73610

Технічне обслуговування елементів системи живлення карбюраторного двигуна

Лабораторная работа

Логистика и транспорт

Мета роботи: Придбати практичні навички в визначенні технічного стану елементів системи живлення карбюраторного двигуна. Перевірити технічний стан фільтра грубої очистки палива. Перевірити технічний стан фільтра тонкої очистки палива. Перевірити технічний стан повітряного фільтра.

Украинкский

2014-12-18

49.5 KB

0 чел.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА   9

Тема роботи:

Технічне обслуговування елементів системи живлення карбюраторного двигуна.

Мета роботи:

Придбати практичні навички в визначенні технічного стану елементів системи живлення карбюраторного двигуна.

Зміст  роботи:

  1.  Перевірка герметичності поплавця.
  2.  Технічне обслуговування  повітряних та паливних фільтрів.
  3.  Продування жиклерів карбюратора.

Матеріально-технічне оснащення робочого місця:

  •  пристрій для перевірки герметичності поплавця;
  •  нагрівальний елемент;
  •  місткості для зливу бензину і масла;
  •  ванна для промивання фільтрів;
  •  щітки для промивання фільтрів;
  •  джерело стисненого повітря;
  •  набір інструментів.

Хід роботи

1. Порядок виконання роботи.

1.1 Перевірити герметичність поплавця.

1.2 Перевірити технічний стан фільтра грубої очистки палива.

1.3 Перевірити технічний стан фільтра тонкої очистки палива.

1.4 Перевірити технічний стан повітряного фільтра.

1.5 Перевіряємо технічний стан жиклерів карбюраторів.

2. Результати виконаної роботи занести в таблицю 9.1.


Таблиця 9.1  
Результати діагностування і ТО елементів системи живлення

Діагностичний параметр

Виявлені несправності

Можливі причини

Спосіб усунення

1. Герметичність поплавця.

Герметичний

2. Технічний стан фільтра грубого очищення палива:

- стан фільтрувального елемента;

Засмічення пластин фільтрувального елемента

Забруднення палива

Промити паливний бак, очистити фільтр

- стан корпусних деталей;

Добрий

- стан ущільнень фільтра.

Добрий

3. Технічний стан фільтра тонкого очищення палива:

- стан фільтрувального елемента;

Забруднення фільтрувального елемента

Забруднення палива

Промити паливний бак, замінити фільтр

- стан корпусних деталей;

Добрий

- стан ущільнень фільтра.

Добрий

4. Технічний стан повітряного фільтра:

- стан фільтрувального елемента;

Забруднення масляної ванни

Забруднення повітря пилом, брудом

Розібрати промити фільтр, замінити масло в фільтрі

- стан ущільнень фільтра.

Добрий

5. Технічний стан жиклерів карбюратора.

Збільшений діаметр жиклера

Механічні пошкодження при розбиранні

Замінити жиклер

  Висновок: При виконані лабораторної роботи були виявлені наступні несправності: забруднення паливних і повітряного фільтрів та збільшення діаметра жиклера. Виявлені несправності усуваються заміною жиклера, мастила в ванні повітряного фільтра, заміною фільтра тонкої очистки палива та очисткою системи живлення. Після усунення несправностей система живлення допускається до подальшої експлуатації.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81138. Кольорові віршики 77 KB
  Мета: повторити українські назви кольорів; учити використовувати їх у мовленні, збагачувати й активізувати словниковий запас на основі текстів за темою; розвивати мовленневі навички мислення учнів; виховувати інтерес до вивчення української мови, вміння бачити прекрасне довкола.
81139. Задачі на знаходження суми й остачі 39.5 KB
  Мета. Закріплювати навички табличного додавання і віднімання в межах 10, уміння складати й розв’язувати задачі на знаходження суми й остачі; учити вимірювати довжину сторін многокутника та будувати в зошиті чотирикутник за зразком; розвивати просторову уяву; виховувати бажання вчитись.
81140. Социальные конфликты. Управление социальным конфликтом 47.72 KB
  Сущность социального конфликта заключается в столкновении между постоянно обновляемым содержанием жизни и устаревшими отжившими формами культуры. На современном этапе развития социологической науки выделяют две основные парадигмы с точки зрения роли конфликта в обществе. Осознавая причины социального конфликта люди упрочивают социальные связи приспосабливаются друг к другу ассимилируются в группу где отдают предпочтение не конфликтам а другим видам социального взаимодействия. Причина конфликта связана с потребностями конфликтующих сторон.
81141. Динамика социального конфликта 35.58 KB
  Динамика конфликта это процесс изменения конфликта. Этапы конфликта: предконфликтная ситуация это время вызревания конфликта развития и обострения противоречий его вызывающих. Будущие оппоненты конфликта еще не осознают нарастание и последствия уже наметившегося конфликта.
81142. Сущность социальной организации. Миссия, цель организации 40.13 KB
  Миссия цель организации. формализация отношений в организации и нормативная регуляция поведения членов данной организации. Структура организации.
81143. Элементы организации 69.88 KB
  Организации это весьма изменчивые и высокосложные социальные образования. Социальная структура является центральным элементом любой организации. Она относится к шаблонным или регулируемым аспектам взаимоотношений между участниками организации.
81144. Основные понятия теории управления персоналом организации 39.82 KB
  В последние 50 лет термин управление персоналом использовался для описания функции управления посвященной найму развитию обучению ротации обеспечению безопасности и увольнению персонала. Управление персоналом вид деятельности по руководству людьми направленный на достижение целей фирмы предприятия путем использования труда опыта таланта этих людей с учетом их удовлетворенности трудом. В современном подходе управление персоналом включает: планирование потребности в квалифицированных сотрудниках; составление штатного расписания и...
81145. Современные модели управления 262.4 KB
  На сегодня многие признают концепцию управления персоналом известного российского ученого в области менеджмента Л. В рамках органической парадигмы последовательно сложились вторая концепция управления персоналом и третья концепция управления человеческими ресурсами. Научной основой концепции управления персоналом развивавшейся с 30х гг.
81146. Групповая динамика 36.19 KB
  Группа четко ограниченная в размерах совокупность людей которая вычленяется из широкого социума как некая отдельная психологически самоценная общность объединенная в логике какихлибо значимых оснований: специфика заданной и реализуемой деятельности социально оцениваемая принадлежность к определенной категории людей входящих в группу структурнокомпозиционная объединенность и т. Группа социальная объединения людей имеющих общие значимые специфические признаки основанные на их участии в некоторой деятельности связанной системой...