75446

Анализ хозяйственной деятельности в системе 1С: Предприятие

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Анализ хозяйственной деятельности в системе 1С: Предприятие Конфигурация Универсал: Анализ Хозяйственной Деятельности для 1С: Предприятия 8. Анализ себестоимости основного и вспомогательных производств по произвольно организованным статьям калькуляции. Анализ расхода материалов на производство по произвольно организованным номенклатурным группам. Специфические формы отчетности для сельскохозяйственного производства: анализ движения сельскохозяйственных животных птицы анализ работы автопарка и машиннотракторного парка МТП.

Русский

2015-01-15

23.5 KB

7 чел.

15. Анализ хозяйственной деятельности в системе 1С: Предприятие

Конфигурация "Универсал: Анализ Хозяйственной Деятельности" для "1С: Предприятия 8.0" предназначена для получения форм экономической отчетности о деятельности производственных предприятий, подготавливаемой экономическими отделами.

Основные возможности конфигурации:

- Настройка формы в табличном виде с указанием порядка автоматического заполнения учетными или управленческими данными, расчет значений зависимых ячеек на основании заполненных.

- Ввод и хранение плановых показателей в абсолютном выражении и на единицу продукции.

- Анализ себестоимости основного и вспомогательных производств по произвольно организованным статьям калькуляции.

- Анализ расхода материалов на производство по произвольно организованным номенклатурным группам.

- Специфические формы отчетности для сельскохозяйственного производства: анализ движения сельскохозяйственных животных (птицы), анализ работы автопарка и машинно-тракторного парка (МТП).

- Хранение журнала сформированных отчетов осуществляется с помощью подсистемы формирования регламентированной отчетности, разработанной фирмой "1С" (возможность конфигурации "Бухгалтерия предприятия" системы программ "1С:Предприятие 8.0").

- Интегрировать в отчеты графическую информацию (графики, диаграммы, сводные таблицы).

- Формировать отчетность за произвольный период, в том числе использование данных по нескольким периодам в одной форме (для последующего сравнения результатов работы).

- Экспорт данных в Microsoft Excel, OpenOffice Calc или иной табличный редактор, поддерживающий формат электронных таблиц *.xls без потери форматирования (только табличные данные).

- Организация комплексной информационной системы управленческой отчетности предприятия с применением сетевого варианта "1С:Предприятия 8.0".

Программа "Универсал: Анализ Хозяйственной Деятельности" не является самостоятельным продуктом, для ее работы необходима установленная конфигурация "Бухгалтерия предприятия" системы программ "1С:Предприятие 8.0".


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22754. Міжнародна громадськість про суть і значення конституційних змін в СРСР 1944р. Полеміка з цих питань 74 KB
  Становлення та розвиток відносин України з державами ЦСЄ. Миротворча діяльність України: досягнення та проблеми. При всьому тому членам КУК як українським патріотам імовірно імпонував вихід України на світову арену нехай і в такому ущемленому вигляді.Цегельський інформував громадськість що його делегація мала у СанФранціско зустрічі з усіма представниками Об'єднаних Націй домагаючись включення України в число учасників конференції .
22755. Участь делегації УРСР в роботі Дунайської конференції 73 KB
  право України було відновлено. У 19941996 роках ЄС ухвалив Спільну позицію щодо України 28 листопада 1994 р. Указом Президента України було затверджено Стратегію інтеграції України до ЄС розраховану на період до 2007 року. на Гельсінському самміті Євросоюзу була ухвалена Спільна стратегія ЄС щодо України яка спрямована на зміцнення стратегічного партнерства з Україною.
22756. Участь УРСР в роботі конференції в Сан-Франциско 55.5 KB
  Політика ЄС стосовно України. Основні проблеми безпеки України зовнішній аспект та механізми їх гарантування. Політика ЄС стосовно України. У 19941996 роках ЄС ухвалив Спільну позицію щодо України 28 листопада 1994 р.
22757. VI сесія (1944р.) Верховної Ради УРСР щодо формування союзного Наркомату закордонних справ 37 KB
  Наслідки розширення ЄС для зовнішньої політики України. питання про утворення НКЗС Українибуло розглянуто на Політбюро ЦК КПб України. Поперше було вирішено встановити дипломатичні відносини України з Великою Британією і США подруге з іншими країнами антигітлерівської коаліції. Наслідки розширення ЄС для зовнішньої політики України Розширення Європейського Союзу яке відбулося 1 травня 2004 року призвело до історичних змін політичних географічних та економічних умов для України та Євросоюзу.
22758. Діяльність УРСР в ООН 1945 - 1990 рр 38 KB
  Економічне співробітництво України та Росії: стан проблеми та механізми їх вирішення. Європейська політика України: концептуальні засади та практика. Виступивши проти зосередженості ЮНЕСКО тільки на фінансуванні та інших формах розв'язання проблеми встановлення причин ракових захворювань делегат від України Тульчинська порушила питання про негайне впровадження у життя вже одержаних результатів її пропозиція була схвалена більшістю делегацій 21 проти 18 при 7 що утрималися. Економічне співробітництво України та Росії: стан проблеми та...
22759. Участь УРСР в обговоренні ООН грецького та індонезійського питань 35.5 KB
  Питання делімітації та демаркації кордонів кордону України: досягнення і проблеми. Інтереси України в Балканському регіоні та механізми їх реалізації. Півстоліття назад саме міністр закордонних справ України Мануїльский із трибуни ООН проголосив Руки геть від Індонезії . Погана спадщина радянськоіндонезійських відносин що повністю дісталося Росії абсолютно не стосується України той самий випадок коли не варто шкодувати про усіх без винятку боргах й активах колишнього СРСР.
22760. Участь делегації УРСР в конференції в Сан-Франциско 43 KB
  На території РФ функціонують Посольство України м. На території України здійснюють діяльність Посольство Російської Федерації м. розстрілу Білого дому та зміцнення позицій реформаторів у Кремлі курс щодо України став жорсткішим що виявилось у намаганнях на дострокових виборах 1994 р. У першу чергу це стосується умов тимчасового перебування та функціонування Чорноморського Флоту РФ на території України договірноправового оформлення українськоросійського державного кордону тощо.
22761. Участь УРСР в роботі міжнародних організацій 1950-ті- 1980-тірр 41 KB
  Політика ЄС стосовно України. Питання зовнішньої політики в роботі Верховної Ради України. 202 пропозиції поправки резолюції що вносилися представниками України у міжнародних організаціях та конференціях. Політика ЄС стосовно України.
22762. Зміст і значення конституційних змін в УРСР 1944 р 50 KB
  Міжнародне правова база співробітництва України та ЄС. Відносини України з державами Близького та Середнього Сходу. Міжнародно правова база співробітництва України та ЄС. Відносини між Україною та Європейським Союзом були започатковані в грудні 1991 року коли Міністр закордонних справ Нідерландів як головуючої в ЄС у своєму листі від імені Євросоюзу офіційно визнав незалежність України.