75032

Цікаві моменти історії бухгалтерського обліку, Методична розробка позакласного заходу

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Метою даної методичної розробки є удосконалення досвіду проведення позааудиторних заходів. Виникнення і розвиток бухгалтерського обліку є невідємною складовою частиною всієї історії людського суспільства. Сучасна наука не дала однозначної відповіді, який момент слід вважати виникненням бухгалтерського обліку...

Украинкский

2015-01-11

80.5 KB

10 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

АМВРОСІЇВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

позакласного  заходу

ЦІКАВІ  МОМЕНТИ  ІСТОРІЇ  БУХГАЛТЕРСЬКОГО  ОБЛІКУ

з дисципліни Бухгалтерський  облік

спеціальність: 5.03050901 «Бухгалтерський  облік»

2012


Методична розробка відкритого заняття з дисципліни Бухгалтерський  облік.

Підготувала Запорожцева  О.Л. – викладач Амвросіївського індустріального технікуму – 2012.

Для викладачів бухгалтерського  обліку  вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації.

Рецензент:                         Апришко  І.В.– викладач вищої категорії

                                          Амвросіївського індустріального технікуму

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії професійних еккономічних   дисциплін (протокол № __від ___.___.2012р.)

 


З М І С Т

1. Передмова

2. План заняття

3. Структура заняття

4. Хід заняття


ПЕРЕДМОВА

Метою даної методичної розробки є удосконалення досвіду проведення позааудиторних заходів. Виникнення і розвиток бухгалтерського обліку є невід'ємною складовою частиною всієї історії людського суспільства. Сучасна наука не дала однозначної відповіді, який момент слід вважати виникненням бухгалтерського обліку. В багатьох випадках це пояснюється недостатньою кількістю джерел, що збереглися, - облікових документів, які використовувалися нашими попередниками.

Широке розповсюдження правильної, наукової бухгалтерії природно викликає необхідність у висвітленні історії її виникнення і розповсюдження по всьому світу.

Сьогодні бухгалтери багатьох країн світу досліджують стародавні записи та книги, адже лише вивчаючи історію науки можна зрозуміти та усвідомити ті помилки і недоліки, які мали місце в сфері організації і ведення обліку в минулому та існують на сучасному етапі.

Для того, щоб зрозуміти та збагнути всю сутність бухгалтерії, необхідно вивчити її історію. Тільки глибокі знання поступового розвитку обліку навчають заслужено цінувати його переваги та значення для господарського життя. За допомогою історії є можливість проникнути в економічне життя минулих століть. Господарські явища, правові відносини, рух цінностей, які належать підприємству, відображають за допомогою слів та цифр – бухгалтерських записів. Бухгалтерія, таким чином, є дзеркалом, яке відбиває частину явищ культурного розвитку народів світу.

Питання необхідності вивчення історії облікової науки не викликає жодного сумніву. Адже краще працює той бухгалтер, який добре володіє досвідом попередників. Він не витрачає часу, намагаючись винайти те, що вже було винайдено раніше. Вивчаючи історію, бухгалтер не може її переробити, але спроможний глибоко переосмислити минуле та краще усвідомити майбутнє.

План

Проведення  відкритого  позааудиторного  заходу  з  дисципліни «Бухгалтерський  облік»

Дата  проведення  23.10.2012р.

Тема  заходу: Цікаві  моменти  історії  бухгалтерського  обліку

Мета  заняття:

Розвиток інтересу у учнів до своєї професії, її історії; узагальнення, збагачення і поглиблення знань по предмету; розвиток уміння працювати в групі, розвиток уміння розуміти і оперувати переносним сенсом тексту, створення змагального настрою; вдосконалення навиків розумової діяльності в умовах обмеженого часу, а також в режимі «мозкового штурму».

Вид  заходу: позааудиторний  захід

Тип  заходу: ділова  гра в режимі «мозкового штурму»

Форма  та  методи  проведення  заходу: усний журнал з використанням репродуктивних і проблемних питань.

Міждисциплінарні  зв`язки: економіка  підприємства,  політекономія

Методичне  забеспечення:

Портрет Луки Пачолі; міжнародний герб бухгалтерів; плакати: «Одна з головних ролей людини на сучасному світі – це роль трудівника, зайнятого трудовою діяльністю», «Зробити хороший вибір професії – це означає вибрати таку роботу, яка потрібна суспільству і яка повинна приносити вам радість, задоволення і дохід».

