74536

Периферийные устройства

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Однако абсолютное большинство компьютеров используются вместе с теми или иными периферийными устройствами. Выделяют три основных типа периферийных устройств: Устройства ввода использующиеся для ввода информации в компьютер: мышь клавиатура сенсорный экран сканер вебкамера и видеозахват Устройства вывода например мониторы принтеры Устройства хранения служащие для накопления информации обрабатываемой компьютером: НЖМД НГМД ленточные и дисковые устройстванакопители флеш Иногда периферийное устройство относится к нескольким типам...

Русский

2015-01-04

17.62 KB

0 чел.

Перифери́йное устро́йство — аппаратура, которая позволяет вводить информацию в компьютер или выводить ее из него

Периферийные устройства являются опциональными, и, технически, могут быть отключены от компьютера без потери его работоспособности. Однако, абсолютное большинство компьютеров используются вместе с теми или иными периферийными устройствами.

Выделяют три основных типа периферийных устройств:

Устройства ввода, использующиеся для ввода информации в компьютер: мышь, клавиатура, сенсорный экран, сканер, веб-камера и видеозахват

Устройства вывода, например мониторы, принтеры

Устройства хранения, служащие для накопления информации, обрабатываемой компьютером: НЖМД, НГМД, ленточные и дисковые устройства,накопители "флеш"

Иногда периферийное устройство относится к нескольким типам, например Устройство ввода-вывода.

Отдельно взятое устройство из класса периферийных устройств компьютера. Класс периферийных устройств появился в связи с разделением вычислительной машины на внутренние и внешние устройства. Внутренние — это вычислительные (логические) блоки (то есть процессоры) и память хранения выполняемой программы. Внешние устройства — это и есть периферийные устройства, вместе с подключающими их интерфейсами. Таким образом, периферийные устройства, расширяя возможности ЭВМ, не изменяют её архитектуру.

Периферийными устройствами также можно считать внешние по отношению к системному блоку компьютера устройства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31679. Поняття про спілкування 25.5 KB
  Спілкування явище глибоко соціальне. Соціальна природа спілкування виражається в тому що воно завжди відбувається в середовищі людей де субєкти спілкування завжди постають як носії соціального досвіду. Соціальний досвід спілкування виявляється у змісті інформації що є його предметом знання відомості способи діяльності у засобах мовна та немовна комунікація при спілкуванні у суспільно вироблених у процесі історичного розвитку різновидах спілкування.
31680. Різновиди і форми уваги 35.5 KB
  Усі різновиди уваги тісно взаємоповязані і за певних умов переходять один в одного. Мимовільна увага властива і людині і тваринам хоча її виникнення у людини якісно відрізняється від такої уваги у тварин. Фізіологічним підґрунтям мимовільної уваги є безумовнорефлекторна орієнтувальна діяльність.
31681. Поняття про відчуття 36.5 KB
  Отже у нас різні смаки оцінки відчуття. Відчуття це суб єктивне відображення окремих властивостей предметів і явищ навколишнього світу в корі головного мозку внаслідок їх безпоснрнднього впливу на наші органи чуття.хто не довіряє відчуттям той дурень і неминуче перетвориться на споглядача відчуття не одурюють одурюють судження .
31682. Поняття про сприймання 23.5 KB
  Таке цілісне їх відображення в мозку людини характеризує другу ланку єдиного процесу чуттєвого пізнання сприймання. Сприймання це психічний процес відображення в мозку людини предметів та явищ у цілому у сукупності всіх їх якостей та властивостей при безпосередній дії на органи чуття. У результаті сприймання виникають субєктивні образи сприйманих обєктів уявлення.
31683. Поняття про мислення. Соціальна природа мислення 36.5 KB
  Соціальна природа мислення Пізнавальна діяльність людини починається з відчуттів і сприй мань. Вичерпні знання про обєкти дійсності їх внутрішню безпосередньо не дану у відчуттях і сприйманнях сутність людина одержує за допомогою мислення вищої абстрактної форми пізнан ня обєктивної реальності. Опосередкованість мислення виявляється і в тому що всі його акти відбуваються за допомогою слова та попе реднього досвіду який зберігається в памяті людини.
31686. Процес створення образів уяви 26 KB
  поєднання якостей властивостей Найелементарнішою формою синтезування нових образів є аглютинація від лат. Прийомом створення нових образів є аналогія. Найскладнішим способом утворення образів уяви є створення типових образів.
31687. Поняття про пам’ять 22.5 KB
  Закріплення зберігання та наступне відтворення людиною її попереднього досвіду називається памяттю. Память є підґрунтям психічного життя людини. Завдяки памяті людина може здобувати необхідні для діяльності знання вміння та навички.