74124

Автоматизированные информационные системы – общие понятия, структура

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Автоматизированные информационные системы можно разделить на: Системы информационного обеспечения имеющие самостоятельное целевое назначение и область применения; Автоматизированные системы управления АСУ. Системы информационного обеспечения как правило содержат информационную базу используемую различными потребителями для удовлетворения информационных потребностей при принятии решений. Автоматизированные системы управления – человекомашинные системы обеспечивающие автоматический сбор и обработку информации с помощью различных...

Русский

2014-12-26

17.43 KB

3 чел.

  1.  Автоматизированные информационные системы – общие понятия, структура

Автоматизированная информационная система (АИС) – комплекс информационных, программных, технических, организационно-методических и других необходимых средств, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, передачу данных, а также манипулирование ими для решения различных задач.

Автоматизированные информационные системы можно разделить на:

  1.  Системы информационного обеспечения, имеющие самостоятельное целевое назначение и область применения;
  2.  Автоматизированные системы управления (АСУ).

Системы информационного обеспечения, как правило, содержат информационную базу, используемую различными потребителями для удовлетворения информационных потребностей при принятии решений.

Автоматизированные системы управления – человеко-машинные системы, обеспечивающие автоматический сбор и обработку информации с помощью различных программно-аппаратных средств. Однако функции контроля и принятия решений в этих системах выполняются человеком или группой людей.

Различают два основных типа АСУ: системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) и системы организационного управления (АСОУ). Их главные отличия заключаются в характере объекта управления (в первом случае – это технические объекты: машины, аппараты, устройства, во втором – объекты экономической или социальной природы, то есть, в конечном счете коллективы людей) и, как следствие, в формах передачи информации (сигналы различной физической природы и документы соответственно).

АСУ ТП состоит из следующих обеспечивающих систем:

  1.  техническое обеспечение;
  2.  программное обеспечение;
  3.  информационное обеспечение;
  4.  организационное обеспечение;
  5.  оперативный персонал;
  6.  эксплуатационный персонал.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63158. Оцінювання навчальних досягнень учнів із теми «Життя людей за первісних часів» 25.6 KB
  Мета: оцінити навчальні досягнення школярів під час вивчення: теми шляхом проведення заліку. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: продемонструвати свої знання з теми «Життя людей за первісних часів»...
63159. Урок-узагальнення з теми «Передня Азія» 35.66 KB
  Мета. Систематизувати та узагальнити знання учнів із теми; ознайомити з культурною спадщиною та релігійними віруваннями народів Передньої Азії; простежити взаємозвязок між господарським і духовним розвитком країн; розширити світогляд школярів...
63160. Урок-узагальнення з теми «Греція в II — першій половині І тис. до н. є.» 27.03 KB
  Кожна з чотирьох команд грає з усіма іншими тобто має відбутися 6 раундів І II І III І IV II III II IV III IV. 3 Кожний раунд включає чотири питання різного ступеня складності що оцінюються так: перше питання 1 бал друге 2 бали третє...
63161. Римська республіка II—І ст. до нашої ери 33.42 KB
  Мета: розглянути особливості устрою римської армії епохи республіки; ознайомитися з ходом перетворення Риму на центр величезної держави; визначити причини та наслідки суспільно-політичної боротьби в Римі...
63162. Ліси: хвойні, листяні, мішані 109.98 KB
  Корекційно-навчальна мета: формувати у дітей поняття ліс листяні ліси хвойні ліси мішані ліси; навчити розпізнавати види лісів за назвою та малюнками дерев. Обладнання: мультимедійна дошка проектор картки...
63163. Принципи здорового способу життя 20.74 KB
  Мета: Ознайомити учнів з поняттям €œздоровий спосіб життя продовжувати формувати в учнів активну мотивацію щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я. Виховувати прагнення берегти своє здоров’я зважаючи на його цінність і значимість.
63165. Память как познавательный процесс 106 KB
  Память - это процессы организации и сохранения прошлого опыта, делающего возможным его повторное использование в деятельности или возвращение в сферу сознания. Память связывает прошлое человека с его настоящим и будущим и является важнейшей познавательной функцией