74155

Основные права и обязанности граждан в сфере государственного управления

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Виды прав граждан в сфере государственного управления: на участие в управлении государством как непосредственно так и через своих представителей; на поступление на государственную службу; на обращение в органы государственной власти органы местного самоуправления и к их должностным лицам как индивидуально так и коллективно; на свободу передвижения; на неприкосновенность личности; на неприкосновенность жилища; на объединение включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов; на проведение собраний митингов...

Казахский

2014-12-29

16.36 KB

0 чел.

Основные права и обязанности граждан в сфере государственного управления 

Права граждан в сфере государственного управления это мера возможного поведения граждан в сфере деятельности органов исполнительной власти.

Виды прав граждан в сфере государственного управления:

 1.  на участие в управлении государством как непосредственно, так и через своих представителей;
 2.  на поступление на государственную службу;
 3.  на обращение в органы государственной власти, органы местного самоуправления и к их должностным лицам как индивидуально, так и коллективно;
 4.  на свободу передвижения;
 5.  на неприкосновенность личности;
 6.  на неприкосновенность жилища;
 7.  на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов;
 8.  на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований;
 9.  на изменение фамилии и имени;
 10.  на свободу передвижения;
 11.  на тайну переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений;
 12.  на обжалование действий и решений органов, учреждений, организаций и их должностных лиц, нарушающих права и свободы граждан;
 13.  на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации любым законным способом, за исключением сведений, составляющих государственную тайну;
 14.  на образование;
 15.  на охрану здоровья;
 16.  вносить в государственные органы, органы местного самоуправления предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в их работе;
 17.  на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействиями) органов государственной власти или их должностными лицами;
 18.  на реализацию юридических свобод.

Обязанности граждан в сфере государственного управления - это предусмотренная административно-правовыми нормами мера необходимого, должного поведения граждан в сфере государственного управления.

В сфере государственного управления граждане обязаны: соблюдать законность и дисциплину в сфере государственного управления, соблюдать специальные запреты (заниматься определенными видами деятельности, например оказывать медицинские услуги без соответствующего образования), получать разрешение (лицензию) от органа государственного управления, местного самоуправления на совершение ряда действий (например, на осуществление грузопассажирских перевозок).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36965. Створення Windows Forms додатків на мові програмування C# 35 KB
  Створити Windows Forms додаток для вирішення відповідної задачі для чого: Розробити необхідну структуру вхідних віхідних даних та діалогових вікон додатку в яких розмістити необхідні елементи керування. Розробити додаток Облік успішності студентів для оперативного обліку успішності студентів в сесію деканом заступниками декана і співробітниками деканату. Розробити додаток Особисті справи студентів для отримання відомостей про студентів співробітниками деканату профкому і відділу кадрів. Розробити додаток Філіали банків .
36966. Дослідження базових схем підсілюваньніх каскадів на біполярніх транзисторах 284 KB
  Re емітерний опір Rl R2 резистори дільника що задає режим каскаду по постійному струму. Особливістю класичної схеми каскаду з СБ рис. Залежно від струму колектора транзистора і величини падіння напруги на електродах транзистора усилительного каскаду а також від амплітуди вхідного сигналу розрізняють наступні режими підсилення: режим А; режим В; режим С; режим D і проміжні режими наприклад АВ. Підсилювальний каскад по схемі з СЕ Для підсилювального каскаду класу А розрахунок статичного режиму полягає у виборі такого колекторного...
36968. Захист мережевого сервісу (засобами ОС Windows 2003 Server, OC Linux) 259.5 KB
  Типове ім'я принципіалу виглядає так root dmin@GRINDER.COM що означає ім'я primry nme root характеристику instnce який належить сектору GRINDER.conf [libdefults] defult_relm = GRINDER.COM kdc і dmin сервер для GRINDER.
36969. Дослідження процесу програмування взаємодій за допомогою засобів С++ або С# 14.5 KB
  Система забезпечує сканування кожної книги і обчислює загальну вартість покупки. Система дозволяє клієнту розрахуватися готівкою або кредитною картою. Після підтвердження оплати система контролю покупок друкує чек та зберігає дані про зроблені покупки. При цьому система веде облік повернених покупок.
36970. ЗРІВНОВАЖУВАННЯ ОБЕРТОВИХ МАС 357.36 KB
  Зміст роботи: провести балансування вала із закріпленими на ньому кількома незрівноваженими дисками розміщенням в його опорних перерізах противаг масу і розташування яких визначити з умови статичної та динамічної рівноваги обертових мас у векторній формі.1 а із закріпленими на його валу масами m1 і m2 положення яких задано координатами iri αi. Схема балансування незрівноваженого ротора Припустимо що маси незрівноважені тобто головний вектор і головний момент сил інерції системи не дорівнюють нулю.
36971. Організація VPN-мереж 295 KB
  Відкрийте службу Маршрутизація і віддалений доступ і зайдіть у властивості сервера. Зайдіть на вкладку IP виберіть назву внутрішнього адаптера і створіть статичний пул адрес відмінний від внутрішнього який буде присвоюватися VPNклієнтам. У вкладці Журнал событий виставіть параметр вести журнал всех событий Конфігурація портів Зайдіть у властивості Порты . В результаті у вас зявиться таке вікно: Конфігуруємо NT Зайдіть у IPмаршрутизация NTпреобразование сетевых адресов .
36972. Анализ данных с помощью функций табличного процессора 208.5 KB
  Ход работы: Постановка задачи: С помощью табличного процессора Microsoft Excel выполнить следующие операции: Создать по приведённому образцу таблицу Реки Украины. На рабочем листе 1 воспользовавшись заготовкой и отформатировав по приведённому на листе образцу создайте таблицу Реки Украины. Переименуйте данный лист в Реки Украины. Необходимо диаграмме присвоить соответствующее имя использовать маркеры долей в расположить лист с диаграммой сразу за листом Реки Украины.