73408

Драматическое произведение

Доклад

Литература и библиотековедение

Трагедия и комедия уходят в прошлое а остается просто драма которая не подчиняется строгим жанровым требованиям. Мы приходим к свободным родовым формам вместо системы жанров: эпос лирика и драма.

Русский

2014-12-15

28 KB

0 чел.

30. Драматическое произведение.

Трагедия и комедия уходят в прошлое, а остается просто драма, которая не подчиняется строгим жанровым требованиям. Мы приходим к свободным родовым формам вместо системы жанров: эпос, лирика и драма.

ДРАМА

Появляется еще в древности. Литературной драме предшествует долитературная драма.

Драма – это текст, предназначенный для исполнения на сцене.

В 18 в. драма вообще не воспринимается без спектакля. Читатель драмы появляется значительно позже.

Шекспир был заново открыт в 18 в., это стало моментом, когда драма стала восприниматься и как литературное явление.

Драма для чтения – литературный текст, не предполагающий постановки на сцене, хотя сохраняет все принципы сценического произведения.

Такие периоды возникали и в древности:

- Сэнака (древнеримский писатель)

- в Индии

В Новое время к таким произведениям относятся, например, «Маленькие трагедии» Пушкина, драмы Тургенева и т.д.

Даже когда автор не предназначает свое произведение дя сцены, это не означает невозможность постановки.

Спектакль без драмы

Есть театры, где не разыгрываются драмы. Обычно речи импровизируются (кукольный театр), в лучшем случае есть сценарий.

Комедия масок (Древний Рим)

- особые масочные персонажи

- тексты импровизированные

Особенности структуры драмы:

- цепь диалогов

- действия (но не всегда), например фильм «12 рассерженных мужчин»

- ремарки (указания актеру или постановщику)

Реалистическая драма 19 в. рассматривала значимость ремарок. Условия существования текста на сцене предъявляло требования.

Пространство отдано:

- сценическому воплощению (то, что составляет сюжет пьесы)

- зрителям

Двойственность времени имеет влияние на непосредственность восприятия.

Пространство и время – необычайно важные категории. Пространство тоже двоится:

- изображаемое

- реальное (сценическая площадка)

И это создает определенные проблемы. На Востоке любили длинные спектакли – сериальные спектакли, например, 10 ночей. Обычный спектакль длится несколько часов, обычно 3-4 часа. Герои проживают внутреннюю и внешнюю жизнь. В драме все это выражается в речи, что тоже является проблемой.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53085. Цікавий погляд на звичне. Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки 2.99 MB
  Тема: Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки Мета: сформувати поняття про суть процесу гібридизації ознайомити учнів із шляхами отримання гібридів з особливостями таких форми гібридизації як внутрішньовидова міжвидова і міжродова виявити риси подібності і відмінності між спорідненим і неспоріднене схрещуванням; розвивати увагу спостережливість пам’ять логічне і критичне мислення вміння аналізувати явища з різних точок зору; вміння виділяти спільні та відмінні риси у процесі порівняння; розвивати...
53086. Інтелектуальна гра для старшокласників «Найрозумніший». Екологічний випуск 380.5 KB
  На них уже не відповідають ті гравці які пройшли в другий тур за основними питаннями. Після кожного додаткового питання перевіряється чи визначилися лідери.
53088. Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів та еукаріотів 94.5 KB
  У цей період ще ніхто не знав що ДНК і є речовиною – носієм генетичної інформації. Сьогодні вчені вважають що ген – це спадковий фактор функціональна одиниця генетичного матеріалу у вигляді молекули ДНК чи РНК що кодує первинну структуру поліпептиду молекул тРНК чи рРНК або взаємодіє з регуляторними білками. Генетичний апарат у бактерій складається з молекули ДНК замкненої в кільце. Гігантська кільцева молекула ДНК яка складається із функціонально неоднорідних генетичних детермінант генів дістала назву бактеріальної хромосоми.
53089. ПЕРШИЙ МОДУЛЬНИЙ УРОК ПО ТЕМІ «ЄВРАЗІЯ» В 7 КЛАСІ 67 KB
  Фізико-географічне положення і розміри Євразії. Мета: ознайомити учнів в загальному плані зі структурою та засобами вивчення теми Євразія охарактеризувати особливості фізикогеографічного положення і розмірів Євразії навчити учнів розв’язувати приклади з використанням системи проблемносимволічних сигналів ПСС застосовані як прийом активізації навчання. Унаочнення: фізична карта Євразії атласи зошитипрактикуми робочі зошити. Які частини світу історично виділені в Євразії 4.
53092. Населення Євразії 53.5 KB
  Населення Євразії. Мета: поглибити систему знань учнів про особливості населення Євразії його розселення на материку расовий етнічний та релігійний склад; поглибити вміння учнів аналізувати причини нерівномірності розселення населення розвивати навички учнів в роботі з картами атласу. Унаочнення: політична карта Євразії атласи карта Розміщення населення карта Народи світу зошитипрактикуми робочі зошити. Сучасна людина живе в Євразії 3540 тисяч років.
53093. Систематизація, узагальнення, корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми «Євразія» 68.5 KB
  Унаочнення: фізична карта Євразії атласи зошитипрактикуми робочі зошити. Коментарі учнів до карт Євразії в підручнику та атласі відповіді на запитання вчителя по ним. Унаочнення: фізична карта Євразії атласи робочі зошити або окремі листи з різнорівневими завданнями в 4х варіантах. Найбільший півострів Євразії: а Індостан б Скандинавський в Аравійський 2.