7379

Розробка економічного обґрунтування доцільності відкриття нового ТОВ «Господарочка» в м. Черкаси

Курсовая

Экономическая теория и математическое моделирование

Кожна фірма, починаючи своєю діяльність, зобов\'язана чітко усвідомити потребу у перспективі, матеріальних, трудових і інтелектуальних ресурсах, джерелах їх отримання, і, навіть, вміти точно розраховувати ефективність використання наявних ресурсів своєї фірми. У ринковій економіці підприємці неспроможні домогтися стабільного успіху, якщо нечітко й неефективно планували свою діяльність.

Украинкский

2014-11-24

267.5 KB

34 чел.

ЗМІСТ

ЗМІСТ…3

ВСТУП…4

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ…5

1.1 Дослідження відповідного ринку…5

1.2 Характеристика продукції…10

1.3 Характеристика підприємства…11

РОЗДІЛ 2. ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ І ПОТРЕБИ В ОСНОВНОМУ ТА ОБОРОТНОМУ КАПІТАЛІ ПІДПРИЄМСТВА…14

2.1 Визначення потреби в основних виробничих фондах…16

2.2 Чисельність персоналу підприємства…18

2.3 Витрати на сировину і матеріали з урахуванням технологічних відходів (у тому числі повернених)…20

2.4 Розробка та обґрунтування реалізаційної програми підприємства…30

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…32

3.1 Розрахунок показників ефективності використання фондів підприємства…32

3.2 Розрахунок показників рентабельності виробничої програми…35

3.3 Розрахунок резервів підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства…38

ВИСНОВОК…42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…43

ДОДАТОК А…45


ВСТУП

Попри всі труднощі й проблеми, у сфері приватного підприємництва України зайняті вже мільйони людей. Проте бізнес – це цілком особлива манера життя, передбачає готовність прийняття самостійних рішень і ризиків. Вирішивши почати бізнес, підприємець має старанно спланувати організацію. Йдеться про бізнес-плани, із яких в усьому світі прийнято починати будь-яке комерційне підприємство. Такі проекти необхідні всім: банкірам і споживачам-інвесторам, співробітникам фірм, бажаючим оцінити свої перспективи і самому підприємцю, який має старанно проаналізувати свої ідеї, перевірити їх реалістичність. Власне, без бізнес-плану, взагалі не можна починати комерційну діяльність, адже можливість невдачі буде занадто вже велика.

Кожна фірма, починаючи своєю діяльність, зобов'язана чітко усвідомити потребу у перспективі, матеріальних, трудових і інтелектуальних ресурсах, джерелах їх отримання, і, навіть, вміти точно розраховувати ефективність використання наявних ресурсів своєї фірми. У ринковій економіці підприємці  неспроможні домогтися стабільного успіху, якщо нечітко й неефективно планували свою діяльність.

Мета курсової роботи – розробка економічного обґрунтування доцільності відкриття нового ТОВ «Господарочка» в м. Черкаси.

Завдання роботи – ближче ознайомитися з методикою підготовки й розрахунку всіх показників нового підприємства, з налагодженням виробництва нової продукції на прикладі ТОВ «Господарочка».

Актуальність роботи полягає у тому, що, у наш час все частіше відкривається якесь певне підприємство. Розробивши, бізнес-план, можна зрозуміти чи потрібно взагалі відкривати дане підприємство чи, можливо, потрібно щось змінити для поліпшення прибутку майбутнього підприємства. Взагалі, перш, ніж за щось братись, треба досконало вивчити результати майбутньої діяльності.


РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

1.1 Дослідження відповідного ринку

Об’єм ринку хліба та хлібобулочних виробів України скорочується з року в рік.

Показник місткості ринку безпосередньо пов'язаний з обсягом внутрішнього виробництва даного продукту, оскільки експорт і імпорт незначні та не мають на ринок серйозного впливу. Місткість ринку хліба та ХБВ України в натуральному вираженні, в останні чотири роки, демонструвала негативну динаміку. У грошовому вираженні, ситуація протилежна - місткість ринку зростає.

Ринок хліба та ХБВ, особливо сегмент соціальних сортів, підвладні жорстокому державному контролю. Тим не менш, собівартість продукції постійно зростає за рахунок збільшення вартості сировини, енергоносіїв та інших складових виробництва. Виходячи з цих факторів, рентабельність діяльності операторів ринку хліба та ХБВ падає.

