75481

Понятие инвестиционного плана и его содержание в ИС Project Expert

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Понятие инвестиционного плана и его содержание в ИС Project Expert Инвестиций план затраты подготовительного периода затраты на приобретение и создание активов земли оборудования календарный план и сетевой график проекта. Раздел инвестиционный план предназначен для составления календарного графика работ проекта с указанием отдельных этапов необходимых финансовых ресурсов для выполнения этих этапов установления взаимосвязей между этапами формирования активов предприятия проекта описания способов и сроков амортизации созданных...

Русский

2015-01-15

28.5 KB

0 чел.

50. Понятие инвестиционного плана и его содержание в ИС Project Expert

Инвестиций план (затраты подготовительного периода, затраты на приобретение и создание активов - земли, оборудования, календарный план и сетевой график проекта).

Раздел "инвестиционный план" предназначен для составления календарного графика работ (проекта) с указанием отдельных этапов, необходимых финансовых ресурсов для выполнения этих этапов, установления взаимосвязей между этапами, формирования активов предприятия (проекта), описания способов и сроков амортизации созданных активов.

Структура раздела "Инвестиционный план" состоит из модулей:

1. Календарный план.

Модуль "Календарный план" предназначен для:

- составления календарного плана проекта;

- описания отдельных этапов проекта с назначением необходимых ресурсов для их выполнения;

формирования активов проекта из отдельных этапов;

выбора сроков и способа амортизации активов;

описания активов действующего предприятия;

построения диаграммы ГАНТТ;

формирования годового календаря.

2. Список активов.

Модуль предназначен для редактирования:

  •  списка активов;
  •  типа актива;
  •  способов начисления амортизации;
  •  способов списания НДС;

продажи активов;

- дополнительных инвестиций на реконструкцию активов, без вхождения в модуль "Календарный план".

Для редактирования актива следует выбрать его из списка и нажать кнопку "Редактировать...". В результате появится диалоговое окно "Характеристики актива инвестирования".

При включении опции "Ежемесячная переоценка активов" происходит ежемесячная переоценка актива на основании введенной информации в модуле "Инфляция" раздела "Окружение"

3.      Ресурсы.

Описание параметров использования ресурсов выполняется в диалоге "Ресурсы", который открывается нажатием кнопки "Ресурсы" в диалоге "Редактирование этапа проекта" в рабочем окне "Календарный план".

В нижней части диалога "Ресурсы" расположено описание использования текущего ресурса этапа (его название отображено в поле "Текущий ресурс"), то есть, описание схемы платежей за выбранный ресурс. Платежи за ресурс можно описать несколькими способами:

Описать количество единиц ресурса, необходимое для реализации этапа. Стоимость ресурса будет рассчитана автоматически (при условии, что для ресурса была введена стоимость единицы в диалоге "Редактирование ресурса"). Кроме того, потребуется указать схему выплат.

Указать суммарную стоимость ресурса для этапа в поле "Стоимость" (если она не рассчитывается автоматически) и схему выплат.

Указать отдельно каждую выплату за ресурс в разделе диалога "Разовые выплаты".

Все затраты указываются без учета инфляции - она будет учтена автоматически.

В поле "Регулярные выплаты" необходимо указать период платежей для разнесения суммы затрат на ресурс. Это поле может иметь следующие значения:

в начале - платежи в первый день этапа;

в конце - платежи в последний день этапа;

- еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, раз в 6 месяцев, ежегодно -регулярные платежи в первый день периода.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54331. Застосування методу проектів на уроках світової літератури 797.5 KB
  У сучасній школі можна виділити чотири основні напрями при яких ефективно застосовувати методи проектів: 1 проект як метод навчання на уроці; 2 проектні технології дистанційного навчання; 3 для формування дослідницьких навичок школярів у позаурочній роботі;4 як метод організації дослідницької діяльності вчителів. Метод проектів знаходить все більше поширення у системі освіти різних країн світу. Із історії виникнення методу проектів Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Метод проектів – ефективна технологія навчання...
54332. Використання прийомів і методів розвивального навчання в традиційній початковій школі 246 KB
  Створення ситуації розриву СР пропонується завдання зовні схоже на попереднє але в корені ні. Аналіз умов аналіз того що було в попередньому способі що дозволяло нам виконувати завдання а зараз – ні. І по тому які завдання учень вибрав для самостійної роботи можна встановити на якому етапі осмислення поняття він знаходиться. Це завдання які уже виконані кимось а дитині потрібно їх оцінити.
54334. Формування логічного мовлення школярів у період навчання грамоти засобами словниково-логічних вправ 192 KB
  Важливе місце у цьому процесі належить збагаченню словника дитини словаминазвами предметів їхніми якостями діями. Як свідчить практика головна увага вчителя у цей час спрямована на вивчення звукового комплексу слова тим часом його лексичне значення нерідко залишається поза увагою. Досвід підказує що шестирічна дитина здатна розрізняти і фонетичну і семантичну сторони слова усвідомлювати його як мовну одиницю. В основі методики формування лексичних понять необхідна робота над лексичним значенням слова.
54335. ВІДЛУННЯ ЕПОХ У МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ 43.5 KB
  Без музики важко переконати людину яка вступає в світ у тому що людина прекрасна а це переконання по суті є основою емоційної естетичної моральної культури В. Загальна...
54336. Текстові формули (функції) Microsoft Excel (MICROSOFT OFFICE 2010) 263.5 KB
  Необхідно використовуючи текстові функції заповнити даними таблицю № Автор Назва книги Видавник Кількість сторінок. формат запису функції НАЙТИискомый_текст; просматриваемый_текст; начальная позиция в якості результату повертає позицію початку пошукового рядка тексту який міститься в даному рядку текста.
54337. Методичний конструктор як техніка підготовки педагогів до впровадження директивних інновацій 59.5 KB
  Цей методичний захід має бути необхідний закладу та учителям легкий у виконанні не обтяжуючий учасників заходу і водночас корисний Для цього треба не забувати про особливості навчання дорослих людей які мають свій досвід свої погляди на себе та оточуючий світ на розвиток себе в професії і суспільстві. Подруге підійдіть до розробки заходу дуже ретельно хоча на сучасному етапі саме розробка дійсно якісного методичного заходу не завжди є проблемою для цього є маса літератури з даного приводу але до технік що обираються треба...
54338. Використання методу проектів на уроках інформатики 187 KB
  Тема: Комп’ютерні презентації Проект: Я інформую Тип проекту : інформаційнотворчий. Очікуваний результат: створення презентації засобами MS PowerPoint. Порада Перед створенням презентації бажано: Визначити тему та призначення презентації Створити схему сценарій презентації Спланувати зміст усіх слайдів їх стиль. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЗА Д.
54339. ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 107.5 KB
  Дуже важливою також є структуризація змістовної частини проекту із зазначенням поетапних результатів. Необхідною складовою методики здійснення проектної діяльності є складання загальної моделі що розглядається як умовний образ схема кінцевого результату проекту. Першим із них передбачено виконання завдань навчального проекту та здійснення презентації кінцевого інтелектуального матеріального продукту безпосередньо на уроці або під час проведення серії уроків з певної теми. Водночас педагогічна функція вчителя ускладнюється порівняно з...