73686

Екосистема (1935 г. Тенсли)

Доклад

Экология и защита окружающей среды

В отдельном организме работа его органов тканей всегда контролируется единым центром наш головной спинной мозг В сообществах компоненты могут быть заменены без большого ущерба для всей экосистемы. Мезоэкосистемы биогеоценозы. Макроэкосистемы это экосистемы природноклиматических зон. Искусственые экосистемы субсидируемые человеком агроценозы Искусственные экосистемы полностью работающие на топливе.

Украинкский

2014-12-19

17.77 KB

0 чел.

Іванько Ірина Анатоліївна 17 корпус, 507 кабинет

Екосистема (1935 г. Тенсли)- это совокупность живих организмов и елементов неживой природы тесно связанных между собой потоками вещества и енергии. Екосистерма-это открытая термодинамическая система. Екосистемы- это саморазвивающиеся системы, находятся в постоянном развитии.  Принцип Красной королевы (Лейх ван Вален 1973 г.)

Компонентный состав екосистемы:

 1.  Биота/ биоценоз/ бином- совокупность живых организмов в природе.

Биоценоз-это совокупность различных видов в экосистеме, которые еволюционно приспособились к друг другу и элементам окуржающей среды.

 1.  Совокупность не живых организмов,  в переделах которого обитает биоценоз, называется экотоп.

Особенности систем надорганизменного уровня организации живой материи по Кишеру (отличие одного организма, от сообщества организмов)

 1.  Сообщество организмов всегда формируется из готовых элементов, которые уже есть в окружающей среде.
 2.  Граничные размеры организма определяются его внутренней генетической программой, а размеры сообществ- ресурсами окружающей среды.
 3.  В отдельном организме работа его органов, тканей всегда контролируется единым центром (наш головной, спинной мозг)
 4.  В сообществах компоненты могут быть заменены без большого ущерба для всей экосистемы.

Класификация экосистем

По масштабам:

 1.  Микроэкосистема (муравейник, улий).
 2.  Мезоэкосистемы (биогеоценозы). В наземных условиях рахмеры биогеоциноза определяется растительным сообществом.
 3.  Макроэкосистемы- это экосистемы природно-климатических зон.
 4.  Глобальные- экосфера боисфера, ноосфера.

По происхождению:

 1.  Антропоренные
 2.  Природно-антропогенные

По энергетическому принципу:

 1.  Природные несубседируемые работают только не энергии солнца.
 2.  Природные субсидируемые природными источниками.
 3.  Искусственые экосистемы, субсидируемые человеком (агроценозы)
 4.  Искусственные экосистемы полностью работающие на топливе.

Основные законы функционирования экосистем

 1.  Закон эмерджементности: законы функционирования системы не могут сводится к каждому из её элементов.
 2.  Закон иерархчности: каждый компонент в экосистеме подчинается какому-то другому компоненту.
 3.   Закон внутреннего динамического равновесия: при любом воздействии на один из компонентов экосистемы, обязательно призойдет изменение других компонентов. Но при этом система, как целое, будет пытаться сохранить свою целостность.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69117. Фізичний і логічний файли. Технологія роботи з файлами. Тинпи файлів і оголошення файлових змінних. Установка відповідності між фізичним і логічним файлами. Системні операції з файлами 141 KB
  Дані, що використовувались у задачах із попередніх розділів, існували протягом одного сеансу роботи певної програми. Такі дані зберігаються в оперативній пам’яті комп’ютера. Проте бльшість програм оперує із даними, що залишаються доступними як після завершення роботи програми, так і після перевантаження...
69118. Буферізація даних. Натипізовані файли 56 KB
  При зчитувані даних із файла зна чення його чергового компонента копіюється в поточний елемент буфера. У відповідь на цей запит операційна система виділяє буфер із буферного пула і в нього зчитується певна кількість блоків даних із фізичного файла.
69119. Динамічні змінні та динамічна пам’ять. Розподіл оперативної пам’яті. Поняття покажчика та його оголошення. Стандартні функції для роботи з адресами 93.5 KB
  Змінні величини, що розглядались у попередніх розділах, були статичними. Статичні змінні характеризуються тим, що їх значення зберігаютъся в ділянках оперативної пам’яті, які визначаються на етапі компіляції программ і не змінюються під час її виконання.
69120. Спискові структури даних. Визначення лінійного списку та його різновидів. Робота зі стеком, з чергою та лінійним списком 111 KB
  Визначення лінійного списку та його різновидів. Визначення лінійного списку та його різновидів 3. Визначення лінійного списку та його різновидів Як приклад розглянемо таку задачу. Кожен компонент списку крім останнього містить покажчик на наступний або на наступний попередній компонент.
69121. Дерева. Основні поняття. Алгоритм роботи з бінарними деревами 80 KB
  Розглянуті у розділі 10.2 списки, стеки та черги палежать до лінійних динамічних структур даних. Визначальною характеристикою лінійних структур є те, що зв’язок між іншими компонентами описується в терминах «попередній-наступний», тобто для кожного компонента лінійної структури...
69123. Масиви в динамічній пам’яті 37.5 KB
  Як уже зазначалось у розділі 10.2, зображення послідовностей однотипних у формі лінійних списків має і переваги, і недоліки. Основним недоліком є значна трудомісткістъ операції доступу до елемента лінійного списку за його номером. Цей недолік непритаманний масивам.
69124. Поняття архітектури комп’ютера. Архітектура комп’ютера фон Неймана. Типи комп’ютерів. Програмне забезпечення 192 KB
  Поняття архітектури обчислювальних систем є одним з основних в інформатиці. Уперше термін «архітектура комп’ютера» був введений фірмою IBM при розробці обчислювальних систем серії IBM 360 і застосований до тих засобів, які може використовувати програміст під час написання програм на рівні машинних команд.
69125. Засоби створення програм. Класифікація мов програмування. Технологія створення программ 74 KB
  Основна функція всіх мов програмування крім машинної полягає у тому щоб надати програмісту засоби абстрагування від характеристик та особливостей апаратного забезпечення на якому виконуватимуться програми. Такий спосіб написання програм називається програмуванням у числових кодах...