73669

Гнучкі елементи вантажопідйомних машин

Лекция

Производство и промышленные технологии

Неметалеві канати. Металеві дротяні канати Якщо ці елементи є складовою частиною механізму підйому то вони називаються вантажними якщо вони використовуються для переміщення вантажів то вони називаються тяговими якщо вони використовуються для обвязування вантажу що транспортується то їх називають чалочними. Пластинчасті ланцюги застосовуються головним чином в гарячих і хімічних цехах де дротяні канати швидко окислюються і виходять з ладу.

Украинкский

2014-12-19

259.5 KB

3 чел.

ЛЕКЦІЯ 3

ТЕМА: Гнучкі елементи вантажопідйомних машин

Під гнучкими елементами ВПМ розуміють  елементи за допомогою яких підвіска з вантажем, що транспортується, підвішується до механізму підйому вантажопідйомної машини.

До гнучких елементів відносяться:

3. 1  Зварні ланцюги,

3. 2  Пластинчасті або шарнірні ланцюги,

3.3  Неметалеві канати,

3.4  Металеві дротяні канати

Якщо ці елементи є складовою частиною механізму підйому, то вони називаються  - вантажними, якщо вони використовуються для переміщення вантажів, то вони називаються - тяговими, якщо вони використовуються для обв'язування вантажу, що транспортується, то їх називають - чалочними.

Залежно від типу, призначення механізму підйому  при виборі гнучкого елементу необхідно керуватися наступними міркуваннями:

1.  плавністю роботи механізму підйому,

2.  ступенем гнучкості гнучкого елементу,

3.  терміном служби гнучкого елементу,

 1.  безпекою роботи,

вагою і вартістю використовуваного гнучкого елементу,

компактністю  конструкції приводу і машини в цілому залежно від вибраного гнучкого елементу.

Таким чином, вибір типу гнучкого елементу є однією з серйозних задач при проектуванні механізму підйому або вантажопідйомної машини в цілому.

3.1 Зварні ланцюги 

Зварні ланцюги складаються з овальних ланок розташованих послідовно одне за іншим так, що всі непарні ланки лежать в одній площині, а всі парні в іншій, перпендикулярно до першої. Таке розташування ланок забезпечує велику рухливість ланцюга на всіх напрямках. Таким чином, зварні ланцюги мають найбільшу гнучкість в порівнянні з іншими гнучкими елементами (рис.3.1).

По конструктивній ознаці, залежно від довжини ланки  або кроку ланцюга вони діляться на:

 1.  коротколанкові зварні ланцюги з кроком   t 3 d, де d- діаметр ланцюгового матеріалу,
 2.  довголанкові зварні ланцюги з кроком    t 3 d.

Рис. 3.1

Для підйому вантажів за Правилами Держнаглядохоронпраці допускається застосовувати тільки коротколанкові зварні ланцюги  (вантажні), а як тягові  - довголанкові зварні ланцюги.

Вибір коротколанкового зварного ланцюга  як вантажного не випадковий.

При підйомі вантажу на барабан намотується зварний ланцюг, при навивці одні ланки розташовуються перпендикулярно до поверхні барабана, а інші розміщуються дотично до тієї ж поверхні барабана, і оскільки ланцюг туго натягнутий під дією вантажу, що піднімається, то всі ланки лежачі навзнаки на поверхні барабана, випробовуватимуть напруги вигину. Цей вигин буде тим більше, при одному і тому ж діаметрі барабана, чим більше довжина ланки ланцюга (рис. 3.2). Тому довжину ланки ланцюга прагнуть в підйомних механізмах зменшувати.

Малюнок 3.2

Для збільшення міцності ланки ланцюга виготовляються так звані якірні зварні ланцюги з розпірками (рис. 3.3).

Рис. 3.3

Порівняльний аналіз коротколанкових і довголанкових зварних ланцюгів дозволяє зробити наступні висновки - коротколанкові ланцюги забезпечують велику плавність роботи механізму підйому ніж довголанкові  ланцюги і вони міцніші ніж довголанкові ланцюги.