Технічня  засоби  навчання:

Рахункові палички, камінчики, рахівниці, калькулятор, карьерки.

Використані  джерела  інформації:

1. Каморджанова н.А. Бухгалтерський облік: вопрси, тести, ігри: Навчань. допомога. – М.: Фінанси і статистика, 2000.

2. Русальова л.А. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Ростов н/Д: “Фенікс”, 2002.

3. Соколов я.В. Істоїя розвитку бухгалтерського обліку. – М., 1985.

4. Помазков н.С. Облік в докапіталістичних системах господарства. – Л., 1940.

5. Бауер о.О. Мемуари до історії бухгалтерії і пам'ятники священної старизни. – М., 1911.

6. Кене Ф. Ізбранниє економічні твори. – М., 1960.

7. Галаган а.М. Рахівництво в його економічному розвитку. – М., 1927.

8. Жуков в.П. Словник російських прислів'їв і приказок: Близько 1200 прислів'їв і приказок. – 4-е видавництво испр. і доп. – М.: Русськ.яз., 1991.

9. Карамзін н.М. Про історію держави Російського / Сост. А.І. Уткин. – М.: Освіта, 1990.

10. Велика радянська енциклопедія. У 30-ти томах. – 3-е видавництво – М.: Радянська енциклопедія.

Структура  позааудиторного  заходу

1.Організаційний  момент.

2.Вступне  слово  викладача.

3.Цікаві  моменти  історії  бухгалтерського  обліку.

4.Заключне  слово  викладача.

Хід  заняття

1. Організаційний  момент. Захід  починається  з  вітання  викладача  із  студентами  групи. Викладач  перевіряє  наявність  учасників  свята, повідомляє  про  присутність  студентів.

2. Вступне  слово  викладача. Повідомлення  теми, мети  та  плану  заходу. Викладач  особливу  увагу  привертає  до  важливості  і  актуальності  матеріалу,  який  вивчається.

3. Цікаві  моменти  історії  бухгалтерського  обліку.

1-й ведучий:

Є якась година – як скинута клажа:
Коли в собі гординю приборкаємо.
Година учнівства – він в житті кожній
Урочисто
необратим.

(М. Цветаєва)

Піфагор говорив: “Почало - половина цілого”. Те ж саме можна сказати і щодо зародження обліку. Він виник разом з людською цивілізацією 6 тисяч років тому. І перші його кроки мали величезні наслідки для історії. Потреби господарського життя викликали розвиток обліку, що у свою чергу стимулювало зростання цивілізації, особливо таких невід'ємних її частин, як писемність і математика. Перші сліди розвинених систем обліку знаходять в долинах річок Тигр, Нил, Евфрат.

У Давньому Єгипті декілька тисяч років тому навчилися робити папірус, на свитах якого реєструвалися факти господарського життя, проводилися інвентаризації майна і поточний облік отримання і видачі срібла, хліби і так далі Після закінчення дня складався звіт. Значним моментом матеріального обліку було щоденне виведення залишків.

Давній Єгипет – батьківщина рахівництва на свитах папірусу (“вільних листах”), в той час, як у Вавілонії вперше почали вести облік на картках, зроблених з м'якої і вологої глини у вигляді пластинок-“таблеток”. Очеретяною паличкою на цих пластинках робили написи і зберігали їх в глиняних глеках або очеретяних корзинах.

2-й ведучий: У Персії розквіт обліку доводився на 522-486 рр. до н.е. Оплата роботи здійснювалася натурою і грошима по “вимозі-наряду”. Чиновники, що знаходилися в роз'їздах, пред'являли листи (командировочні посвідчення) і отримували продовольство по нормах. Бухгалтери і контролери реєстрували і факти господарського життя, і анонімні листи, і називалися урочисто – “очі і вуха пануючи”.

За часів античного світу облік робить крок вперед. У Стародавній Греції облік ведеться на дощечках, вибілених гіпсом, або на папірусі. Греція стала батьківщиною першого рахункового приладу – абака, дошки з жолобками, по яких пересувалися камінчики. Кожен з жолобків призначався для відділення цілого ряду. У Стародавній Греції вівся облік матеріальних цінностей, і лише багаті люди призначалися на посаді з матеріальною відповідальністю. Державі були вигідні недостачі: якщо хтось вкрав 5 драхм, він віддавав 50, тобто покривав недостачу в 10-кратному розмірі. Для доказу достовірності звітів проводилися інвентаризації.

