74449

Объект правовой науки: понятие и состав

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Объект правовой науки: понятие и состав. В философской и науковедческой литературе объект понимается как реально существующий мир или его часть исследуемые наукой для раскрытия ее предмета тогда как предмет это определенный аспект закономерности существующего мира познание которых составляет непосредственную цель науки. В объект правой науки в целом и ее отдельных отраслей входят государство право правоотношения правонарушения и др. Однако объект правовой науки не может быть ограничен только названными явлениями.

Русский

2014-12-31

11.79 KB

43 чел.

Вопрос 13. Объект правовой науки: понятие и состав.

В философской и науковедческой литературе объект понимается как реально существующий мир или его часть, исследуемые наукой для раскрытия ее предмета, тогда как предмет – это определенный аспект, закономерности существующего мира, познание которых составляет непосредственную цель науки.

В объект правой науки в целом и ее отдельных отраслей входят государство, право, правоотношения, правонарушения и др. политико-правовые явления.  Однако объект правовой науки не может быть ограничен только названными явлениями.

Общество представляет собой сложный целостный организм, все компоненты которого тесно связаны друг с другом. Поэтому объект теории государства и права, как  основа начальный пункт научного познания должен включать не только не только политико-правовые феномены, но и конкретно исторические их условия их существования.

Практика – непосредственная деятельность, направленная на создание материальных благ, преобразование природы или общества и осуществляемая человечеством на всем протяжении его существования.

Политико-правовая практика как объект правовой науки включает всю предметно-практическую деятельность общества в сфере государства и права: правотворчество, правореализацию, правоохрану, правоприменение, правомерное и противоправное поведение субъектов права, процессы формирования права, деятельность общественных организаций и партий. Одновременно в объект данной науки входит социальная практика в той мере, в какой она влияет на процессы деятельности государства и правового регулирования.

Объект выступает началом научного познания.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56119. «Сміхові» вправи в системі здоров’язберігаючих технологій 69.5 KB
  Сміх йде від здоровя. Тому діти і сміються таким тотальним сміхом. Одним з малорозвинених напрямків здоровязберігаючих технологій є напрямок вправ зі сміхом.
56121. Тренінгове заняття «Що я знаю про СНІД» 87.5 KB
  Мета: сформувати у підлітків розуміння власної відповідальності за ризик інфікування ВІЛ та ІПСШ; сприяти зміні мотивації статевої поведінки підлітків на користь репродуктивного здоровя та індивідуального захисту від ВІЛ; систематизувати знання про шляхи передачі ВІЛ...
56122. ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ/СНІДу 70.5 KB
  Мета уроку: Розглянути теоретичні основи та практичні способи профілактики ВІЛ-інфекції СНІДу; ознайомити учнів з розповсюдженням ВІЛ СНІД в Україні; Навчити учнів оцінювати ступінь ризику захворювання; Розвивати вміння аналізувати робити висновки...
56123. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 248 KB
  Мета заняття: Навчальна: економічно обґрунтоване визначення величини затрат для виробництва і збуту продукції. Методичне забезпечення: Роздатковий матеріал 2 компоненти: вправа для розпізнання термінів; економічний...
56124. Собівартість продукції, її структура. Витрати на виробництво продукції 135.5 KB
  Вивчення теми «Собівартість продукції, її структура. Витрати на виробництво продукції» в рамках усієї дисципліни сприяє формування у студентів вмінь та знань щодо структури собівартості, витрат на виробництво продукції...
56125. Содержание понятия нормирование труда 57 KB
  Нормирование труда - это установление норм затрат труда на изготовление единицы продукции или выработки количества продукции в единицу времени различают следующие основные виды норм: нормы времени; нормы выработки...
56126. Закріплення теоретичного матеріалу по знаках альтерації й вокально-інтонаційних, метро-ритмічних навичок на прикладі знайомих поспівок і пісень 55.5 KB
  Учні повинні довідатися по перших 8 тактах пісню – звучить пісня «Паровоз» Г.Ернесакса у виконанні педагога. Спів групою 1-го куплету пісні. Після цього діти повинні «зіграти» на паперових клавіатурах мелодію заспіву пісні від «ре», від « до», від «фа» з проспівуванням нотами водночас.