74970

Букварний період

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета уроку: Ознайомити дітей з буквою «Е», «е» та її звуковим значенням, закріплювати вміння розрізняти функціональне значення звука та букви, розвивати навички звуко-буквенного аналізу слів, формувати навички правильної вимови звуків у словах, збагачувати словниковий запас.

Украинкский

2015-01-09

28 KB

6 чел.

Проект уроку з навчання грамоти в 1 класі

Дата проведення:.16.12.2013 р.

Тема: Букварний період.

          

Урок № 99

Тема уроку: Позначення одного голосного звука двома різними буквами залежно від твердості чи м’якості попереднього приголосного звука. Буква Е.

Мета уроку: Ознайомити дітей з буквою «Е», «е» та її звуковим значенням, закріплювати вміння розрізняти функціональне значення звука та букви, розвивати навички звуко-буквенного аналізу слів, формувати навички правильної вимови звуків у словах, збагачувати словниковий запас.

                      Сприяти розвитку артикуляційного апарату, розвивати фонематичний слух, розвивати пізнавальну сферу та навчальні дії самоконтролю та самооцінки, навчально-пізнавальний інтерес.

                      Виховувати повагу до своїх товаришів, любов до рідної мови, вчити поважати думку іншого.

Тип уроку: урок постановки навчальної задачі.

Необхідне обладнання та матеріали:

Н.О.Воскресенська, А.О.Свашенко Сонечко (Буквар): Підручник для навчання грамоти. – Х.: СПДФО Бурдов. 2008. – 160с.

Н.Г.Вакула – Савуляк Зошит для друкування у 1 класі. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 48с.

Індивідуальний набір карток для звукового аналізу для кожного учня.

ТЗН: мультимедійний центр.

Використана література:

1. Державний стандарт початкової загальної освіти Київ 2012.

  1.  Програма з української мови. Система розвивального навчання Ельконіна-Давидова. 1-4 класи. Харківська академія неперервної освіти. Незалежний науково методичний центр «Розвиваюче навчання».
  2.  Старагіна І.П., Перепелицина О.А., Сосницька Н.П. Початковий етап розвивального навчання рідної мови. Система Д.Б. Ельконіна – В.В.Давидова. Частина 2. Читання та письмо. Методичні рекомендації для вчителя. – Харків: розвиваюче навчання, 2010. – 60с.
  3.  Анісімова Г.О. Уроки навчання грамоти: посіб. для вчителя / Г.О.Анісімова, Л.В.Павленко. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2011. – 344с.
  4.  М.С. Вашуленко Методика навчання української мови в початковій школі «Літера ЛТД». 2011. – 363с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53775. Дієслова майбутнього часу 65.5 KB
  Життя прожити не поле перейти Хочеш знати не соромся питати Гарно того вчити хто хоче все знати Щоб довго жити треба працю любити Знайдіть дієслова в неозначеній формі. Чи можна визначити за цими дієсловами коли відбулася дія і хто її виконує Чому Не можна бо неозначена форма дієслова не вказує ні на час ні на особу 2. Запитання вчителя : Що називається дієсловом Частина мови що означає дію предмета і відповідає на питання що робити Що робив Що зробив Що робить Що зробить Що буде робити Яким...
53776. Підготовка до творчої роботи. «Мій улюблений герой казки» 58.5 KB
  Мій улюблений герой казки. Мій улюблений герой казки. Що складає основний зміст більшості казок В основі казки захоплива розповідь про вигадані події і явища які сприймаються і переживаються як реальні. Які різновиди казок ви знаєте Казки про тварин фантастичні побутові...
53777. Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса та Харківський театр ім. І.Франка). Пєси В.Винниченка, М.Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги 104.5 KB
  Антоніна Куліш дружина митця у своїх мемуарах Спогади про Миколу Куліша завершених у 1953 році у Філадельфії детально виклала один із драматичних моментів його дитячих літ записаний зі слів письменника що засвідчує що мати його неодноразово била за брехню та інші провини. Чаплинські інтелігенти особливо енергійний шкільний вчитель Володимир Пилипович Губенко...
53778. Групи слів за значенням. Омоніми 103 KB
  Мета: поглибити знання учнів набуті у молодшій школі; навчити пятикласників знаходити в тексті омоніми; сприяти виробленню вмінь та навичок правильно використовувати різні за значенням групи слів в усному та писемному монологічному і діалогічному мовленні; за допомогою вправ різнотипного характеру розвивати творчі здібності логічне й образне мислення та мовлення спостережливість пам'ять логіку викладу думокуміння аналізувати експериментувати досліджувати й порівнювати мовний матеріал робити правильні...
53779. Незмінювані іменники 39.5 KB
  Мета: поглибити знання учнів про незмінювані іменники навчити визначати в них рід розвивати вміння вживати незмінювані іменники у звязному мовленні розвивати творче мислення виховувати бажання збагачувати свій лексикон. Лінгвістичний двобій Двоє учнів по черзі ставлять підготовлені вдома питання Яка частина мови називається іменником За чим змінюється іменник Як визначити рід іменника Які іменники належать до власних назв Як пишуться власні назви До якого роду належать назви осіб за професією чи...
53780. Общее укрепление мышечного тонуса, саморазвитие. Воспитание здоровой личности 96.5 KB
  Спина прямая руки прямые по возможности наклоны головы выполняем плавно дыхание ровное.сидя стоя на коленях на вдохе поднять руки вверх на выдохе опустить. 46 раз Следим за осанкой вдох должен быть глубоким руки опускаем плавно вниз выдох удлиненный с одновременным произнесением звуков.
53781. Решение задач. Поиск «лишнего» предмета в группе предметов 788.5 KB
  ЦЕЛЬ: повторить изученное; развивать у учеников внимание, логическое мышление, умение находить общие признаки для группы предметов, лишний предмет в группе предметов; продолжать формировать навыки работы с компьютером.
53782. Общий случай вычитания двузначных чисел с переходом через десяток. Решение задач 196 KB
  ОБОРУДОВАНИЕ: предметные рисунки с изображением сливы яблока и груши; сверток бумаги в виде указа; карта математической страны; аудиозапись сказки О рыбаке и рыбке; картинки с изображением Буратино Незнайки и Знайки совы. Буратино Показ предметного рисунка с изображением Буратино Правильно это Буратино а из какой он сказки Приключение Буратино Сейчас мы узнаем почему он плачет. Буратино потянулся Раз нагнулся два нагнулся Руки в стороны развел Видно ключик не нашел. Оказывается Буратино не может открыть тайную дверь.
53783. Чтение примеров на умножение. Название чисел при умножении. Составление таблицы умножения числа 2. Задачи на действие умножения 127.5 KB
  ЦЕЛЬ: упражнять детей в чтении и записывании примеров на умножение; учить заменять действие сложения одинаковых слагаемых действием умножения а действие умножения действием сложения; ознакомить с названиями компонентов при умножении; ознакомить с таблицей умножения числа 2; развивать математическую речь логическое мышление умение анализировать сопоставлять и делать выводы. Сегодня мы с вами продолжаем знакомиться с дествием умножения.