75396

Предмет и задачи морфологии. Основные единицы изучения и описания

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Учение о форме раздел лингвистики основным объектом которого являются слова естественных языков и их значимые части морфемы. К морфологии имеет отношение все то что выражается внутри слова будь то содержательные или формальные аспекты его устройства. Слово как лексическая единица или единица словаря – это формально выраженная система всех его лексических значений. в центре внимания морфологии стоят грамматические характеристики слова.

Русский

2015-01-12

22.48 KB

9 чел.

1

1. Предмет и задачи морфологии. Основные единицы изучения и описания.

Морфология (грч. букв. «учение о форме») - раздел лингвистики, основным объектом которого являются слова естественных языков и их значимые части (морфемы). К морфологии имеет отношение все то, что выражается «внутри слова» (будь то содержательные или формальные аспекты его устройства).

Основная единица изучения и описания в морфологии - слово с его грамматическими изменениями и с его грамматическими характеристиками. *Помним, что слово представляет собой одновременно единицу и лексики, и грамматики. Слово как лексическая единица, или единица словаря, – это формально выраженная система всех его лексических значений. Слово как грамматическая единица – это система всех его форм с их грамматическими значениями Т.е. в центре внимания морфологии стоят грамматические характеристики слова.

Предмет морфологии составляют изменения слов как средства выражения грамматических значений, за которыми стоят абстрактные языковые отношения. Так, за формой род. п. стоит отношение принадлежности (крыша дома, платок матери); за личной формой глагола — отношение действия к его производителю (иду, пишешь, работает); за формой прилагательного — отношение признака к предмету (большой город, красная лента, красивое лицо).

Задачи морфологии:

  1.  Определить принципы объединения словоформ в лексему
  2.  Установить, какая часть значения словоформы является грамматической
  3.  Определить и установить характер грамматических категорий, соотнести их с характеристиками отражаемой в языке действительности, определить набор формальных средств, участвующих в формировании грамматических категорий
  4.  Изучить грамматические значения, выражаемые внутри слова

* В соответствии с этими двумя крупными задачами, морфологию часто делят на две области:

  1.  морфемику, в центре которой находятся понятия слова и морфемы
  2.  грамматическую семантику, изучающую свойства грамматических морфологических значений и категорий

Морфология, будучи учением о грамматической природе слова и его формах, прежде всего имеет дело с такими ключевыми понятиями, как грамматическая категория, грамматическое значение и грамматическая форма.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25283. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ (Э.) 45 KB
  Альбер КАМЮ 19131960 Алжирский унивт. Альбер Камю 1913 1960. Особенностью философии Камю является то что у него нет систематизированного и всеохватывающего философского учения он занимается почти исключительно этическими проблемами. Основная философская работа Камю Миф о Сизифе открывается словами: Есть лишь одна действительно серьезная философская проблема: это самоубийство.
25284. Екзистеційна філософія у Східній Європі 25 KB
  Достоєвський. Достоєвський виступає проти будьякого насильства навіть якщо воно від імені Бога і проповідує шлях добровільного служіння людям задля досягнення земного раю . Достоєвський був палким прихильником релігії бо вважав що вона повністю ґрунтується на моральних мотивах а нерелігійне раціональне ставлення до світу провокує вседозволеність та аморалізм. Але Достоєвський розуміє релігію специфічно.
25285. Релігієзнавство як самостійна дисципліна гуманітарного знання встановлюється у другій половині ХІХ століття 38.5 KB
  Лише значні доробки в інших сферах знання щодо питання релігії сприяли постановці суто релігієзнавчих проблем. В контексті Просвітництва акумулювалася концепція яка стає відомою під назвою концепція природної релігії€ обмеженої лише розумом. Досвіди раціонального осмислення релігії які з’явилися у появі філософії релігії. Перші автори які торкалися проблеми релігії і їх дослідження з’являються в ХХІ ст.
25286. Проблема сутності релігії, її визначальні характеристики. Специфіка релігійного світосприйняття 29 KB
  Специфіка релігійного світосприйняття Походження слова релігія€: 1 Цицерон виводив релігію із relegere перечитувати перебирати. У нього релігія – це начитаність знання на відміну від неуцтва; 2 Лактанцій виводив назву релігія€ від основи ligo зв’язувати скріплювати сполучати. Релігія у нього – це зв’язок між Богом і людиною; 3 Августин – від основи religo поєднувати союз між двома істотами. Релігія розуміється як союз Бога із занепалою людиною.
25287. Віра і релігійна віра. Психологічні аспекти осягнення феномену віри 28.5 KB
  Віра і релігійна віра. Психологічні аспекти осягнення феномену віри Поняття віра€ є полісемантичним багатозначним. Віра – це особливого роду суб’єктивний акт те як ми віримо. У змістовному відношенні виділяють: 1 етичну віру віра довір’я; напр.
25288. Вчення про Бога: теїзм, деїзм, пантеїзм 28.5 KB
  Вчення про Бога: теїзм деїзм пантеїзм Теїзм від грецького theos бог – релігійнофілософське вчення яке визнає існування Бога як надприродної істоти що наділена розумом і волею і таємничим чином впливає на всі матеріальні та духовні процеси. На відміну від деїзму теїзм стверджує безпосередню участь Бога в усіх світових подіях а на відміну від пантеїзму відстоює існування Бога поза світом і над ним. deus – бог – вчення яке визнає існування Бога в якості першопричини світ який потім розвивається за своїми власними законами. деїзм...
25289. Аналіз доказів буття Бога 32.5 KB
  Аналіз доказів буття Бога Особливості доказів буття Бога: 1 на думку богословів кожен доказ без інших не може бути взятий; 2 вони є непрямими; 3 всі докази не стверджуються з логічною необхідністю вони лише вірогідні. Якщо Бог сукупність всіх досконалостей то суди входить досконалість як Буття а отже Бог існує. Все що ми мислимо – то є буття. Кант: з поняття Бога не можна вивести буття Бога бо вони протилежні одне одному.
25290. Зв’язок української філософії з політикою українізації. „Поворот” на філософському фронті України та його наслідки 26.5 KB
  Поворот€ на філософському фронті України та його наслідки. У ній активну участь взяли письменники та літературні діячі України. Зеров відзначає той факт що відбувається відродження шляхом повернення України до Заходу тобто через відновлення віковічних зв'язків з Західною Європою. У столиці тогочасної України у Харкові відбувається організаційне оформлення ідей та позицій.
25291. П.Копнін – засновник київської світоглядно-гносеологічної школи 29.5 KB
  Копнін – засновник київської світоглядногносеологічної школи Павло Копнін 19221971. Основні праці Копніна: Боротьба матеріалізму та ідеалізму€ канд. Копніна був найпліднішим у його творчості. Починаючи з Копніна в Україні виникає нове культурне явище.