73817

Изучение функционирования триггеров на моделях в системах VLSI_SIM и ModelSim

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Как видно из результатов моделирования схемы в VLSI-SIM и ModelSim, временные диаграммы совпадают. Это говорит правильности составленной модели. При моделировании на поведенческом уровне на схеме отсутствуют задержки при переключении элементов.

Русский

2014-12-20

242 KB

1 чел.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных технологий и систем

Кафедра ЭВМ

 

 

 

ПАНАРАД СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ВМИС

Изучение функционирования  триггеров на моделях

в системах VLSI_SIM и ModelSim

Отчёт по лабораторной работе №5

(вариант 17)

студента 3 курса 221902 группы

 

Преподаватель

  

Воронов Александр Анатольевич,

доцент кафедры ЭВМ

 

Минск 2014

1) Приведем структурную схему моделируемого объекта:

Рис. 1. Структурная схема моделируемого объекта

    2.1) Опишем цифровое устройство на языке системы VLSI-SIM:

circuit lab5;

  inputs s(1), c(1), r(1);

  outputs b1(1), b2(1);

gates

  a1 'nand' (1) s(1), c(1);

  a2 'nand' (1) c(1), r(1);

  b1 'nand' (1) a1(1), b2(1);

  b2 'nand' (1) a2(1), b1(1);

endgates

end

2.2) Выполним трансляцию описания схемы

Рис. 2. Трансляция описания схемы

Рис. 3. Временная диаграмма

3) Опишем цифровое устройство на структурном уровне на языке VHDL

na2.vhd

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.std_logic_1164.all;

ENTITY na2 IS

  port (A,B: in STD_LOGIC; Y: out STD_LOGIC);

END na2;

ARCHITECTURE arc_na2 OF na2 IS

BEGIN

  Y <= not (A and B) after 2 ns;

END arc_na2;

circuit.vhd

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.std_logic_1164.all;

 entity circuit is

    port(s,c,r: in std_logic;

                 q, nq: inout std_logic);

 end circuit;

architecture arc_circuit of circuit is

 component NA2  

    port(A,B : in std_logic;

               Y : inout std_logic);

 end component;

signal A1, A2, A3, A4: std_logic;

 begin

    g1: NA2 port map(s, c, A1);

    g2: NA2 port map(c, r, A2);

    g3: NA2 port map(A1,A4,A3);

    g4: NA2 port map(A3,A2,A4);

   q<=A3;

   nq<=A4;

 end arc_circuit;

3.1) Подготовим блок Testbench для отладки объекта, при этом

используя тест, полученный в части 1 задания

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.std_logic_1164.all;

  entity circuit_test is  

  end circuit_test;

     architecture  bench of circuit_test IS

         component circuit

           port(s, c, r: in std_logic;

              q, nq: inout std_logic);

         end component;

     signal s,c, r, q, nq: std_logic;

         begin

            s <= '1', '0' after 200 ns, '1' after 500 ns;

            c <= '1' , '0' after 200 ns, '1' after 300 ns, '0' after 400 ns;

            r <= '1' , '0' after 100 ns, '1' after 200 ns;

           M:circuit port map(s,c,r,q,nq);      

end bench;

3.2) Выполним компиляцию описания

Рис. 4. Компиляция описания

3.3) Выполним моделирование объекта на заданном тесте

Рис.5. Временная диаграмма триггера в структурном виде

4) Опишем схему на языке VHDL на поведенческом уровне

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.std_logic_1164.all;

entity circuit1 is

  port(s, c, r: in std_logic;

   q, qn: out std_logic);

end circuit1;

architecture arc_circuit1 of circuit1 is

begin

process (s, c, r) begin

if c = '1' then

q <= s;

qn <= r;

end if;

end process;

end arc_circuit1;

Подготовим блок Testbench для отладки объекта

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.std_logic_1164.all;

  entity circuit_test1 is  

  end circuit_test1;

     architecture  bench1 of circuit_test1 IS

         component circuit1

           port(s, c, r: in std_logic;

              q, qn: out std_logic);

         end component;

     signal s, c, r, q, qn: std_logic;

         begin

            s <= '1', '0' after 200 ns, '1' after 500 ns;

            c <= '1' , '0' after 200 ns, '1' after 300 ns, '0' after 400 ns;

            r <= '1' , '0' after 100 ns, '1' after 200 ns;

           M:circuit1 port map(s, c, r, q, qn);      

end bench1;

