74379

Графики нагрузок по продолжительности. Потребляемая электроэнергия. Время использования наибольшей нагрузки

Доклад

Энергетика

Графики нагрузок по продолжительности. Годовые графики активной и реактивной нагрузок по продолжительности построенные на основании суточных или месячных графиков нагрузок Для годовых графиков активной и реактивной нагрузок по продолжительности характерны следующие величины

Русский

2014-12-31

378.5 KB

1 чел.

84. Графики нагрузок по продолжительности. Потребляемая электроэнергия. Время использования наибольшей нагрузки.

Годовые графики активной и реактивной нагрузок по продолжительности, построенные на основании суточных или месячных графиков нагрузок (ВОПРОС 83), позволяют уточнить величину годового потребления электроэнергии, наметить режим работы трансформаторов на подстанциях в течение года, правильно выбрать компенсирующие устройства.

Для годовых графиков активной и реактивной нагрузок по продолжительности характерны следующие величины: годовой максимум активной (реактивной) нагрузки Pм.г (Qм.г), кВт (квар), годовой расход активной (реактивной) энергии Wг (Vг), кВт-ч (квар-ч).

Производными для этих графиков будут следующие характерные показатели:

Годовое число часов использования максимума активной (Гм, ч) и реактивной (Гм. р, ч) нагрузок:

Тм = Wг/Рм.г, Тм.p = Vг/Qм.г,

Среднегодовая активная (Pсг, кВт) и реактивная (Qсг, квар) нагрузки:

Pсг = Wг/Tг, Qcг = Vг/Tг,

где Тт — годовой фонд рабочего времени, ч,

Годовой коэффициент сменности по энергоиспользованию:

α =Рсг/Рсм,

Коэффициент заполнения годовых графиков активной и реактивной нагрузок:

К н.а. г = WгPм.гТг, Кн. р. г = VгQм.г.Тг.

Для анализа и сопоставления показателей, полученных на одном предприятии, с показателями аналогичных производств других предприятий необходимо графики электрических нагрузок дополнять данными, характеризующими технологию производства в соответствующий графикам период времени.

<<Время использования наибольшей нагрузки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63221. Право на працю в Україні 27.01 KB
  Обладнання й матеріали: Конституція України Кодекс законів про працю; Закон України Про господарські товариства від 19. Закон України Про порядок вирішення трудових спорів конфліктів від 03.
63222. Трудовий договір 27.17 KB
  Працівник виконує роботу під керівництвом роботодавця який зобов’язаний організувати роботу і забезпечує процес її виконання. Забороняється необгрунтована відмова у прийнятті на роботу також не можна вимагати від працівника...
63223. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича 85.5 KB
  Мета: характеризувати соціально-економічне та політичне становище Галицько-Волинської держави за наступників Данила Галицького; зясувати, яким було становище Галицько-Волинської держави за наступників Данила Романовича...
63224. Права неповнолітніх у трудових відносинах 25.4 KB
  Мета: ознайомити учнів з трудовими правами неповнолітніх; навчити складати резюме заяву про прийом і звільнення з роботи; навчити аналізувати та застосовувати на практиці законодавство про працю неповнолітніх...
63225. Урок узагальнення з теми «Давні Індія та Китай» 23.61 KB
  Мета: систематизувати та узагальнити знання учнів із теми; простежити взаємозвязок між господарським і духовним розвитком Давніх Індії та Китаю; розширити світогляд школярів; показати внесок культури Давніх Індії та Китаю в розвиток людської цивілізації.
63227. Адміністративне право. Адміністративні правовідносини 21.79 KB
  Сформувати поняття про відносини регульовані адміністративним правом; охарактеризувати напрямки та методи державного управління; розвивати вміння працювати з нормативноправовими документами розвязувати ситуації юридичного характеру.
63229. Адміністративне правопорушення. Адміністративна відповідальність 27.16 KB
  Мета: розкрити зміст понять адміністративне правопорушення адміністративна відповідальність; навчити розрізняти адміністративний проступок і злочин; визначити особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх...