7472

Исследование электромеханических свойств двигателя постоянного тока последовательного возбуждения

Лабораторная работа

Физика

Исследование электромеханических свойств двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. Цель работы: Исследовать способы регулирования скорости вращения и реверсирования якоря двигателя, построить рабочие характеристики двигателя. Пояснен...

Русский

2013-01-24

108.09 KB

29 чел.

Исследование электромеханических свойств двигателя постоянного тока последовательного возбуждения.

Цель работы:

Исследовать способы регулирования скорости вращения и реверсирования якоря двигателя, построить рабочие характеристики двигателя.

Пояснения к работе:

Для выполнения работы используется двигатель постоянного тока независимого возбуждения. Напряжение на якорную цепь на электромагнитный тормоз подводится от автотрансформатора Т через выпрямители В1 и В2.

Контроль за значением подводимого напряжения производиться вольтметром PV на 250 В. Амперметры PA1, РА2 измеряют ток двигателя и на электромагнитном тормозе. Реостатами R1 и R2 регулируют токи в цепи двигателя и на электромагнитном тормозе, а амперметрами РА1 и РА2 контролируются их значения. Значение тока двигателя не должно превышать 0,5 А, а кратковременно (0,6 – 0,7) А. Частота вращения измеряется с помощью фототахометра ФТ-1, представляющего собой переносную конструкцию, включающую электронный счетчик и фотоэлектрический преобразователь с диском. Индикаторный фототахометр имеет 4 диапазона: 0500; 01000; 02000; 05000 об/мин.

Принципиальная схема лабораторной установки.

Обозначение прибора

V

A1

R1

A2

R2

Rшов

Единица измерения

В

А

Ом

А

Ом

Ом

Предел шкалы

0250

01

015

03

1000

0470

Механическая характеристика двигателя:

№, п/п

Измерить

Вычислить

Примечание

М, Н

n, об/мин

Iя, А

ω, 1/с

Се

См

Uя =70 В

Rд = 0 Ом

1

0

4300

0,2

450,07

0,129

0

2

0,04

3000

0,3

314

0,166

0,133

3

0,08

2200

0,4

230,27

0,2

0,2

4

0,12

1700

0,5

177,93

0,225

0,24

5

0,16

1400

0,56

146,53

0,248

0,286

6

0,2

1000

0,63

104,67

0,307

0,317

Механическая характеристика ω = f ( M ) :

Электромеханическая характеристика ω = f ( I ) :

Исследование способов регулирования скорости вращения якоря двигателя:

  1.  Изменяем подводимое напряжения

№, п/п

Измерить

Вычислить

Примечание

М, Н

n, об/мин

Iя, А

ω, 1/с

Се

См

Uя =40 В

Rд = 0 Ом

1

0

2500

0,18

261,67

0,112

0

2

0,04

1300

0,3

136,07

0,162

0,133

3

0,08

700

0,4

73,27

0,218

0,2

4

0,12

300

0,48

31,4

0,357

0,25

Электромеханическая характеристика ω = f ( I ) :

U = Un

Rд = 0

U = 40 В

Rд = 0

Механическая характеристика ω = f ( M ) :

U = 40 В

Rд = 0

U = Un

Rд = 0

  1.   Изменяем сопротивление в цепи якоря

№, п/п

Измерить

Вычислить

Примечание

М, Н

n, об/мин

Iя, А

ω, 1/с

Се

См

Uя =70 В

Rд = 15 Ом

1

0

4100

0,2

429,13

0,128

0

2

0,04

2700

0,3

282,6

0,168

0,133

3

0,08

1900

0,4

198,87

0,201

0,2

4

0,12

1300

0,48

136,07

0,25

0,25

5

0,16

1000

0,56

104,67

0,267

0,286

6

0,2

700

0,62

73,27

0,32

0,323

Электромеханическая характеристика ω = f ( I ) :

U = Un

Rд = 0

U = Un

Rд = 15 Ом

Механическая характеристика ω = f ( M ) :

