73817

Изучение функционирования триггеров на моделях в системах VLSI_SIM и ModelSim

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Как видно из результатов моделирования схемы в VLSI-SIM и ModelSim, временные диаграммы совпадают. Это говорит правильности составленной модели. При моделировании на поведенческом уровне на схеме отсутствуют задержки при переключении элементов.

Русский

2014-12-20

242 KB

1 чел.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных технологий и систем

Кафедра ЭВМ

 

 

 

ПАНАРАД СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ВМИС

Изучение функционирования  триггеров на моделях

в системах VLSI_SIM и ModelSim

Отчёт по лабораторной работе №5

(вариант 17)

студента 3 курса 221902 группы

 

Преподаватель

  

Воронов Александр Анатольевич,

доцент кафедры ЭВМ

 

Минск 2014

1) Приведем структурную схему моделируемого объекта:

Рис. 1. Структурная схема моделируемого объекта

    2.1) Опишем цифровое устройство на языке системы VLSI-SIM:

circuit lab5;

  inputs s(1), c(1), r(1);

  outputs b1(1), b2(1);

gates

  a1 'nand' (1) s(1), c(1);

  a2 'nand' (1) c(1), r(1);

  b1 'nand' (1) a1(1), b2(1);

  b2 'nand' (1) a2(1), b1(1);

endgates

end

2.2) Выполним трансляцию описания схемы

Рис. 2. Трансляция описания схемы

Рис. 3. Временная диаграмма

3) Опишем цифровое устройство на структурном уровне на языке VHDL

na2.vhd

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.std_logic_1164.all;

ENTITY na2 IS

  port (A,B: in STD_LOGIC; Y: out STD_LOGIC);

END na2;

ARCHITECTURE arc_na2 OF na2 IS

BEGIN

  Y <= not (A and B) after 2 ns;

END arc_na2;

circuit.vhd

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.std_logic_1164.all;

 entity circuit is

    port(s,c,r: in std_logic;

                 q, nq: inout std_logic);

 end circuit;

architecture arc_circuit of circuit is

 component NA2  

    port(A,B : in std_logic;

               Y : inout std_logic);

 end component;

signal A1, A2, A3, A4: std_logic;

 begin

    g1: NA2 port map(s, c, A1);

    g2: NA2 port map(c, r, A2);

    g3: NA2 port map(A1,A4,A3);

    g4: NA2 port map(A3,A2,A4);

   q<=A3;

   nq<=A4;

 end arc_circuit;

3.1) Подготовим блок Testbench для отладки объекта, при этом

используя тест, полученный в части 1 задания

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.std_logic_1164.all;

  entity circuit_test is  

  end circuit_test;

     architecture  bench of circuit_test IS

         component circuit

           port(s, c, r: in std_logic;

              q, nq: inout std_logic);

         end component;

     signal s,c, r, q, nq: std_logic;

         begin

            s <= '1', '0' after 200 ns, '1' after 500 ns;

            c <= '1' , '0' after 200 ns, '1' after 300 ns, '0' after 400 ns;

            r <= '1' , '0' after 100 ns, '1' after 200 ns;

           M:circuit port map(s,c,r,q,nq);      

end bench;

3.2) Выполним компиляцию описания

Рис. 4. Компиляция описания

3.3) Выполним моделирование объекта на заданном тесте

Рис.5. Временная диаграмма триггера в структурном виде

4) Опишем схему на языке VHDL на поведенческом уровне

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.std_logic_1164.all;

entity circuit1 is

  port(s, c, r: in std_logic;

   q, qn: out std_logic);

end circuit1;

architecture arc_circuit1 of circuit1 is

begin

process (s, c, r) begin

if c = '1' then

q <= s;

qn <= r;

end if;

end process;

end arc_circuit1;

Подготовим блок Testbench для отладки объекта

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.std_logic_1164.all;

  entity circuit_test1 is  

  end circuit_test1;

     architecture  bench1 of circuit_test1 IS

         component circuit1

           port(s, c, r: in std_logic;

              q, qn: out std_logic);

         end component;

     signal s, c, r, q, qn: std_logic;

         begin

            s <= '1', '0' after 200 ns, '1' after 500 ns;

            c <= '1' , '0' after 200 ns, '1' after 300 ns, '0' after 400 ns;

            r <= '1' , '0' after 100 ns, '1' after 200 ns;

           M:circuit1 port map(s, c, r, q, qn);      

end bench1;

Рис.6. Временная диаграмма триггера на поведенческом уровне

Вывод:

Как видно из результатов моделирования схемы в VLSI-SIM и ModelSim,  временные диаграммы совпадают. Это говорит правильности составленной модели. При моделировании на поведенческом уровне на схеме отсутствуют задержки при переключении элементов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

62819. Множення двоцифрового числа на одноцифрове. Задача на суму двох добутків 16.93 KB
  Чи можемо ми дізнатися скільки тканини було у двох сувоях разом Якою дією Чи зможемо дізнатися скільки всього було тканини в майстерні Як про це дізнатися Скільки метрів тканини витрачали на одну занавіску...
62820. Урок РЗМ. Про себе та про інших 21.81 KB
  Мета: ознайомити учнів з поняттям «біографія», «автобіографія»; вчити заповнювати анкету даних про себе, складати автобіографію; розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість, діловий стиль...
62821. Уживання слів в переносному значенні. Синоніми. Антоніми. Омоніми 32 KB
  Розширити уявлення про синоніми антоніми й омоніми. удосконалити вміння відрізняти омоніми від багатозначних слів правильно вживати їх у мовленні; навчити добирати синонімиантоніми омоніми до слів лексичної системи української мови...
62822. Музика про зиму 118.15 KB
  Спочатку давайте з вами музично привітаємося. Актуалізація опорних знань учнів 1 Розспівування Сіли рівненько давайте всі разом чітко проговоримо слова поспівки Диби диби артикуляційна робота.
62823. І. Кириліна «Засмутилось кошеня». О. Жилінський «Пісенька Джури». Ф. Шопен прелюдії № 7, 20 373.92 KB
  Мета уроку: формувати прагнення відроджувати і вивчати оригінальну творчість народу виховувати любов до природи навколишнього світу школи бережливе ставлення до весняних квітів; розучити пісню Засмутилось кошеня прослухати прелюдії...
62825. Поведінка учня 22.99 KB
  Ну і мама Ну і тато Наче справжні дошкільнята Нічогісінько не знають Смішно і казать комусь Бо щодня мене питають Лиш одне: Чому й чому. Ти чому образив Віту Ти чому отримав двійку І чому прийшов так пізно І чому в шкарпетках різних Ти чому такий непослух...
62826. Письмовий твір-роздум на морально-етичну тему 44.74 KB
  Так сталося що у мене немає друзів. Я намагаюся бути з усіма доброзичливою допомагаю всім хто до мене звертається я не відмінниця але твердо знаю шкільні дисципліни проте списувати не даю нікому просто пояснюю.
62827. Повний звуковий аналіз слів. Урок-гра «Поле чудес» 16.26 KB
  До виконання завдання першого туру викликає трьох учнів які правильно підняли руку і назвали слова вірша з одним двома трьома складами. Завдання I туру У першому турі вам треба відгадати слово звукову схему якого записано на дошці.