75204

Понятие сродства языков

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Было установлено что ряд языков образуют единую группировку хотя не восходят к ед. Языковые союзы. А медведька как в русском а мужик-то Дальневосточный языковой союз имеют общий признак тон.

Русский

2015-01-12

19.53 KB

2 чел.

  1.  Понятие сродства языков.

Родство предполагает происхождение от единого источника.

Понятие «сродства» развивалось в первой половине 20-ого века, когда проводились исследования по типологии. Было установлено, что ряд языков образуют единую группировку, хотя не восходят к ед. источнику. Общие признаки развиваются в силу разных причин.

Языковые союзы.

Балканский язык. союз - в него входят и родственные, и не родственные языки. (греческий, албанский, болгарский, македонский, румынский). Эти народы проживали на близлежащих территориях, были тесно связаны культурными традициями. Например, послелог - «ка». «А медведь-ка» (как в русском «а мужик-то»)

Дальневосточный языковой союз - имеют общий признак - тон. (китайский (КИТАЙСКО-ТИБЕТСКИЕ ЯЗЫКИ), вьетнамский (АУСТРОАЗИАТСКИЕ ЯЗЫКИ ) - народы проживали рядом => культурные связи)

Болгарский отличается от других славянских языков. (явление суперстрата).

Болгарский - язык волжских булгар. (Из-за нашествия Чингисхана население отступило на запад и на юго-запад. В результате проихошло соединение туркского и южно-славянского языков.) <= возникновение общих единиц в силу проживания на одной территории.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68172. УЯВЛЕННЯ ПРО БАГАТОВИМІРНЕ МИСЛЕННЯ, ЙОГО ПРИЙОМИ ТА ПРОЦЕДУРИ 327 KB
  Це мислення формується в рамках нової народжуваної холістичної раціональності усвідомлення якої багато в чому сполучене з переосмисленням уявлень про еволюцію у якій слід розрізняти еволюцію екстенсивну та інтенсивну. Інтенсивна еволюція у першу чергу вимагає глибокого переосмислення фундаментального...
68174. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ПОВАГУ ДО ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 197.5 KB
  Разом із цим проголосивши ратифіковані міжнародні договори складовою частиною своєї правової системи Україна визнала й загальні принципи міжнародного права які також містять вимогу поваги до честі і гідності особи у тому числі й у сфері кримінального процесу.
68175. ПЛАНУВАННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП 495 KB
  В Україні інтегровані обєднання що діють за принципом промислово-фінансових груп ПФГ формують вагому базу національної економіки і є одними з лідерів в обраних галузях. Оптимізація структури капіталу ПФГ є одним із важливих чинників їхнього функціонування в умовах що склалися на ринках капіталу та інвестицій.
68176. ДИРЕКТИВИ В УСНОМУ МОВЛЕННІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 239.5 KB
  Рульова своїми дослідженнями проведеними на матеріалі англійської французької російської а також частково української мови підготували ґрунт для комплексного вивчення мовлення дітей. Обєктом переважної більшості онтолінгвістичних розвідок є мовлення дітей...
68177. ПСИХОДРАМА ЯК СЮЖЕТОТВОРЧИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПРИНЦИП В РОМАНАХ МАРО ДУКА 186.5 KB
  Творчість Маро Дука яскраво репрезентує жіночу постмодерністську літературу сучасної Греції. Маро Дука нар. Після 1981 року Маро Дука присвятила себе письменницькій діяльності її твори відомі у Греції та в інших країнах свідченням чого є численні критичні статті присвячені її творчості...
68178. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 185 KB
  В умовах інформаційного суспільства радикальних змін у відносинах власності проблема становлення й розвитку малого та середнього підприємництва в Україні набуває важливого значення. Актуальність теми дослідження зумовлена недостатньою теоретичною розробкою підходів до обґрунтування...