Але з іншого боку коротколанкові ланцюга мають більшу погонну вагу і складніше у виготовленні тобто дорожче ніж довголанкові зварні ланцюги.

Зварні ланцюги виготовляються з маловуглецевої сталі марки Ст-2, Ст-3 з межею міцності при розтягуванні 350…450 МПа, що забезпечує надійну якість зварного шва.

Найпоширенішими способами зварки ланцюга є горнове ручне або машинне зварювання. Електрична зварка ланцюга допускається лише при діаметрі ланцюгового матеріалу менше 11 мм. При діаметрі ланцюгового матеріалу від 6…16 мм. місце зварки виконується на короткій  частині ланцюга, при діаметрі більше 16 мм. місце зварки на довгій частині ланцюга. Зварка ланок ланцюга в стик не допускається для ланцюгів вантажопідйомних машин. Необхідно пам'ятати, що вузол зварки найслабкіше місце ланки ланцюга. Якщо в ланцюзі є хоча б одна невдало зварена ланка, то незалежно від якості виготовлення всієї решти ланок міцність ланцюга не перевищуватиме міцності цієї слабкої ланки ланцюга. Тому при розрахунку зварного ланцюга приймають знижені допустимі напруги і підвищений запас міцності.

Залежно від точності виготовлення зварного ланцюга, вони підрозділяються:

 1.  на зварні ланцюги, що калібруються,
 2.  зварні ланцюги, що не калібруються.

Зварні ланцюги, що не калібруються, допускають відхилення від номінальної довжини ланки ланцюга, по внутрішньому обміру, в межах до 10%, від діаметру ланцюгового матеріалу, а зварні ланцюги, що калібруються, до   3%.

Зварними ланцюгами, що калібруються, називаються такі ланцюги які після зварки піддаються додатковій технологічній обробці на штампах або калібрах. Ланцюги що не калібруються навиваються тільки на барабани, а що калібруються тільки на зірочки. Зірочки завжди мають менший діаметр ніж барабани, отже, перевага зварних ланцюгів, що калібруються, є зменшення габаритів приводу механізму підйому. До недоліків зварних ланцюгів, що калібруються, можна віднести дорожнеча виготовлення у зв'язку з необхідністю додатковою технологічною операцією.

3.1.1 Розрахунок зварного ланцюга

Ланка зварного ланцюга навантажена уздовж великої осі, працює на розрив і вигин, оскільки сили прагнуть змінити кривизну його центральної осі.  Крім того в місцях зіткнення ланок виникає напруга місцевого стиснення. Розрахунок ланки зварного ланцюга, як статично невизначного елементу - складний і тому, на практиці, зварні ланцюги розраховуються тільки на розрив, по формулі:

                                       звідки      

Рис. 3.4

При цьому розрахунку допускаємо, що навантаження рівномірно розподіляється на обидва перетини ланки ланцюга. Вплив вигину враховується пониженням допустимих напруг.

Можна також вибирати зварний ланцюг по ДСТу, по так званому, розривному зусиллю.

де   к = 3…8 - коефіцієнт запасу міцності зварного ланцюга,

для 1М   -  к = 3, для 2М…6М    к = 6 , при навиванні ланцюга на барабани                            k=8 -  при навівки на зірочки, для строповки вантажів k=5, .-максимальне зусилля в ланцюзі.

Допустимі напруги приймаються 350…450 МПа.

Щоб не викликати в ланках зварного ланцюга великих напруг вигину при обгинанні ланцюгом блоків і навиванні її на барабан, передбачені Норми  по співвідношенню між діаметром ланцюгових барабанів або блоків і діаметром ланцюгового матеріалу:

для механізмів з ручним приводом приймається    D 20 d

для механізмів з машинним приводом приймається   D   30 d

3.1.2 Характеристика зварного ланцюга

1.Плавність роботи - негативний показник, при роботі утворюються ривки,

2.Гнучкість - зварні ланцюги найгнучкіші зі всієї решти гнучких елементів,

3.Термін служби - позитивний показник, найбільш довговічні, термін служби 15лет

4.Безпека роботи - негативний показник, оскільки міцність її залежить від найслабкішої звареної ланки ланцюга,

5.Вага і вартість - негативний показник, найважчий гнучкий елемент,

6.Компактність конструкції приводу - при зварному ланцюзі, що не калібрується, - негативний показник оскільки навивається тільки на барабани, при зварному ланцюзі, що калібрується, - найкомпактніший привід в порівнянні зі всією рештою гнучких елементів.