Також можна відзначити тенденцію до скорочення обсягу споживання хліба і ХБВ - за підсумками 2011 р. (Рисунок1.1) за місяць на душу населення припадало 9,2 кг продукції. Даний показник демонструє зниження з 2000 р., що обумовлено як об'єктивними, так і суб'єктивними причинами.[3]

Рисунок 1.1 - Динаміка обсягу споживання хліба і ХБВ в середньому за місяць на душу населення за 2000-2011 рр.. в Україні, кг

Протягом останніх років стан хлібопекарської галузі характеризується спадом обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів, що пов’язано зі скороченням споживання, демографічною ситуацією в країні та збільшенням обсягів випікання хліба невеликими пекарнями, супер- та гіпермаркетами, а також домашніми господарствами (ці обсяги не обліковуються офіційними статистичними даними). У 2009 році, за даними, вироблено 1755 тис. тонн хлібобулочних виробів, що на 11,3% менше, ніж у попередньому році (Рисунок 1.2). За 7 місяців 2010 року обсяг виробництва хліба становив 975 тис. тонн (на 3,7% менше, ніж у 2009 році).[7]

Рисунок 1.2 - Динаміка обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів в Україні, тис. тонн

Асортимент хлібобулочних виробів, які виробляються українськими підприємствами, налічує понад 1000 найменувань. Він збільшується щороку в межах конкурентної боротьби за споживача, при цьому використовуються сучасні технології із застосуванням різних смакових добавок, наповнювачів тощо. Найбільшу питому вагу у вітчизняному хлібопеченні займають пшеничний (близько 50%) та житній (близько 30%) хліби. Булочні вироби формують близько 15% ринку хлібопродуктів, решту 5% в асортиментному ряді складають здобні хлібобулочні та бубличні вироби, грінки, сухарі, пиріжки, пончики, пряники, печиво тощо.[16]

Найбільшими виробниками хлібу та хлібобулочних виробів в Україні є 7 компаній, що контролюють майже половину ринку, кожна з яких концентрує виробничі потужності у певному регіоні. Так, однією з найбільших компаній є «Хліб Києва», яка підтримується столичною владою та займає 91% київського ринку і 13,5% – національного. Столичний ринок також наповнюється за рахунок продукції компаній «Хлібні інвестиції» (найрозгалудженіший холдинг, до складу якого входять заводи у багатьох обласних центрах), а також ЗАТ «Укрзернопром» (основні потужності зосереджено у північно-східному регіоні). Південь України охоплює холдинг «ТІС», західні області – ПАТ «Концерн «Хлібпром»» (питома вага обох компаній на українському ринку складає близько 6%). Решта компаній (57% українського ринку) є досить дрібними та зосереджені на виробництві продукції для окремих населених пунктів або районів. До невеликих компаній належать такі підприємства, як ВАТ «Коровай» (близько 3% національного ринку), ТОВ «Агросервіс2000» (2,9% ринку) тощо.[10]

Найбільші хлібозаводи займають, зазвичай, не більше ніж 3% ринку, що пов’язано з нетривалим терміном реалізації продукції, внаслідок чого виробники можуть продавати хлібобулочні вироби тільки у своєму регіоні – географічне розширення реалізації збільшує транспортні витрати, а отже, і собівартість продукції, а також знижує якість продукції, що робить її менш конкурентоспроможною, порівняно з місцевою.

У складі собівартості виробництва хліба та хлібобулочних виробів половину витрат формує борошно, крім цього значними є витрати на оплату праці (30%), витрати на газ для випікання (10%), а також інші витрати – олія, дріжджі, сіль, бензин тощо.

В Україні немає єдиного механізму формування ціни на хліб, тому в різних регіонах ціна може значно відрізнятися. Найдешевший хліб виробляють у м. Києві, де галузь дотується з 2000 року. Також дотації отримують одеські виробники хліба, але при цьому хлібні вироби у південному регіоні найдорожчі. У більшості областей виробники не отримують дотацій від муніципалітетів, але підписали меморандум про не підвищення цін на «соціальні» сорти хліба, притаманні для кожного регіону. Незважаючи на такі заходи, у 2008 році відбулося суттєве підвищення цін на хліб та хлібобулочні вироби – загалом за підсумками року на 27,6% (Рисунок 1.3), що, насамперед, викликано збільшенням собівартості продукції, у т.ч. внаслідок зростання цін на енергоносії. Також суттєво зросли фінансові витрати та збільшилася заборгованість за валютними кредитами, що залучалися для придбання імпортного обладнання, в результаті девальвації національної валюти.[4]

У 2009 році ціни підвищували окремі виробники, які не переглядали ціни наприкінці 2008 року. У 2010 року ціни на хлібобулочні вироби зростали більш помірно, ніж у попередніх роках. У І кварталі 2010 року середній рівень роздрібної ціни на хліб пшенично-житній становив 3,42 грн./кг (на 6,9% вище, ніж торік), на пшеничний – 3,49 грн./кг (на 9,0% більше, ніж торік), у ІІ кварталі відповідно 3,50 грн./кг (+6,1%) та 3,56 грн./кг (+7,9%).

