749

Изучение источника вторичного электропитания (ИВЭП)

Лабораторная работа

Физика

Линейный стабилизированный источник вторичного электропитания. График по полученным данным. С ростом сопротивления сила тока уменьшается, а напряжение стабильно. На участке стабилизации напряжение остается стабильным при любом изменении силы тока, т.к. на ней действует стабилизатор.

Русский

2013-01-06

153 KB

30 чел.

ГОУ ВПО «Уральский Федеральный Университет им. первого президента России Б.Н.Ельцина»

Отчёт по Лабораторной работе № 2

по курсу “Электроника”

Изучение источника вторичного электропитания (ИВЭП)

Работу выполнила: Кочева М.А.

Студентка гр. МТ-200905

Преподаватель:

Мосунов А.А.

Екатеринбург

2012

Цель: 

изучить линейный стабилизированный источник вторичного электропитания.

Задачи:

- рассмотреть функциональную схему линейного ИВЭП;

- рассмотреть принципиальную электрическую схему линейного ИВЭП;

- познакомиться с системой электрических параметров и характеристик;

- приобрести практические навыки подбора электронных компонентов и сборки виртуальной электрической схемы;

- получить практические навыки выбора, подключения и настройки виртуальных электроизмерительных приборов;

- получить практические навыки измерения параметров электрического тока.

Ход работы:

- собрать виртуальную электрическую схему ИВЭП;

- подсоединить и настроить виртуальные электроизмерительные приборы;

- проверить правильность сборки виртуальной электрической схемы;

- включить виртуальное электропитание;

- рассмотреть осциллограммы напряжения на нагрузке;

- измерить параметры электрического тока в цепи нагрузки ИВЭП;

- заполнить таблицу 1;

- построить график нагрузочной характеристики ИВЭП Uн = F (Iн);

- сформулировать выводы по лабораторной работе;

- составить отчет по лабораторной работе.

Отчет должен содержать:

- электрическую принципиальную схему изучаемого ИВЭП;

- осциллограммы напряжений на нагрузке ИВЭП;

- график нагрузочной характеристики ИВЭП;

- краткие выводы по результатам лабораторной работы.

Таблица 1. Нагрузочная характеристика ИВЭП

Rн(R4),

Ом

кОм

6,2

12,0

24,0

51,0

100,0

200,0

300,0

390,0

510,0

1,0

Iн

(XMM3)

197,685

145,406

101,142

66,123

39,856

21,432

14,476

11,171

8,558

4,376

Uн

с СПН

(XMM4)

1,228

1,748

2,435

3,374

3,985

4,284

4,342

4,065

4,3

4,214

Uн

без

СПН

(XMM4)

Вывод: мы изучили линейный стабилизированный источник вторичного электропитания. Построили график по полученным данным. С ростом сопротивления сила тока уменьшается, а напряжение стабильно. На участке стабилизации напряжение остается стабильным при любом изменении силы тока, т.к. на ней действует стабилизатор.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20921. ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ МУЛЬТИВІБРАТОРА 64.5 KB
  2 із зображенням мультивібратора рис. Визначити за допомогою осцилографа амплітуду частоту і шпаруватість сигналу на виході мультивібратора. Часові діаграми роботи мультивібратора показані на рис.
20922. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАТОРА 184 KB
  Експериментальне визначення перехідних характеристик інтегратора рис. Натисніть кнопку 20 сек панелі і кнопку С1 Інтегратор відлічуючи по секундоміру стенду час за допомогою U вих виконайте вимірювання зміни в часі вихідної напруги інтегратора. побудуйте перехідні характеристики інтегратора.
20923. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ВИКОНУЮТЬ ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ 105.5 KB
  Мета роботи: ознайомитися з принципом і режимом роботи логічних елементів. При виконанні роботи визначаються передавальні характеристики логічного елементу при різних опорах навантаження а також складаються таблиці станів для логічних елементів €œІ€ €œНІ€ €АБО€ €АБОНІ€ €ІНІ€. Визначення передавальних характеристик логічних елементів рис. Складання таблиць істинності логічних елементів.
20924. ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИГЕРІВ 241 KB
  При виконанні цієї роботи вивчається дія асинхронного RSтригера а також двох синхронних: Ттригера і JКтригера Порядок виконання роботи Робота виконується на лабораторному стенді ЭС21. Дослідження RS тригера рис. З'єднати входи R і S тригера з клемами панелі Рівень логічний. З'єднати прямий вихід тригера з клемами вольтметра що вимірює вихідний сигнал.
20925. ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ 1.12 MB
  Порядок виконання роботи Робота виконується на стенді ЭС21 Дослідження двійкового лічильника рис11. З'єднати вхід R лічильника з клемою панелі €œРівень логічний€ а вхід С лічильника з клемою панелі €œІмпульс одиночний€ і з клемою €œВхід€ панелі €œЛічильник імпульсів€. Натисненням кнопки панелі €œІмпульс одиночний€ подавати імпульси на вхід С досліджуваного лічильника. Після подачі чергового імпульсу визначати стан всіх виходів досліджуваного лічильника за допомогою вольтметра €œ U вих.
20926. ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОЕЛЕМЕНТІВ І ФОТОРЕЛЕ 806 KB
  Величина напруги необхідної для зняття характеристик встановлюється за допомогою відповідних потенціометрів а світлового потоку перемикачами розташованими під вікном з фотоелементами. Порядок виконання роботи Зібрати схему дослідження вакуумного фотоелемента СЦВ3 рис. Рис.
20927. ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛОПОТУЖНОГО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ 262 KB
  Накреслити осцилограми напруги на навантаженні при величині струму Iн = 60 мА. Виміряти за допомогою цифрового вольтметра змінну складову напруги на навантаженні і постійну напругу при струмі навантаження Iн = 60 мА. Обчислити коефіцієнт пульсацій випрямленої напруги: де U m – амплітуда змінної складової вихідної напруги. Накреслити осцилограму напруги на навантаженні.
20928. ДОСЛІДЖЕННЯ БІПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА 378 KB
  Для зняття вхідних статичних характеристик транзистора необхідно: а включити тумблери B1 ВЗ В4 В6 В9 B11 вимкнути тумблери В2 В5; тумблер В12 поставити в положення ; б за допомогою ручки РЕГ. Для зняття вихідних статичних характеристик транзистора потрібно: а встановити необхідне значення базового струму регулятором РЕГ.2; б змінюючи напругу Uке через інтервали вказані викладачем вимірювати значення колекторного струму транзистора міліамперметром СТРУМ Iк .
20929. ДОСЛІДЖЕННЯ ОДИНОЧНИХ КАСКАДІВ ТРАНЗИСТОРНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ 97 KB
  Зібрати схему дослідження підсилювача із спільним емітером рис. а BI4 в положення Із спільним емітером ; тумблери В2 В5 В9 BI1 поставити в положення Вкл. Зібрати схему дослідження підсилювача із спільним колектором рис.