75506

Пользовательские права (1С)

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Пользовательские права 1С В Конфигураторе системы разделены функции создания набора пользовательских прав и создания пользователей. Количество наборов пользовательских прав в системе практически не ограничено. Доступ к списку наборов прав текущей конфигурации осуществляется через закладку Права окна Конфигурация. Внешний вид списка наборов прав зависит от положения переключателей Список Таблица в меню Действия главного меню Конфигуратора.

Русский

2015-01-15

111 KB

2 чел.

75. Пользовательские права (1С)

В Конфигураторе системы разделены функции создания набора пользовательских прав и создания пользователей. Количество наборов пользовательских прав в системе практически не ограничено.

Доступ к списку наборов прав текущей конфигурации осуществляется через закладку «Права» окна «Конфигурация».

Внешний вид списка наборов прав зависит от положения переключателей «Список»/ «Таблица» в меню «Действия» главного меню «Конфигуратора».

Для создания нового набора прав необходимо выбрать пункт «Новый» в меню «Действия». В списке наборов прав появится новая строка, а на экран будет выдан диалог для редактирования свойств нового набора прав (рис. 2.27).

Длина названия, которое может быть присвоено новому набору прав, практически не ограничена.

Новые наборы прав можно создавать путем копирования существующих наборов прав, используя возможности буфера обмена Windows. После удаления набора прав следует отредактировать свойства пользователей, которым был задан удаленный набор прав.

Рис. 2.27. Создание набора прав

Как и любой другой список, список наборов прав может быть отсортирован.

Так как список наборов прав является неотъемлемой частью конфигурации, его сохранение выполняется вместе с сохранением конфигурации в целом.

Определение прав заключается в установке совокупности разрешенных действий над объектами данных. Вся работа по определению набора прав ведется в редакторе пользовательских прав.

Для вызова редактора необходимо в списке прав выделить название, для которого необходимо редактировать права и в контекстном меню выбрать пункт «Редактировать».

Окно редактора прав похоже на окно «Конфигурация – Метаданные», но дерево метаданных содержит только те объекты метаданных, для которых могут быть назначены права. Назначение прав доступа к объектам метаданных выполняется в диалоге «Свойства элемента прав» (рис. 2.28), для вызова которого необходимо дважды щелкнуть мышью на наименовании типа данных или конкретного экземпляра данных нужного типа

в окне редактора пользовательских прав.

Рис. 2.28. Назначение прав доступа к объектам метаданных

Диалог организован в виде картотеки, имеющей только одну закладку – «Доступ». Закладка содержит окно со списком операций, которые можно осуществлять над выбранным объектом метаданных, если данная операция отмечена знаком слева от наименования операции.

Разрешение той или иной операции может автоматически включать разрешение других логически связанных с ней операций.

Кнопки, расположенные справа от операций, используются для постановки отметок сразу у всех операций: кнопка ставит метки, а кнопка - снимает.

