73436

Обстеження та оцінка інженерного облаштування доріг

Лекция

Логистика и транспорт

Оцінка архітектурних якостей автомобільної дороги і обслуговування проїжджаючих Оцінка інженерного облаштування доріг Лінійний графік архітектурного стану дороги Схеми розміщення дорожніх знаків Великий вплив на безпеку й зручність руху виявляють архітектурні якості автомобільної дороги.

Украинкский

2014-12-16

228.34 KB

0 чел.

Тема 9.4

Обстеження та оцінка інженерного облаштування доріг.

 1.  Оцінка архітектурних якостей автомобільної дороги і обслуговування проїжджаючих
 2.  Оцінка інженерного облаштування  доріг
 3.  Лінійний графік архітектурного стану дороги
 4.  Схеми розміщення дорожніх знаків

Великий вплив на безпеку й зручність руху виявляють архітектурні якості автомобільної дороги. Сприятливий ландшафт, плавна траса й гарні архітектурні якості дороги не викликають перевтоми водіїв, тим самим сприяючи попередженню дорожньо-транспортних випадків. Під архітектурними якостями дороги розуміється:

дотримання вимог до комбінації елементів траси в просторі відносно її плавності і ясності напрямку для водія, зручності й безпеки дорожнього руху;

створення систем зорових орієнтирів, які дозволяють водіям передбачити на великій відстані, у тому числі за межами видимості, зміна напрямку дороги й дорожніх умов, вибрати безпечний режим руху;

уписування дороги й усіх її елементів у ландшафт для поліпшення зручності руху, розкриття краси навколишньої місцевості;

доповнення й поліпшення ландшафту озелененням, устаткуванням і оформленням дороги.

Усі елементи автомобільної дороги - проїжджаючи частина, мости й шляхопроводи, лінійні будинки, зелені насадження, оформлення, обстановка шляху - становлять єдиний архітектурний ансамбль.

Дорожній ландшафт повинен бути різноманітним для попередження появи «дорожнього гіпнозу», при якому різко знижується активність водія й з'являється сонний стан, що приводить до аварійної ситуації. У той же час в оформленні кожної дороги необхідне дотримання єдиного стилю.

При русі по дорозі в поле зору водія в кожний момент часу попадаються ділянки дороги певної лінії, що звичайно відрізняються своїми архітектурними якостями. У зв'язку із цим дорога розділяється на ділянки з єдиними архітектурними якостями, які називаються архітектурними басейнами.

Границями архітектурних басейнів є помітні опуклі переломи поздовжнього профіля, границі різних ландшафтів, що збігаються з населеними пунктами або мостовими переходами, окремі глибокі вилучення, великі мостові переходи, різкі повороти траси в плані. Довжина архітектурних басейнів відповідає ділянці дороги, прохідному автомобілем, який рухається з розрахунковою швидкістю протягом 3...5 хв, і становить для доріг I категорії 10...16 км, для доріг II, III категорій - 8...10 км, для доріг IV, V категорій - 6...8 км.

Для забезпечення відповідності дороги, що представляє собою єдиний архітектурний ансамбль, гармонійно вписаний у ландшафт при обов'язковому забезпеченні розрахункової швидкості й безпеки дорожнього руху, високим естетичним вимогам

у її створенні поряд із працівниками дорожньої служби повинні брати участь і фахівці з архітектурно-ландшафтного проектування.

При обстеженні автомобільних доріг з погляду її архітектурно-ландшафтних якостей оцінюють:

трасу дороги й поперечні профілі земляного полотна;

розміщення й стан монументального оформлення дороги;

стан і зовнішній вигляд, а також ступінь архітектурної виразності мостових переходів, шляхопроводів і перетинань у різних рівнях;

стан і зовнішній вигляд будинків і споруджень дорожньої служби, будинків і споруджень обслуговування руху, їх розміщення;

декоративні якості озеленення, породи, вік і стан деревної й чагарникової рослинності в пришляховій смузі шириною 50 м у кожну сторону;

снігозахисні, пескозащитные й укріпні якості озеленення.

