи

1. Пам’ятай, що ти — частина команди, без тебе команді буде важко.

2. Будь активним.

3. Вчасно та ретельно виконуй доручену справу.

4. Допомагай іншим у разі потреби.

5. Не «тягни ковдру на себе», пам’ятай, що від тебе команда чекає якісного виконання обов’язків.

6. Працюй в атмосфері співпраці та взаємовигідного партнерства.

7. Поважай думку кожного.

8. Пам’ятай: успіх кожного — це успіх усіх.

Етапи роботи над груповим проектом

1. Створіть групу, оберіть координатора.

2. З’ясуйте проблему.

3. Чітко визначте тему, мету. Складіть план роботи.

4. Передбачте можливі результати та форму захисту.

5. Опрацюйте джерела інформації з обраної теми.

6. Накопичуйте матеріал.

7. Чітко розподіліть обов’язки між членами групи.

8. Аналізуйте, зіставляйте факти, аргументуйте думку.

9. Створюйте «кінцевий продукт».

10. Визначте спосіб захисту.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу за підручником.

►  З’ясуйте за словником походження 3-4 слів (на вибір), підготуйтесь до проведення вікторини.

► Із художньої літератури (легенди, переказу, пісні) випишіть 2-3 власне українських слова, з’ясуйте їхнє значення і походження.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81395. Теоретико-категориальный аппарат социальной работы. Понятия «социальная помощь», «социальная защита», «социальная реабилитация», «социальные гарантии» 33.49 KB
  Теоретикокатегориальный аппарат социальной работы. Под социальной защитой можно понимать систему мероприятий осуществляемых обществом и его различными структурами по обеспечению гарантированных минимально достаточных условий жизни поддержанию жизнеобеспечения и деятельного существования человека. Социальная помощь система социальных мер в виде содействия поддержки и услуг оказываемых отдельным лицам или группам населения социальной службой для преодоления или смягчения жизненных трудностей поддержания их социального статуса и...
81396. Антидискриминационная направленность социальной работы. Эйджизм, сексизм и инвалидизм в современном обществе 39.68 KB
  С точки зрения феминистской теории сексизм это проявление патриархата то есть такого устройства общества при котором мужчины как социальная группа обладают властью над женщинами как социальной группой. Для оправдания идеологии сексизма как правило используются эссенциалистские утверждения объясняющие социальное неравенство мужчин и женщин их природными различиями. Исторически женщины были а в некоторых странах остаются ущемлены в гражданских правах по сравнению с мужчинами например лишены избирательных прав. Она может выражаться в...
81397. Явление стигматизации в современном обществе. Виды стигматизации. Приведите примеры проявления 39.99 KB
  В отличие от слова клеймение слово стигматизация может обозначать навешивания социальных ярлыков. В этом смысле стигматизация ассоциация какоголибо качества как правило отрицательного с конкретным человеком или группой людей хотя эта связь отсутствует или не доказана. Стигматизация является составной частью многих стереотипов. Виды социальной стигматизации можно классифицировать следующим образом: Культурная стигматизация социальные ярлыки укоренившиеся в культуре государства либо мировой культуре чукчи недогадливы.
81398. Виктимизация и криминализация как социальное явление 37.5 KB
  Виктимизация это процесс превращения человека в жертву преступления и результат этого процесса как в единичном так и в массовом порядке. Виктимизация Обстоятельства тормозящие нормальное развитие личности человека: Общество и его культура; Низкий уровень жизни; Безработица обычаи и традиции народа; Особенности семейного воспитания; Плохие экологические условия на месте проживания; Слабая социальная поддержка государства Все эти факторы могут превращать в жертву социализации. Виктимизация процесс превращения человека в...
81399. Пенсионеры как объект социальной работы и социологического анализа 38.97 KB
  Роуз согласно которой культура становится стержнем объединяющим людей пожилого возраста создает особую близость между ними и в то же время обосабливает их от других возрастных когорт. Эта теория предполагает возрастную дифференциацию наряду с социальной разделяя людей на группы по их образу жизни и материальному положению. Терапевтические модели образующие фундамент практической работы с пожилыми людьми должны использовать 3 принципа: Изучение индивида в его социальной среде Понимание психосоциологического становления и развития...
81400. Социально-демографическая категория пожилых людей. Основные подходы к рассмотрению процесса ресоциализации пожилых людей 39.08 KB
  Основные подходы к рассмотрению процесса ресоциализации пожилых людей. У людей избравших в старости цель сохранения себя как личности важным является сохранение системы социальных связей и передача своего жизненного опыта. Рассматривая данную стратегию старения ученые отмечают что психика пожилых людей в этом случае отличается ориентировкой на настоящее и отсутствием депрессивной проекции на прошедшее.
81401. Принципы социальной работы с пожилыми людьми и основные аспекты социальной поддержки пожилых людей 39.62 KB
  Принципы социальной работы в отношении пожилых граждан следующие: принцип независимости подразумевает что пожилые люди должны иметь: доступ к основным благам и обслуживанию; возможность работать или заниматься какимилибо видами деятельности приносящей доход; участвовать в определении сроков прекращения трудовой деятельности; сохранять возможность участия в программах образования и профессиональной подготовки; жить в безопасных условиях с учетом личных наклонностей и изменяющегося состояния; получать содействие в проживании в домашних...
81402. Основные положения социальной политики в отношении пожилых людей 37.81 KB
  Устойчивое повышение уровня и качества жизни поддержание социально приемлемого образа жизни граждан старшего поколения осуществляется с учетом специфики положения возрастной и иной дифференциации пожилых людей национальных традиций конфессиональных и других различий по следующим основным направлениям: 1. усиление правовой защиты граждан пожилого возраста путем продвижения в действующее законодательство специальных норм способствующих реализации конституционных гарантий их прав осуществления комплексных мер оказания правовой и иной защиты...
81403. Социальное обслуживание пожилых людей 37.36 KB
  Традиционно в нашем обществе сложились три направления деятельности органов социальной защиты населения в том числе пожилых людей и старых людей: социальная помощь представление старым людям льгот и преимуществ; социальное обслуживание; организация пенсионного обеспечения. Для Большинства пожилых людей выход на пенсию это снижение доходов в полтора два и более раз. Отсутствие возможности у пожилых людей самостоятельно или с помощью родственников удовлетворять свои потребности не всегда должно являться основанием для помещения в...