3.2 Пластинчасті або шарнірні ланцюги

Пластинчасті або шарнірні ланцюги складаються із сталевих пластин і паралельно  розташованих валів, розміщених на певній відстані  і попарно сполучених пластинами. Число пластин ланок ланцюга коливаються від 2…12. Товщина пластин ланок ланцюга від 1,5…7 мм.

Пластини можуть бути прямокутними при  t 90мм, і S - подібні при кроці ланцюга t 80мм. для зменшення ваги ланцюга.

Пластини закріплюються :

1. розклепуванням  валів на пластині при навантаженні на ланцюг до 20 кН,

2. розклепуванням на шайбах при навантаженні від 30…100 кН,

3. кріплення пластин за допомогою шплінта з шайбою при навантаженні понад 100 кН.

Рис. 3.5

Пластинчасті або шарнірні ланцюги навиваються тільки на зірочки, чим і забезпечується компактність приводу в цілому.

Пластинчасті  ланцюги виготовляються з якісної сталі марки Ст 40…45 або  Ст 5 з межею міцності  550…600 МП.

Пластинчасті ланцюги застосовуються головним чином, в гарячих і хімічних цехах, де дротяні канати швидко окислюються і виходять з ладу.

3.2.1 Розрахунок пластинчастих або шарнірних ланцюгів

Величину напруг в пластинчастому ланцюзі від розтягування можна було б визначити, хоча б приблизно, якби навантаження, що сприймає ланцюг, розподілялося між всіма пластинами рівномірно.

Насправді навантаження між пластинами розподіляється не рівномірно, оскільки

 1.  дякуючи пружним деформацям валів, внутрішні пластини навантажуються більш ніж зовнішні,
 2.  не симетричність додатку навантаження на ланцюг,
 3.  неможливість точно виконати діаметри валів і отворів в пластинах.

Тому вибір пластинчастого ланцюга виконується не розрахунком на міцність, а по даних дослідів, згідно вказівок ДСТу. Для цього по навантаженню визначають розривне зусилля в ланцюзі і порівнюють його з розривним зусиллям одержаним досвідним шляхом і затверджених ДСТом.

де к  - запас міцності ланцюга, приймається 3…5 при ручному приводі, а при машинному приводі від  6… 8  залежно від швидкості і характеру  роботи ( спокійна або при поштовхах ), - максимальне зусилля ланцюга.

3.2.2 Характеристика пластинчастого ланцюга

1.Плавність роботи - цій умові задовольняє пластинчастий ланцюг до певної швидкості  ланцюга, при швидкості ланцюга  до 12 м/хв, а при швидкості ланцюга більше 12 м/хв не задовольняє цьому показнику,

2.Гнучкість ланцюга - ці ланцюги достатньо гнучкі  в площині паралельній  пластинам і абсолютно жорсткі в площині  перпендикулярній площині пластин,

3.Термін служби пластин - пластинчасті ланцюги достатньо довговічні, тобто задовольняють цій вимозі,

4.Безпека роботи - пластинчасті ланцюги мають досить ознак зносу для безпечної роботи, тобто задовольняють цій вимозі,

 1.  Вага і вартість - пластинчасті ланцюги найважчі і дорожчі зі всіх видів гнучких елементів,

Компактність конструкції приводу - краще за всі гнучкі елементи задовольняють цій вимозі.

3.3 Неметалеві канати

Неметалеві канати виготовляються з капрону, перлону, дедерону і прядива. Канати з капрону, перлону і дедерону  мають тимчасовий опір розриву 100 МПа, канати прядивні – 11…13 МПа.

За конструкцією неметалеві канати - однакові.

