75470

Понятие формы, сложные иерархическик формы в СУБД Access

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Понятие формы сложные иерархическик формы в СУБД ccess Формы являются основным средством организации интерфейса пользователя в приложениях ccess. Хорошо разработанные формы позволяют работать с приложением даже неподготовленному пользователю. Чаще всего формы создаются в следующих целях: ввод и редактирование данных это наиболее распространенный способ использования форм. Формы обеспечивают вывод на экран данных в удобном для пользователя виде.

Русский

2015-01-15

49.5 KB

0 чел.

39. Понятие формы, сложные иерархическик формы в СУБД Access

Формы являются основным средством организации интерфейса пользователя в приложениях Access. Хорошо разработанные формы позволяют работать с приложением даже неподготовленному пользователю.

Чаще всего формы создаются в следующих целях:

– ввод и редактирование данных – это наиболее распространенный способ использования форм. Формы обеспечивают вывод на экран данных в удобном для пользователя виде.

– управление ходом выполнения приложения – в этом случае формы используются для запуска макросов (они подробно будут описаны в главе 7);

– вывод сообщений – с помощью форм можно вывести на экран информацию, предупреждение или сообщение об ошибках;

– печать информации – несмотря на то, что для печати информации чаще всего используются отчеты, можно напечатать информацию, содержащуюся в форме. Формы позволяют задавать  два различных набора параметров: один – для вывода формы на экран, а другой – для вывода на печать.

Но можно создать форму, которая позволит вводить, редактировать и просматривать все эти данные одновременно. В таких случаях для отображения записей основной и подчиненной таблиц можно использовать многотабличную иерархическую форму (рис. 6.3).

 Рис. 6.3 Пример иерархической формы

Иерархической называется форма, содержащая  поля из главной и одной или нескольких подчиненных форм. Подчиненные формы используются для отображения данных из таблиц с отношением “один-ко-многим”.

Наиболее простым способом  создания иерархической формы является использование Мастера форм.

Как видно из рисунка, форма состоит из двух частей. В верхней половине окна формы находятся поля таблицы Студенты, т.е. таблицы со стороны “один”. В нижней половине находится подчиненная форма, содержащая поля из таблицы Экзамены (таблица со стороны “много”).

Для создания такой формы нужно:

- перейти на вкладку Формы в окне базы данных, нажать кнопку Создать и выбрать в качестве режима создания Мастер форм;

- в окне Новая форма в качестве источника записей формы указать таблицу Экзамены (в иерархических формах базовой всегда является  таблица со стороны “много”);

- в следующем окне Мастера форм определить главную и подчиненную таблицы. Здесь в качестве главной следует выбрать таблицу Студенты. В правой части данного окна диалога отображаются поля таблиц: в верхней части поля главной, а в нижней – поля подчиненной таблицы. Опция Связанные формы предназначена для представления данных без использования подчиненной формы;

- далее следует выбрать  внешний вид подчиненной формы: табличный или ленточный;

- на последующих шагах Мастера форм  выбрать стиль, задать имена форм, а также указать режим, в котором будет открыта форма после завершения ее создания.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64918. Принципи оцінки та ефективність селекції норок кольорового типу пастель за відтінками забарвлення хутра 428 KB
  Однак їх дослідження здебільшого були спрямовані на вивчення цих ознак при схрещуванні норок різного забарвлення хутра без урахування його відтінків. Це значно стримувало подальший процес удосконалення селекційної роботи з породами та типами звірів з метою покращання якості хутра...
64919. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ 360.5 KB
  З усіх галузей сучасної науки і техніки, телекомунікації розвиваються найбільш стрімкими темпами. Сучасне суспільство вже неможливо представити без тих досягнень, які були зроблені в цій галузі за останній час. Відмітною особливістю сучасного етапу їх розвитку є необхідність підвищення...
64920. Програмно-апаратна організація GRID-систем на основі технології віртуальних мереж 1.49 MB
  В основному, ці роботи спрямовані на розробку інфраструктури GRID-системи, програмного забезпечення проміжного рівня, нових і вдосконаленню відомих методів планування задач в GRID-системах. При цьому більшість відомих методів планування не враховують динаміку змін обсягу ресурсів GRID-системи.
64921. Біотехнологія виробництва пребіотичного комплексу та його використання у свинарстві 594.5 KB
  Наукова новизна роботи полягає в тому що дисертант уперше розробив біотехнологію одержання нових вітчизняних комплексних пребіотичних компонентів на основі пектину та комплексів параамінобензойної кислоти ПАБК з біометалами.
64922. Удосконалення принципів проектування універсального технологічного обладнання ліній збирання та зварювання листових полотнищ 3.57 MB
  Особливо це стосується виробництва залізничних вагонів-цистерн і контейнерів-цистерн найважливішими елементами яких є зварні листові полотнища обичайок котлів що виготовляються на спеціалізованих потоково-механізованих лініях.
64923. КЕРУВАННЯ ОБВАЛЕННЯМ ПЛАСТІВ НЕРОЗЧИННИХ ПОРІД ПРИ СПОРУДЖЕННІ ПІДЗЕМНИХ ЄМНОСТЕЙ В КАМ’ЯНИХ СОЛЯХ 15.87 MB
  Характер напружень в оголеному пласті під час навантаження змінюється вздовж його радіусу від стискання у центрі пласта до точки де напруження дорівнюють нулю з появою напружень розтягування та їх зростанням до контуру защемлення пласта; вперше зясовано що навантаження яке необхідне для обвалення оголеного...
64924. Вплив особливостей поличного бандажного зв’язку на напружений стан лопаткового апарату робочих коліс турбомашин 44.53 MB
  В практиці турбомашинобудування для підвищення надійності та роботоздатності робочих лопаток турбін використовуються різноманітні конструкції їх поличного бандажування. Однією з його основних функцій є обєднання лопаток у суцільне кільце або пакети з метою зменшення їх чутливості до збудження коливань.
64925. Визначення характеристик міцності конструкційних сталей методом індентування 21.48 MB
  Для проведення розрахунків на міцність при прогнозуванні залишкового ресурсу, визначення технічного стану і обґрунтування можливого продовження термінів експлуатації відповідальних елементів конструкцій, що працюють в умовах термосилового навантаження, необхідно визначати...
64926. Багатокритеріальний вибір найвигіднішого варіанту технологічного процесу обробки деталей типу тіл обертання 21.02 MB
  Згідно з типовими маршрутами обробки та в залежності від конструктивно-технологічних особливостей і величини виробничої партії тіла обертання можуть оброблятися на різних типах токарних фрезерних свердлильних та шліфувальних верстатів як з ручним керуванням так і з ЧПК що призводить...