74398

Определение оптимальной мощности компенсирующего устройства для линии

Доклад

Энергетика

Оптимальную мощность компенсирующего устройства описывают, исходя из критерия оптимизации. В качестве которого рассмотрим приведенные затраты. Функция кривых затрат отмечена в виде

Русский

2014-12-31

55.5 KB

1 чел.

143 Определение оптимальной мощности компенсирующего устройства для линии.

Участок представлен в виде линии

Используем следующую расчетную схему:

Задача может быть рассмотрена как простая или эксплуатационная.

   Оптимальную мощность компенсирующего устройства описывают, исходя из критерия оптимизации. В качестве которого рассмотрим приведенные затраты. Функция кривых затрат отмечена в виде

,

где К – капиталовложения и эксплуатационные издержки, Е – норматив приведения затрат.

Рассмотрим в качестве компенсирующего устройства конденсаторную батарею. Приведенные затраты, связанные с ее установкой, имеют следующие составляющие:

  1.  Изменяющуюся в течении времени Т главную нагрузку заменим средней нагрузкой

Первая составляющая связана с приобретением и монтажом КУ, а также с обслуживанием. Она определяется в виде:

,

где  (амортизация, ремонт и обслуживание)

   Капиталовложения в конденсаторную батарею пропорциональны ее мощности, где з – удельные затраты в батарею.

,  з, руб/квар

Вторая составляющая связана с потерями мощности в батареи. Может быть оценена в виде:

,

где q0 – удельные затраты на выработку реактивной мощности.

q0=0,003-0,005 кВт/квар

Они зависят от диэлектрических свойств изоляции батареи.

С0 – стоимость 1 кВтч главной энергии, руб/кВтч.

И, наконец, потери, связанные с потерей ЭЭ, на участке сети подключения батареи

Тогда результирующая функция расчетных затрат может быть сформулирована следующим образом

Функция одной переменной от искомой или оптимизированной, получим:

или

.

Анализируя полученное выражение отметим:

1)Мощность КУ не превышает средней нагрузки;

2)С увеличением средней нагрузки возрастает мощность компенсации;

3)Чем удаленней установка батареи от центра питания вглубь сети (R), тем ближе мощность батареи к средней нагрузке;

4)Для батареи с меньшими удельными затратами з, целесообразна большая мощность.

    В распределительных сетях при установке конденсаторной батареи экономически целесообразна полная компенсация реактивной мощности. Конденсаторные батареи обладают наименьшими удельными затратами, соотношение которых применпительно к различным видам КУ можно отразить:

    Наибольшие удельные затраты у синхронных компенсаторов (возрастают с уменьшением мощности).Затраты на регулирование конденсаторной батареи несколько выше, чем на не регулирующую. При мощности <5 МВт экономически целесообразней установка батарей.


P+jQ - var

jQкб

Z=R+jX

jQк

+jQ - var

P+j(Q Qк)

R

Q

T

Qi

Qср

ti

СК

РКБ

МКБ

З,руб/квар

Q


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3572. Алгоритми роботи з цілими числами 54 KB
  Тип ціле число є основним для будь-якої алгоритмічної мови. Зв'язано це з тим, що вміст комірки пам'яті або регістра процесора можна розглядати як ціле число. Адреси елементів пам'яті також являють собою цілі числа, з їхньою допомогою записуються машинні команди й т.д...
3573. Алгоритми роботи з дійсними числами 89.5 KB
  Дійсні числа представляються в комп'ютері в так названої експонентної, або плаваючої, форми. Дійсне число r має вигляд
3574. Особистість вчителя в реалізації науково – методичного проекту для успішного розвитку творчої особистості учня 24.65 KB
  Особистість вчителя в реалізації науково – методичного проекту для успішного розвитку творчої особистості учня Як удосконалити себе як вчителя, як готувати учня до життя, яка особистість потрібна суспільству сьогодні та як вчити, виховувати. За...
3575. Наші друзі – дельфіни. Виконання композиції аквареллю з використанням нетрадиційних методів малювання. 49 KB
  Наші друзі – дельфіни. Виконання композиції аквареллю з використанням нетрадиційних методів малювання. Мета: учити спостерігати характерні риси тварин; формувати вміння вибирати формат, виконувати динамічну і статичну композиції, компонувати фі...
3576. Звук в. Позначення його буквою ве. Читання складів, слів, речень 43 KB
  Звук в. Позначення його буквою ве. Читання складів, слів, речень Мета: Ознайомити учнів з артикуляцією звука [в], позначенням його буквою «ве», вчити читати склади, слова з нею, удосконалювати навички складання речень та їх читання. Збагачувати слов...
3577. Закріплення букви і. Звуко-буквений аналіз слів. Читання речень 41.5 KB
  Закріплення букви «і». Звуко-буквений аналіз слів. Читання речень. Мета: Закріпити звукове значення букви «і», удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів, вміння читати склади, слова з буквою «і». Продовжувати вчити складати та читати речен...
3578. Цей день без куріння. Виховний захід 138.5 KB
  Показати негативний вплив куріння на стан здоров’я підлітків; формувати активну життєву позицію учнів, допомагати підліткам зробити правильний вибір відносно тютюнокуріння. Перший етап – цілеспрямування (постановка мети і задач). Вчи...
3579. Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів 68 KB
  Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів Протягом останніх років психологічні служби області набули більш високого професійного рівня. Це пояснюється великою потребою знань про закономірності та особливості розвитку дітей, необхідністю орга...
3580. Психологічний аспект використання основних методів і прийомів тренування пам’яті, спостережливості, розумової активності 52.5 KB
  Психологічний аспект використання основних методів і прийомів тренування пам’яті, спостережливості, розумової активності Проведення заняття з учнями Мета: ознайомити учнів із поняттями «візуаліст», «аудіаліст» та «кінестетик», які визначають тр...