75502

Индивидуальный пользовательский интерфейс (1С)

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Индивидуальный пользовательский интерфейс 1С Индивидуальный пользовательский интерфейс включает расширенное меню и панели инструментов настроенные на работу только с той информацией доступ к которой разрешен набором прав пользователя. Внешний вид списка пользовательских интерфейсов зависит от положения переключателей Список Таблица в меню Действия главного меню Конфигуратора. Для создания нового пользовательского интерфейса необходимо выбрать пункт Новый в меню Действия главного меню конфигуратора рис. не содержит меню и...

Русский

2015-01-15

107 KB

6 чел.

71. Индивидуальный пользовательский интерфейс (1С)

Индивидуальный пользовательский интерфейс включает расширенное меню и панели инструментов, настроенные на работу только с той информацией, доступ к которой разрешен набором прав пользователя.

Конфигуратор системы 1С:Предприятие позволяет создать практически неограниченное количество типовых пользовательских интерфейсов.

Доступ к списку пользовательских интерфейсов текущей конфигурации осуществляется через закладку «Интерфейсы» окна «Конфигурация».

Внешний вид списка пользовательских интерфейсов зависит от положения переключателей «Список»/«Таблица» в меню «Действия» главного меню «Конфигуратора».

Для создания нового пользовательского интерфейса необходимо выбрать пункт «Новый» в меню «Действия» главного меню конфигуратора (рис. 2.18). Автоматически присвоенное название нового пользовательского интерфейса необходимо отредактировать. Название представляет собой произвольную строку символов, длина которой практически не ограничена.

Новый пользовательский интерфейс создается пустым, т.е. не содержит меню и панелей инструментов. Пользовательский интерфейс можно создавать путем копирования существующих интерфейсов, пользуясь возможностями буфера обмена Windows. Список пользовательских интерфейсов можно отсортировать, расставив названия в желаемом порядке. Для этой цели используются кнопки «Переместить вверх», «Переместить вниз», «Упорядочить». Сохранение пользовательского интерфейса выполняется вместе с сохранением конфигурации в целом. Свойства пользовательского интерфейса редактируются в палитре свойств «Свойства пользовательского интерфейса» (рис. 2.18).

Отключить меню «Операции» - при включении этой опции в главном меню системы меню «Операции» будет отсутствовать, и пользователь сможет обращаться только к тем объектам данных, которые определены его пользовательским интерфейсом.

Использовать при отключенной авторизации. Опция показывает, какой пользовательский интерфейс следует применять, если отсутствует список пользователей системы. Данная опция позволяет создавать индивидуальный пользовательский интерфейс, когда система используется в однопользовательском режиме. Опция может быть включена только у одного интерфейса из списка, такой интерфейс помечается знаком.

Рис. 2.18. Создание нового пользовательского интерфейса


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69199. Класифікація систем керування літаком 1.88 MB
  Залежно від виконуваних завдань по керуванню літаком системи керування розділяють на основні і допоміжні. До основних систем прийнято відносити системи керування рульовими поверхнями кермом висоти кермом напрямку і елеронами.
69200. Системи літака 574 KB
  У систему запуску входять: електростартер турбостартер або повітряний стартер що забезпечує первинне розкручування ротора АД; електромагнітні клапани і паливні насоси що забезпечують подачу палива в пускові і основні форсунки камери згоряння; запальні пристрої для займання...
69201. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ З АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ І ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ АВІОНІКА 15 MB
  Задачами вивчення навчальної дисципліни є: навчити студентів основам аеродинаміки і динаміки польоту ЛА конструкції ЛА авіаційного двигуна та їх систем; ознайомити з принципами роботи та складом типових систем авіаційної електроніки авіоніки; дати уявлення про організацію...
69202. ОСНОВИ АЕРОДИНАМІКИ ТА ДИНАМІКИ ПОЛЬОТУ 2.97 MB
  При обтіканні повітряним потоком різних тіл частин літальних апаратів виникають сили і моменти які залежать від форми літальних апаратів і впливають на їх льотнотехнічні характеристики. Аеродинаміка вивчає умови виникнення аеродинамічних сил тобто повітряних...
69203. Природа виникнення аеродинамічних сил. Принципи створення піднімальної сили 8.87 MB
  Картина обтікання крила літака потоком повітря показана на рис. Повна аеродинамічна сила крила: а картина обтікання крила літака потоком повітря; б схема створення повної аеродинамічної сили R.21 а наглядно видно що потік обтікає верхню і нижню частини профілю крила неоднаково.
69204. Основні закони руху повітря, що стискається. Загальні відомості про аеродинаміку великих швидкостей 3.81 MB
  Таким чином величина стиснення залежить від відношення швидкості потоку до швидкості звуку. Це відношення називається числом Маха і вважається критерієм стисливості потоку. Чим більше швидкість повітряного потоку швидкість польоту V і менше швидкість звуку...
69205. Хвильова криза. Поняття про критичне число Маха 8.3 MB
  Найменша швидкість дозвукового польоту при якій у якійнебудь точці крила швидкість потоку що обтікає крило стає рівної місцевої швидкості звуку називається критичною швидкістю польоту Vкр а відповідне їй число Маха польоту критичним Мкр.
69206. Основні види руху літального апарату. Горизонтальний політ літака 1.78 MB
  Основними видами руху які розглядаються в динаміці польоту є горизонтальний політ набір висоти зниження зліт посадка віраж та ін. При розрахунках льотних даних літака зручно користуватися графічними залежностями тяги від швидкості і висоти польоту.
69207. Зліт і посадка літака 6.06 MB
  Зліт і посадка є відповідно первинним і завершальним етапами польоту літака. При зльоті й при посадці змінюються швидкість і висота польоту тому рух літака в цих режимах є несталим. Зліт і посадка літака найбільш відповідальні етапи польоту що вимагають від льотчика граничної уваги і точності.