Рисунок 1.3 - Індекс цін виробників хлібу та хлібобулочних виробів в Україні у 2008-2010рр., %

Необхідно зауважити, що протягом останніх років змінювалися смаки населення, а саме зменшилось споживання «соціальних» сортів хліба, що сприяло розвитку напряму виробництва «елітних» сортів, дозволяючи зменшити залежність виробників хліба від державного регулювання. На сьогодні кількість «соціального» хлібу, який випікається з борошна низьких сортів, та виробництво якого регулюється державою, складає близько половини від загального обсягу випуску. В умовах кризи та падіння платоспроможності населення попит на «елітні» сорти зменшується, що уповільнить розвиток цього напряму виробництва.

1.2 Характеристика продукції

Хліб є основним продуктом харчування, споживаним щодня. За все життя людина з'їдає загалом 15 тонн хліба, причому його частина споживається не окремо, а з іншими продуктами харчування, тобто хліб постає як необхідна добавка до майже будь-якої їжі.

Фірма ТОВ «Господарочка» передбачає виготовлення наступних видів хлібобулочні вироби:
1. Пшеничний хліб 1-го ґатунку. Даний виріб є хлібним виробом подовженої форми довжиною в 20см. і завширшки 10см, вага хліба становить – 700 гр. На його виробництво використовуються такі компоненти: борошно пшеничне 1-го ґатунку, дріжджі пресовані, сіль, цукор, олія, вода.
2. Булочка – хлібобулочний виріб овальної форми, довжина–15см., ширина –8см., вага – 100 гр. Для її виробництва використовуються такі компоненти: борошно пшеничне 1-го ґатунку, дріжджі пресовані, цукор, молоко, яйця, маргарин, ароматизатори і смакові добавки (мак і ваніль).
3. Батон - хлібний виріб подовженої форми: довжина - 30см, ширина – 10см. На його виробництво використовують такі компоненти: борошно пшеничне 1-го ґатунку, дріжджі пресовані, сіль, цукор, маргарин, вода, яйця. Маса готового батона становить 470 грам.[11]

Усі вироби виготовляються в пекарні й одразу вступають у продаж, тому продукція постає покупцям міста завжди свіжою та гарячою. Варто, ясна річ, відзначити безсумнівні смакові якості хлібобулочної продукції, виготовлені фірмою. Відмінні споживчі властивості хліба забезпечують сучасну технологію виробництва та якісну сировину.  

Якість хліба можна характеризувати за такими властивостями: смакові якості, термін зберігання хліба, протягом якого хліб не втрачає своїх якостей, енергетична цінність, корисність (зміст корисних вітамінів, мінералів). Уявімо і опишемо якості хліба, який продається в м. Черкаси (Таблиця 1.1)

Таблиця 1.1 – Якість хліба та ХБВ

Назва продукції

Термін зберігання, днів

Енергетична цінність хліба на 100 грн., Ккал

Корисність (вітаміни)* на 100 грн., мг

«Булочка»

2-3

265

2.17

«Хліб 1-го ґатунку»

1-2

278

2.13

«Батон»

3

285

2.18

Як очевидно з таблиці, хліб, що випускається підприємством, має прекрасні смакові якості, великий термін зберігання, що забезпечує йому використання якісної сировини. З іншого боку, він відрізняється високою калорійністю. Це може насторожити людей, які мають  зайву вагу, але іншим людям, котрі, по-справжньому, цінують смачний хліб, він сподобається. Такий хліб містить більше вітамінів.

1.3 Характеристика підприємства

Міні-пекарня «Господарочка» є Товариством з Обмеженою Відповідальністю (ТОВ).

Юридична адреса: Україна, м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, 191

Телефон (04749) 23-81

Факс (0654) 123-56-84

Є платником податків на прибуток на загальних підставах.

Бюджет підприємства складає 3636222,8 гривень.

Основним напрямком діяльності є вироблення хлібобулочної та кондитерської продукції, а також оптова торгівля своєю продукцією.

Для виробництва хлібобулочних виробів, які відносяться до харчових продуктів необхідне отримання сертифікату якості та дозволу на виробничу діяльність. Для отримання такого дозволу спочатку потрібно мати гігієнічний сертифікат на продукцію. У повний пакет документації для виробництва хліба відноситься також повний опис технічного процесу з випічки хліба, рецептуру приготування тіста. Після отримання гігієнічного сертифіката, необхідно отримати сертифікат відповідності нашої продукції нормам, зазначеним у гігієнічному сертифікаті.

