75460

Этапы проектирования реляционных баз данных

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Анализ предметной области заключается в получении от пользователя неструктурированных описаний прикладных задач базы данных выработке четкого определения и классификации элементов рассматриваемой предметной области. На основе собранной информации строится вербальная модель предметной области. Концептуальное проектирование состоит в формализации вербальной модели предметной области путем формирования ее концептуальной модели в виде схемы сущностьсвязь либо ERсхемы...

Русский

2015-01-15

30.5 KB

0 чел.


  1.  Этапы проектирования реляционных баз данных.

Методы проектирования реляционных БД в настоящее время разработаны, формализованы и подробно освещены в литературе, что позволило значительно повысить эффективность их функционирования, сократить время их проектирования и создать ряд программных средств инструментальной поддержки проектирования логической и физической структуры БД. Общепринятый подход к проектированию БД включает четыре этапа, приведенных на рис.

Рис. Схема проектирования централизованной базы данных.

Анализ предметной области заключается в получении от пользователя неструктурированных описаний прикладных задач базы данных, выработке четкого определения и классификации элементов рассматриваемой предметной области. На основе собранной информации строится вербальная модель предметной области.

Концептуальное проектирование состоит в формализации вербальной модели предметной области путем формирования ее концептуальной модели в виде схемы "сущность-связь" либо ER-схемы. Главной целью этого этапа является определение объектов предметной области, формализованного описания их атрибутов, идентифицирующих атрибутов (идентификаторов, ключей) и функциональных связей между объектами.

На этапе логического проектирования осуществляется преобразование концептуальной схемы предметной области в логическую схему, отображающую структуру таблиц БД и связей между ними, осуществляемых через общие атрибуты.

Физическое проектирование состоит в размещении спроектированных таблиц БД на ЭВМ в формате выбранной СУБД.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57910. Функції. Лінійна функція 130.5 KB
  Молодці Відповівши на ці запитання ви перейшли на наступний етап еволюції і стали людиною вмілою. Подивимось чи зможете ви перейти на наступний етап ІІ етап конкурс Доміно.
57911. Розв’язування задач на обчислення площ многокутників 328 KB
  Проведення аукціону На дошці записаний список лотів. Вчитель зачитує питання лотів пропонуючи його купити тобто відповісти на питання чи розвязати задачу. За кожен лот учні отримують різні бали.
57912. Квадратные неравенства 195 KB
  Урок изучения и первичное закрепление нового материала с элементами повторения и закрепления ранее изученного. Возможные варианты: Через проектор на экране появляется тема Слайд 1;3 Квадратные неравенства Один из учащихся вслух читает текст на экране Учащиеся записывают определение в тетрадь.
57913. Розв’язування вправ на тему «Додавання та віднімання звичайних дробів» 503 KB
  Обладнання: сигнальні картки роздруковані усні вправи екологічне пано з відповідями до вправ картки так ні картки з індивідуальними завданнями для учнів картки з додатковими вправами.
57914. Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції 52.5 KB
  Мета: освітня: формувати поняття функціональної залежності аргументу області визначення та області значення функції; розглянути способи задання функцій; формувати уміння знаходити звязок з раніше вивченим переносити набуті знання в нові ситуації...
57915. Розкладання многочленів на множники 119 KB
  Обладнання: Картки з індивідуальним завданням; картки для усних і письмових робіт; таблиці: Формули скороченого множення Квадрати одноцифрових чисел Куби одноцифрових чисел Відшукай висловлення про математику.
57916. США у 1877 – 1900 роки 40 KB
  Мета: Ознайомити учнів з особливостями соціально-економічного розвитку США та основними напрямками зовнішньої політики; Розвивати навички роботи в парах уміння логічно мислити та робити висновки встановлювати причиннонаслідкові звязки; Формувати уміння роботи з картою...
57917. Великі вчені та їх внесок в розвиток світової науки 113 KB
  Перевіримо назви секторів показує на сектори учні називають їх англійською мовою Слайди: Трикутники М: Вирішіть тестові завдання оберіть правильну відповідь та дізнайтесь прізвище великого англійського вченого.
57918. Розв’язування задач на відсотки 126 KB
  Мета: актуалізувати знання учнів щодо визначення відсотка від числа і числа за відсотком; удосконалити уміння учнів розв’язувати текстові задачі на відсотки різними методами. Економічна соціалізація учнів.