74177

Полезные ископаемые Алтае-Саянской области каледонид

Доклад

География, геология и геодезия

Ведущие полезные ископаемые: руды железа полиметаллов редких металлов марганца уголь асбест фосфориты и бокситы поваренная соль. Полезные ископаемые Западного Саяна: железные и меднокобальтовых руды золото никель хром свинец цинк молибден и асбест. Полезные ископаемые ЮгоВосточной Тувы: медь тантал ниобий и другие металлы.

Русский

2014-12-29

3.06 KB

1 чел.

Билет №86 Полезные ископаемые Алтае-Саянской области каледонид

АЛТАЕ-САЯНСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ — область палеозойской складчатости Южной Сибири, протягивающаяся вблизи южной границы CCCP от котловины озера Зайсан на западе до озера Байкал на востоке.

Алтае-Саянская складчатая область обладает разнородным геологическим строением, резко различающимися простираниями складчатых структур и их торцовыми сочленениями по глубинным разломам. Здесь располагаются байкальские и салаирские (Восточный Саян, Кузнецкий Алатау, Горная Шория), каледонские (Западный Саян, Юго-Восточная Тува, частично Горный Алтай) и герцинские (Рудный Алтай, Салаир) складчатые системы, а также крупные массивы с дорифейским фундаментом (Сангилен, Хамар-Дабан). Алтае-Саянская складчатая область богата полезными ископаемыми. Ведущие полезные ископаемые: руды железа, полиметаллов, редких металлов, марганца, уголь, асбест, фосфориты и бокситы, поваренная соль.

1. Полезные ископаемые Западного Саяна: железные и медно-кобальтовых руды, золото, никель, хром, свинец, цинк, молибден и асбест.

2. Полезные ископаемые Юго-Восточной Тувы: медь, тантал, ниобий и другие металлы. В нагорье Сенгилен - разведано для промышленного освоения несколько месторождений нефелинов. Из них получают глинозем, а из глинозема - алюминий.

3. Полезные ископаемые Горного Алтая : медь, свинец, цинк, серебро, золото, железные и медные руды,известняк, мрамор, уголь, бокситы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23202. Філософське мислення та його специфіка 30 KB
  Філософське мислення та його специфіка. Філософський стиль мислення зявляється тодіколи людина починає масштабно мислити і шукати оптимальний варіант свого життя. Філософський тип мислення є не тільки любовю до мудрості. рівнях: звичайний буденнийпочуття; теоретичниймислення; практичнийна осн.
23207. Діалектика та метафізика як філософські методи 38.5 KB
  Діалектика метод філософського дослідження при якому речі явища розглядаються гнучко критично послідовно з врахуванням їх внутрішніх протиріч змін розвитку причин і наслідків єдності і боротьби протилежностей. Метафізика метод протилежний діалекціку при якому об'єкти розглядаються: відособлено як самі по собі а не з точки зору їх взаємозв'язаної ; статично ігнорується факт постійних змінсамору хурозвитку; однозначно ведеться пошук абсолютної істини не приділяється уваги протиріччямне усвідомлюється їх єдність....
23208. Основні функції філософії 37.5 KB
  Основні функції філософії: У межах цілісної структури філософії основні функції філософії взаємопов'язані і взаємно детермінують одна одну. Розглянемо спочатку взаємний зв 'язок світоглядної і онтологічної функцій філософії. Але ще в античній філософії були розроблені різні варіанти онтології. Суттєвою функцією філософії є пізнавальна.
23209. Основні рівні буття 38.5 KB
  Основні рівні буття. Буття належить до числа тих системотворчих понять які покладені в основи філософії багатьма мислителями як минулого так і сучасного. Перший аспект проблеми буття: а Що існує Світ. Суть проблеми полягає в існуванні суперечливої єдності неминучого вічного і минулого змінного буття окремих речей ста нів людських та інших істот.
23210. Особливості розвитку та функціонування системи філософських категорії 47.5 KB
  Філософські категорії це найзагальнішігранично широкі поняття що виражають універсальні характеристики та відношення матеріального й духовного світу в які і через які здійснюється філософське мислення і які служать вихідними принципами пізнання і духовнопрактичного перетворення світу. У процесі пізнання категорії виконують вимоги логіки. Категорії матерія форма причина і ціль які ним були теж сформульовані чомусь не увійшли до цієї системи.