74780

Релятивистский закон сложения скоростей. Изменение массы со скоростью. Связь массы и энергии

Доклад

Физика

Произведя соответствующие преобразования получаем релятивистский закон сложения скоростей специальной теории относительности: Закон взаимосвязи массы и энергии Найдем кинетическую энергию релятивистской частицы.

Русский

2015-01-05

56 KB

4 чел.

20.Релятивистский закон сложения скоростей. Изменение массы со скоростью. Связь массы и энергии

Релятивистский закон сложения скоростей. Рассмотрим движение материальной точки в системе К', в свою очередь движущейся относительно системы К со скоростью v. Определим скорость этой же точки в системе К. Если в системе К движение точки в каждый момент времени t определяется координатами х, у, z, а в системе К' в момент времени t' — координатами х', у', z', то представляют собой соответственно проекции на оси х, у, z и х', у', z' вектора скорости рассматриваемой точки относительно систем К и К'. Согласно преобразованиям Лоренца (36.3),

Произведя соответствующие преобразования, получаем релятивистский закон сложения скоростей специальной теории относительности:

Закон взаимосвязи массы и энергии

Найдем кинетическую энергию релятивистской частицы. Раньше было показано, что приращение кинетической энергии материальной точки на элементарном перемещении равно работе силы на этом перемещении: (40.1)Учитывая, что dr = v dt, и подставив в (40.1) выражение (39.2), получаемПреобразовав данное выражение с учетом того, что vdv = vdv, и формулы (39.1), придем к выражению(40.2)т. е. приращение кинетической энергии частицы пропорционально приращению ее массы.Так как кинетическая энергия покоящейся частицы равна нулю, а ее масса равна массе покоя m0, то, проинтегрировав (40.2), получим (40.3),или кинетическая энергия релятивистской частицы имеет вид(40.4).Выражение (40.4) при скоростях v«c переходит в классическое:.Эйнштейн обобщил положение(40.2), предположив, что оно справедливо не только для кинетической энергии частицы, но и для полной энергии, а именно любое изменение массы m сопровождается изменением полной энергии частицы, (40.5)Отсюда Эйнштейн пришел к универсальной зависимости между полной энергией тела Е и его массой т: (40.6)Уравнение (40.6), равно как и (40.5), выражает фундаментальный закон природы — закон взаимосвязи (пропорциональности) массы и энергии: полная энергия системы равна произведению ее массы на квадрат скорости света в вакууме

Масса движущихся релятивистских частиц зависит от их скорости: (39.1)

где m0 — масса покоя частицы, т. е. масса, измеренная в той инерциальной системе отсчета, относительно которой частица находится в покое; с — скорость света в вакууме; т — масса частицы в системе отсчета, относительно которой она движется со скоростью v. Следовательно, масса одной и той же частицы различна в разных инерциальных системах отсчета. Основной закон динамики Ньютона

оказывается также инвариантным по отношению к преобразованиям Лоренца, если в нем справа стоит производная по времени от релятивистского импульса. Основной закон релятивистской динамики материальной точки имеет вид


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54618. Здоровя – мудрих гонорар 56 KB
  Мати купала своїх діток мила їхні голівоньки різними травами зіллям що позитивно впливало на здоровя і приємно пахло. Це корисно для зміцнення здоровя та закалювання організму. Що більш шкідливо для здоровя...
54619. Подорож океанами 1.19 MB
  Варіант оформлення місця проведення: фізична карта світу для тих етапів де потрібно морські пейзажі корабель з паперу на синьому фоні портрети мореплавців емблеми учасникам на морську тематику та інше. Етап Штурманський Проїдьте світовим океаном і визначте координати наступних географічних обєктів кть обєктів залежить від кількості учасників наприклад: Маріанський жолоб; о. Врангеля; Етап Історикогеографічний Ф Магеллан Ф. Етап Екологічний...
54620. Внутрішні води Північної Америки 386.5 KB
  Найбільші річки це Міссісіпі разом з найбільшою притокою Міссурі. учитель ділить клас на групи кожній групі своя річка яку необхідно охарактеризувати І група Колумбія відноситься до басейну Тихого океану ІІ група Маккензі Північного Льодовитого океану ІІІ група Міссісіпі Атлантичного океану Проблема забруднення вод Північної Америки.км2 Міссісіпі з Міссурі 6420 3268 Маккензі з р. Річка Міссісіпі Найдовша річкова артерія Північної Америки Міссісіпі з притокою Міссурі 6420 км площа водозбору якої становить 3300...
54621. Вивчення історико-географічних, культурних характеристик міста на березі Чорного моря учнями початкової школи як один із дієвих способів формування світогляду справжнього громадянина 946.5 KB
  Одеси Медведенко Любові Олександрівни Рідний край мала Батьківщина â Вивчення історикогеографічних культурних характеристик міста на березі Чорного моря учнями початкової школи як один із дієвих способів формування світогляду справжнього громадянина. Наприклад відповідь на запитання: Чи є майже 400річна історія Хаджибея частиною історії нашого міста чи може вона лише â передісторія â Одеси Дискусії з цього питання продовжуються і до тепер. Однак незалежно від дискусій науковців сама по собі майже 400річна історія Хаджибея...
54622. Одяг для ляльок 33 KB
  Хід: Вихователь: Доброго ранку малята А тепер давайте привітаємось один з одним за допомогою гарних і приємних слів. Вихователь: Діти я дуже рада вас бачити такими здоровими привітними задоволеними. І от: До магазину учора ходила Подивіться що я там купила Відкриваю дошку Будуть наші ляльки раді Одягатись приміряти Вихователь: Що це Вихователь: Як назвати одним словом Вихователь: Який ви ще знаєте одяг Вихователь: Що розміщено у верхньому ряду Показую указкою на кофти Вихователь: Якого вони кольору Вихователь: Скільки...
54623. Конкуренция: сущность и методы 22.24 KB
  Конкуренция (от лат. Сoncurre – сталкиваться) – это борьба между товаропроизводителями, между поставщиками товаров (продавцами) за лидерство, за первенство на рынке, за «кошелек» потребителя
54624. Простые предложения 32.5 KB
  Цель урока: Закрепить знания о простом предложении. Задачи: образовательная: учиться анализировать, сопоставлять и рассуждать; воспитательная: воспитание интереса к изучению русского языка; развивающая: развивать зрительную память, самооценку, внимание.
54625. Громадський огляд знань 70 KB
  Обладнання: картки із завданнями математичне доміно числова мельниця. Кожен із вас отримає оціночний лист додаток №1 в якому ви будете ставити собі бали за виконані завдання. Завдання 1. 54=1 75=12 810=2 Завдання 2 Усний рахунок.