3-й ведучий: У Афінах звітність носила публічний характер, дані виставлялися уподовж дорогий, в народному зібранні. Розмежовувалися облікові і контрольні функції. Ревізор мав рівні має рацію з “головним бухгалтером” і в теж час не залежав від нього.

У Римі запису в обліку виконувалися на полотні, папірусі, пергаменті, на дерев'яних, покритих воском дощечках. Основні досягнення виявилися в створенні системи облікових регістрів. У давньоримській бухгалтерії перша книга призначалася для щоденного запису чинників господарського життя; цю книгу надалі називають меморіалом. При реєстрації боргів вперше виникають терміни “дебет” і “кредит”.

4-й ведучий: А зараз давайте спробуємо підібрати російські прислів'я до приведених нижче тверджень з погляду бухгалтерського обліку. За кожну правильну відповідь учасник отримує карьерку.

Підтвердите прислів'ям, що:

  1.  матеріально відповідальні особи повинні нести покарання за недостачі, розкрадання. (Скільки мотузочку не витися, а кінчику бути.)
  2.  відразу не стають досвідченим бухгалтером, на все потрібний час. (Москва не відразу будувалася.)
  3.  один досвідчений бухгалтер стоїть два недосвідчених. (За одного битого два небитих дають.)
  4.  бухгалтер не доб'ється результатів, якщо візьметься відразу за декілька подів. (За двома зайцями поженешся, жодного не зловиш.)
  5.  і досвідчений бухгалтер може помилятися. (І на стару буває помилка. Кінь про чотири ноги, і той спотикається.)
  6.  спочатку потрібно провести маркетингове дослідження, а потім відкривати свою справу. (Не знаючи броду, не сунься у воду.)
  7.  людина, що потребує чого-небудь, винахідлива. (Голота на вигадки хитра.)
  8.  знайдеться хто-небудь, хто займе вакантне місце бухгалтера. (Святе місце порожньо не буває.)
  9.  від поганого бухгалтера слід позбавитися. (Худу траву з поля он.)
  10.  якісна робота бухгалтера говорить сама за себе. (Хороший товар сам себе хвалить.)

(Підводяться підсумки)

1-й ведучий: Виникнення друкарської бухгалтерії пов'язане з двома іменами: Бенедетто Кортульі і Луки Пачолі.

Б. Картульі – автор книги “Про торгівлю і досконалого купця”, в одному з розділів якої він пише про подвійну бухгалтерію.

Лука Пачолі (1445-1515) – видатний італійський математик, що написав першу друкарську книгу по бухгалтерському обліку. Він народився в маленькому провінційному містечку Борго Сан-сеполькро. Хлопчиком його віддають вчитися в майстерню художника П'єро делла Франческа, який був не тільки художником, але і ученим. Л. Пачолі, природжений математик, був закоханий в світ чисел також, як і його вчитель. Дев'ятнадцятирічним хлопцем Пачолі переїздить до Венеції і стає вихователем синів багатого купця. Він допомагає отцеві учнів у веденні конторських книг. У 1470 р. він написав підручник по комерційній арифметиці для своїх вихованців. У тому ж році він переїхав до Риму, де поселився в будинку архітектора, ученого, письменника, музиканта Леона Батисту Альберті, що зробив величезний вплив на духовний світ Пачолі.

2-й ведучий: 1494 р. – рік виходу в світ знаменитого “Трактату IX про рахунки і записи”, поміщеного у фундаментальній праці “Сума арифметики, геометрія, вчення про пропорції і відносини”. У своїй роботі автор спеціально виділяє відділ IX, присвячений питанням застосування математики в комерційній справі. У відділ входять 12 трактатів: про товариства, про оренду, про векселі і вексельні операції, процентні обчислення, рахунки і записи і так далі Бухгалтерський облік Пачолі трактує як прикладну математичну дисципліну. Друкарська робота приносить йому славу, трактат перекладають на безліч мов. Л. Пачолі запрошують в Міланський університет (1496-1499) на кафедру математики.

