74324

Взаимосвязь (объединение) систем передачи и распределения ЭЭ

Доклад

Энергетика

В качестве примера рассмотрим упрощенную принципиальную схему передачи и распределения электроэнергии в крупном промышленном районе показывающую взаимную связь между электростанциями центрами электропитания...

Русский

2014-12-30

46.5 KB

0 чел.

19. Взаимосвязь (объединение) систем передачи и распределения ЭЭ. В качестве примера рассмотрим упрощенную принципиальную схему передачи и распределения электроэнергии в крупном промышленном районе показывающую взаимную связь между электростанциями (центрами электропитания) и электропотребителями (электроприемниками).

На гидростанциях средней мощности ГЭС-1 и ГЭС-2, значительно удаленных от центров потребления энергии, электроэнергия трансформируется с повышением напряжения (Uг1=15,75 кВ,  Uг2=13,8 кВ) до 330 кВ через повышающие подстанции ПС1 и ПС2. Связь между гидростанциями и передача электроэнергии ГЭС на приемную (районную) подстанцию ПСЗ осуществляется с помощью двух- и трехцепных ЛЭП 330 кВ внутрисистемных связей Л1 и Л2 с промежуточным отбором на подстанции ПС4. На подстанции ПС3 напряжение 330 кВ снижается до 110 кВ и передается в сложно-замкнутую сеть. В эту же сеть ЭЭ поступает от трех теплофикационных станций — теплоэлектроцентралей ТЭЦ-1, 2, 3. Объединяющая их сеть 110 кВ выполняет также функцию распределения электроэнергии в данном промрайоне.

Объединение системообразующей (передающей) и распределительной частей данной системы электроснабжения выполняется на приемной подстанции ПСЗ с напряжениями 330/110/35 кВ, имеющей межсистемную связь с соседней ЭЭС через двухцепную ЛЭП 330 кВ.

Электроснабжение потребителей, расположенных в районе ТЭЦ, выполнено по кабельным и воздушным линиям 6,10 кВ на генераторном напряжении. Большая часть ЭЭ, вырабатываемая на ТЭЦ, через повышающие трансформаторы подстанций ПС5—ПС7 поступает на шины высшего напряжения, передается и распределяется по ВЛ напряжением 110 кВ.

Шины генераторного напряжения ТЭЦ и вторичных напряжений подстанций ПСЗ—ПС 10 являются центрами питания распределительных сетей среднего и низшего напряжения 6—110 кВ, а также низковольтных сетей 0,38 кВ (через потребительские подстанции ТШ—ТПЗ), осуществляющих электроснабжение предприятий и отдельных электропотребителей, расположенных в данном промрайоне.

Рис. 1.17. Принципиальная схема передачи и распределения электроэнергии в промышленном районе

Такое общее исполнение системы электроснабжения промрайона позволяет обеспечить надежное электроснабжение потребителей ЭЭ (электроприемники, нагрузки отходящих линий показаны стрелками), включенных в сетях различных номинальных напряжений. В данной системе электроснабжения принята система напряжении 330—110—35—10(6)—0,38 кВ. Передача электрической энергии от источников к потребителям и распределение ее между ними осуществляется преимущественно ступенями электрических сетей посредством двух, трех и более трансформаций.

Таким образом, в данной системе электроснабжения можно выделить элементы, формирующие систему передачи электроэнергии: совокупность электропередач выдачи мощности ГЭС и линий межсистемной передачи 330 кВ и элементы, образующие систему распределения электроэнергии: сложно-замкнутая сеть СН 110 кВ и разветвленные разомкнутые сети НН 0,38—35 кВ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17438. Ознайомлення з роботою систем автоматичного регулювання зі зворотнім зв’язком 198 KB
  Мета роботи:Ознайомлення з роботою систем автоматичного регулювання зі зворотнім звязком. Теоретичні відомості Значні обчислювальні та логічні можливості ЕОМ визначають їх використання для керування автоматизованими обєктами. Інтегральні пристрої цифрового опр
17439. Поняття Колективного несвідомого та архетипу в концепції К. Юнга 23.87 KB
  Поняття Колективного несвідомого та архетипу в концепції К. Юнга Аналітична психологія один з видів аналізу особистості засновником якого є швейцарський психолог і культуролог К. Г. Юнг. Цей напрямок близький до психоаналізу однак має істотні відмінності. Його
17440. Основні етапи розвитку позитивізму 20.68 KB
  Основні етапи розвитку позитивізму Незвичайність новітніх наукових відкриттів гостро поставила питання про природу наукових понять співвідношення чуттєвого і раціонального моментів пізнання емпіричного і теоретичного знання про істину та її критерії законом...
17441. Головні ідеї Філософії життя Ф. Ніцше 17.6 KB
  Головні ідеї Філософії життя Ф. Ніцше Наприкінці XIX у першій половині XX ст. в Європі набула популярності філософія життя найпомітнішими представниками якої були Ф. Ніцше З. Фрейд А. Бергсон які відійшли від онтологічної та характерної для класичної філософії гн...
17442. Інтуїтивізм А. Бергсона 16.86 KB
  Інтуїтивізм А. Бергсона Один із філософських напрямів кінця XIX початку XX століть інтуїтивізм пов'язаний передусім з іменем видатного французького філософа лауреата Нобелівської премії Анрі Бергсона 18591941. Інтуїтивізм Бергсона складна суперечлива т...
17443. Характеристика напрямків філософії XX ст. 29.75 KB
  Характеристика напрямків філософії XX ст. Початок XX століття ознаменувався революційними змінами в науці відкриттям атома й електрона побудовою теорії відносності та квантової механіки а також становленню психології фрейдизму. На початку століття інтен
17444. Основні ідеї філософської позиції екзистенціалізму 21.53 KB
  Основні ідеї філософської позиції екзистенціалізму Екзистенціалі́зм фр. existentialisme від лат. exsistentia існування Філософія існування напрям у філософії XX ст. що позиціонує і досліджує людину як унікальну духовну істоту що здатна до вибору власної долі. Основни...
17445. Проблеми людини та її свободи у філософії Ж. П. Сартра 17.51 KB
  Проблеми людини та її свободи у філософії Ж. П. Сартра Вихідний пункт екзистенціалізму за Сартром це проблема яку вирішують герої Достоєвського: якщо Бога немає то все дозволено. Разом з Богом зникає можливість знайти якінебудь цінності у надчуттєвому світі. Немає ...
17446. Ветвление: полная форма 108.89 KB
  Лабораторная работа № 7 Ветвление: полная форма 7.1. Вложенные операторы lf...Then Внутрь оператора If_Then можно поместить еще один оператор If_Then. Второй оператор If_Then будет выполняться только если условие в первом выполняется. Второй оператор находится внутри первого. Гово...