Основним документом, підготовлюваним за результатами оцінки архітектурно-ландшафтних якостей автомобільної дороги, є лінійний графік архітектурного стану (мал. 7.7).

На цьому графіку відбиті основні архітектурні показники дорогі: архітектурні басейни, їх характеристики, відмінність друг від друга, елементи розмежування, що домінують елементи усередині кожного басейну.

Крім того, на лінійному графіку архітектурного стану дороги показують скорочений поздовжній профіль, основні розміри прямих і кривих у плані, головні елементи пришляхового ландшафту, лісу, пересічні дороги, ріки, мости, найбільш помітні будинки, автозаправні станції, автобусні зупинки, перетинання, постійні пости ГИБДД МВС Росії, розташування монументів, пам'ятників і ін.

Аналіз лінійного графіка архітектурного стану дороги в комбінації з візуальним оглядом дороги дозволяє встановити недоліки архітектурного плану й намітити необхідні заходи щодо їхнього усунення.

Траса автомобільної дороги повинна плавно вписуватися в навколишній рельєф, забезпечувати гарний огляд мальовничих місць, гармонійність і красу розташування самої дороги на місцевості. Для цього в горбкуватій місцевості й у лісі при обстеженні дороги намічають місця розчищення лісу, пристрою спеціальних галявин або вирубок довжиною 70...150 м залежно від розрахункової швидкості руху.

Рис. 7.7. Лінійний графік архітектурного стану

автомобільної дороги

Детально оцінюють ефективність використання існуючої рослинності в межах смуги відводу і її стан.

Ефективність снігозатримувальних посадок установлюють шляхом огляду й спостережень у зимовий період, опитування шляховиків, що обслуговують дорогу, а також аналізують матеріали шляхоексплуатаційної служби.

Для оцінки снігозахисних і укріпних якостей пришляхового озеленення використовують наступні показники:

дані про ефективність роботи посадок за останні 3 - 5 років;

вік і стан дерев і чагарників;

щільність і розміри всієї смуги посадок;

орієнтовний прогноз снігозахисної роботи зелених насаджень на наступні 10 років.

Виявляють також засміченість смуги бур'янами й зараження прилягаючих сільськогосподарських угідь бур'янами й сільськогосподарськими шкідниками.

Декоративні якості пришляхової рослинності оцінюють по ступеню впливу на водіїв, на траєкторії й режим руху, а також за естетичними показниками.

Однієї з найважливіших завдань обстеження автомобільних доріг є розробка заходів щодо поліпшення пришляхового ландшафту. Для цього фіксуються місце розташування існуючих дерев і груп чагарників, схема їх розташування, відстань від проїзної частини, породи й вік дерев і чагарників.

Разом з тим при обстеженні може ставитися завдання розробки заходів щодо озеленення дороги у зв'язку зі зміною її траси. У результаті обстеження становлять перелік існуючих дерев на пришляховій смузі або уздовж нової траси, які необхідно зберегти при виконанні робіт з реконструкції дороги або її капітальному ремонту. На таких деревах з північної сторони роблять позначки олійною фарбою.

Важливе місце при обстеженні автомобільних доріг займає оцінка обслуговування проїжджаючих по дорозі - наявність і встаткування автобусних зупинок, стоянок, майданчиків відпочинку, їдалень, мотелів, автозаправних станцій і т.п.

Існуючі будинки й спорудження обслуговування відзначають у спеціальній відомості або на лінійному графіку дороги, де фіксують їхнє місце розташування, видалення від проїзної частини, розміри ділянки землі, місткість і розміри стоянок автомобілів, число з'їздів на стоянку, наявність перехідно-швидкісних смуг, найбільше число автомобілів, що спостерігалося на стоянці.

Виявляють місця найбільш частих зупинок автомобілів уздовж дороги (поблизу їдалень, магазинів, готелів і ресторанів). У цих місцях повинна бути передбачена стоянка з покриттям капітального типу. Відзначають наявність елементів благоустрою існуючих стоянок і розглядають можливість їх розширення на більше число автомобілів.