3-й ведучий: Йшли роки, століття змінялося століттям, з'являються нові визначення бухгалтерського обліку. Німецький бухгалтер В. Швайкер писав: “Бухгалтерія є не що інше, як майстерний запис, або опис торгових і інших операцій, домашнього господарства, доходів, ренти і тому подібних операцій при отриманні, покупці, відсиланні, продажі і інших явищах, яка, правильним і майстерним способом застосована, могла б безпомилково, негайно і без утруднень привести до кінцевого результату”.

Великим досягненням В. Швайкера було те, що він спробував згрупувати всі факти господарського життя торгового підприємства і звести їх до 150 стандартних проводок.

У розробках англійських бухгалтерів виділяються амортизація, форми рахівництва і теорія рахунків. У Франції Ф. Кене писав, що облік “є одній з галузей управління, крайньою складністю, що відрізняється, і найбільш схильною до непристроїв”. Ф. Менігр вперше ввів складну проводку. Ж. Саварі наполягав на необхідності ведення як основних, так і допоміжних книг. Таким чином, він ділив рахунки на синтетичних і аналітичних.

4-й ведучий: Облік в Росії формувався і випробовував вплив європейської бухгалтерської думки. Облік вівся в монастирях, маєтках, домашньому господарстві, торгівлі і лихварстві, будівництві і промисловому виробництві. У монастирях існував складний порядок розподілу обов'язків і обліку: матеріальна відповідальність за всі цінності розподілялася солідарно з скарбником (відповідальним за грошові суми); скарбник зберігав ключі від складів; доглядач (ревізор) опечатував склади. Для грошових доходів відкривалася книга, де указувалися дата, джерело надходження, витрата скарбником або доглядачем. Велися книги відомостей про урожай, списання продуктів.

У маєтках облік починається з XVII ст. Об'єкт обліку – кріпосні. Облік кріпосних вівся як синтетичний, а худоби, інвентаря – як аналітичний. Проводилася інвентаризація людей і цінностей. Записи велися або на бирках, або в книзі. Відпрацьований на панщині час реєструвався в табелі. Окрім табеля велися:

1) хлібна книга;
2) грошовий зошит;
3) зошит обліку подолавши з мужиків;
4) домашній журнал про скарги, втечі, відомості про народження і смерть селян.

У домашньому господарстві основу обліку складав кошторис. У другій половині XVIII ст. в обліку виникає напрям в створенні науки домоводства. Пропонувалося ведення щоденної книги-журналу руху провізії із записами про виділення провізії для панів і слуг. Після закінчення місяця виводилися залишки, тобто підводилися підсумки.

Значні зміни в організації обліку відбулися при Петрові I, який приділяв велику увагу підготовці в спеціальних школах грамотних людей, що знають рахунок і що уміють вести облікові книги. Для вивчення рахівництва по європейському зразку за межу посилали спеціальних осіб, перекладали російською мовою книги у комерційній справі. Петро I добивався не тільки точного обліку державних доходів і витрат, але і правильного ведення обліку на казенних заводах. Була створена “Ревізій-коллегия”.

1-й ведучий: А зараз давайте проведемо економічний аукціон. Той, хто правильно відповідає на поставлене питання отримує карьерку, хто відповідає неправильно – той віддає її ведучому. Отже, починаємо.

1. Відомий російський бухгалер Ф.В. Езерський не допускав використання таких слів, як “дебет”, “кредит”, “сальдо” і вимагав писати і говорити “прихід”, “витрату”, “залишок”.

Замість яких слів він вимагав говорити “щоденник”, “наказ”? (щоденник – журнал, наказ – ордер).

2. У основу класифікації об'єктів бухгалтерського обліку можуть бути покладені різні принципи. Існувала наступна, незвична на погляд сучасника, “класифікація” інвентаря: що видає членороздільні звуки, видає нечленороздільні звуки, німий.

Хто або що відносився (відносилося) до цих груп облікових об'єктів? (Раби, худоба, інструменти).

3. У романі І. Ільфа і Е. Петрова “Дванадцять стільців” гробових справ майстер Безенчук говорить Іполиту Матвєєвічу: “Німфа”, туды її в гойдалку, хіба товар дає? Хіба може вона покупця задовольнити? Труна – він одного лісу скільки вимагає.”.

До якого виду майна похоронного бюро “Німфа” будуть відноситься труни, а до якого – ліс, з якого вони виготовляються? (Труни – готова продукція, ліс – матеріали).

4. У основні засоби включаються крупні зелені насадження і багаторічна рогата худоба (із студентської відповіді).