Для того, щоб підприємство працювало безперервно, потрібно організувати структуру управління. На міні-пекарні вона має вигляд, показаний на рисунку 1.4.

Рисунок 1.4 - Організаційна структура управління міні-пекарні «Господарочка»

Для міні-пекарні потрібні постачальники, які самі привозитимуть продукцію на пекарню. Вартість продукції включатиме в собівартість доставку. Міні-пекарні «Господарочка» слід заключити угоди з постачальниками борошна, солі, цукру, олії, молока, маргарину та інших продуктів, потрібних для виробництва хлібобулочних виробів. Термін між поставками буде вказано в наступному розділі.

Для збуту продукції міні-пекарня встановить угоди з приватними підприємцями, які мають крамниці, де продають хлібобулочні вироби. Підприємство самостійно привозитиме продукцію до цих місць і включатиме в собівартість хліба затрати на транспорт. В Черкасах таких крамниць та магазинів велика кількість. Наприклад: «Домашня випічка», «Хліб» та багато інших.

РОЗДІЛ 2. ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ І ПОТРЕБИ В ОСНОВНОМУ ТА ОБОРОТНОМУ КАПІТАЛІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1.Обґрунтування виробничої програми на основі маркетингових досліджень щодо ємності ринку

Було вирішено створити міні-пекарню, тому що її продукція користується великим попитом. В умовах, коли великі хлібокомбінати насилу справляються з потребами населення, міні-пекарні з великим успіхом завойовують частку ринку в цій області. Справа в тому, що великі хлібокомбінати важко піддаються реконструкції, з великими труднощами можуть реагувати на зміни в попиті на хлібобулочні вироби. Ще одна особливість міні-пекарні в тому, що оскільки всі магазини знаходяться близько від неї, хліб, як правило, надходить в них майже відразу після випічки, що сприяє його хорошій реалізації. Крім того, в силу невеликих обсягів виробництва, міні-пекарня має не дуже багато магазинів, в які вона постачає продукцію. Це дозволяє постійно вивчати попит на свою продукцію, вивчаючи попит працівників магазинів. У результаті таких попитів робиться перевага тим чи іншим видам хлібобулочних виробів, що знову ж таки збільшує привабливість міні-пекарні з точки зору магазинів. До того ж основними складовими для випічки є борошно, дріжджі, сіль, цукор, що не складає труднощів купити на оптових базах Черкас. Крім того, можна укласти договір з постачальниками сировини, які будуть привозити його через певний період часу.

Ще однією причиною є той факт, що хліб - це товар з дуже високим коефіцієнтом оборотності коштів. В силу своїх фізичних характеристик, хлібобулочні вироби повинні бути реалізовані протягом 24 годин з моменту випічки. З цієї причини термін реалізації, тобто проміжок часу з моменту відвантаження товару до моменту надходження грошей на розрахунковий рахунок пекарні, обмежується одним тижнем.

Торгові точки відзначають наступні основні критерії при виборі постачальника хлібобулочних виробів:
- якість
- доставка
- ціна
- асортимент.

У меншій мірі на їх вибір впливає наявність упаковки, система знижок і увага менеджера. Завоювання ринку слід проводити шляхом розширення асортименту хлібобулочних виробів за рахунок розробки нових видів продукції. Необхідно освоювати технологічно нові види хлібобулочних виробів. При збереженні стабільно високої якості продукції, що випускається розглянути можливість коригування цінової політики для збереження високої рентабельності товарів. Постійно підвищувати якість і ефективність маркетингово-збутової діяльності. Основною сировиною для виробництва хлібопродуктів є борошно, вода, сіль і дріжджі. Це ті компоненти без яких нічого не вийде. Але можна додавати ще також жир, цукор, сухе молоко і багато чого іншого для отримання різноманітності смаку. Після доставки борошно зберігається на складі. Перед вступом до пекарні воно просівається на спеціальній машині. Потім борошно потрапляє в тістомісильні машини, де змішується з водою і дріжджами, а також з різними добавками. Після тісто переміщається на витримування в спеціальну ємність. Потім тісто надходить в тісто розділювальну машину, де розділяється на рівні шматки. Далі йде формування, де шматки перетворюються в кульки. Далі тісто потрапляє в тісторозкатуючу машину, де з нього виходять заготівлі батонів. Там шматок тіста спочатку розкочується валками машини в довгастий млинець, а потім згортається в рулон. Цей рулон потрапляє в щілину між захоплюючим барабаном і формує кожухом, барабан обертається і котить тісто по кожусі. Після цього тісто деякий час витримується в теплі, щоб воно підійшло і стало пухким, пористим і м'яким. І потім потрапляє в піч. Перед випічкою спеціальний механізм наносить на тісто надрізи. Випечений хліб розкладається на лотки і надходить у торговий зал. [17]

Міні-пекарня буде виготовляти 3 види продукції в певному обсязі. Дані наведено в таблиці 2.1

Таблиця 2.1 - Характеристика товарного асортименту ТОВ «Господарочка»

Назва продукції

Одиниця виміру

Обсяг виробництва

Ціна за одиницю продукції, грн.