На міжнародних, туристичних і курортних маршрутах поза великими містами повинні бути побудовані мотелі, що представляють собою готелю для автомобілістів, обладнані стоянкою для автомобілів, автозаправною станцією й пунктом живлення (ресторан або їдальня).

Для цього необхідна територія розміром 7...12 га. Близько таких готелів улаштовують автобусні зупинки.

Потребное число місць для стоянки автомобілів біля мотелів, у яких є тф посадкових або спальних місць, визначають по формулі

                                                   (7.10)

де β - коефіцієнт запасу, β = 1,06...1,2; Т - період роботи підприємства, год;

а - середнє завантаження автомобілів кожного типу людьми; δ - показник обліку місцевої клієнтури, тобто частка клієнтури, що не користується в цей момент автомобілем, отн. ед.;

t - сумарна тривалість періоду найбільшого завантаження підприємства, ч.

Майданчика відпочинку на дорогах загального користування влаштовують через 8...25 км, але не ближче 10 км від великих міст, обласних і республіканських центрів, не ближче 1 км від найближчого села. Майданчика, розташовувані на обрізах, обладнають двома з'їздами (в'їзд і виїзд), їхні оцінки не повинні відрізнятися від рівня проїзної частини дороги більш ніж на 0,5...1 м.

Майданчик відокремлюють від дороги посадками шириною 8...15 м і обладнають столом, лавами, навісом, сміттєзбиральником і замаскованим посадками туалетом.

Середня відстань між майданчиками відпочинку, км, може бути визначене по формулі

                                              (7.11)

де υp - розрахункова швидкість руху, км/год; q - середнє число місць на стоянці майданчика відпочинку; Nc - середньорічна інтенсивність руху, авт./сут; tст - середня тривалість перебування автомобілів на стоянці, ч.

Обстежиться також розташування автобусних зупинок. Разом із представниками автобусного підприємства оцінюється перспективна потреба в автобусних зупинках.

З архітектурної й інформаційної точок зору важливо чітке оформлення в'їзду в місто, яке повинне бути видимим здалеку.

Комплексне обстеження архітектурних якостей доріг і рівня обслуговування проїжджаючих дозволяє розробляти найбільш ефективні заходи щодо підвищення зручності руху, а також якості обслуговування проїжджаючих.

Оцінка інженерної облаштованості автомобільних доріг

Під інженерною облаштованістю автомобільної дороги розуміють комплекс засобів, що забезпечують організацію й безпека дорожнього руху: дорожні знаки, розмітку проїзної частини, покажчики напрямків руху, огородження, що направляють стовпчики.

Безпека дорожнього руху в значній мірі визначається ступенем продуманості застосування всіх елементів інженерної облаштованості автомобільної дороги. Тому уважна оцінка ефективності й збір даних про існуючу на дорозі системі розміщення знаків і схем розмітки мають велике значення для розробки практичних заходів щодо поліпшення умов руху.

При оцінці інженерної облаштованості доріг роботи виконують у три етапи:

збір даних по фактичній інженерній облаштованості;

камеральна обробка спостережень і розробка вдосконаленої схеми інженерної облаштованості з використанням лінійних графіків швидкостей руху, коефіцієнтів аварійності й безпеки;

аналіз зібраних даних і рекомендацій після повторного проїзду по дорозі.

Найбільш важливими й трудомісткими є збір даних про розміщення дорожніх знаків і розробка рекомендацій з удосконалювання схеми їх розміщення.

Дані про фактичне розміщення знаків збираються або в процесі вишукувань (пікетажистом), або при проїзді на автомобілі зі швидкістю 40...50 км/ч. Спостерігач реєструє всі знаки в пікетажному журналі. Запис у журналі ведеться роздільно для кожного напрямку руху. Прив'язка місць розміщення знаків до пікетажу при проїзді на автомобілі робиться по спідометру. Відзначається також положення знака в поперечному профілі дороги (відстань від крайки проїзної частини, розташування знака на узбіччі, на брівці земляного полотна або за його межами на обрізі).