Прядивні канати звиваються з трьох сталок еліптичного перетину, сталки ці звиті з окремих волокон (каболок, ниток) і мають напрям звивання зворотний напряму звиванню сталок в канат.

Рис. 3.6

Прядиво для виготовлення канатів застосовується тільки першого сорту. Прядивні канати можуть бути двох типів - прості білені канати і смолені канати. Прості канати заздалегідь проходять через ванни, де вони вибілюються. Білені канати мають велику міцністю, але застосовуються тільки в сухих приміщеннях, оскільки вони легко руйнуються під дією вологи.

Смолені канати добре чинять опір дії вологи,  тому вони використовуються звичайно в будівельних лебідках з ручним приводом, що працюють на відкритому повітрі.

Просмолювання каната забезпечує велику довговічність, але органічні кислоти, що містяться в смолі, послаблюють волокна сталок, тому тимчасовий опір розриву знижується на 10…12 %.

Відповідно до правил ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ ці канати у вантажопідйомних машинах застосовуються тільки при ручному приводі на тимчасових роботах, при машинному приводі вони можуть бути використані тільки як чалочні гнучкі елементи.

3.3.1 Розрахунок неметалічних канатів

Оскільки волокна в сталках і сталки в канаті розташовані по гвинтовій лінії з великим кутом нахилу, канат витримує під навантаженням складну напругу - розтягування, вигину і кручення.  З метою зменшення напруги від вигину встановлюються норми на діаметр барабана і блоку, які повинні бути не менше 10 діаметрів каната.

Розрахунок згідно Норм виконується тільки на розрив по повному перерізу (без урахування порожнин між сталками) з введенням коефіцієнта заповнення перетину каната.

де  - максимальне зусилля в одній гілці каната,

= 0, 65…0,66 - коефіцієнт заповнення перетину каната,

- допустима напруга на розрив,

к = 8…10  коефіцієнт запасу.

Для смолених канатів   знижується на 10…20 %

 

3.3.2 Характеристика неметалічного каната

 1.  Плавність роботи - задовольняє цьому показнику,
 2.  Гнучкість  - неметалічні канати задовольняють цій вимозі до діаметру 30 мм.,
 3.  Термін служби - неметалеві канати не задовольняють цій вимозі,
 4.  Безпека роботи - не задовольняють цій вимозі,
 5.  Вага і вартість - задовольняють  цьому показнику до діаметра 30 мм.,
 6.  Компактність конструкції приводу - не задовольняють цій вимозі.

3.4 Сталеві дротяні канати

Сталеві дротяні канати найкращим чином, зі всіх гнучких елементів, задовольняють пред'явленим до них вимогам, тому, на практиці найбільше поширення набули сталеві дротяні канати.  

Сталеві дротяні канати виготовляються з високоякісного дроту, діаметром в межах від 0,5 до 5,0 мм, з межею міцності при розтягуванні від 1400 до 2400 МПа, одержаної методом багаторазвого холодного волочіння з проміжною термічною і хімічною обробкою для забезпечення необхідної міцності, структури, вигляду і якості поверхні.

Залежно від механічних властивостей дроту, канати виготовляються по ДСТу 7372-66 з дроту:

В  -  вищої якості,

1  -  дроту першої категорії,

11 - дроту другої категорії,

Б  - з бензолового дроту.

За призначенням канати підрозділяються:

ГЛ – вантажо - людські, застосовуються у вантажопідйомних пристроях, призначених для транспортування людей. Ці канати повинні виготовлятися тільки з дроту марки «В», що має якнайкращі механічні властивості.

Г - вантажні, вживані у вантажопідйомних пристроях, призначених для транспортування вантажів і інших цілей. Виготовляються з дроту марки  «1» і «11» категорії.

Б - бензолові, призначені тільки для зачалювання і перев'язки  вантажів.

Широке застосування сталевих дротяних канатів в промисловості привело до появи безлічі типів і конструкцій канатів.

3.4.1 Класифікація сталевих дротяних канатів

 1.  За формою перетину сталеві дротяні канати, діляться:

а) канати плоского перетину,

б) канати круглого перетину.

