75385

Способы выражения информации о виде. Типы видовых основ и регулярные способы видообразования

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Способы выражения информации о виде. Типы видовых основ и регулярные способы видообразования. Способы выражения информации о виде. с глаголами совершеного вида: нельзя сказать кончить прочитать редкий способ.

Русский

2015-01-12

25.5 KB

0 чел.

28 вопрос. Способы выражения информации о виде. Типы видовых основ и регулярные способы видообразования.

Способы выражения информации о виде.

1. Синтагматический (несочетаемость фазового глагола "начать", "закончить" и др. с глаголами совершеного вида: нельзя сказать "кончить прочитать") - редкий способ;

2. Словообразовательный - связь с видовыми основами; основной способ образования видов.

Типы видовых основ:

1) Первичная основа - несовершенный вид (читать);

2) +приставка (про-, до-, за-...) - смена вида: совершенный вид - перфективация (дочитать);

3) +суффикс (-ава-, -ива-...) - снова смена вида: несовершенный вид - имперфективация (дочитывать);

(4) +приставка - смена вида: совершенный вид (редкий случай).

=> Каждый шаг словообразовательной деривации сопровождается сменой вида.

! Исключения из первичных основ: дать, группа глаголов на -ить (решить).

Основы 2-го типа - приставочно-перфективные.

Основы 3-го типа - приставочно-имперфективные.

Стоит обратить внимание на бесприставочные глаголы, означающие однократное/многократное действие:

толкать (суффикс -а- многократное действие) - несовершенный вид; толкнуть (суффикс -ну- однократное действие) - совершенный вид.

Видообразование у глаголов движения:

На первой ступени глаголы движения образуют пары по однонаправленности/разнонаправленности (чтобы определить это, рисуем стрелочки, обозначающие движение: направлены в одну сторону - однонаправленность, хаотично - разнонаправленность).

1. Несовершенный вид: идти-ходить, нести-носить;

2. +приставка (при-): придти - совершенный вид; приходить - несовершенный вид.

Таким образом, на второй ступени видообразования глаголы однонаправленного движения меняют свой вид, а глаголы разнонаправленного движения не меняют.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34885. Бюджетний дефіцит.причини його виникнення і подолання в країнах з ринковою економікою 21.5 KB
  Основні причини існування бюджетного дефіциту 1. Однак автоматичного збільшення податкових надходжень не відбувається що призводить до появи бюджетного дефіциту. Основні джерела покриття бюджетного дефіциту державний кредит це фінансовоекономічні відносини де держава виступає у ролі позичальника.
34886. Державний борг. Вплив державного боргу на економіку країни 22.5 KB
  Державний борг-сума грошових средств які держава бере взайми щоб покрити дефіцит бютжету
34887. Податкова система, види податків 22 KB
  Податки у залежності від форми надходження: а прямі; б непрямі. Податки у залежності від формування рівня бюджету:а державні;б місцеві. Прямі податки що безпосередньо йдуть на формування бюджету: ■ податок на додану вартість; ■ прибутковий податок з громадян; ■ податок з прибутку підприємств; ■ плата за землю; ■ податок на нерухомість з юридичних та фізичних осіб; ■ податок з продажів. Непрямі податки це надбавки до цін і тарифів що поширюються на обмежене коло товарів та послуг: ■ акцизи; ■ мита; ■...
34888. Теорія „порівняльних витрат”-основа міжнародної торгівлі 21.5 KB
  Теорія порівняльних витратâ€основа міжнародної торгівлі Міжнародна торгівля це обмін товарами і послугами між державнонаціональними господарствами. Передумовами світової торгівлі виступають міжнародний поділ праці спеціалізація різних країн на виробництві окремих видів товарів і послуг відповідно до технікоекономічного рівня розвитку їх природногсографічних умов.У основі об'єктивної необхідності міжнародної торгівлі лежить концепція порівняльних витрат створена Д. Якщо є незаперечні природні сировинні кліматичні переваги однієї...
34890. Перешкоди на шляху розвитку міжнародної торгівлі 20 KB
  Пошліниємитний збір це з ціллю : а протекціонізниєзахист вітчизняного споживача; б фіскальні пошліни налогові.Квотавводиться обмеження на кількість ввезення продукта з ціллю підтримки вітчизняного виробника.
34891. Сутність поняття роздержавлення та приватизація 23.5 KB
  Сутність поняття роздержавлення та приватизація. Термін роздержавлення на Заході відомий давно і вживається він однозначно за змістом як передача власності з державного сектора в приватний. У нас враховуючи суцільний тобто в усіх сферах монополізм зумовлений пануванням державної власності в поняття роздержавлення вкладається дещо інший зміст. А це означає що однією з суттєвих сторін роздержавлення є перетворення самої держави.