Видимість знаків оцінюється із проїзної частини на смузі зустрічного руху до знака на відстані 100...250 м поза населеними пунктами й 50...100 м у населених пунктах. Одночасно відзначається знаходження знака на укосі вилучення або на відкритій місцевості, закриття його листям або розташування в оточенні різних предметів, які можуть відволікати увага водія від знака або приховувати його.

Особлива увага приділяється оцінці видимості знаків у нічний час при висвітленні фарами автомобіля. При цьому в першу чергу перевіряється видимість знаків, що відстоять більш ніж на 5 м від крайки проїзної частини, знаків, установлюваних у межах кривих у плані або на переломах поздовжнього профіля, на укосах вилучень.


Рис. 7.8. Схема розміщення дорожніх знаків

Після першого проїзду всі польові записи оформляють у вигляді лінійного графіка (мал. 7.8).

На лінійний графік наносять також дані про режими рухи на всьому протязі дороги, відомості про дорожньо-транспортні випадки, відстань видимості в плані й поздовжньому профілі, прямі й радіуси кривих у плані, поздовжні ухили.

Наявність такого графіка дозволяє розробити рекомендація з удосконалювання розміщення знаків з урахуванням умов руху, сложившихся на дорозі.

При розробці рекомендацій з удосконалювання розміщення дорожніх знаків керуються основним принципом - знаки встановлюються з орієнтиром на водіїв, що вперше попадають на цю ділянку й нужденних у докладній інформації про дорожні умови й напрямку дороги.

Дорожні знаки розташовують у місцях, що залучають до себе увага водія. Не можна поміщати знаки поблизу від предметів, серед яких вони могли б загубитися (дерева, чагарник, забори і т.д.). Маршрутні схеми й покажчики повинні бути ясними й простими по змісту. Неприпустимо, коли додаткові таблички ускладнюють розуміння дорожніх знаків.

Знаки повинні бути видимі на відстані, достатньому для ухвалення відповідного рішення й маневру, що забезпечує безпеку дорожнього руху.

Необхідне дотримання строгої однаковості в розміщенні знаків, щоб водій міг очікувати появи їх у своєму полі зору приблизно в тому самому місці стосовно крайки проїзної частини.

Для достатньої видимості знаків уночі їх постачають световозвращающими елементами або висвітлюють і встановлюють на досить близькій відстані від крайки проїзної частини.

Число встановлюваних знаків повинне бути мінімальним і визначатися строгою необхідністю. Неправильна, випадкова установка декількох знаків приводить до того, що водії перестають приділяти винної увагу іншим знакам.

При проїзді по дорозі виявляють існуючі на дорозі огородження, їх тип, стан, довжину, ступінь відповідності прийнятих конструкцій огороджень і їх розташування вимогам безпеки дорожнього руху. Отримані дані наносять на лінійний графік.

При повторному проїзді по дорозі намічають ділянки, на яких необхідне встановлення додаткових огороджень або виправлення існуючих. Перед повторним проїздом детально аналізують види дорожньо-транспортних випадків, їх розподіл уздовж дорогі, фіксують ділянки дороги з високими насипами.

Для забезпечення максимальної безпеки дорожнього руху конструкція й розташування огороджень повинні відповідати наступним вимогам:

мати достатню міцність для втримання автомобіля, крім різкий покидьок автомобіля убік, заклинювання в огородженні, переїзд через огородження або перекидання;

наносити мінімальн, що легко піддаються усуненню ушкодження автомобілям, що наїхали, і огородженням;

плавно сповільнювати й виправляти траєкторію руху автомобіля, не відкидаючи його на проїзну частину після удару й направляючи його після удару уздовж лінії, паралельній крайці проїзної частини;

не обмежувати видимість, служити гарним зоровим орієнтиром у різні періоди року й доби;

відповідати вимогам технічної естетики;

не перешкоджати сприйняттю водієм інших об'єктів інформації, що кидається в очі строкатим фарбуванням або мельканням яскравих стійок;

залучати до себе увага водія й попереджати його про небезпечне місце;

підкреслювати контури небезпечних зон, дублюючи інші технічні засоби, що інформують про звуження дороги й раптових змінах її плану й профілю;

запобігати можливості зіткнення автомобілів з торцевими частинами опор, поруччя мостів і самих огороджень;

не утрудняти роботи з ремонту й змісту дороги;

не сприяти відкладанню на дорозі снігу;

бути довговічними й економічними, легко розбиратися для ремонту й заміни ушкоджених елементів.

