75376

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Импульсный метод – измерение времени распространения короткого импульса лазерного излучения до объекта и обратно. Фазовый метод – измерение разности фаз у колебаний мощности модулированного лазерного излучения на выходе из источника и возвратившегося после отражения

Русский

2015-01-12

94.5 KB

4 чел.

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ

 Импульсный метод – измерение времени распространения короткого импульса лазерного излучения до объекта и обратно .

Необходимо выбрать: длину волны, мощность излучения, длительность импульса и.

Используется лазер на неодимовом стекле = 1,06 мкм в режиме модуляции добротности. Длительность импульса лазерного излучения и не более 20 нс (определяет разрешение по дальности), частота повторения импульсов 1 … 10 Гц. 

 Фазовый метод – измерение разности фаз у колебаний мощности модулированного лазерного излучения на выходе из источника и возвратившегося после отражения от объекта: , f – частота модуляции мощности излучения лазера

Необходимо выбрать: длину волны, мощность излучения, частоту модуляции.

Если измеряемое расстояние до 100 м используется полупроводниковый лазер = 0,67 мкм.

Если измеряемое расстояние порядка километра, в качестве источника применяют лазер на углекислом газе с длиной волны лазерной генерации 10,6 мкм.

Триангуляционный метод – измерение угла , на который отклоняется лазерный луч после отражения от объекта: , b – заданная база.

         b

Схема импульсного лазерного дальномера

1 – лазер, 2 - коммутатор, 3 – объектив, 4 – объектив с интерференционным фильтром, 5 -  устройство для накачки лазера, 6 – усилитель, 7 – триггер, 8 – схема совпадения, 9 – счетчик, 10 – индикатор, 11 – фотоэлектронный умножитель, VD – фотодиод, r1,2 – зеркала резонатора, М1, М2 – двигатели

Диаметр лазерного пучка на выходе из объектива 3 – 20 см

Схема фазового дальномера

на основе модуляции мощности лазерного пучка

1 – лазер, 2 – модулятор, 3 – передающая оптика, 4 – источник питания, 5 – фильтр, 6 – генератор гармонических колебаний высокой частоты, 7 – приемная оптика, 8 - объект, 9 – индикатор, 10 – усилитель постоянного тока, 11 – синхронный детектор, 12, 13 – селективные усилители, 14 – генератор колебаний низкой частоты, 15 – усилитель, 16 – фазовый детектор, 17 – усилитель промежуточной частоты, 18 – предварительный усилитель, 19 – фотоприменик, 20 – фазовращатель, 21 – фазовый модулятор, 22 – смеситель, 23 – гетеродин


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83539. Кодифікація міжнародного морського права. Види морських просторів 36.24 KB
  Міжнародне морське право являє собою систему міжнародноправових принципів і норм що визначають правовий режим морських просторів і регулюють відносини між державами та іншими суб\'єктами міжнародного права з приводу їх діяльності з дослідження та використання просторів Світового океану та його ресурсів. Міжнародне морське право відноситься до однієї з найбільш старих галузей міжнародного права і спочатку склалося у формі звичаєвих норм. Кодифікація морського права була проведена в XX ст.
83540. Внутрішні морські води та їх правовий режим 36.63 KB
  Внутрішні морські води це води розташовані в сторону берега від вихідної базисної лінії територіального моря. До складу внутрішніх морських вод входять: води заток бухт лиманів історичні затоки води морських портів а також води розташовані в сторону берега від вихідних ліній прийнятих для обчисленні ширини територіального моря. Води затоки відносяться до внутрішніх морських вод якщо її берега належать одній державі ширина природного входу до затоки не перевищує 24 морських миль Якщо відстань між пунктами природного входу до...
83541. Режим морських портів 36.21 KB
  Прибережна держава самостійно вирішує питання про характер порту зокрема його закритість або відкритість для міжнародного судноплавства. Прибережна держава не повинна проте відмовляти у дозволі на вхід до закритого порту судну яке знаходиться в небезпеці у випадку аварії або штормової погоди судну що зазнає лихо. З метою забезпечення власної безпеки прибережна держава може. Прибережна держава зазвичай не втручається у відносини між капітаном екіпажем та пасажирами.
83542. Правовий режим архіпелажних вод 38.18 KB
  Суверенна влада прибережної держави обмежена правом безперешкодного проходу та правом архіпелажного проходу морськими коридорами що надається іноземним морським та повітряним суднам в архіпелажних водах ст. Архіпелажний прохід морськими коридорами означає що усі судна і літальні апарати користуються правом архіпелажного проходу такими морськими коридорами і прольоту по таким повітряним коридорам з ціллю безперервного і швидкого транзиту через архіпелажні води з однієї частини відкритого моря або виключної економічної зони до іншої частини...
83543. Поняття і межі територіального моря. Право мирного проходу. Правовий режим територіальних вод 37.22 KB
  Правовий режим територіальних вод Територіальне море це пояс морських вод шириною до 12 морських миль що розташований між берегом чи безпосередньо за внутрішніми морськими водами або архіпелажними водами держави та відкритим морем або водами спеціальних зон. Територіальне море як й внутрішні морські води є частиною території прибережної держави. На підставі цього права торгівельні судна можуть проходити через територіальне море іноземної держави без спеціального дозволу лише за умови дотримання права прибережної держави. Прохід...
83544. Поняття та правовий режим прилеглої зони 36.05 KB
  Сстановлює що прилегла зона не може пролягати далі ніж на 12 морських миль від вихідної лінії від якої відміряється ширина територіального моря проте Конвенція з морського права 1982 р. містить положення що прилегла зона не може пролягати за межі 24 морських миль від цієї лінії Розвитком інституту прилеглої зони стала практика встановлення прибережними державами за межами свого територіального морязон виключного рибальства. Ширина морських зон виключного рибальства в практиці держав різниться.
83545. Виключна економічна зона та її правовий режим 33.18 KB
  Ширина виключної економічної зони не повинна перевищувати 200 морських миль що відраховуються від вихідних ліній від яких відмірюється ширина територіального моря. Прибережна держава в межах виключної економічної зони має суверенні права на розвідку розробку і збереження природних ресурсів як живих так і неживих що знаходяться у її водах на морському дні або його надрах. Прибережна держава в межах своєї виключної економічної зони користується не тільки економічними повноваженнями але й юрисдикцією щодо створення і використання штучних...
83546. Континентальний шельф і його правовий режим. Межі континентального шельфу. Делімітація континентального шельфу 36.65 KB
  Межі континентального шельфу. Делімітація континентального шельфу Відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 р. Підводна околиця материка включає продовження континентального масиву прибережної держави що знаходиться під водоюі складається з поверхні і надр шельфу схилу і підйому. внутрішнім кордоном континентального шельфу є зовнішня межа територіального моря лінії на відстані 12 морських миль від вихідної лінії.
83547. Відкрите море І його правовий режим. Свободи відкритого моря 37.48 KB
  Свободи відкритого моря За зовнішньою межею територіального моря знаходяться простори морів і океанів які не входять до складу територіальних вод будьякої держави і утворюють відкрите море. відкрите море визначено як усі частини моря які не входять ані до територіального моря ані до внутрішніх вод будьякої держави. встановила що положення Частини VII Відкрите море застосовуються до всіх частин моряякі не входять ані до виключної економічної зони ані до територіальною моря або внутрішніх вод будьякої держави ані до архіпелажних...