75396

Предмет и задачи морфологии. Основные единицы изучения и описания

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Учение о форме раздел лингвистики основным объектом которого являются слова естественных языков и их значимые части морфемы. К морфологии имеет отношение все то что выражается внутри слова будь то содержательные или формальные аспекты его устройства. Слово как лексическая единица или единица словаря – это формально выраженная система всех его лексических значений. в центре внимания морфологии стоят грамматические характеристики слова.

Русский

2015-01-12

22.48 KB

5 чел.

1

1. Предмет и задачи морфологии. Основные единицы изучения и описания.

Морфология (грч. букв. «учение о форме») - раздел лингвистики, основным объектом которого являются слова естественных языков и их значимые части (морфемы). К морфологии имеет отношение все то, что выражается «внутри слова» (будь то содержательные или формальные аспекты его устройства).

Основная единица изучения и описания в морфологии - слово с его грамматическими изменениями и с его грамматическими характеристиками. *Помним, что слово представляет собой одновременно единицу и лексики, и грамматики. Слово как лексическая единица, или единица словаря, – это формально выраженная система всех его лексических значений. Слово как грамматическая единица – это система всех его форм с их грамматическими значениями Т.е. в центре внимания морфологии стоят грамматические характеристики слова.

Предмет морфологии составляют изменения слов как средства выражения грамматических значений, за которыми стоят абстрактные языковые отношения. Так, за формой род. п. стоит отношение принадлежности (крыша дома, платок матери); за личной формой глагола — отношение действия к его производителю (иду, пишешь, работает); за формой прилагательного — отношение признака к предмету (большой город, красная лента, красивое лицо).

Задачи морфологии:

  1.  Определить принципы объединения словоформ в лексему
  2.  Установить, какая часть значения словоформы является грамматической
  3.  Определить и установить характер грамматических категорий, соотнести их с характеристиками отражаемой в языке действительности, определить набор формальных средств, участвующих в формировании грамматических категорий
  4.  Изучить грамматические значения, выражаемые внутри слова

* В соответствии с этими двумя крупными задачами, морфологию часто делят на две области:

  1.  морфемику, в центре которой находятся понятия слова и морфемы
  2.  грамматическую семантику, изучающую свойства грамматических морфологических значений и категорий

Морфология, будучи учением о грамматической природе слова и его формах, прежде всего имеет дело с такими ключевыми понятиями, как грамматическая категория, грамматическое значение и грамматическая форма.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54160. НАЙРОЗУМНІШИЙ. Математична гра для учнів 5-6 класів 85.5 KB
  Модуль числа це: Завжди невід’ємна величина; Завжди від’ємна величина; Завжди число. Як називається сота частина числа відсоток; ар; міліметр. Натуральні числа. Квадрат числа.
54161. Математика – цариця наук 102.5 KB
  Мета: активізація пізнавальної діяльності учнів; розвиток логічної та загально математичної культури учнів; тренування уваги, пам’яті учнів; підвищення інтересу до вивчення математики.
54162. Інтегрований підхід на уроках математики 1.48 MB
  Львова Підготувала учитель математики вища кв. Для математики спорідненими є фізика чи інформатика а протилежними – християнська етика музика історія основи здоров’я і т. Працюючи багато років вчителем математики я зауважила що досягнути кращих результатів з математики можна поєднуючи її з основами християнської етики. Головним завданням математики є забезпечення міцного і свідомого оволодіння учнями системою математичних знань і умінь необхідних у професійної освіти.
54163. Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками 807.5 KB
  Тема уроку: розв’язання вправ за темою Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. Розвивальна мета: розвивати практичні вміння та навички співнавчання та взаємонавчання; розвивати мислення; самостійність. Доданок Доданок Сума 27 Готуючись до уроку я розв’язала ваше домашнє завдання але потім картки впали і переплутались. Розв’язок.
54164. Розвязування задач на відсотки 195 KB
  Крім того, велика частина інформації, яку ми отримуємо, подана у вигляді відсотків. Кожному фахівцю у всіх сферах людської діяльності треба мати справу з відсотками. Отже, наша задача - мати міцні знання про відсоток.Доповідь учнів про історію виникнення поняття відсотка.
54165. Додатні та від’ємні числа. Додавання та віднімання раціональних чисел 246 KB
  Додатні та від’ємні числа. Сьогодні ми продовжимо працювати з додатними і від’ємними числамивдосконалювати вміння додавати...
54166. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв’язки 747.5 KB
  Мета: домогтися свідомого розуміння учнями означення квадратного рівняння зведеного квадратного рівняння неповного квадратного рівняння назви коефіцієнтів квадратного рівняння; сформувати первинні вміння формулювати означення квадратного рівняння та його видів зведеного та неповного визначати коефіцієнти квадратного рівняння та за ними визначити вид квадратного рівняння підготувати учнів до сприйняття розв’язування неповних квадратних рівнянь. Чи рівносильні рівняння: а 3х – 2 = х...
54167. Математический футбол. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 610 KB
  Прямая а не лежит в плоскости квадрата АВСD и параллельна его стороне АВ. Прямая в не лежит в плоскости квадрата КМLN и параллельна его стороне М L.Каково взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве Слайд № 18 Прямая а лежит в плоскости. Прямая а параллельна плоскости .
54168. Множення раціональних чисел 603.5 KB
  Для цього обчислимо приклади усно записані на веслах нашого корабля і прочитаємо ім’я відомого математика який сформував правила множення ділення віднімання і додавання раціональних чисел. Математика кібернетика...