Найбільшою мірою цим вимогам задовольняють огородження із прокатних металевих смуг.

При розробці практичних рекомендацій особливу увагу приділяють правильному вибору типу огородження з урахуванням дорожніх умов.

Тросові огородження рекомендується застосовувати при кутах наїзду автомобіля більш 20 ° на ділянках з перевагою вільного руху; на снігозаносних ділянках; на розділовій смузі в комбінації із сітками; для посилення огороджень із металевих планок на мостах і крутих кривих у плані. Неможливе застосування тросового огородження на мостах, при огородженні пішохідних зон, підпірних стін і обривів у гірській місцевості.

Залізобетонні балкові огородження застосовують у виняткових випадках при кутах наїзду менш 12 °. На мостах і вузьких розділових смугах доцільно застосовувати огородження, що втримує автомобіль.

Важливе місце в інженерній облаштованості доріг займають, що орієнтують стовпчики й розмітка проїзної частини.

стовпчики, що орієнтують, призначені для орієнтування водія в напрямку дороги вночі. Дані про наявність таких стовпчиків затягають у той же журнал, де фіксують огородження. Конструкція стовпчиків повинна бути такий, щоб забезпечувалася ненаносимость ушкодження автомобіля при наїзді на них.

Дані про існуючу розмітку проїзної частини фіксують на лінійному графіку. Потім на підставі аналізу режимів руху й розподілу дорожньо-транспортних випадків розробляють рекомендації з удосконалювання існуючої схеми розмітки. Намічену схему розмітки проїзної частини коректують після другого проїзду по дорозі.

Розмітка проїзної частини повинна чітко орієнтувати водія у виборі траєкторії руху й обов'язково відповідати вимогам установлених дорожніх знаків.

Усі розроблені рекомендації з інженерної облаштованості дороги оформляють у вигляді альбому, одна сторінка якого містить у собі 1 км дороги (мал. 7.9). Альбом узгодиться із представниками ГИБДД МВС Росії.

Рис. 7.9. Загальний вид одного аркуша альбому комплексної інженерної облаштованості гірської дороги (пунктиром показані намічувані заходи):

1 - туалет; 2 - знак «Місце стоянки»; 3 - знак « Обмеження швидкості»;

4 - вказівка виправити поперечний профіль проїзної частини;

5 - плакат « До аварійного з'їзду 100 м»; 6 - знак «Тупик»

Усі схеми вичерчують у масштабах: поздовжньому 1:2000, поперечному 1:5000. На складних перетинаннях використовують масштаб 1:5000.

Контрольні питання

 1.   З якою метою проводять обстеження автомобільних доріг?
 2.   Які існують види обстежень автомобільних доріг?
 3.   Як організують роботи з обстеження автомобільних доріг?
 4.   Як вимірюють основні параметри автомобільних доріг?
 5.   Які виміри можна виконувати за допомогою універсальної лінійки?
 6.   Якими способами можна визначити радіус кривої в плані?
 7.   Як визначають відстань видимості на дорозі?
 8.  Які переваги дає використання фотограмметричної й аерофотознімання, ходових лабораторій для визначення геометричних елементів автомобільних доріг?
 9.   Які роботи виконують при обстеженні стану земляного полотна дороги?

