75391

Категория морфологического залога в РЯ

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Категория морфологического залога в РЯ Залог в широком смысле сфера информации об объекте действия. Залог может быть как чисто синтаксическим так и семантическим. Залог синтаксическая категория. залог диатеза расположение субъекта и объекта позиция субъекта в высказывании.

Русский

2015-01-12

23.5 KB

1 чел.

1

37. Категория морфологического залога в РЯ

Залог в широком смысле – сфера информации об объекте действия. Залог может быть как чисто синтаксическим, так и семантическим. Семантический – актантные классы, каузация/декаузация (см. билет 36).

f-ции пассивной конструкции:

1. Убрать субъект или сделать его неопределённым (ср.: Труба прорвана и Трубу прорвало);

2. Сделать темой объект. «Ленивый» пассив: Об этом было сообщено только вчера. Меняется состав участников системы.

Залог – синтаксическая категория. Позиция в высказывании. Синтакс. залог (диатеза) – расположение субъекта и объекта, позиция субъекта в высказывании. Точка зрения АГ: если выражены актантные преобразования (но сами актантные преобр. – сфера лексики) или перестановка, то в РЯ залог – синтаксический, т.к., образуя пассивную констр., необходимо перестраивать глагольную форму, и мы делаем это регулярно («-ся» сюда не относится – это уже сфера словообразования). Синтакс. залог выражается противопоставлением 2-х граммем: активный и пассивный залог.

Способ образования – смешанный: -ся – словообразовательный формант, показатели причастия – парадигм. формант. Залог в РЯ можно рассматривать как смешанную категорию: у несов. вида она словообразовательная, у сов. вида – словоизменительная.

Способы образования форм страдат. залога

Русский залог свойствен не только причастиям, но и спрягаемым формам и зависит от вида. У глаголов сов. вида пассив образуется аналитически (быть + краткая форма страдат. причастия: был (будет) закрыт), у глаголов несов. вида – синтетически, при помощи «-ся», но здесь – весьма нерегулярно (не всегда можно образовать пассив).

Значение залога в РЯ выражается в слове на разных уровнях. На семном уровне категории залога выделяются следующие разряды по значению:

  1. Объектность/безобъектность: у беозбъект. гл. в семантике нет объекта => пассив невозможен (сидеть).
  2. Переходность/непереходность – морфол. отражение объектности/ безобъектности, типовой способ оформления объекта. В норме объектный глагол – переходен.

На лексическом уровне залог выраж. при помощи возвр. местоимений; на словообр. уровне – при помощи -ся (особого); на морфологическом уровне – и страд. причастия, и -ся.

Типы глаголов с т.зр. залогового поведения:

Двузалоговые/однозалоговые. Все переходные гл. – двузал. Однозал. – только активная констр. Как правило, непереходны. К ним относятся также passivia tantum (квазипассивы: казаться, нравиться, чудиться, сниться). Они образуют т.н. безлично-пассивную конструкцию (Это мне показалось). При них объект всегда в им.п., субъект – patiens (не в твор.п.). Выражает неконтролируемость.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57599. Окупаційний режим. Рух Опору в Україні 1.78 MB
  Головна увага викладача історії зосереджується на використанні нових педагогічних технологій, які б стимулювали пізнавальний інтерес до історії свого народу, його минулого та сучасного буття; відроджувати традиції свого народу; шанувати обряди та звичаї; аргументовано, на основі історичних фактів та свідчень очевидців відстоювати власні погляди на будь-яку проблему...
57600. Радянізація західних областей України у повоєнний період 88.5 KB
  Мета уроку: розкрити суперечливі складові та наслідки радянізації; розібрати особливості процесу відбудови в Західній Україні; формувати самостійне ставлення до складних історичних процесів, розуміння суперечності суспільного життя...
57601. ДЕРЖАВА З ЦЕНТРОМ У КИЄВІ. ПЕРШІ КНЯЗІ 94.5 KB
  І хоч Рюрик уже помер а його син Ігор поскандінавському Інґвар був ще замолодим щоб стати на чолі дружини Олег що був регентом опікуном доки Ігор не досягне повноліття зібрав дружину з варягів словян та фіннів узяв із собою Ігоря й поплив до Києва.
57602. Сталінська індустріалізація України. Друга і третя п’ятирічки 1.09 MB
  Мета уроку: Освітня: Визначити протиречиві тенденції 30х років Уяснити що друга і третя пятирічки були важливим етапом індустріалізації визначити дати другої та третьої пятирічок Визначити хронологічну послідовність головних подій...
57603. Україна – наш спільний дім 42 KB
  Обладнання: відеоматеріали: уривок з реклами Я їду додому адміністративна карта України фізична карта України; фотографії видатних людей вихідців з України; аудіозаписи пісен: С чего начинается Родина Україна у виконанні...
57604. Другий зимовий похід армії УНР. Припинення боротьби регулярних українських військ за незалежність України 59 KB
  Мета: проаналізувати мету та причини поразки Другого зимового походу армії УНР; пояснити значення Другого зимового походу як останньої збройної спроби відвоювати самостійність України та наслідки невдачі акції.
57605. Київська держава наприкінці Х – у першій половині ХІ ст 196.5 KB
  Відповідає та команда у якої швидше буде готова відповідь. За кожний правильний термін команда отримує 1 бал. Перша команда літера К. Друга команда літера С.
57606. Про що можна довідатися з сімейного фотоальбому. Родинне дерево 167 KB
  Мета: розкрити зміст науки генеалогія значення поняття родинне дерево; розвивати вміння роботи з фото джерелами створювати родинне дерево та визначити їх роль у роботі дослідників...