Обсяг реалізації, грн.

«Булочка»

шт./день

900

3,9

3510

«Хліб 1-го ґатунку»

шт./день

1920

3,6

912

«Батон»

шт./день

1180

4

4720

Разом

-

4000

-

15142

Отже, після визначення обсягу виробництва, стало очевидним, що доля булочки у виробництві склала 22,5%; доля хліба 1-го ґатунку – 48%, а доля батону – 29,5%.

2.2.Визначення потреби в основних виробничих фондах

Норма штучного часу (Тшт) складає 0,048 на операцію.

Наступним кроком, який потрібно буде зробити – це визначити режим роботи ТОВ «Господарочка». Це допоможе в майбутньому розрахувати кількість потрібних підприємству працівників, найбільш швидку окупність витрат та отримання максимального прибутку. Для цього необхідно більш інтенсивне використання обладнання. Тому зупинимося на двозмінній роботі без вихідних і свят. Тривалість однієї зміни 8 годин. Для такої роботи потрібні три зміни працівників, які будуть виходити на роботу за змінним графіком (Таблиця 2.2).  

Таблиця 2.2 - Режим роботи ТОВ «Господарочка»

Кількість робочих місць

3 зміни

Тривалість робочого дня

16 годин

Кількість змін за робочий день

2 зміни

Кількість робочих днів на місяць

30 днів

Кількість робочих днів у році

360 днів

Для визначення кількості годин, яке підприємство буде задіювати на виробництві необхідно: 365*16=5840(годин).

Щоб визначити виробничу річну програму булочки слід: 900*360=324000(шт.); батону - 1180*360=424800(шт.); хліба 1-го ґатунку - 1920*360=691200(шт.).

Обсяг реалізації продукції на рік становить: 324000+691200+ +424800=1440000(шт.), а в вартісному виражені: 15142*360=5451120(грн.).

Для створення міні-пекарні було взято в оренду будівлю, загальна площа якої становить 107 м2 (Таблиця 2.3).

Таблиця 2.3 – Потреба у виробничих площах підприємства

Тип приміщення

Площа, м2

Ставка орендної плати на місяць, грн./м2

Сума орендної плати на місяць, грн.

Сума орендної плати за рік, грн.

Склад борошна

20

35

700

8400

Склад готової продукції

8

35

280

3360

Склад сировини

6

35

210

2520

Пекарня

63

35

2205

26460

Офіс

10

70

700

8400

Всього

107

210

4095

49140

Для того, щоб розрахувати суму орендної плати на місяць, потрібно знати ставку орендної плати за місяць. Для складських приміщень вона становить 35грн./кв.м, а для адміністративних 70грн/кв.м.  Враховуючи площу приміщень, можна розрахувати суму орендної плати на місяць. Загальна сума становить 4095 грн., а на рік: 4095 *12=49140 грн.

Для визначення собівартості продукції, обов’язково потрібно розрахувати амортизацію. Для цього в таблицю «Розрахунок вартості первісної, залишкової вартості основних фондів та амортизаційних відрахувань» (Додаток А) вводимо ще одну колонку, яка має назву «Ліквідаційна вартість» і становить 5% від загальної вартості.

Аналізуючи дану таблицю зробимо висновок, що для визначення річної суми амортизації потрібно використати прямолінійний метод (загальну вартість віднімаємо від ліквідаційної і ділимо на загальну вартість). Для комп’ютера, машини, меблів річну суму амортизації нараховуємо прискореним методом залишкової вартості ( загальну вартість множимо на відношення 100% до терміну корисного використання і множимо все це на 2). Так ми знайдемо річну суму амортизації. Загальна сума амортизації становить 76937 грн. Для того, щоб розрахувати річну норму амортизації потрібно річну суму амортизації помножити на 100 і розділити на загальну вартість. І останнє, що треба знайти – це залишкову вартість основних фондів. Для цього від загальної вартості віднімаємо річну суму амортизації.