10. Як визначають міцність ґрунту?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36026. Английский либерализм 19 века, его методологические принципы 36 KB
  Либерализм от лат свободный: идеология индивидуальных прав и свобод; свобода – смысл чел жизни а не средство; начало 17в Локк. Идейное содержание: индивидуальная свобода – цель общественного прогресса. Милль: индивидуальная свобода независимость чела в сфере действий кас его самого; границы: свобода мысли и мнения выражаемого вовне свобода действовать сообща с другими индивидами свобода выбора целей; угроза свободе – не только от гва но и от обществен мнения взглядов большинства = уловил опасность массовой демократии ...
36027. Философия Платона, основные идеи Платона 34.5 KB
  Платон кличка широкий родился в Афинах в 428 или 427 г. Платон отправился в Египет и эта древняя цивилизация произвела на него глубокое впечатление. Платон вернулся в Афины в возрасте сорока лет он основал Академию в которой преподавал до конца своих дней.
36028. Слово как основная единица лексики. Лексика русского языка как система 34.5 KB
  Лексика русского языка как система. Слово основная значимая единица языка. Оно принадлежит лексикосемантическому уровню языка и состоит из единиц низших уровней фонем и морфем: фонемы образуют морфемы а морфемы складываются в слово. Хотя синтаксическая конструкция абстрактное понятие отвлеченное от выражения ее в виде реальных словосочетаний или предложений на это указывает и само слово конструкция многообразные синтаксические конструкции языка воплощаются всегда в конкретных сочетаниях слов и в предложениях.
36029. Художественное образование как феномен культуры 34 KB
  Содержание художественного образования включает: формирование культурноисторической компетентности подразумевающей изучение теории и истории искусства разных эпох и народов; формирование художественнопрактической компетентности подразумевающей овладение средствами художественной выразительности различных видов искусств; формирование художественного вкуса и оценочных критериев в контексте духовнонравственных и эстетических идеалов. Реализация содержания художественного образования происходит на трех уровнях: формирование отношения...
36030. Формы взаимодействия организмов 34 KB
  Ряд исследователей относят к симбиозу любое сожительство в том числе комменсализм паразитизм а к мутуализму взаимовыгодное сожительство. Подобно паразитизму и симбиозу комменсализм обычно связан с добыванием пищи или поиском необходимого укрытия. Паразитизм форма взаимоотношений между организмами растениями животными микроорганизмами относящимися к разным видам из которых один паразит использует другого хозяина в качестве среды обитания и источника пищи возлагая при всём этом частично или полностью на хозяина регуляцию...
36031. Классификация видов экономического анализа. Особенности в содержании, информационной базе и организации отдельных видов экономического анализа 34 KB
  Классификация видов экономического анализа. Особенности в содержании информационной базе и организации отдельных видов экономического анализа По времени: 1. Ретроспективный исторический посмертный анализ; 2. Оперативный ситуационный анализ; 3.
36032. Происхождение РЯ и основные этапы его становления 31 KB
  В своем историческом развитии русский язык прошел несколько этапов: 1 выделение восточнославянских племен предков русских украинцев и белорусов из общеславянского единства и образование древнерусского языка VI XIV вв. 2 распад древнерусского языка и возникновение языка русской народности XIV XVII вв. и 3 формирование и развитие национального русского языка 2я половина XVII XX в. Первый этап формирования будущего русского языка связан с Киевской Русью феодальным государством восточнославянских племен диалекты которых...
36033. Предмет изучения стилистики 33.5 KB
  Существуют стилистика языка и стилистика речи лингвостилистика и литературоведческая стилистика стилистика от автора и стилистика восприятия стилистика декодирования и др. Стилистика языка исследует с одной стороны специфику языковых подсистем называемых функциональными стилями и подъязыками и характеризующихся своеобразием словаря фразеологии и синтаксиса и с другой стороны экспрессивные эмоциональные и оценочные свойства различных языковых средств. Стилистика речи изучает отдельные реальные тексты рассматривая каким образом...
36034. Глобальные экологические проблемы современности. Пути их преодоления. Концепция устойчивого развития 33 KB
  Концепция устойчивого развития 1 Утилизация радиоактивных отходов Решение:Новые ядерные технологии сконструированны таким системным научным методом согласованного взаимодействия единства противоположностей процессов синтезараспада становятся управляемыми и безотходными. Концепция устойчивого развития основывается на пяти основных принципах. Триединая концепция устойчивого развития – объединение 3х основных точек зрения экономическая социальная экологическая. развития у недоминирующих культур.