74356

РАСЧЕТ РЕЖИМА ЛЭП ПРИ ИЗВЕСНОМ НАПРЯЖЕНИИ В НАЧАЛЕ U1=const И МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ В КОНЦЕ S1=const

Доклад

Физика

Схема замещения линии электропередачи с обозначениями параметров электрического состояния Данный случай является наиболее общим. Расчет параметров режима линии выполняется итерационным путем в два этапа в такой последовательности. С начала зададим напряжение в конце линии например равным ожидаемому или номинальном. Тогда можно определить приближенно ток нагрузки...

Русский

2014-12-31

140 KB

3 чел.

РАСЧЕТ РЕЖИМА ЛЭП ПРИ ИЗВЕСНОМ НАПРЯЖЕНИИ В НАЧАЛЕ U1=const И МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ В КОНЦЕ S1=const.

Рисунок 1 – Схема замещения линии электропередачи с обозначениями

параметров электрического состояния

Данный случай является наиболее общим. Расчет параметров режима линии выполняется итерационным путем в два этапа в такой последовательности.

С начала зададим напряжение в конце линии , например, равным ожидаемому или номинальном. Тогда можно определить приближенно ток нагрузки

, (1)

ток ветви проводимости (шунта)      ,  (2)

и мощность ветви проводимости в конце линии

.  (3)

По балансным соотношениям в узле 2 найдем мощность в конце линии

(4)

ток линии

,  (5)

который можно вычислить также в виде

.  (6)

Определим потери мощности в сопротивлениях линии

(7)

с составляющими ,, вычисляемыми по формулам  

Тогда значение мощности в начале линии      (8)

с учетом заданного напряжения позволяет уточнить ток продольного звена (6) в виде

. (9)

По известному напряжению в начале линии находим ток поперечной ветви (шунта)

(10)

и её мощность       . (11)

По балансовым соотношениям первого закона Кирхгофа для узла 1 находим мощность генерируемую источником питания:

, (12)

ток источника

, (13)

который можно вычислить также в виде

. (14)

На этом первый этап (прямой ход) алгоритма заканчивается. На втором этапе (обратный ход) уточняется напряжение в конце линии:

с помощью составляющих вектора падения напряжения, вычисляем по первым приближениям тока (9) или мощности  (8) в начале линии по формулам

.

На этом заканчивается расчет установившегося режима в первом приближении.

Получив уточненное напряжение в конце линии , выполняем весь расчет вновь (до формулы (9)), но только в соответствующие формулы теперь вместо  подставим  и находим новое значение напряжения  в конце линии.

Описанную процедуру повторяют до тех пор, пока не будет достигнута заданная точность расчета  в соответствии с критерием        ,

т. е. расчет заканчивается, если напряжение  в последнем расчете k близко к напряжению  конца линии в предыдущем (k-1) расчете. Однако, во многих расчетах электрических сетей (особенно несущих неповышенные нагрузки) можно ограничиться результатами, полученными на второй или первой итерации.

Окончательному значению после k-й итерации будут соответствовать параметры режима (12)-(14), значения которых можно не вычислять на промежуточных (k-1)-х итерациях. Они не оказывают влияния на параметры режима ,  и соответственно на сходимость итерационного процесса.

ВЕКТОРНЫЕ ДИАГРАММЫ

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

j

+

jQ1

jQ2

ΔP

ΔQ

ΔS

P1

P2

S1

S2

Ú1

+

j

Ú2

ΔU

ΔU’

δU”

δ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83020. Аналіз «Кримських сонетів» у творчості А.Міцкевича 77.76 KB
  Хто хоч один раз побував у Криму той уже ніколи не забуде казкової принадності його узбережжя оповитого духмяністю темнозелених кипарисів залитого сонячним сміхом. У Криму оформилася так звана кіммерійська школа живопису представники якого створювали романтичні причорноморські пейзажі Киммерия ...
83021. Господарсько-правовий статус інвестиційних фондів в Україні 74.88 KB
  Метою роботи є визначення поняття та видів інститутів спільного інвестування аналіз правового режиму та особливостей їх господарської діяльності а також виявлення недоліків та розробка основних напрямків вдосконалення діяльності інвестиційних фондів та інвестиційних компаній на ринку цінних паперів.
83022. Кадастрове забезпечення формування об’єктів земельної власності 260.5 KB
  Земельний кадастр – це методологічно облаштований реєстр даних по земельні ділянки в межах окремої території або країни в цілому який базується на зйомках меж. Згідно із Законом України Про Державний земельний кадастр державний земельний кадастр –- це єдина державна геоінформаційна система...
83023. Розробка системи автоматизованого керування процесу прання пральної машини-автомат 812 KB
  Пройшло багато часу і сучасні пральні машини зовсім не схожі на ті, які були сто років тому. У автоматичних пральних машинах, що представляють сьогодні майже весь асортимент машин, наявний на ринку, усі операції з прання виконуються автоматично відповідно з численними циклами.
83024. Бухгалтерський баланс 81.77 KB
  Метою практичної частина курсової роботи є закріплення теоретичних знань при заповненні вступного балансу, складанні бухгалтерських проводок, відкриття рахунків синтетичного і аналітичного обліку, складанні оборотної відомості, а також складанні заключного балансу з використання типової форми бухгалтерської звітності.
83025. Розробка конструкції моделі жіночого демісезонного пальто та її модифікай 459 KB
  Визначення вихідних для проектування нової моделі одягу. Огляд тенденцій моди по заданому асортименту одягу. Найбільшої сили естетичне виховання досягає лише тоді коли увесь предметний світ оточуючий людину буде пронизаний красою гармонією коли культура в поведінці і одягу стане нормою.
83026. РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ 458 KB
  Провідна роль високоякісної робочої сили у забезпеченні перспектив розвитку вітчизняних підприємств обумовлює об’єктивну необхідність постійного зростання кваліфікаційного рівня персоналу що відбувається шляхом безперервного розвитку працівників.
83027. Аналізом собівартості продукції 364.5 KB
  Добре відомо що покупця в першу чергу цікавить якість продукції і її ціна. Резерви поліпшення цих показників якраз і поміщені в собівартості продукції. В узагальненому вигляді собівартість продукції відображає всі сторони господарської діяльності підприємств їх досягнення і недоліки.
83028. Динаміка метеорологічних величин на прикладі метеостанції міста Бережани з 1991 по 2013 роки 1.64 MB
  Поставлена мета обумовила необхідність розв’язання наступних завдань дослідження: зібрати метеорологічні дані із фондових матеріалів метеостанції у місті Бережани за період від січня 1991 по грудень 2013 років; із отриманих даних створити бази даних у програмі Microsoft Аccess...