74186

Метод мощностей (понятие, назначение, применение)

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Метод мощностей понятие назначение применение Данный метод применяется для изучения древних в меньшей степени новейших нисходящих вертикальных движений. При анализе мощностей необходимо учитывать следующее: Анализ мощностей основывается на изучении таких...

Русский

2014-12-29

13.99 KB

4 чел.

22.Метод мощностей (понятие, назначение, применение)

Данный метод применяется для изучения древних, в меньшей степени новейших нисходящих вертикальных движений. Основан на представлениях о компенсации тектонического прогибания процессами накопления осадков, т.е. мощность накопленных отложений соответствует амплитуде прогибания участка земной коры.

Типы компенсации тектонического прогибания осадконакоплением: (картинки см. в тетради)

  1.  Некомпенсированное прогибание-выражается в том, что скорость прогибания территории превышает мощность накопившихся осадков. Встречается в основном в глубоководных океанических впадинах и отд. поднятиях.
  2.  Компенсированное прогибание-происходит, когда мощность накопленных отложений соответствует амплитуде прогибания
  3.  Перекомпенсированное прогибание-мощность накопившихся осадков больше амплитуды прогибания, что характерно для межгорных впадин. 

При анализе мощностей необходимо учитывать следующее:

  1.  Анализ мощностей основывается на изучении таких мощностей,которые реально зафиксированы в геологических разрезах(обнажений или бурения скважин)
  2.  При анализе мощностей отложений необходимо учитывать первичность их образования, относит.сохраненность и неискаженность, а так же выделять  вторичные изменения.
  3.  Изучения мощностей применимо только для областей прогибания земной коры и накопления отложений. Поэтому мощность накопленных и фиксированных в разрезе отложений указывает на размер и интенсивность тектонического прогибания
  4.   Распределения мощностей морских,лагунных и континентальных отложений определяется тектоническим режимом и соответств. распределению областей большего и меньшего тектонического прогибания.
  5.  Метод мощностей мследует рассматривать как метод общего аналза развития колебательных движений,который обощает схему их развития для относительно крупных площадей и значительных промежутков времени.
  6.  Дает наиболее эффективные результаты лишь при совмещении с анализом фаций.
  7.  Применяя этот метод,необходимо оперировать нормальными величинами мощностей осадков,которые отражают равные скорости прогибания и накопления осадков. В противном случае необходимо вводить поправки и коэффициенты.

Для изучения особенностей пространственного распределения мощностей отложений опред. возраста составляют карту мощностей, которая строится в виде изопахит – линий, соединяющих точки с равными мощностями.

Анализ карты мощностей позволяет количественно оценить амлитуду прогибания различных участков в пределах изучаемой территории. Относительное сравнение участков позволяет выделять палеовпадины, палеопрогибы, палеосводы и тд.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25193. Головні пункти критики спекулятивної диалектики з боку сучасників Гегеля (Шеллінг, Шопенгауер, Фейєрбах, Кіркегор) 29.5 KB
  Головні пункти критики спекулятивної диалектики з боку сучасників Гегеля Шеллінг Шопенгауер Фейєрбах Кіркегор. Фейєрбах: учень Гегеля незадоволений абстрактністю спекулятивної системи діалектикою чужістю системи конкретному людському індивідові. з гегелевською ідеєю абсолютного духа відстороненої сили Кіркегор: субєктивна екзистенціальна діалектика Кіркегора виростає як протиставлення системі Гегеля де людина підвладна анонімному принципу історичного розвитку втрачає свою індивідуальність. Критикував Гегеля також за...
25194. Гадамер про герменевтичний досвід і природу філософської істини 24.5 KB
  Мета філософської герменевтики порятунок цілісного досвіду сприйняття світу. Більшість людських проблем повязані з збідненням досвіду ФГ. Вчить дотримуватися набутого досвіду. Герменевтичний досвід не може не залежити від наших упереджень попереднього досвіду.
25195. Знання як особлива форма освоєння світу 27.5 KB
  Пізнання це такий процес що спрямований на отримання знання. Пізнання має багато модусів оскільки людина відноситься до світу у різних площинах і пізнає його у різних ракурсах. Тому можна виділяти наукове пізнання етичне релігійне філософське мистецьке та інші. Пізнанням є таке відношення до світу в якому людина змінює себе за допомогою світу.
25196. Пізнання як особлива форма освоєння світу 25 KB
  Пізнання як особлива форма освоєння світу Якщо дуже просто то пізнання це процес взаємодії субєкта та обєкта що своїм результатом має знання. Існують різні способи пізнання а отже й різні види знання. Поряд із різноманітністю видів знань існує величезна кількість поглядів на саму природу пізнання. Говорять про абстрактне і конкретне пізнання повне і неповне наукове і філософське тощо.
25197. Концепції комунікативно-структурованого життєсвіту за Ю.Габермасом 35 KB
  Габермас виходить з концепції суспільної еволюції де суспільний розвиток постає у формі руху від родовогоархаїчного до традиційногодержавноорганізованого а потім до модерногокапіталістичного суспільства. Концепція життєсвіту дістає своє втілення в архаїчних суспільствах де структури нормативної інтеграції опосередковані мовленнєвою комунікацією водночас становлять системні структури. Системні механізми в цих суспільства невіддільні від соціальноінтегративних інституцій заснованих на життєвому світі. За умов традиційного...
25198. Пізнання та інтерес Техніка та наука як ідеологія Теорія комунікативної дії 1981 Моральна свідоміст 32.5 KB
  Концепція комунікативноструктурованого життєвого світу Габермаса Осн. Продовжуючи традицію внутрішнього взаємозв'язку між структурами життєвого світу і структурами мови традицію що сягає ще філософії Гумбольдта Г. зауважує що для самого життєвого світу мова і культура є конститутивними .досліджує шлях уречевлення комунікації визначаючи його як роз'єднання системи і життєвого світу.
25199. Поняття феномену в феноменологічній філософії 24 KB
  Він розрізняв даності зовнішнього досвіду фізичні феномени та безпосередньо очевидні психічні феномени які інтенційно містять у собі весь предмет. Феномени не подвоюють світ як деякі це вважають. Навпаки феномени показують виявляють себе як деяку цілісно схоплену одиницю.
25200. М. Вебер «Протестантська етика та дух капіталізму» 35 KB
  Вебер Протестантська етика та дух капіталізму М. Вебер один з найвизначніших соціологів автор роботи Протестантська етика та дух капіталізму 1907 яка вважається однією з найкращих з аналізу причин виникнення сучасного капіталізму. Щодо духу капіталізму то під ним Вебер розуміє комплекс звязків що існують в історичній дійсності які ми розглядаємо як єдине ціле під кутом їх культурного значення. Риси капіталізму можна побачити ще в Древньому Китаї Індії Вавилоні.
25201. Суперечка між західниками та слов’янофілами 26.5 KB
  Суперечка між західниками та словянофілами західники виступали за ліквідацію кріпосного права і розвиток Росії за західним взірцем Герцен Огарев розвиток ідей Просвітництва словянофіли обґрунтування необхідності особливого порівняно з західноєвропейським самобутнього шляху розвитку Росії Киреевский Хомяков основою суспільного життя вважали релігію а саме православя Лише народи що сповідують православя і перш за все росіяни можуть розраховувати на прогрес а інші народи лише тією мірою якою вони сприймуть православну...