Рис.6. Временная диаграмма триггера на поведенческом уровне

Вывод:

Как видно из результатов моделирования схемы в VLSI-SIM и ModelSim,  временные диаграммы совпадают. Это говорит правильности составленной модели. При моделировании на поведенческом уровне на схеме отсутствуют задержки при переключении элементов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24583. Договір на проведення аудиту 32 KB
  Договір на проведення аудиту. Порядок укладання договору Після обміну листами між аудитором та його клієнтом укладається договір на проведення аудиту. Договір на проведення аудиту є основним документом який засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та виконавцем про проведення аудиторської перевірки він документально стверджує що сторони дійшли згоди з усіх моментів обумовлених у договорі. Договір на проведення аудиту має суттєві відмінності від інших договорів які використовуються в підприємництві.
24584. Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору то погодження 29 KB
  За організаційноправовими формами клієнтів поділяють на підприємства установи організації об'єднання фонди громадян які самостійно провадять підприємницьку діяльність. Крім цих форм законодавством окремо виділяються господарські товариства підприємства установи й організації створені на засадах угоди між юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна для провадження підприємницької діяльності. За формами власності споживачів аудиторських послуг поділяють на: ♦ індивідуальні підприємства засновані тільки на особистій...
24585. Поняття і види аудиторських послуг 39 KB
  Аудиторські організації та підприємціаудитори які провадять свою діяльність одноосібно можуть проводити аудит і надавати супутні аудиту послуги. Уся інша робота аудитора це супутні аудиту послуги. Поряд із проведенням аудиту Національні стандарти передбачають супутні аудиту послуги: оглядову перевірку операційну перевірку та компіляцію трансформацію обліку. Аудиторські послуги як правило не атестовані тобто не потребують подання аудиторського висновку та формальної звітності аудитора на адресу клієнта.
24586. Планування конкретної аудиторської перевірки 34.5 KB
  Вимоги та рекомендації щодо планування аудиту визначені МСА 300 Планування згідно з яким аудитори й аудиторські фірми України мають право самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства наявних норм і стандартів умов договору із замовником професійних знань та досвіду. Мета планування Метою планування аудиту є концентрація уваги аудитора на найважливіших напрямах аудиту виявленні проблем які слід перевірити якнайдетальніше. Документальне оформлення Характер планування залежить від організаційної форми...
24587. Планування аудиторської діяльності 30 KB
  Планування аудиторської діяльності. Обов'язковою умовою успішної діяльності будьякого підприємства є планування. Нормативна база з аудиту МСА 300 Планування регламентує лише порядок планування аудиторської перевірки визначає порядок підготовки загального плану і розроблення програми проведення аудиту і не визначає порядок планування аудиторської діяльності. У літературі з аудиту питання планування аудиторської діяльності також майже не висвітлювалось.
24588. Контроль якості роботи аудиторів 29 KB
  Контроль якості роботи аудиторів Аудиторська фірма зобов'язана дотримуватися політики і процедур контролю якості аудиторських послуг які гарантують що всі аудиторські перевірки проводяться у відповідності з Національними стандартами аудиту та Законом України Про аудиторську діяльність . Зміст строки й обсяг аудиторських процедур та політики аудиторської фірми щодо контролю якості залежать від таких чинників як розміри і характер діяльності аудиторської фірми її дислокація рівень організації перевірки і відповідних суджень про...
24589. Поняття аудиторської діяльності та її правове забезпечення 32 KB
  Основними нормативними документами що визначають головні засади аудиторської діяльності є Закон України Про аудиторську діяльність Національні стандарти аудиту та Кодекс професійної етики аудиторів України. Згідно з Законом України Про аудиторську діяльність до аудиторської діяльності належить організаційне і методичне забезпечення аудиту практичне виконання аудиторських перевірок аудиту та надання інших аудиторських послуг. За національним законодавством На жаль національне законодавство обмежує рамки аудиту аудитом фінансової...
24590. Суб’єкти аудиторської діяльності 37.5 KB
  Суб’єкти аудиторської діяльності Аудиторська діяльність це один із видів підприємницької діяльності суб'єктами якої можуть бути як фізичні так і юридичні особи. Для здійснення аудиторської діяльності одноособово аудитор повинен маючи чинний сертифікат аудитора зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності у виконавчому комітеті міської районної ради або районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцем проживання даного суб'єкта та в Аудиторській палаті України як суб'єкт аудиторської діяльності. Порядок...