74357

Расчет установившегося режима ЛЭП с несколькими электрическими нагрузками. Векторные диаграммы

Доклад

Энергетика

Учитывая положение о качестве расчетов, последний будет иметь итерационный характер. Представим схему замещения не содержащую поперечных ветвей.

Русский

2014-12-31

2.25 MB

4 чел.

54

 Расчет установившегося режима ЛЭП с несколькими электрическими нагрузками. Векторные диаграммы.

Учитывая положение о качестве расчетов, последний будет иметь итерационный характер.

Представим схему замещения не содержащую поперечных ветвей.

 

1. Расчет режима в токах

Распределение идет по соотношениям первого закона Киргофа

İ2(1) = Š2 ∕ √3Ű2(0),    İ1(1)1 ∕ √3 Ű 1(0),     İ1= İ2,    İБ(1)= İ1(1)+ İ2(1)

Расчет выполняется от узла где напряжение известно

Ů1(1) = ŮБ- ∆ŮБ1(1)= ŮБ-√3 İБ1Z1,     Ů2(1) = Ů1- ∆Ů12(1)= Ů1-√3 İ12Z2

Первая итерация закончена.

Далее уточняем токи в узлах и расчет повторяется на следующей итерации.

 2. Расчет режима в мощностях

На первом этапе уточняем распределение мощностей в каждом звене схемы с учетом потерь мощности

S2 = (S2 ∕ U2(0))2Z2,    S12 = S2+∆S2,   S1Б = S1+S12,

S1 = (S1Б ∕ U1(0))2Z1,    SБ = S1Б+∆S1

На втором этапе находим напряжение в узлах

Чем больше потери сети тем меньше КПД


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36660. Україна у 60-80-ті роки ХХ століття 86.5 KB
  Після завершення Другої світової війни Радянський Союз постав перед проблемою відбудови значною мірою зруйнованої економіки. Особливо постраждала Україна
36661. Основна теорема алгебри 379 KB
  Будь-який многочлен, степінь якого n більше 0 має в комплексній області рівноn коренів, серед котрих можуть бути і рівні між собою. Якщо попарно різні корені многочлена степеняn, то попарно взаємно прості.
36662. Облік товарно-матеріальних запасів. Система обліку та методи оцінки товарно-матеріальних запасів 97 KB
  Товарно-матеріальними запасами вважаються: товари, які були куплені підприємством і зберігаються на складі для наступної реалізації: готова продукція, напівфабрикати та незавершене виробництво: різні матеріали, що зберігаються на складі і призначені для переробки в процесі виробництва або для забезпечення виробничого процесу.
36663. Організаційно-методичні принципи сертифікації в Україні 115 KB
  Прискоренню розвитку національної системи сертифікації сприяє активне міжнародне співробітництво України в галузі технічного регулювання, безпосередня участь у роботі міжнародних і регіональних організацій та їх технічних комітетів.
36664. Термореактивные полимеры и материалы на их основе 59.5 KB
  Термореактивные полимеры (смолы) применяются в качестве связующих веществ, в которые вводят обычно отвердители, наполнители, пластификаторы и другие модифицирующие добавки. Основными требованиями к связующим веществам являются: высокая клеящая способность (адгезия)
36665. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація 250 KB
  Методика аналізу фінансового стану підприємства на базі звітності. Фінансова звітність – це система взаємопов’язаних узагальнюючих показників що відображають фінансовий стан підприємства установи організації та результати діяльності за звітний період. Таблиця 1 Призначення компонентів фінансової звітності Компонент Призначення Баланс Інформація про фінансове становище підприємства на певну дату. Звіт про прибутки та збитки Інформація про доходи витрати та фінансові результати діяльності підприємства за звітний період Звіт про зміни у...
36666. Загальноприйняті принципи і системи обліку 255.5 KB
  Загальноприйняті принципи і системи обліку. ПЛАН Роль обліку в системі управління користувачі облікової інформації. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку. Міжнародні організації зі стандартизації бухгалтерського обліку і звітності Склад та загальна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
36667. Педагогіка вищої школи. Тексти лекцій 179.46 KB
  Структура методів навчання за джерелами знань ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ Моральнодуховні якості гуманістична спрямованість; національна гідність; інтелігентність; життєві ідеали; совісність; чесність; правдивість; об’єктивність; толерантність. Професійні знання навчального предмета; анатомії і фізіології людини; психології; педагогіки; методики навчання. pais – дитя ago – веду керую – наука про навчання та виховання дітей.
36668. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 773.5 KB
  Стоимость зданий и сооружений по подгруппам производственные здания административнобытовые помещения складские помещения закрытая стоянка трансформаторная компрессорная склад газовых баллонов прочие отапливаемые помещения открытая стоянка определяется по формуле: Цз=цзi Vзi 1 где Цз – общая стоимость зданий и сооружений руб м3; цзi – стоимость одного м3 iой группы зданий или сооружений руб м3; Vзi – объем iой подгруппы зданий м3; N – количество всех оцениваемых зданий и сооружений ед. Стоимость открытой стоянки и затраты...