74133

АСКУЭ Энергия+

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Комплекс с целью привязки всех данных к точному астрономическому времени оснащён системой обеспечения единого времени. Программируемое управление АСКУЭ Энергия обеспечивается центром сбора и обработки данных ЦСОД в составе: специализированного вычислительного комплекса СВК системы обеспечения единого времени СЕВ; технических средств организации каналов связи выделенных и или коммутируемых. Основные характеристики Основные характеристики определяющие предельные возможности базового программного обеспечения БПО: Характеристика...

Русский

2014-12-26

17.54 KB

3 чел.

10. АСКУЭ "Энергия+".

Разработчик и изготовитель комплекса технических средств (КТС) "Энергия +" – научно-техническое предприятие "Энергоконтроль". Адрес: Россия, г. Заречный Пензенской области (www.energocontrol.ru).

Комплекс предназначен для построения автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого и технического учёта всех видов энергоносителей – электрической и тепловой энергии, природного и технических газов, пара, горячей и холодной воды.

Осуществляет коммерческий и технический учёт потребления / выработки электроэнергии на следующих объектах:

  1.  промышленных предприятиях, рассчитывающихся за потребляемую электроэнергию по любым видам тарифов (2-ставочным, дифференцированным по зонам суток и др.);
  2.  предприятиях энергетики при организации учета выработки и перетоков электроэнергии.

Обеспечивает приём показаний электронных счетчиков с импульсным и последовательным RS-485 интерфейсами широкой номенклатуры, в частности СЭТ-4ТМхх, ПСЧ-3ХХ, -4хх, АВВ Альфа+, ЕвроАльфа, ЦЭхх, Меркурий 320 и т.д.

Комплекс с целью привязки всех данных к точному астрономическому времени оснащён системой обеспечения единого времени.

Дополнительное применение в составе системы специализированных измерительных преобразователей позволяет организовать коммерческий и технический учёт тепловой энергии и расходов жидких и газообразных энергоносителей.

Программируемое управление АСКУЭ "Энергия +" обеспечивается центром сбора и обработки данных (ЦСОД) в составе:

  1.  специализированного вычислительного комплекса (СВК),
  2.  системы обеспечения единого времени (СЕВ);
  3.  технических средств организации каналов связи (выделенных и/или коммутируемых).

Основные характеристики

Основные характеристики, определяющие предельные возможности базового программного обеспечения (БПО):

Характеристика

Величина

Количество устройств сбора (и передачи) данных (УСД, УСПД), преобразователей на объектах (подстанциях)

до 500

Количество каналов учёта (ТИ) в проекте

до 32768

Количество каналов телесигнализации (ТС)

до 32768

Количество каналов телеуправления (ТУ)

до 32768

Интервалы накопления данных в базе данных

15 с, 1, 3, 15, 30, 60 мин

Длительность хранения информации

не ограничена

Объём хранимой информации (возможности SQL-сервера)

более 1 Тбайт


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52320. Цикли з параметром. Площа криволінійної трапеції 49 KB
  Тема уроку з алгебри: Площа криволінійної трапеціїâ. Освітня мета уроку математики: закріпити вміння і навички знаходження площі криволінійної трапеції через поняття первісної; ознайомити учнів із наближеними методами обчислення площі криволінійної трапеції; підготувати учнів до свідомого сприймання поняття інтегралу. Учитель математики: Що собою являє криволінійна трапеція Як знайти площу криволінійної трапеції Який метод використовується для цього Відповідь на це питання повинна бути проілюстрована малюнком і подана детальна...
52321. Народна казка (українська література), література і фольклор - скарбниця духовних багатств людства (зарубіжна література), виконання ілюстрацій до казки (образотворче мистецтво) 39 KB
  Мета: Розширити знання учнів про казки як вид усної народної творчості; повязати розвиток духовного багатства людства з розвитком фольклору і літератури; удосконалювати навички виразного читання та розуміння прочитаного; розвивати усне мислення; дати поняття про ілюстрацію та працю художників - ілюстраторів дитячої книжки
52322. Розмноження й розвиток рослин 48 KB
  Біологічний диктант вибрати окремо ознаки вітро та комахозапильних рослин Квітки дрібні безбарвні запаху не мають. Квітки великі яскраві. Дрібні квітки зібрані в суцвіття. Квітки розцвітають рано до розпускання листя.
52323. Розвиткове навчання засобами пропонованої технології 161 KB
  Та чи всяка діяльність учня є проявом його розумових зусиль Альтернатива тут така: якщо після виконання якогось завдання учень не прагне вдосконалення чи пізнання нового то він досяг рівня дії; якщо ж стає на шлях пошуку нових способів діяльності в біології хоча б до самостійного порівняння аналізу тощо тоді це є ознакою пізнавальної діяльності яка є інструментом розвиткового навчання. Засобами розвиткового навчання на уроці за пропонованою технологією є завданнякарточки друковані на папері чи в компютерному вираженні. Вони є...
52324. Сучасний урок. Яким він повинен бути 163 KB
  Стимулюючу роль в організації навчального процесу відіграють заняття учнів у малих групах парна групова колективна форми. Це найпрогресивніша група тварин. Що їх таких різних обєднує в один тип Від яких тварин вони походять Вивчення нового матеріалу План: Класифікація типу Членистоногі Тип Членистоногі Клас Ракоподібні Клас Павукоподібні Клас Комахи Особливості зовнішньої будови і покривів членистоногих порівняно з кільчаками робота в...
52325. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ. УСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ З БІОЛОГІЇ 440.5 KB
  ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ. Гельмонт здійснив такий дослід з рослинами. Рослину поливали дощовою водою упродовж п'яти років. Ломоносов припустив що рослина живиться з повітря.
52326. ВИКОРИСТАННЯ НАРОДОЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 343 KB
  Вивчаючи рослини з класу однодольні можна використати досить таки різноманітний народознавчий матеріал: легенди звичаї і обряди загадки прислівя та приказки про агротехніку вирощування злакових: казав ячмінь: Кидай мене в болото то я буду як золото посієш кукурудзу впору матимеш зерна гору; жито говорить: Сій мене в золу аби в пору овес каже: Топчи мене в грязь я буду як князь ; сій овес у кожусі а жито в брилі; сій просо густо у дітей не буде пусто. За таку вдачу барвінок став символом мужності символом справжнього козака:...
52327. Тесты по биологии, 8 класс 103.5 KB
  Какие простейшие относятся к классу корненожек а амеба обыкновенная; б амеба дизентерийная; в эвглена зеленая. На какие внешние раздражители реагируют одноклеточные а физические; б химические; в земное притяжение. Какие функции митохондрий у простейших организмов а синтез АТФ; б синтез белков; в дыхания; г расщепления АТФ. Какие из перечисленных клеток имеются в теле гидры а кожномускульные; бпромежуточные; в мускульные; г эпителиальные.
52328. Групові форми і методи навчання на уроках біології 155.5 KB
  Тому в сучасній системі України головною метою навчання біології є інтелектуальний розвиток учнів засобами навчального предмету формування особистостей виховання громадян демократичного суспільства закладання підвалин екологічного стилю мислення підготовка до життя у високотехнологічному суспільстві. В умовах оновлення системи шкільної освіти і біології зокрема розроблено проект концепції що передбачає різнорівневе навчання впроваджуються нові навчальні технологи створюються нові програми підручники та навчальні посібники....