75411

Проблема слов «категории состояния». Их признаки и основания для выделения в особую часть речи. Понятие «предикатив» и его соотношение с «категорией состояния»

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Проблема слов категории состояния. Понятие предикатив и его соотношение с категорией состояния. Категория состояния это класс слов которые обозначают независимый признак состояние душевное физическое или эмоциональное состояние человека окружающей среды и природы и не имеют форм словоизменения склонения и спряжения но могут с помощью глаголасвязки выражать значение времени. При характеристике категории состояния как части речи основная трудность связана с необходимостью отграничивать эти слова от омонимичных им форм...

Русский

2015-01-12

13.23 KB

3 чел.

22. Проблема слов «категории состояния». Их признаки и основания для выделения в особую часть речи. Понятие «предикатив» и его соотношение с «категорией состояния».

    Категория состояния — это класс слов, которые обозначают независимый признак, состояние (душевное, физическое или эмоциональное состояние человека, окружающей среды и природы) и не имеют форм словоизменения (склонения и спряжения), но могут с помощью глагола-связки выражать значение времени. Они обычно отвечают на вопрос каково́? и используются, как правило, в качестве главного члена односоставных предложений (предикативного члена составного именного сказуемого). Я веселюсь (целенаправленное действие) – Мне весело (неконтролируемое состояние). При характеристике категории состояния как части речи основная трудность связана с необходимостью отграничивать эти слова от омонимичных им форм наречий и кратких прилагательных. Для разграничения этих частей речи следует опираться на семантику слов, характер их связи с другими словами и функцию в предложении:

- семантика: слово обозначает состояние (в самом широком понимании — состояния человека, животного, природы, социальное состояние, состояние социальной установки: можно, надо, нельзя).

- связь с другими словами: слово не зависит ни от каких слов в предложении.

- функция: слово является сказуемым в безличном предложении.

    Слова состояния нередко имеют сохранившиеся омонимы и в составе наречий, и в составе имён существительных, и в составе имён прилагательных. Пример омонимии:

У меня на душе спокойно (категория состояния);

Река течёт спокойно (наречие);

Дитя спокойно (имя прилагательное).

    Категория состояния является предикатом, но не все предикативы – категории состояния. Впервые свойства предикативов описал Щерба в работе «О частях речи в рус. яз.» Это особый класс слов, который специализируется на позиции сказуемого, но не оформлен как глагол. Есть предикативы именные (мне хорошо, на улице ветрено) и глагольные (его нет, бац, хватит уже!) Категория состояния относится к предикативам, но это более узкое понятие. Поэтому отдельной частью речи, по Зализняку, является именно предикатив.

    *Предикатив (категория состояния, безлично-предикативные слова, cлова состояния, предикативные слова, предикативные наречия) — слова, обозначающие статическое состояние и выступающие в функции сказуемого (предиката) безличного предложения. Термин «предикатив» был введён чешскими лингвистами во второй половине XX века и применялся к той группе слов, которая в русской лингвистической литературе ранее получила название «категория состояния».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56589. Розвиток пізнавальної компетентності в учнів 4 класу на уроках української мови. Повторення вивченого в 3-му класі 54 KB
  Через кору він проступає назовні. А тому треба берегти березу. Усе в лісі радіє, а береза плаче. Берези, з яких випускають багато соку, засихають і швидко гинуть. Таке враження, що це сльози берези. Під гарячим промінням сонця сік швидко тече по її білому тілу. Сік у берези – це те саме, що кров у людини.
56590. Як зробити навчання української мови в початковій школі цікавим для дитини 64 KB
  Такі або аналогічні запитання ставлять періодично перед собою вчителі початкових класів. Моє глибоке переконання, що саме використання віршованих правил і казок на уроках української мови, дає можливість учневі не тільки легко запам’ятати визначення, але і добре засвоїти його.
56592. Естетичний вплив мови на людину 372 KB
  Для того щоб забезпечити привабливість змісту навчання мови, належний виховний і розвивальний потенціал, намагаюся, щоб у свідомості учнів утверджувалися високо вартісні якості української мови, зокрема її естетична цінність
56593. Українська мова. Методичні вказівки 451 KB
  Мета самостійної роботи студентів двоєдина: формування самостійності як риси особистості і засвоєння знань, умінь, навиків. На молодших курсах самостійна робота з української мови ставить за мету розширення і закріплення знань і умінь, що здобуваються студентом на традиційних формах занять
56594. Використання елементів інтерактивних технологій на уроках української мови 245 KB
  Мета. Активізувати розумову діяльність учнів спрямовану на узагальнення знань навичок набутих у процесі вивчення теми Іменник як частина мови; удосконалювати орфографічні навички; розвивати мислення і здібності школярівпідвищувати культуру мовлення...
56595. ПОНЯТИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ В ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 242.5 KB
  Совокупность предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих производство, перераспределение, сохранение и организацию потребления товаров и услуг социально-культурного назначения...