75238

Классификация знаковых систем: примеры различных видов знаковых систем

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Система объект в целом включающий в себя элементы их взаимосвязи. При описании такого объекта учитывается не только его внутренняя организация но и функции объекта в целом а так же его взаимоотношения с другими системами. Система совокупность взаимосвязей элементов образующих сложное единство. Семиотика наука о знаковых системах и способах передачи ими различной информации.

Русский

2015-01-12

46 KB

14 чел.

16. Классификация знаковых систем: примеры различных видов знаковых систем.

Внутреннее устройство языка обычно представляют в виде системы - множества  взаимосвязанных элементов, образующих единое целое.

Система - объект в целом, включающий в себя элементы, их взаимосвязи. При описании такого объекта учитывается не только его внутренняя организация, но и функции объекта в целом, а так же его взаимоотношения с другими системами.

Система - совокупность взаимосвязей элементов, образующих сложное единство.

Признаки системы:

1. Наличие элементов - знаков;
2. наличие структуры, т.е. существование определенных
связей и отношений между элементами системы;
3
. уровневая организация;
4.
целостность( взаимозависимость целого и элементов);
5. выполнение системой в целом определенных
функций.

Семиотика - наука о знаковых системах и способах передачи ими различной информации.
Основоположниками считаются американские философы Ч. Пирс и Ч. Моррис.

Знаковая система - совокупность знаков, образующих единство на основе внутренних отношений между ними и используемых в определенной сфере человеческой деятельности.

Виды знаковых систем:

1.естесственные(жесты, звуки языка) и искусственные(таблица Менделеева);
2.
материальные(дорожные знаки) и идеальные(система культурных ценностей);
3.
динамические(часы) и статические(вывески);
4.
многомерные(язык) и одномерные( "язык" аквалангистов);
5.
детерминированные(жесткая последовательность знаков - светофор) и вероятностные(допустимые варианты - язык).

Критерии классификации систем:

1. по происхождению: естественные - возникли в ходе эволюции человека(жесты, звуки языка) и искусственные - придуманы самим человеком(таблица Менделеева);
2.
по изменяемости: динамические - изменяются при употреблении и со временем (часы) и статические -  не изменяются (вывески);
3.
по сложности системы: . многомерные - многоуровневая система, разные уровни сложности и т.д.(язык) и одномерные - все элементы однородны ( "язык" аквалангистов);
4.
по возможности спрогнозировать последовательность:  детерминированные - система, где поведение знака легко спрогнозировать, нет вариантов, строгий порядок(жесткая последовательность знаков - светофор) и вероятностные - система, где поведение знаков сложно спрогнозировать, имеются вариации и т.п.(допустимые варианты - язык).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31703. Класифікація конфліктів, причини їх виникнення. Методи вирішення конфліктів 80 KB
  Цей стиль полягає в тому що людина намагається відійти від конфлікту. Цей стиль характерний такою поведінкою яка диктується переконанням що не варто злитися. Цей стиль є ефективним у ситуаціях коли керівник має велику владу над підлеглими. Цей стиль характеризується прийняттям погляду але тільки до певної межі.
31704. Авторитет вчителя 80.5 KB
  Досвід переконує що вплив вчителя на учня успішна його педагогічна діяльність залежить від авторитету вчителя. Авторитет сам приходить чи за нього треба боротись Якщо треба боротися то кому Авторитет не дається звичайно разом з дипломом про закінчення інституту. Одне з найважливіших значень в оцінці педагога має авторитет викладача як одне із складових ознак професійного педагога. Авторитет викладача це інтегральна характеристика його професійної педагогічної та особистісної значущості в колективі яка виявляється через взаємини з...
31705. СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ 42.5 KB
  Моделювання педагогом майбутнього спілкування прогностичний етап. У цей час окреслюються контури майбутньої взаємодії: планування і прогнозування змісту структури засобів спілкування. Зміст спілкування формування мети взаємодії для чого аналіз стану співрозмовника чому він такий і ситуації що сталося.
31706. Учнівський колектив 30 KB
  Ціль колективу обов'язково повинна збігатися з суспільними цілями не суперечити пануючій ідеології конституції і законам держави. Єдиний шкільний колектив складається з колективу педагогів і загального колективу учнів. Учнівський колектив має органи управління: загальні збори учнівський комітет і рада колективу комісії штаби; у первинних колективах також працюють загальні збори та інші органи самоуправління обираються уповноважені особи та ін. Наявність у відносинах між членами колективу певної моральнопсихологічної єдності яка терпима...
31708. Складові психології спілкування 47 KB
  Складові психології спілкуванняСпілкування завжди займало важливе значення в житті людини. Хоч людське спілкування належить до основи соціального буття безпосереднім обєктом психологічного та соціальнопсихологічного аналізу воно постало лише в ХХ столітті. Спілкування дуже складний та многогранний процес. Паригіна âОснови соціально психологічної теоріїâ автор відзначив що процес спілкування може виступати як процес взаємодії людей як інформаційний процес як відношення людини до оточуючих як процес впливу один на одного а...
31710. Основні види діяльності 59 KB
  У дошкільному віці провідним різновидом діяльності є гра у шкільному навчання а в зрілому праця. Гра та навчання властиві і людям і тваринам. Але вона відрізняється від навчання та праці.
31711. Колектив як соціокультурне середовище виховання і розвитку 52.5 KB
  Емоціональний рівень ввзаємодії в колективі відображає домінуючі емоціональні стани дітей їх спільні переживання стосунки симпатій чи антипатій між членами колективу гуманістичні та суспільно значимі мотиви. Ініціатива творча позиція особистості зростання самостійності і самоуправління дітей ціннісний зміст їх спільної діяльності є індикаторами виховного потенціалу дитячого колективу. Підходи до розробки колективу та індивідуальності. Погляди на проблеми колективу відобразили сутність суспільних культурноісторичних процесів розвитку...