Канати круглого перетину виготовляються промисловістю відкритої конструкції, які знаходять застосування у вантажопідйомних машинах і закритій конструкції вживані в канатних дорогах і інших машинах де потрібна гладка поверхня каната (рис.3.7).

Рис. 3.7

Канати прямокутної форми або плоского перетину не дивлячись на велику довговічність, унаслідок великої поверхні контакту з блоками і барабаном приводять до зменшення контактних напруг, за останній час не знайшли широкого застосування  через високу вартість  і складність виготовлення таких канатів.

 1.  За ступенем звивання каната або по конструктивній ознаці, вони діляться:

а) канати одинарного звивання, (сталки) - так звані спіральні канати. Ці канати дуже жорсткі, застосовуються як несучі. Канати одинарної звивання виготовляються  шляхом звивання окремих дротиків навколо центрального осереддя.  

б) канати подвійного звивання - (стренги) виготовляються шляхом звивання декількох сталок навколо одного центрального осереддя. Ці канати достатньо гнучкі, широко застосовуються у вантажопідйомних машинах.

в) канати потрійного звивання - (троси) виготовляються шляхом звивання декількох стренг навколо центрального осереддя. Ці канати дуже жорсткі, мають нерівну поверхню, у вантажопідйомних машинах не застосовуються, звичайно знаходять застосування  як буксирні в морському флоті (рис. 3.8).

Рис. 3.8

3.За виглядом перетину сталок:

а) канати в перетині з круглими сталками,

б) канати в перетині з фасонними сталками.

Сталки фасонного перетину (овальні, трикутні і т.д.) за рахунок збільшення поверхні контакту з тілом барабана або блоку, а також між пасмами, зменшують питомий тиск, а отже, збільшують термін служби каната. Але виготовлення цих канатів значно складніше і дорожче, тому у вантажопідйомних машинах найчастіше застосовуються канати з круглими сталками. Проте Харциській канатний завод приступив до виготовлення канатів, що є модернізацією стандартних канатів з лінійним nsrsid8021044 торканням дротиків в сталках. При виготовленні канатів з круглих сталок він піддається круговому радіальному обтисканню, в результаті якого сталки набувають фасонну форму,лінійний контакт меду пасмами замінюється контактом по поверхні, збільшується опорна поверхня сталки і ступінь заповнення поперечного заповнення перетину каната. Ці канати в порівнянні із стандартними круглого перетину відрізняються високою густиною і однорідністю, підвищеним опором зносу, підвищеної  на 15…18 %  розривною міцністю і на 30…40 % працездатністю.

Рис. 3.9

4. За виглядом звивання каната

а) канати прямого або паралельного звивання,

б) канати хрестового звивання.

Канатами прямого звивання називаються такі канати у яких напрям звивання дротиків в сталці і напрям звивання сталок в канат одне і теж.

Канатами хрестового звивання називаються такі канати у яких напрям звивання дротиків в сталці і сталок в канат протилежні.

У наслідок зіткнення дротиків суміжних сталок не в окремих точках, а по лінії, канати прямого звивання мають рівнішу поверхню, площа перетину у них заповнена краще, вони гнучкіші, а отже, більш довговічні ніж канати хрестового звивання.

У канатах хрестового звивання зволікання суміжних сталок стикаються  в окремих точках, що приводить до збільшення контактних напруг, підвищеного зносу дротиків, отже до зниження довговічності.

Малюнок 3.10

Проте канати прямого звивання мають прагнення до саморозкручування  під дією розтягуючого навантаження, у канатів же хрестового звивання прагнення до само- розкручування  значно менше. Тому канати прямого звивання застосовуються тільки в тих вантажопідйомних машинах у яких вантаж переміщується по направляючих. Наприклад: у ліфтах, шахтних підйомних машинах і т.д.

Необхідно відзначити, що за останній час, почали застосовувати у вантажопідйомних машинах канати виготовлені з наперед деформованого дроту. Причому результати дослідження таких канатів показали, що довговічність їх в 4 рази більше нормальних канатів звитих з рівного дроту, при повній відсутності прагнення до саморозкручування.

