74449

Объект правовой науки: понятие и состав

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Объект правовой науки: понятие и состав. В философской и науковедческой литературе объект понимается как реально существующий мир или его часть исследуемые наукой для раскрытия ее предмета тогда как предмет – это определенный аспект закономерности существующего мира познание которых составляет непосредственную цель науки. В объект правой науки в целом и ее отдельных отраслей входят государство право правоотношения правонарушения и др. Однако объект правовой науки не может быть ограничен только названными явлениями.

Русский

2014-12-31

11.79 KB

38 чел.

Вопрос 13. Объект правовой науки: понятие и состав.

В философской и науковедческой литературе объект понимается как реально существующий мир или его часть, исследуемые наукой для раскрытия ее предмета, тогда как предмет – это определенный аспект, закономерности существующего мира, познание которых составляет непосредственную цель науки.

В объект правой науки в целом и ее отдельных отраслей входят государство, право, правоотношения, правонарушения и др. политико-правовые явления.  Однако объект правовой науки не может быть ограничен только названными явлениями.

Общество представляет собой сложный целостный организм, все компоненты которого тесно связаны друг с другом. Поэтому объект теории государства и права, как  основа начальный пункт научного познания должен включать не только не только политико-правовые феномены, но и конкретно исторические их условия их существования.

Практика – непосредственная деятельность, направленная на создание материальных благ, преобразование природы или общества и осуществляемая человечеством на всем протяжении его существования.

Политико-правовая практика как объект правовой науки включает всю предметно-практическую деятельность общества в сфере государства и права: правотворчество, правореализацию, правоохрану, правоприменение, правомерное и противоправное поведение субъектов права, процессы формирования права, деятельность общественных организаций и партий. Одновременно в объект данной науки входит социальная практика в той мере, в какой она влияет на процессы деятельности государства и правового регулирования.

Объект выступает началом научного познания.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59889. КОМП’ЮТЕРНА ВІРУСОЛОГІЯ 222.5 KB
  У процесі реалізації концепції профільного навчання в гуманітарних закладах викладач інформатики має чудову можливість на основі активації міжпредметних зв’язків значно поглибити вивчення матеріалу деяких тем курсу.
59890. Неклітинні форми життя і одноклітинні організми. Віруси, пріони 3.11 MB
  Дидактична мета: ознайомити студентів з історією відкриття вірусів; сформувати знання про будову властивості вірусів віріонів і пріонів; показати механізми проникнення вірусів у клітину; розкрити взаємозв’язок між імунною системою людини...
59891. Сценарій уроку біології з використанням ІКТ з теми «Віруси» 60.5 KB
  Миколаєва Анотація: в даному уроці використовуються методи ІКТ і активізації пізнавальної діяльності проблемно-пошуковий підхід пропедевтичні та тестові завдання що сприяє створенню чітких уявлень учнів про віруси як неклітинні форми життя.
59892. На порозі вибору 98.5 KB
  Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про професії; активізувати професійне самовизначення учнів; формувати навички спілкування проектування та аналіз професійної перспективи...
59894. «Ти – тихе сяйво над моєю долею» (жінки в долі Тараса Шевченка). Вистава 107.5 KB
  Виходить Шевченко Т. Шевченко Т. Ведуча Оксана йог люба; мила щира вродлива і ніжна Оксанка її ім’я Шевченко згадує в багатьох своїх творах змінюючи часом на Мар’яну або на якусь безіменну дівчину. Ласочкою зорею пташкою такими ніжними лагідними словами називає Шевченко свою Оксану.
59895. Проблема формування в учнів історичного мислення 141 KB
  Допомагає їм на першому етапі пам’ятка Як працювати з текстом історичного джерела додаток 1. На завершення роботи пропоную учням скласти усну розповідь Подорож у країну козаків додаток 2. Розмаїття підручників з історії стародавнього світу...