Знайдіть помилку відповідає студента. (Багаторічні зелені насадження і велика рогата худоба).

5. Товарним знаком АО “Петрохолод” є морж. Для упаковки мороженого, яке проводить “Петрохолод” у вигляді шестигранного батончика, придумали забавного моржевого Мітю і його подружку Дашу.

До якого виду майна АО “Петрохолод” відноситься морж, морженок Мітя, морженок Даша? (Товарні знаки включаються до складу нематеріальних активів).

6. Чи вірите ви, що при оцінці гною деякі бухгалтеры виходили з того, що гній – “дар природи” і, як повітря і вода, нічого не коштує?

(Так, цієї точки зору дотримувався німецький учений Ламбаль.)

7. 6 грудня 1796 р., наступного дня після того, як тіло Катерини II разом з труною Петра III покинуло Зимовий палац, щоб відправитися в собор Петропавловський, перед царською резиденцією запалало вогнище – палили знамениті асигнації.

Чому палили гроші? (Павло вирішив відмовитися від випуску паперових грошей. Це нововведення вперше в російській історії ввела його матір – Катерина II)

8. Один з афоризмів китайського мислителя Конфуція свідчить:

Лише та – помилка, що не справляється.

Чи існують такі документи в бухгалтерському обліку, в яких не допускається виправляти помилки? (Банківські документи і деякі касові документи, наприклад прибутковий і витратний касовий ордер).

9. У “Золотому теляті” І. Ільфа і Е. Петрова ми читаємо: “Всівся за свій стіл і Корейко. Утвердів загорілі лікті на письмовому столі, він почав вносити записи до контокорректную книги”.

Що називається контокорентом? (Це рахунок, відкритий для взаємних розрахунків з якоюсь особою).

10. Лука Пачолі писав: “У багатьох прийнято вносити також інвентар до цієї книги, але оскільки вона багатьом потрапляє до рук і на очі, то не раджу записувати в неї повністю все своє рухоме і нерухоме майно”.

Про що говорить тут Лука Пачолі? (Про комерційну таємницю).

2-й ведучий: Тепер можна підвести підсумки. Підрахуйте свої карьерки. А поки ви вважаєте, я хочу прочитати такі рядки з вірша Веніаміна Бутенко:

Бухгалтери – народ паперовий,
Сухий, сидячий і чорнильний,
Фізично не дуже сильний,
Але проте – двожильний.

Бухгалтери підков не гнуть,
А множать, віднімають, ділять.
І лінію одну ведуть:
Щоб дебет вище був, чим кредит.
(Учасники нагороджуються призами).

3-й ведучий: У 1944 р. французький вчений Жан-Батист Дюмарше запропонував міжнародний герб бухгалтерів, що складався з трьох фігур: сонця – бухгалтерський облік освітлює господарську діяльність; вагів – баланс; кривою Бернулі, символізуючою, що облік, одного разу виникнувши, існуватиме вічно, і девіза “наука, довіра, незалежність”. У 1946 р. Же.-Б. Дюмарше помер, а Міжнародний конгрес бухгалтерів в тому ж році утвердил цей герб як інтернаціональну емблему рахункових працівників.

4-й ведучий: І на закінчення хочу прочитати вірш викладача нашого ліцею Кожевникова а.Ф.

Гімн бухгалтерові

Щось пісень мало про бухгалтера,
Або так професія нудна?
Або весь секрет в “сухому” характері?
Може, їх робота не важлива?

Немає і ні: все це застаріло,
Нині в першому попиті – інтелект.
Вся б держава проржавіла,
Якщо весь облік звести нанівець.

Нині хто по–умному рахує
Їм самим
по–сути ціни немає.
Нині кожен чітко розуміє,
Що настає могутність світанок.

А мостять могутності дорогу,
Ті, кому підвладні цифр рентген.
Нині, хто крокує з ними в ногу,
Сальдо позитивне всім.

Будуть, будуть пісні про бухгалтера,
Адже прийшли інші часи.
Нове народилося і в характері,
Їх робота так тепер важлива.