2.3 Чисельність персоналу підприємства

Після того, як було пораховано амортизацію, потрібно розрахувати чисельність основних робітників. Вона розраховується за формулою:  

Чор = (Тшт х Впр)/Д, чол.                                                                                                                                   (2.1)

де:
Впр – річна виробнича програма, шт.;
Д – дійсний річний фонд робочого часу, годин

Чор = (0,048*1440000)/5760
Чор = 12

Після визначення чисельності робітників, можна визначити заробітну плату кожному з них. Розрахунки наведено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 - Розрахунок заробітної плати персоналу з урахуванням нарахувань до соціальних фондів

Категорія робітників

Кількість, чол.

Посадовий оклад, грн./міс

Премія 20%, грн./міс

Місячний ФЗП, грн./міс

Нарахування до ФЗП (37,5%), грн./міс

ФЗП з нарахуваннями, грн./міс

ФЗП з нарахуваннями, грн./рік

Комерційний директор

1

3500

700

4200

1575

5775

69300

Завідувач виробництвом

1

2800

560

3360

1260

4620

55440

Бухгалтер

1

2200

440

2640

990

3630

43560

Пекар

12

1800

360

2160

812

2970

427680

Водії

2

1147

229,4

1376,4

516,15

1892,55

45421,2

Вантажники

5

1147

229,4

1376,4

516,15

1892,55

113553

Прибиральники

2

1147

229,4

1376,4

516,15

1892,55

45421,2

Охоронці

2

1147

229,4

1376,4

516,15

1892,55

45421,2

Налагоджувальник

1

1147

229,4

1376,4

516,15

1892,55

22710,6

Всього

27

16035

19242

19242

7215, 75

26457,8

868507,2

Нараховуючи заробітну плату слід враховувати премію та фонд заробітної плати. Разом з ним заробітна плата складатиме 868507,2 грн. на рік.

2.4. Витрати на сировину і матеріали з урахуванням технологічних відходів (у тому числі повернених)

Коли розрахували заробітну плату, потрібно визначити сировину та матеріали, які будуть потрібні для виробництва. Треба розрахувати норматив оборотних коштів у виробничих запасах, що їх відносять до оборотних фондів (сировина, матеріали, паливо), визначається помноженням середньодобового споживання матеріалів у вартісному виразі на норму їхнього запасу в днях. Для того, щоб це зробити потрібно по кожному виду продукції порахувати цей норматив окремо, а потім скласти. Для розрахунку нормативу потрібно денну потребу сировини помножити на суму періоду зриву поставки, період між поставками та страховий запас у днях. Як вже було сказано це потрібно робити з кожним продуктом окремо. Норматив оборотних коштів борошна становить 20178,76; дріжджів пресованих - 597,55; солі -  819,28; цукру - 915,8; олії - 1094,4; молока -83,214; яєць - 927,3; маргарину - 337,2; маку -  213,75; меду -99,693. Зробивши, відповідні розрахунки, норматив оборотних коштів у виробничих запасах становитиме 25266,95.

Наступним кроком у створені міні-пекарні є розрахунок необхідної маси сировини за технологією виробництва (Таблиця 2.5).

Розрахунки слід проводити по кожному виду продукції окремо для того, щоб дізнатись потрібну кількість сировини на одиницю виду продукції. В таблиці слід відобразити потребу на виробництво одиниці продукції, вагу одиниці продукції, чисту вагу одиниці продукції.

Таблиця 2.5 – Розрахунок необхідної маси сировини за технологією виробництва

Найменування сировини

Потреба на виробництво одиниці продукції, кг

Вага одиниці продукції, г

Чиста вага продукції, г

Маса необхідної сировини, г

Хліб 1-го ґатунку

Борошно пшеничне 1-го ґатунку

0,38

700

700

0,38

Дріжджі пресовані

0,01

700

700

0,01

Сіль

0,02

700

700

0,02

Цукор

0,015

700

700

0,015

Олія

0,03

700

700

0,03

Вода

0,25

700

700

0,25

Разом

0,705

0,705

Булочка

Борошно пшеничне 1-го ґатунку

0,0416

100

100

0,0416

Дріжджі пресовані

0,0005

100

100

0,0005

Цукор

0,015

100

100

0,015

Молоко

0,01541

100

100

0,01541

Яйця

0,01375

100

100

0,01375

Маргарин

0,005

100

100

0,005

Мак

0,0125

100

100

0,0125

Мед

0,00583

100

100

0,00583

Разом

0,10959

100

100

0,10959

Батон

Борошно 1-го ґатунку

0,25

470

470

0,25

Дріжджі пресовані

0,01

470

470

0,01

Сіль

0,004

470

470

0,004

Цукор

0,005

470

470

0,005

Маргарин

0,02

470

470

0,02

Вода

0,013

470

470

0,13

Яйця

0,055

470

470

0,055

Разом

0,474

470

470

0,474

Розрахувавши масу необхідної сировини, стало очевидним скільки потрібно для виготовлення одиниці продукції. Розрахунки проводились з огляду на те, що маса хліба 1-го ґатунку повинна становити 700г, маса булочки – 100, а маса батону – 470г.