Все це пояснюється зняттям внутрішніх напруг в дротиках при звиванні каната. Технологія навиівання таких канатів і їх дослідження були проведені на Одеському канатному заводі під керівництвом проф. Глушко М.Ф. і  Сергєєвим С.Т.

 1.  По діаметру дротиків в сталці.

Розрізняють канати з сталками складеними з дротиків однакового діаметра- канати марки ТК - канати з точковим торканням дротиків між шарами і канати з сталками складеними з дротиків різного діаметра - канати марки ЛК - канати з лінійним торканням дротиків між шарами.

У канатів марки ТК в різних рядах сталок кути підйому спіралі дротиків різні, при цьому контакт суміжних дротиків буде точковий.

У канатів марки ЛК в сталці підбираються дроти таким чином, що дротики одного ряду  лягатимуть в борозенки, утворені дротиками іншого ряду, внаслідок чого, контакт між дротиками виходить по лінії.

Канати марки ЛК випускаються ряду типів (рис 3.11):

ЛК   -  канат з лінійним торканням дротиків між шарами і однаковим  їх діаметром по шарах в сталці. Дротики одного шару торкаються дротиків суміжного шару по всій довжині контакту. Дротики меншого діаметру знаходиться усередині кожної сталки.

ЛК  - канати з лінійним торканням дротиків між шарами і меншим діаметром дротиків в зовнішньому шарі кожної сталки.

ЛК -РО - канати з лінійним торканням дротиків між шарами і що мають в сталці як зовні дротиків так і усередині дротики меншого діаметру

ЛК- З - канати з лінійним торканням дротиків між шарами і дротиків із заповненням  пусток між дротиками більшого діаметру.

ТЛК , ТЛК - Р - з комбінованим точково-лінійним торканням дротиків в канаті.

Рис. 3.11

До переваг канатів з лінійним торканням марки ЛК, необхідно віднести, наступне:

 1.  Питомий тиск між тяганиною каната виявляється значно меншим, ніж у канатів мазкі ТК, отже, канати мазкі ЛК значно довговічніше.

    2. Краще заповнення перетину каната типа ЛК, за рахунок застосування дротиків різного діаметру в перетині пасма, що збільшує несучу здатність каната.

3. Зменшується проникнення всередину каната волога і грязі, що зменшує абразивний знос дротиків каната.

4. Наявність в канаті типа ЛК товстих дротиків и збільшує довговічність каната, а наявність тонких дротиків сприяє гнучкості каната.

6.  За виглядом і числом осереддь в канаті.

Сталеві дротяні канати можуть бути як з м'яким, так і з твердим осереддям.

Як тверде осереддя використовується м'якший дріт з меншим тимчасовим опором розриву. Канати з твердим осереддям звичайно застосовуються в тих випадках коли канат випробовує великі поперечні напруги стиснення, наприклад при багатошаровому навиванні каната на барабан.

Як м'яке осереддя звичайно використовується прядивна пряжа або різні штучні матеріали такі як капрон, дедерон і ін.

Маркування  осереддя:

ОС - канат з органічним осереддям  (прядивна пряжа),

ІС - канат з осереддям з штучного матеріалу,

МСМ - канат з металевим м'яким осереддям при = 900 МПа,

МС - канат з металевим осереддям з канатного твердого дроту.

Канати призначені для роботи в гарячих цехах виготовляються з осереддям з температуростійкого прядива, найчастіше з азбестового прядива.

Для особливо гнучких конструкцій канатів, виготовляються канати з великим числом осереддь, тобто замість одного центрального осереддя, кожна сталка має своє осереддя

7. По вигляду покриття дротиків каната.

Для оберігання каната від корозії, при роботі в умовах підвищеної вогкості, дротики з яких виготовляється канат покриваються захисним шаром.

Таким чином канати виготовляються :

- з світлого дроту  ( незахищеної від корозії),

- з оцинкованого дроту, тобто покриті шаром цинку для оберігання від корозії.

Канати з оцинкованого дроту виготовляються трьох типів:

ЛС  - з тонким цинковим покриттям дротиків для легких умов роботи,

СС  - з середнім цинковим покриттям дротиків для середніх умов роботи,

ТС  - з товстим цинковим покриттям дротиків  для важких умов роботи.