Для быстрой установки всех прав (например, для администратора) в окне «Конфигурация – Права» необходимо выделить наименование набора прав, для которого требуется произвести установку, и в контекстном меню выбрать пункт «Установить все права». Для отмены всех прав надо выбрать пункт «Снять все права».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21296. Діаграма варіантів використання (use case diagram) 504 KB
  Діаграма варіантів використання use case diagram Вступ Візуальне моделювання в UML можна уявити як певний процес поуровневого спуску від найбільш обший і абстрактної концептуальної моделі вихідної системи до логічної а потім і до фізичної моделі відповідної програмної системи. Для досягнення цих цілей спочатку будується модель у формі так званої діаграми варіантів використання use case diagram яка описує функціональне призначення системи або іншими словами те що система буде робити в процесі свого функціонування. Діаграма...
21297. Життєвий цикл програмного забезпечення 1.58 MB
  Життєвий цикл програмного забезпечення Одним з базових понять методології проектування ІВ є поняття життєвого циклу її програмного забезпечення ЖЦ ПЗ. Структура ЖЦ ПЗ за стандартом ISO IEC базується на трьох групах процесів: основні процеси ЖЦ ПЗ придбання поставка розробка експлуатація супровід; допоміжні процеси які забезпечують виконання основних процесів документування управління конфігурацією атестація оцінка аудит рішення проблем; організаційні процеси управління проектами створення інфраструктури проекту...
21298. Моделювання за допомогою методу Баркера 243 KB
  З їх допомогою визначаються важливі для предметної області об'єкти сутності їх властивості атрибути і відношення один з одним зв'язки. Графічне зображення сутності Кожна сутність повинна мати унікальний ідентифікатор. Кожен екземпляр сутності повинен однозначно ідентифікуватися і відрізнятися від всіх інших примірників даного типу сутності. Одна і та ж інтерпретація не може застосовуватися до різних імен якщо тільки вони не є псевдонімами; володіє одним або декількома атрибутами які або належать сутності або успадковуються через...
21299. Діаграми класів 160.5 KB
  При цьому можливе використання графічних зображень для асоціацій та їх специфічних властивостей таких як відношення агрегації коли складовими частинами класу можуть виступати інші класи. У цих розділах можуть зазначатися ім'я класу атрибути змінні та операції методи.1 Графічне зображення класу на діаграмі класів Обов'язковим елементом позначення класу є його ім'я. На початкових етапах розробки діаграми окремі класи можуть позначатися простим прямокутником із зазначенням тільки імені відповідного класу рис.
21300. Технології та інструментальні засоби проектування 62.5 KB
  Інструментальні засоби моделювання та проектування інформаційних систем Технології та інструментальні засоби проектування Технології та інструментальні засоби проектування CASEзасоби Computer Aided System Engineering складають основу проекту будьякої інформаційної системи. Методологія реалізується через конкретні технології та підтримують їх стандарти методики та інструментальні засоби які забезпечують виконання процесів життєвого циклу. Особливостями сучасних CASEзасобів є наочні графічні інструменти для створення моделей...
21301. Основы проектирования операционной части АЛУ 273.5 KB
  Рассмотрим все возможные комбинации знаков чисел и действий и сделаем ряд преобразований так чтобы знак результата совпадал со знаком первого операнда: 1. При отсутствии переноса из старшего разряда для представления результата в прямом коде все разряды результата включая знаковый инвертируется и к младшему разряду прибавляется единица. В блок схеме используются два типа блоков: Блоки выполнения действия над значениями исходных переменных с присваиванием результата новым переменным или одной из старых. В минимальном варианте операционная...
21302. Параллельная обработка данных 233.21 KB
  Автоматическое обнаружение параллелизма. Степень и уровни параллелизма. Виды параллелизма. Производительность параллельных ВС зависит от многих факторов и в значительной степени от архитектуры и структуры системы рисовать структуру параллельной системы и объяснять: от степени и уровня параллелизма в системе; от организации передачи данных между параллельно работающими процессорами; от системы коммутации; от взаимодействия процессоров и памяти; от соотношения между аппаратной и программной реализацией макрооперации.
21303. Структурная организация систем обработки данных 156.5 KB
  Организация систем вводавывода. Структура и функции системы вводавывода. Канал вводавывода. Способы организации системы вводаввода.
21304. Уровни комплексирования устройств в вычислительных системах 78.5 KB
  1: 1 прямого управления процессор – процессор; 2 общей оперативной памяти; 3 комплексируемых каналов вводавывода; 4 устройств управления внешними устройствами УВУ; 5 общих внешних устройств. Уровень прямого управления служит для передачи коротких однобайтных приказовсообщений. Процессоринициатор обмена по интерфейсу прямого управления ИПУ передает в блок прямого управления байтсообщение и подает команду Прямая запись. Уровень прямого управления не может использоваться для передачи больших массивов данных.