75217

Понятие литературного языка

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Понятие литературного языка Литературный язык играет очень важную роль. Это нормированный язык. Свойства: Нормированность Поливалентность многофункциональность Общеобязательность Стилистическая дифференцированность Функциональная дифференцированность Носит наддиалектный характер носители диалектов понимают этот язык. Например койне может использоваться носителями разных диалектов Имеет свою письменность Норма может быть различной в разные периоды существования языка.

Русский

2015-01-12

36 KB

0 чел.

10. Понятие литературного языка

Литературный язык играет очень важную роль. Это нормированный язык.

Свойства:

  1.  Нормированность
  2.  Поливалентность (многофункциональность)
  3.  Общеобязательность
  4.  Стилистическая дифференцированность
  5.  Функциональная дифференцированность
  6.  Носит наддиалектный характер (носители диалектов понимают этот язык). Например, койне может использоваться носителями разных диалектов
  7.  Имеет свою письменность

Норма может быть различной в разные периоды существования языка. Возникают эпохи, когда происходит изменение нормы.

Литературный язык – это не единственный термин, который используется для данного конкретного понятия. Вместо литературного языка языковой стандарт (в английском). Он представлен в двух вариантах – Oxford и Cambridge (образцы английской литературной речи).

В германском языкознании термин – письменный язык (язык письма). М.А. Гухман не принимала это понятие (язык можно отнести к письменному и дописьменному периоду/бесписьменному). Произведения Гомера относятся к  тому периоду, когда письменность еще не существовала в Древней Греции (были записаны позднее). 10 век до н.э.

Эпосы (кавказский среднеазиатский) создавались до появления письменности, но в литературной форме.

Термин “письменный язык” не является точным.

Нельзя отождествлять литературный язык и язык художественной литературы. Так как во втором встречаются просторечия, элементы социальных диалектов.

Формы существования литературного языка.

Они подразделяются на языки с полной поливалентностью (используются во всех сферах) и на языки с ограниченной сферой употребления (только в устной форме – эпос, произведения Гомера; только в письменной форме – мертвые языки).

Сингалезский употребляется только в письменном виде, памятники на острове Цейлон (Шри-Ланка); классический китайский (вэньянь).

Литературное двуязычие

V-XI вв. – древнеанглийский (“Беовульф” – нортумбрийский диалект VII в.)

Классический латинский

Уэссекский диалект (VIIIIX вв.)

Двуязычие существовало практически во всем феодальном мире.

Наряду с единым общим литературным языком существовали варианты литературного национального языка (армянский, староармянский – Грабар). Например, Бразилия, Северная Америка, Марсель (юг Франции).

Во Франции в XVII веке начал создаваться литературный французский язык на основе национального французского языка. Язык – очищенный, язык королевского двора. Для выработки норм, лексического состава была создана французская национальная Академия. Герцог Ришелье принимал в этом участие, но словарь не был создан.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54400. Множення раціональних чисел 264.5 KB
  Ще навкруги в лісах лежать сніги. Учень 1: В перекладі з давньогрецької підсніжник означає молочно квітковий тому що має білі квіти. Учень2: У світі спостерігається зменшення кількості підсніжників що пов’язано з масовим зриванням квітів на букети викопуванням цибулин.
54401. Множення десяткових дробів 83 KB
  Множення десяткових дробів. Створити проблемну ситуацію спільно з учнями вивести правило множення десяткових дробів на розрядну одиницю натуральне число і десятковий дріб; навчитися користуватися правилом множення десяткових дробів під час виконання вправ; розвивати увагу алгоритмічні і логічне мислення. десяткового десяткового дробу на розрядну дробу на натуральне одиницю...
54402. Множення звичайних дробів. Розв’язування задач і вправ 1.76 MB
  Мета уроку: Повторення, узагальнення та систематизація матеріалу теми, підготовка до контрольної роботи; розвиток уваги й пам’яті, мислення та математичного мовлення; виховання інтересу до математики.
54403. Множина та ії елементи 88 KB
  Мета уроку: Формувати знання учнів про множину та ії елементи, способи знання, порожню множину, рівні множин, сприяти розвитку навичок роботи з множиною, логічного мислення здібностей до самоаналізу, виховувати інформаційну і соціальну компетентності.
54404. Множина та її елементи 78 KB
  Мета: формувати знання про множину та її елементи; вивчити означення рівних множин, порожньої множини; розглянути способи задання множини; відтворювати означення вивчених понять; формулювати вивчені властивості; розв’язувати найпростіші завдання на використання вивчених понять.
54405. ПОШУК НОВИХ ФОРМ РОБОТИ ЗІ ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ В ПОЗАШКІЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ – ОДНА З ТАКИХ ФОРМ 153 KB
  Слід сказати що новий заклад має популярність серед школярів: майже всі хто в місті займається творчістю наукою бере участь в предметних олімпіадах відвідують секції ЦРОМу. Пропонуємо до уваги модель секції УМ та ТЛ†в складі ЦРОМ. Модель секції УМ та ТЛ†Наповнюваність секції: 820 учнів різних за віком: 7 – 11 клас. Мета секції: Створення сприятливих умов для розкриття й реалізації творчого потенціалу філологічно обдарованих дітей і тих...
54406. Модель випускника Запорізького педагогічного коледжу, майбутнього вчителя іноземної мови 57 KB
  викладач вищої категоріївикладачметодист голова циклової комісії викладачів іноземних мов Запорізького педагогічного коледжу Модель випускника Запорізького педагогічного коледжу майбутнього вчителя іноземної мови Відомо що сучасна педагогічна освіта передбачає підготовку викладача іноземної мови як правило у трьох типах вищих навчальних закладів: на відповідних факультетах педагогічних лінгвістичних...
54407. Урок в умовах модернізації шкільної освіти 49 KB
  Триєдине завдання уроку Освітня: озброїти учнів системою знань умінь і навичок. сформувати продовжити формування закріпити такі спільні навчальні вміння та навички на матеріалі цього уроку . для вирішення завдання розвитку у школярів самостійності мислення і в навчальній діяльності забезпечити в ході уроку . забезпечити в ході уроку розвиток мовлення учнів; збагачувати й ускладнювати словниковий склад і смислові функції мови учнів під час вирішення освітніх завдань.
54408. Модернізм як художньо-естетична система 225 KB
  МЕТА УРОКУ: активізувати і закріпити знання учнів набуті в попередні роки про літературні течії і напрямки у курсі української та зарубіжної літератури; з’ясувати причини появи філософські засади основні ознаки та етапи розвитку модернізму у мистецтві та літературі зарубіжній та українській; розкрити особливості основних напрямів і течій раннього модернізму; розвивати практичні навички аналізу символістських поезій та зразків імпресіонізму в українській та зарубіжній літературі; вміння спів ставляти різні напрями в літературі та...