При покритті дротиків цинком відбувається їх відпустка, унаслідок чого такий канат має знижену несучу здатність в межах 10 %.

 1.  По числу сталок і числу дротиків в сталці в канаті в цілому.

Згідно ДСТів  канати  мають наступне позначення:

ГОСТ 3070 - 66     ТК - 6 х  19 + 1 ос

ГОСТ 3077 - 80     ЛК- Про 6 х 19 + 7х7

ДСТ 2688 - 80      ЛК  6 х 19 + 1 ос

де  6 - сталок в канаті,

      19 - дротиків в кожній сталці,

       1 - органічне одне осереддя.

Рис.  3.12

3.4.2 Розрахунок сталевих дротяних канатів

В результаті того, що дротики в сталціі, а сталки в канаті  розташовані  по гвинтовій лінії з великим кутом нахилу, канат є складним тілом. В процесі навантаження каната  під дією зовнішній навантаження, він знаходиться в складному напруженому стані - напруги розтягування, вигину і кручення, а при навивання на блоки і барабан додаткова напруга стиснення.  Величину цих напруг, а також розподіл його між дротиками ще не вдалося визначити ні теоретично, ні експериментально, т. як ця задача є статично невизначною. Тому норми ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ передбачають не теоретичний розрахунок каната по складному напруженому стану, а виконувати вибір каната по ДСТу згідно розривного зусилля одержаного експериментальним шляхом при  виготовленні канатів

                                                                       

де  Smax - максимальне зусилля в канаті, Н

- розривне зусилля каната,приймаєтся по таблицях відповідних         ДСТів., кН.

к - коефіцієнт запасу міцності каната, приймається залежно від групи режиму роботи механізму.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28275. Объективная психология Бехтерева 39.5 KB
  Объективная психология Бехтерева. Бехтерев Владимир Михайлович 18571927 русский невропатолог психиатр физиолог психолог. Психологическое творчество Бехтерева можно условно разделить на два этапа. Бехтерев говорил о равноправном существовании двух психологий: субъективной основным методом которой должна быть интроспекция и объективной.
28276. Проблемы и пути совершенствования инструментов безналичных расчетов в платежной системе Российской Федерации 245.54 KB
  Безналичные расчеты в хозяйстве организованы по определенной системе, под которой приминяется совокупность принципов организации безналичных расчетов, требований, предъявляемых к их организации, определенных конкретными условиями хозяйствования, а так же форм и способов расчетови связанного с ними документооборота
28280. Правоспособность граждан (физических лиц) 14.15 KB
  Под правоспособностью понимается способность иметь гражданские права и нести обязанности. Права и обязанности недееспособных лиц приобретаются и осуществляются через представителя который назначается им в обязательном порядке. Конкретным лицом они могут и не реализоваться например не каждый осуществляет возможность иметь права авторов произведений науки литературы и искусства изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности охраняемых законом. Граждане могут иметь любые гражданские права и обязанности не запрещенные законом...
28281. Понятие и виды дееспособности. Порядок ее ограничения 16.78 KB
  Гражданская дееспособность по общему правилу возникает в полном объеме по достижении 18летнего возраста. Однако закон определяет случаи когда гражданин становится полностью дееспособным до достижения указанного возраста. Вопервых в случае вступления в брак при наличии уважительных причин с разрешения органа местного самоуправления по просьбе лиц достигших возраста 16 лет; до достижения возраста 16 лет в виде исключения с учетом особых обстоятельств в случаях установленных законами субъектов Российской Федерации. Для эмансипации...
28282. Осуществление гражданских прав и обязанностей недееспособными и ограниченно дееспособными лицами 15.81 KB
  Существует два случая ограничения гражданина в дееспособности. гражданин который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение может быть ограничен судом в дееспособности. Злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими средствами дающим основание для ограничения дееспособности гражданина является такое чрезмерное или систематическое их употребление которое находится в противоречии с интересами его семьи и влечет за собой непосильные расходы...