749

Изучение источника вторичного электропитания (ИВЭП)

Лабораторная работа

Физика

Линейный стабилизированный источник вторичного электропитания. График по полученным данным. С ростом сопротивления сила тока уменьшается, а напряжение стабильно. На участке стабилизации напряжение остается стабильным при любом изменении силы тока, т.к. на ней действует стабилизатор.

Русский

2013-01-06

153 KB

37 чел.

ГОУ ВПО «Уральский Федеральный Университет им. первого президента России Б.Н.Ельцина»

Отчёт по Лабораторной работе № 2

по курсу “Электроника”

Изучение источника вторичного электропитания (ИВЭП)

Работу выполнила: Кочева М.А.

Студентка гр. МТ-200905

Преподаватель:

Мосунов А.А.

Екатеринбург

2012

Цель: 

изучить линейный стабилизированный источник вторичного электропитания.

Задачи:

- рассмотреть функциональную схему линейного ИВЭП;

- рассмотреть принципиальную электрическую схему линейного ИВЭП;

- познакомиться с системой электрических параметров и характеристик;

- приобрести практические навыки подбора электронных компонентов и сборки виртуальной электрической схемы;

- получить практические навыки выбора, подключения и настройки виртуальных электроизмерительных приборов;

- получить практические навыки измерения параметров электрического тока.

Ход работы:

- собрать виртуальную электрическую схему ИВЭП;

- подсоединить и настроить виртуальные электроизмерительные приборы;

- проверить правильность сборки виртуальной электрической схемы;

- включить виртуальное электропитание;

- рассмотреть осциллограммы напряжения на нагрузке;

- измерить параметры электрического тока в цепи нагрузки ИВЭП;

- заполнить таблицу 1;

- построить график нагрузочной характеристики ИВЭП Uн = F (Iн);

- сформулировать выводы по лабораторной работе;

- составить отчет по лабораторной работе.

Отчет должен содержать:

- электрическую принципиальную схему изучаемого ИВЭП;

- осциллограммы напряжений на нагрузке ИВЭП;

- график нагрузочной характеристики ИВЭП;

- краткие выводы по результатам лабораторной работы.

Таблица 1. Нагрузочная характеристика ИВЭП

Rн(R4),

Ом

кОм

6,2

12,0

24,0

51,0

100,0

200,0

300,0

390,0

510,0

1,0

Iн

(XMM3)

197,685

145,406

101,142

66,123

39,856

21,432

14,476

11,171

8,558

4,376

Uн

с СПН

(XMM4)

1,228

1,748

2,435

3,374

3,985

4,284

4,342

4,065

4,3

4,214

Uн

без

СПН

(XMM4)

Вывод: мы изучили линейный стабилизированный источник вторичного электропитания. Построили график по полученным данным. С ростом сопротивления сила тока уменьшается, а напряжение стабильно. На участке стабилизации напряжение остается стабильным при любом изменении силы тока, т.к. на ней действует стабилизатор.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36118. Теория ймовірностей та математична статистика 3.77 MB
  Числові характеристики вибіркового розподілу. Значення функції щільністі нормального розподілу. Функція розподілу нормального закону. Квантилі розподілу Стьюдента.
36119. Податкові системи зарубіжних країн 585 KB
  Так у Стародавньому Римі основними податками які справлялися у натуральній формі були поземельний податок податки на живий інвентар фруктові дерева виноградники та нерухомість. Іншим видом податку тих часів було поплужне тобто податок з кожного плуга. Після приєднання українських земель до Росії основним податком стає подимне або подвірний податок який сплачувався кожним селянським двором. Тому цей податок отримав назву поголовщина або подушна подать.
36120. ПОЛІТОЛОГІЯ. Курс лекцій 5.29 MB
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНИ. ДЕРЖАВА ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ. Проте в новий час розвиток політичної думки та уявлень про державу призвів до відокремлення науки про державу та її обособлення від політичної науки.
36121. Управління поведінкою споживача 1.03 MB
  Підходи та етапи моделювання поведінки споживачів. Поведінка споживачів у промисловому маркетингу. Поведінка споживачів це дії які здійснює окрема особа купуючи і користуючись продукцією чи послугами це розумові і соціальні процеси що передують цим діям або настають за ними. Поведінка споживачів у промисловому маркетингу це процес прийняття рішення яким користується підприємство чи організація для визначення потреби у продуктах послугах ідентифікації оцінювання й вибору торгових марок і постачальників.
36122. Проектування трубопроводів 892.5 KB
  Особливості різних способів транспортування нафтинафтопродуктів і газу. Особливості трубопровідного транспорту. Особливості залізничного транспорту. Особливості морського транспорту. Особливості річкового транспорту. Особливості автомобільного транспорту. Економіка різних видів транспортування нафти інафтопродуктів. Вибір раціонального способу транспортування нафтовихвантажів. Методика розрахунку характеристик за способамитранспортування. Розрахунок економічних показників трубопровідноготранспорту...
36124. Основи статистики. Конспект лекцій 342.46 KB
  Статистичні спостереження. Статистичні спостереження. Суть та організаційні форми статистичного спостереження. План статистичного спостереження.
36125. Релігієзнавство. Основи філософських знань 181 KB
  Філософія релігії Мені довелося потіснити знання щоб звільнити місце вірі І. Центральний обєкт релігійної віри Бог саме з нього виводиться зміст усієї релігії. Розподіл філософії та релігії на самостійні форми суспільної свідомості відбувається лише в Новий час коли починають розвиватися природничі науки механіка. Філософія прагне заповнити емоційнодушевну пустоту відновити властиву релігії психологічну рівновагу.
36126. Основи національної економіки 2.85 MB
  Основні етапи розвитку національної економіки України. Особливості й ключові завдання сучасного етапу розвитку української національної економіки. Основні показники рівня розвитку національної економіки. ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Поняття національна економіка досить багатозначне оскільки це перш за все певний підсумок багатовікового розвитку народногосподарського комплексу країни.