74186

Метод мощностей (понятие, назначение, применение)

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Метод мощностей понятие назначение применение Данный метод применяется для изучения древних в меньшей степени новейших нисходящих вертикальных движений. При анализе мощностей необходимо учитывать следующее: Анализ мощностей основывается на изучении таких...

Русский

2014-12-29

13.99 KB

0 чел.

22.Метод мощностей (понятие, назначение, применение)

Данный метод применяется для изучения древних, в меньшей степени новейших нисходящих вертикальных движений. Основан на представлениях о компенсации тектонического прогибания процессами накопления осадков, т.е. мощность накопленных отложений соответствует амплитуде прогибания участка земной коры.

Типы компенсации тектонического прогибания осадконакоплением: (картинки см. в тетради)

  1.  Некомпенсированное прогибание-выражается в том, что скорость прогибания территории превышает мощность накопившихся осадков. Встречается в основном в глубоководных океанических впадинах и отд. поднятиях.
  2.  Компенсированное прогибание-происходит, когда мощность накопленных отложений соответствует амплитуде прогибания
  3.  Перекомпенсированное прогибание-мощность накопившихся осадков больше амплитуды прогибания, что характерно для межгорных впадин. 

При анализе мощностей необходимо учитывать следующее:

  1.  Анализ мощностей основывается на изучении таких мощностей,которые реально зафиксированы в геологических разрезах(обнажений или бурения скважин)
  2.  При анализе мощностей отложений необходимо учитывать первичность их образования, относит.сохраненность и неискаженность, а так же выделять  вторичные изменения.
  3.  Изучения мощностей применимо только для областей прогибания земной коры и накопления отложений. Поэтому мощность накопленных и фиксированных в разрезе отложений указывает на размер и интенсивность тектонического прогибания
  4.   Распределения мощностей морских,лагунных и континентальных отложений определяется тектоническим режимом и соответств. распределению областей большего и меньшего тектонического прогибания.
  5.  Метод мощностей мследует рассматривать как метод общего аналза развития колебательных движений,который обощает схему их развития для относительно крупных площадей и значительных промежутков времени.
  6.  Дает наиболее эффективные результаты лишь при совмещении с анализом фаций.
  7.  Применяя этот метод,необходимо оперировать нормальными величинами мощностей осадков,которые отражают равные скорости прогибания и накопления осадков. В противном случае необходимо вводить поправки и коэффициенты.

Для изучения особенностей пространственного распределения мощностей отложений опред. возраста составляют карту мощностей, которая строится в виде изопахит – линий, соединяющих точки с равными мощностями.

Анализ карты мощностей позволяет количественно оценить амлитуду прогибания различных участков в пределах изучаемой территории. Относительное сравнение участков позволяет выделять палеовпадины, палеопрогибы, палеосводы и тд.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22690. Операції з давальницькою сировиною (толінг) 29.5 KB
  Важлива підстава для віднесення операції до толінгу: сировину яка ввозиться або купується на території країни переробки переробне підприємство вносить під безмитний режим. Основні схеми толінгу: іноземний постачальник сировини оплачує вітчизняному виробникові її переробку стає власником одержаного продукту вивозить його за межі країни і продає на закордонних ринках. давальницька сировина переробляється на підприємстві даної країни з наступним експортом продукту переробки під митним контролем. Толінг: зовнішній внутрішній сировина...
22691. Митно-тарифне регулювання ЗЕД 32.5 KB
  Правові економічні та організаційні основи митної справи визначені Митним Кодексом України 1991 р. Система митних органів України: Державний митний комітет України регіональні митні управління митниці митні пости Основні функції митних органів: приймають участь у розробці митної політики та її реалізації забезпечують дотримання законодавства захищають економічні інтереси України стягують мита податки та інші платежі здійснюють митну статистику зовнішньої торгівлі та спеціальну статистику ведуть товарну номенклатуру ЗЕД...
22692. Стан внутрішнього ринку 25 KB
  З огляду на те що ринок є визначальним інститутом ринкового механізму який забезпечує регулювання та координацію дій субєктів господарювання вузькість внутрішнього ринку веде до серйозних негативних наслідків. Подруге порушуються зв'язки між окремими економічними суб'єктами галузями регіонами тощо. Вшосте виникає дефіцит або викривленість інформації для суб'єктів господарювання про стан попиту суспільну оцінку ефективності виробництва рівень його конкурентоспроможності. Звуженість ринків робить цю інформацію некоректною частково...
22693. Конкурентоспроможність економіки та конкурентна політика України 133 KB
  випущено Світовий звіт що стосується проблем конкурентоспроможності Про конкурентоспроможність окремих національних економік. Результат дослідження: було визначено індекс конкурентоспроможності який визначався за основними групами факторів які є найбільш впливовими. Фактори конкурентоспроможності: відкритість вимірює відкритість до зовнішньої торгівлі і інвестицій політики обмінних курсів і легкості експорту. Україна зайняла 53 місце по індексу конкурентоспроможності.
22694. Експорт в Україні 21.5 KB
  Україна мала позитивне сальдо але за рахунок поточних операцій платіжного балансу. Платіжний баланс співвідношення між сумою всіх грошових надходжень отриманих державою від інших країн за певний період і сумою всіх платежів які здійснювалися за цей період. Структура ПБ в міжнародній статистиці однакова і складається з наступних частин: баланс надходжень і платежів із зовнішньої торгівлі баланс надходжень і платежів за послуги баланс некомерційних надходжень і платежів баланс надходжень і платежів із закордонних капіталовкладень...
22696. Вільні економічні зони в Україні 35.5 KB
  На Україні існують вільні ВЕЗ чи спеціальні СЕЗ економічні зони та території пріоритетного розвитку ТПР і являють собою частину території України на якій встановлюються i діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування i дії законодавства України. 2001 року зареєстровано: 11 СЕЗ і 9 ТПР. Загальна територія на яку поширюється режим СЕЗ та ТПР 105 території України. Кількість областей України на які поширюються режим СЕЗ та ТПР 12.
22697. Проблеми тінізації Економіки України та її олігархізації 23 KB
  Світовою практикою доведено: чим слабша держава тим вищий ступінь тінізації економіки. Зв'язок між традиційними проявами тіньової економіки: корупція відмивання коштів поширення сфери дії кримінальних угруповань діяльність фіктивних фірм поширення проявів тінізації національної економіки в цілому. Автор робить висновок що будьякі прояви нелегальної економіки які не знаходять відповідної протидії з боку органів державної влади не тільки спотворюють пропорції розширеного відтворення виробництва а й знецінюють демократичні...
22698. Національний банк України 24.5 KB
  2 Забезпечити високий рівень довіри в суспільстві до банків завдяки створенню дієвої системи нагляду за банківською діяльністю системи захисту інтересів вкладників та інвесторів системи оперативного кредитування комерційних банків з метою підвищення їх ліквідності. 3 Забезпечити високий ступінь незалежності і самостійності НБУ в проведенні монетарної політики з питань що стосуються сталості грошей чітко розмежувати кредитну діяльність банківської системи і фінансову діяльність уряду виключити пряме кредитування НБУ бюджетних витрат...