U = Un

Rд = 0

U = Un

Rд = 15 Ом


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40760. Электрофизические, химические и электрохимические методы обработки и резки металлов и сплавов 606.64 KB
  Постоянно растущие требования к качеству, надежности и долговечности изделий делают актуальными создание и применение новых методов обработки упрочняющей технологии для повышения износостойкости, коррозионной стойкости, жаропрочности и других эксплуатационных характеристик.
40761. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 64.06 KB
  Висновки Рекомендовані нормативні акти та література: Про порядок застосування окремих положень міжнародних договорів України з питань правової допомоги у кримінальних справах у відносинах з державамиучасницями Конвенцій Ради Європи в галузі кримінального права : вказівка Генеральної прокуратури України від 10 серп. 1957 року Офіційний вісник України. Європейська конвенція про видачу правопорушників Офіційний вісник України. Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах.
40762. ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 81.08 KB
  Законодавство України передбачає єдиний порядок кримінального провадження. Це логічно витікає із принципу рівності громадян перед законом і судом передбаченому Конституцією України. Разом з тим у зв’язку з існуванням особливих умов, таких як наприклад готовність сторін до компромісу, незначна суспільна небезпека злочину, особливий суб’єкт злочину та ін. процесуальний закон допускає провадження, яке відрізняється від звичайного.
40763. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: СУТНІСТЬ І ВИТОКИ 55.99 KB
  Теоретичні засади історичної культурології Слово культура походить з латини. Згодом семантика цього слова істотно розширилася. Нині термін культура має надзвичайно велике смислове навантаження. Важливою характерною рисою культури є те що вона являє собою за словами видатного російського культуролога Ю...
40764. Загальнофілософські методи дослідження держави і права 46.68 KB
  Узагальнивши існуючі в літературі наукові погляди стосовно класифікації методів вважаємо за можливе виокремити наступні рівні прийомів вивчення суб’єкту теорії держави та права. Загальнофілософські методи складають світоглядову основу дослідження держави і права. Вони створюють основу для розвитку теорії держави і права.
40765. ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 35.09 KB
  ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА Международный бизнес: сущность развитие характерные черты Перед определением категории международный менеджмент необходимо дать понятие категории международный бизнес как одной из основных форм предпринимательства заключающейся в сотрудничестве хозяйствующих субъектов 2 или более стран с целью извлечения выгоды. Это ключевой момент как в понимании природы и специфики международного бизнеса так и в объяснении возникновения и развития международного менеджмента. Периодизация развития международного...
40766. Стилістика як мовознавча дисципліна Стилістична система української мови. Стилістична норма 670.91 KB
  Стилістика як мовознавча дисципліна Стилістична система української мови. Стилістична норма Мета: поглибити знання студентів про систему стилів ознайомити студентів із стилістичними нормами набуття ними знань щодо стилістичних особливостей сучасної української літературної мови; вивчення особливостей функціонування офіційноділового наукового публіцистичного художнього та розмовного стилів розкрити усі параметри їх характеристик їх різновиди; розвивати вміння будувати висловлювання за даним стилем; виховувати мовне чуття яке...
40767. Ординалістська теорія поведінки споживача. Гранична норма заміщення благ: суть і методика обчислення 61.08 KB
  Криві байдужості як спеціальний інструментарій мікроекономічного аналізу. Карта байдужості. Із цієї гіпотези можна зробити висновок що криві байдужості випуклі до початку координат. Крива байдужості Залежність сукупної корисності від кількості двох товарів TU крива споживчої байдужості однакової сукупної корисності.
40768. МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА НА РИНКУ ТОВАРІВ 138.97 KB
  Тоді формула бюджетного обмеження матиме вигляд: Гранична норма заміщення благом Х витрат споживача на інші блага виражається в грошовій формі й означає міру готовності пожертвувати можливістю витратити бюджет на інші блага задля споживання додаткової одиниці Х залишаючись на даній кривій байдужості.Побудова лінії Енгеля на основі лінії дохід ...