75376

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Импульсный метод – измерение времени распространения короткого импульса лазерного излучения до объекта и обратно. Фазовый метод – измерение разности фаз у колебаний мощности модулированного лазерного излучения на выходе из источника и возвратившегося после отражения

Русский

2015-01-12

94.5 KB

1 чел.

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ

 Импульсный метод – измерение времени распространения короткого импульса лазерного излучения до объекта и обратно .

Необходимо выбрать: длину волны, мощность излучения, длительность импульса и.

Используется лазер на неодимовом стекле = 1,06 мкм в режиме модуляции добротности. Длительность импульса лазерного излучения и не более 20 нс (определяет разрешение по дальности), частота повторения импульсов 1 … 10 Гц. 

 Фазовый метод – измерение разности фаз у колебаний мощности модулированного лазерного излучения на выходе из источника и возвратившегося после отражения от объекта: , f – частота модуляции мощности излучения лазера

Необходимо выбрать: длину волны, мощность излучения, частоту модуляции.

Если измеряемое расстояние до 100 м используется полупроводниковый лазер = 0,67 мкм.

Если измеряемое расстояние порядка километра, в качестве источника применяют лазер на углекислом газе с длиной волны лазерной генерации 10,6 мкм.

Триангуляционный метод – измерение угла , на который отклоняется лазерный луч после отражения от объекта: , b – заданная база.

         b

Схема импульсного лазерного дальномера

1 – лазер, 2 - коммутатор, 3 – объектив, 4 – объектив с интерференционным фильтром, 5 -  устройство для накачки лазера, 6 – усилитель, 7 – триггер, 8 – схема совпадения, 9 – счетчик, 10 – индикатор, 11 – фотоэлектронный умножитель, VD – фотодиод, r1,2 – зеркала резонатора, М1, М2 – двигатели

Диаметр лазерного пучка на выходе из объектива 3 – 20 см

Схема фазового дальномера

на основе модуляции мощности лазерного пучка

1 – лазер, 2 – модулятор, 3 – передающая оптика, 4 – источник питания, 5 – фильтр, 6 – генератор гармонических колебаний высокой частоты, 7 – приемная оптика, 8 - объект, 9 – индикатор, 10 – усилитель постоянного тока, 11 – синхронный детектор, 12, 13 – селективные усилители, 14 – генератор колебаний низкой частоты, 15 – усилитель, 16 – фазовый детектор, 17 – усилитель промежуточной частоты, 18 – предварительный усилитель, 19 – фотоприменик, 20 – фазовращатель, 21 – фазовый модулятор, 22 – смеситель, 23 – гетеродин


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69692. Локальні і глобальні змінні 53.5 KB
  Локальні змінні доступні тільки у функції а глобальні доступні у всій програмі. Локальні і глобальні змінні Змінні i і g глобальні вони доступні у всій програмі. Для передачі глобальних змінних у функцію використовується інструкція...
69693. Рекурсія 23 KB
  Механізм рекурсії одночасно дуже корисний, але і дуже небезпечний. При створенні рекурсивних функцій потрібно бути особливо уважним, щоб уникнути зациклення. Наступна функція викличе зациклення...
69694. Принцип роботи механізму Cookies 141.5 KB
  Чому небезпечно зберігати пароль в Cookies Отримавши від сервера Cookie-змінну браузер зберігає її на диску у відкритому вигляді тобто не кодуючи її. Крім того в деяких браузерах Cookies взагалі зберігаються в звичайному текстовому файлі а деякі навіть дозволяють проглянути їх.
69695. ТАБЛИЦІ 462.5 KB
  Мета: навчитись представляти інформацію у HTML-документі у вигляді таблиць. Табличні теги мови HTML дозволяють подавати дані у зручній для сприйняття формі. Основним структурним елементом таблиці є комірка, яка містить елемент даних таблиці або заголовок стовпчика даних.
69696. Отримання частини масиву 48.5 KB
  Дана функція повертає частину вказаного масиву, починаючи з вказаного зсуву від початку масиву. Вибірка елементів здійснюється підряд. Довжина результуючого масиву задається параметром Довжина, який є необов’язковим. Якщо цей параметр не вказаний, то вибірка елементів здійснюється до кінця початкового масиву.
69697. Змінні і масиви. Взаємні переходи 68 KB
  Упаковка змінних в масив. Функція compact() Функція compact() «упаковує» змінні і їх значення в масив. В результаті виходить асоціативний масив, ключами якого є імена, змінних, а значеннями елементів — значення змінних.
69699. СТИЛІ 127 KB
  Стиль HTML - це набір характеристик шрифту, символів і абзацу, застосовуваних до певної частини документа. Застосування стилів дозволяє уникнути необхідності додавання до HTML нових тегів форматування, оскільки нові команди форматування можуть включатись у стиль, а не у HTML-файл.
69700. Групування записів 25 KB
  Оператор SELECT дозволяє групувати значення, що повертаються. Наприклад, клієнт Іванов (C_NO=l) кілька разів замовляв у нас якийсь товар. Означає його номер зустрічається в таблиці ORDERS кілька разів. Інший клієнт також міг зробити декілька замовлень.