74454

Понятие и виды правовых исследований

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Динамический аспект правовой науки проявляется в правовых исследованиях т. Существуют следующие виды правовых исследований: Эмпирические исследования это исследования результаты которых сводятся к изложению описанию и обобщению новых эмпирических достоверных фактов. Эмпирические исследования в отличие от теоретических с самого начала ставят своей целью получение знаний о реально существующих явлений и процессов соответственно на этот результат ориентированы и все исследовательские процедуры и конечный результат...

Русский

2014-12-31

11.62 KB

54 чел.

Вопрос 18. Понятие и виды правовых исследований.

Динамический аспект правовой науки проявляется в правовых исследованиях, т.е. познавательной деятельности, осуществляемой учеными-юристами в целях получения новых знаний об объекте и предмете данной науки.

Таким образом, научное юридическое исследование  понимается как познавательная деятельность, осуществляемая в целях получения новых научно обоснованных, рациональных знаний по предмету или объекту правовой науки.

Существуют следующие виды правовых исследований:

1) Эмпирические исследования – это исследования, результаты которых сводятся к изложению, описанию и обобщению новых эмпирических достоверных фактов.

Эмпирические исследования в отличие от теоретических с самого начала ставят своей целью получение знаний о реально существующих явлений и процессов, соответственно на этот результат ориентированы и все исследовательские процедуры и конечный результат.

2) Прикладные исследования по уровню новизны не выходят за рамки эмпирического уровня знаний, но тем не менее отличаются от эмпирических исследований. Они понимаются чаще всего как исследования, направленные на решение социально-практических задач, на воплощение результатов теоретического и эмпирического познания в непосредственную предметно-практическую деятельность.

3) Теоретические исследования ориентированы на раскрытие предмета правовой науки во всей его целостности и всесторонности. Исследования, которые завершаются получением новых теоретических знаний о предмете правовой науки, ее отдельных отраслевых юридических наук, называются теоретическими правовыми исследованиями.

4) Мататеоретические исследования – разработка проблем методологии правовой науки. Специфика данных исследований состоит в том, что их предметом выступают не закономерности определенной сферы социального и природного бытия, а закономерности самого познания.

5) Прогностические исследования обгоняют реальные процессы и дают обоснованные, хотя и вероятные знания.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69064. Архітектура веб-застосувань ASP.NET. Розробка веб-застосувань на платформі .NET 273.54 KB
  Вона містить безліч готових елементів керування застосовуючи які можна швидко створювати інтерактивні webсайти.NET Frmework і фактично є платформою для створення вебзастосувань і вебсервісів що працюють під керуванням IIS. Також істотно скорочується обсяг коду написаного уручну за рахунок...
69065. Основи технології ASP.NET 604 KB
  Принципи розробки користувацького інтерфейсу Інтернет-застосувань. Питання побудови користувацького інтерфейсу є одними з найважливіших у процесі розробки застосування. У разі розробки Веб-застосування, вони є особливо актуальними, оскільки процес створення користувацького інтерфейсу...
69066. Архітектура ADO.NET 351 KB
  На початку 1990 років існувало декілька постачальників баз даних, кожен з яких мав власний інтерфейс. Якщо застосуванню було необхідно підключатися до кількох джерел даних, для взаємодії з кожною з баз даних був необхідний нестандартний код.
69067. Основи технології ADO.NET. Автономні дані 269.5 KB
  Коли застосовується цей підхід, дані виключають будь-які операції з ними у сховище в момент їх вилучення. Код застосування повністю відстежує всі дії користувача, зберігання інформації та визначення того, коли нова команда повинна бути сгенерирована і виконана.
69068. Основи прив’язки даних 872.5 KB
  Прив’язка даних – це засіб, який дозволяє асоціювати джерело даних з елементом керування з метою автоматичного відображення даних у цьому елементі керування. Ключовою характеристикою прив’язки даних є її декларативний, а не програмний характер.
69069. Користувацькі елементи керування 263 KB
  Він охоплює елементи керування інкапсулює базові HTMLдескриптори і елементи керування що забезпечують багату високорівневу модель такі як календар TreeView і елементи керування даними. Але навіть самий багатий набір елементів керування не в змозі задовольнити потреби кожного розробника.
69070. Крос-платформне програмування 286.5 KB
  Крос-платформність (багатоплатформність) — можливість виконувати програмне забезпечення (ПЗ) без переписування його коду на різних апаратних платформах та під управлінням різних операційних систем (інакше кажучи, на платформах різних ОС).
69071. Компонентна ідеологія 210.54 KB
  Слід зазначити що однією з багатьох важливих переваг компонентноорієнтованого програмування КОП є можливість створення кросплатформного програмного забезпечення. В індустрії програмування технологічні нововведення приходять хвилями кожна з яких проявляється як мода на нові засоби...
69072. Методи створення компонентів. Розробка і збирання компонентів в середовищі MS .Net Framework 52.99 KB
  Офіційно про розробку нової технології було оголошено 13 січня 2000 року. В цей день керівництвом компанії була озвучена нова стратегія, яка отримала назву Next Generation Windows Services (скор. NGWS, укр. Нове покоління служб Windows).