4. Заключне  слово  викладача. Викладач  підводить  підсумки  проведенного  позааудиторного  заходу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24579. Перевірка правильності складання звіту про фінансові результати 25 KB
  Етапи перевірки фінансової звітності: 1 перевірка правильності заповнення адресної частини; 2 визначення виду діяльності підприємства необхідне для правильного розмежування доходів і витрат підприємства за основною та іншою діяльністю; 3 перевірка правильності заповнення звітності за формою: наявність усіх передбачених показників відсутність підчисток і виправлень; 4 логічний аналіз показників звітності з метою визначення ділянок у звітності з найінформаційнішим ризиком тобто тих де найвірогідніша можливість виявлення шахрайства чи...
24580. Загальній огляд фінансової звітності підприємства 30 KB
  Загальній огляд фінансової звітності підприємства. Фінансова звітність подається органам до сфери управління яких належать підприємства трудовим колективам на їх вимогу власникам засновникам відповідно до установчих документів а також згідно із законодавством іншим органам та користувачам зокрема органам державної статистики; щодо використання бюджетних асигнувань одержаних із місцевих бюджетів відповідно фінансовим відділам райдержадміністрацій міськвиконкомів та фінансовим управлінням обласних. Аудитору слід пам'ятати що...
24581. Методика проведення загального аудиту 33 KB
  Методичні прийоми проведення аудиторської перевірки До їх складу відносять: фактичну перевірку підтвердження документальну перевірку спостереження обстеження опитування перевірку механічної точності аналітичні тести сканування обстеження спеціальну перевірку та зустрічну перевірку див. Під фактичною перевіркою слід розуміти перевірку кількісного і якісного стану об'єктів який встановлюється шляхом обстеження огляду обмірювання перерахунку зважування лабораторного аналізу та інших способів перевірки фактичного стану активів....
24582. Документування аудиторських послуг 26.5 KB
  Документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох видів документації робочої та підсумкової. Аудитор зобов'язаний вести документацію зі справ які стосуються прийнятих рішень за результатами проведеної аудиторської перевірки і які в свою чергу будуть покладені в основу аудиторського висновку. Суть робочої документації Робоча документація це записи за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки тести отриману інформацію і відповідні висновки які робляться під час проведення аудиторської перевірки....
24583. Договір на проведення аудиту 32 KB
  Договір на проведення аудиту. Порядок укладання договору Після обміну листами між аудитором та його клієнтом укладається договір на проведення аудиту. Договір на проведення аудиту є основним документом який засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та виконавцем про проведення аудиторської перевірки він документально стверджує що сторони дійшли згоди з усіх моментів обумовлених у договорі. Договір на проведення аудиту має суттєві відмінності від інших договорів які використовуються в підприємництві.
24584. Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору то погодження 29 KB
  За організаційноправовими формами клієнтів поділяють на підприємства установи організації об'єднання фонди громадян які самостійно провадять підприємницьку діяльність. Крім цих форм законодавством окремо виділяються господарські товариства підприємства установи й організації створені на засадах угоди між юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна для провадження підприємницької діяльності. За формами власності споживачів аудиторських послуг поділяють на: ♦ індивідуальні підприємства засновані тільки на особистій...
24585. Поняття і види аудиторських послуг 39 KB
  Аудиторські організації та підприємціаудитори які провадять свою діяльність одноосібно можуть проводити аудит і надавати супутні аудиту послуги. Уся інша робота аудитора це супутні аудиту послуги. Поряд із проведенням аудиту Національні стандарти передбачають супутні аудиту послуги: оглядову перевірку операційну перевірку та компіляцію трансформацію обліку. Аудиторські послуги як правило не атестовані тобто не потребують подання аудиторського висновку та формальної звітності аудитора на адресу клієнта.
24586. Планування конкретної аудиторської перевірки 34.5 KB
  Вимоги та рекомендації щодо планування аудиту визначені МСА 300 Планування згідно з яким аудитори й аудиторські фірми України мають право самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства наявних норм і стандартів умов договору із замовником професійних знань та досвіду. Мета планування Метою планування аудиту є концентрація уваги аудитора на найважливіших напрямах аудиту виявленні проблем які слід перевірити якнайдетальніше. Документальне оформлення Характер планування залежить від організаційної форми...
24587. Планування аудиторської діяльності 30 KB
  Планування аудиторської діяльності. Обов'язковою умовою успішної діяльності будьякого підприємства є планування. Нормативна база з аудиту МСА 300 Планування регламентує лише порядок планування аудиторської перевірки визначає порядок підготовки загального плану і розроблення програми проведення аудиту і не визначає порядок планування аудиторської діяльності. У літературі з аудиту питання планування аудиторської діяльності також майже не висвітлювалось.