Після виконаних розрахунків потрібно розрахувати потребу в сировині та матеріалах на виробничу програму(Таблиця 2.6)

Таблиця 2.6 - Розрахунок потреби в сировині та матеріалах  на виробничу програму

№ п/п

Найменування сировини та матеріалів

Кількість, кг

Ціна, грн.

Вартість, грн.

Сировина для хліба 1-го ґатунку

1

Борошно

262656

2,5

656640

2

Дріжджі пресовані

6912

5,7

39398,4

3

Сіль

13824

1,6

22118,4

4

Цукор

10368

6,1

63244,8

5

Олія

20736

14,5

300672

6

Вода

172800

0,01

2073,6

Разом

487296

30,41

1084147,2

Сировина для булочки

1

Борошно пшеничне 1-го ґатунку

13478,4

2,5

3396

2

Дріжджі пресовані

162

5,7

923,4

3

Цукор

4860

6,1

29646

4

Молоко

4992,84

2,5

12482,1

5

Яйця

4455

20

89100

6

Маргарин

1620

25

40500

7

Мак

4050

35

141750

8

Мед

1888,92

40

75556,8

Разом

35507,16

136,8

423654,3

Сировина для батону

1

Борошно пшеничне 1-го ґатунку

106200

2,5

265500

2

Дріжджі пресовані

4248

5,7

24213,6

3

Сіль

1699,2

1,6

2718,72

4

Цукор

2124

6,1

12956,4

5

Маргарин

8496

25

212400

6

Вода

55224

0,012

662,69

7

Яйця

23364

20

467280

Разом

201355,2

60,912

985731,41

Отже, виконавши розрахунки потреб в сировині та матеріалах на виробничу програму, стало очевидним, що для виготовлення хліба 1-го ґатунку в кількості 621200 (шт.) в рік, потрібно 1084147,2 грн. на рік; для виготовлення булочки  кількістю 324000 (шт.) на рік знадобиться 423654,3 грн. на рік, а для батону в кількості 424800 (шт.) треба 985731,41.

На виробництві не буде використовуватись тара та інші пакувальні матеріали, так як після випічки хлібобулочні вироби відразу ж будуть відвозитись в торгові точки.

В наступній таблиці (Таблиця 2.7) буде проаналізовано транспортний запас сировини та допоміжних матеріалів. Період зриву поставки буде дорівнювати 4 дням.

Таблиця 2.7 – Розрахунок транспортного запасу сировини

№ з/п

Найменування сировини

Річна потреба, кг

Кількість робочих днів на рік

Денна потреба, кг

Період зриву поставка, днів

Транспортний запас

Потреба на виробничу програму із урахуванням транспортного запасу, грн./рік

Кількість, кг

Ціна, грн.

Вартість, грн.

1

Борошно

382334,4

360

1062,04

4

4248,16

2,5

10620,4

127445

2

Дріжджі пресовані

11322

360

31,45

4

125,8

5,7

717,06

8604,72

3

Сіль

15523,2

360

43,12

4

172,48

1,6

275,97

3311,62

4

Цукор

17352

360

48,2

4

192,8

6,1

1176,08

14113

5

Олія

20736

360

57,6

4

230,4

14,5

3340,8

40089,6

6

Молоко

4992,84

360

13,87

4

55,48

2,5

138,69

1664,28

7

Яйця

27819

360

77,28

4

309,1

20

6182

74184

8

Маргарин

10116

360

28,1

4

112,4

25

2810

33720

9

Мак

4050

360

11,25

4

45

35

1575

18900

10

Мед

1888,92

360

5,25

4

20,99

40

839,52

10074,2

Разом

496134,36

1378,15

5512,60

27675,52

332106

Потреба на виробничу програму із урахуванням транспортного запасу становить 332106 грн. на рік.

Коли було розраховано транспортний запас, потрібно розрахувати поточний запас (Таблиця 2.8). Для кожної продукції період зриву між поставками буде свій, тому термін придатності у продукції, яка буде надходити до міні-пекарні – різна.

Таблиця 2.8 - Розрахунок поточного запасу сировини

№ з/п

Найменування сировини

Річна потреба, кг

Кількість робочих днів на рік

Денна потреба, кг

Період між поставками, днів

???

???

???

???

Сировина

1

Борошно

382334,4

360

1062,04

14

14868,56

2,5

37171,4

446057

2

Дріжджі пресовані

11322

360

31,45

14

440,3

5,7

2509,71

30116,5

3

Сіль

15523,2

360

43,12

14

603,68

1,6

965,89

11590,7

4

Цукор

17352

360

48,2

14

674,8

6,1

4116,28

49395,4

5

Олія

20736

360

57,6

14

806,4

14,5

11692,8

140314

6

Молоко

4992,84

360

13,87

1

13,87

2,5

34,67

416,07

7

Яйця

27819

360

77,28

7

540,93

20

10815,5

129822

8

Маргарин

10116

360

28,1

7

196,7

25

4917,5

59010

9

Мак

4050

360

11,25

14

157,5

35

5512,5

66150

10

Мед

1888,92

360

5,25

14

73,46

40

2938,32

35259,8

Разом

496134,36

1378,15

18376,19

80677,57

968131

Потреба на виробничу програму із урахуванням поточного запасу 968131 грн. на рік. Період між поставками для маку, меду, води, олії, цукру, солі, дріжджів пресованих та борошна становить 14 днів; для яйці, маргарину – 7 днів, а для молока – 1 день.

Обов’язково потрібно розрахувати страховий запас сировини. Він становить 25% від поточного. Розрахунки наведено в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 - Розрахунок страхового запасу сировини (25% від поточного)

Отже, згідно таблиці 2.9, всього страховий запас на виробничу програму становить 242351,9 грн. Для перевезення моєї продукції в точки збуту мені потрібна буде лише одна машина. Розрахунки потреб в пальних матеріалах показано в таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 - Розрахунок потреби в пальних матеріалах


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

12767. Гипертекстовое представление информации 53.55 KB
  Практическая работа № 15 Гипертекстовое представление информации. Цель: получить представление об OCR программах распознавания текста познакомиться с возможностями данных программ научиться распознавать отсканированный текст передавать и редактировать его ...
12768. Поисковые системы. Пример поиска информации или информационного объекта в тексте, в файловых структурах, на государственных образовательных порталах 313.2 KB
  Практическая работа № 6 Тема: Поисковые системы. Пример поиска информации или информационного объекта в тексте в файловых структурах на государственных образовательных порталах Цель: поиск нужной информации в тексте в файловых структурах; освоение прием...
12769. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на компакт-диски различных видов 14.26 KB
  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 Тема: Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на компактдиски различных видов. Цель: освоить работу с программой архиватором WinRar и программой для работы с дисками Nero. Задание: Открыть программу WinRar оз
12770. Использование систем проверки орфографии и грамотки 2.13 MB
  Практическая работа № 13 Использование систем проверки орфографии и грамотки. Графические редакторы подразделяются на системы научной иллюстративной и коммерческой графики. Системы научной графики предназначены для афформления научных расчетов содержащих ф...
12771. Форматирование в текстовом редакторе Word 16.27 KB
  Практическая работа N14.Форматирование в текстовом редакторе Word. Шрифт Настройка формата выделенных символов осуществляется в диалоге и включает такие характеристики: шрифтArial Times Courier; начертаниеОбычный Курсив Полужир
12772. Системы статистического учета (статистическая обработка социальных исследований) 596.83 KB
  Информатика и ИКТ Практическая работа № 17 Системы статистического учета статистическая обработка социальных исследований. Цель: Изучение технологии организации расчетов с использованием встроенных функций в таблицах MS Excel. Оборудование: ПК Программное об
12773. Практикум по программированию на JavaScript 728.5 KB
  Практикум по программированию на JavaScript Введение Цель этих 30 уроков состоит в том чтобы научить читателя самостоятельно создавать сценарии JavaScript. Если вы пытались ознакомиться с JavaScript с помощью книг или Интернет то почти наверняка это оказалось не просто. Изучение J...
12774. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ САЙТА 36.58 KB
  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ САЙТА Назначение этого типа оценки сайта определить основные характеристики Webсайта чтобы выявить очевидные проблемы связанные с удобством использования и исполнением. Для обнаружения недостатков в исполнении сайта которые не могут быть замечены ...
12775. Основные принципы дизайна Web-caйтa 57.86 KB
  Основные принципы дизайна Webcaйтa Введение в Webдизайн Некоторые необходимые для эффективного Webдизайна концепции. Девиз WYSIWYW What Уоu See Is What Уоu Want То что вы видите это то что вы хотите представлен в качестве возможной модификации принципа традиционного дизайна GUI ...