75506

Пользовательские права (1С)

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Пользовательские права 1С В Конфигураторе системы разделены функции создания набора пользовательских прав и создания пользователей. Количество наборов пользовательских прав в системе практически не ограничено. Доступ к списку наборов прав текущей конфигурации осуществляется через закладку Права окна Конфигурация. Внешний вид списка наборов прав зависит от положения переключателей Список Таблица в меню Действия главного меню Конфигуратора.

Русский

2015-01-15

111 KB

3 чел.

75. Пользовательские права (1С)

В Конфигураторе системы разделены функции создания набора пользовательских прав и создания пользователей. Количество наборов пользовательских прав в системе практически не ограничено.

Доступ к списку наборов прав текущей конфигурации осуществляется через закладку «Права» окна «Конфигурация».

Внешний вид списка наборов прав зависит от положения переключателей «Список»/ «Таблица» в меню «Действия» главного меню «Конфигуратора».

Для создания нового набора прав необходимо выбрать пункт «Новый» в меню «Действия». В списке наборов прав появится новая строка, а на экран будет выдан диалог для редактирования свойств нового набора прав (рис. 2.27).

Длина названия, которое может быть присвоено новому набору прав, практически не ограничена.

Новые наборы прав можно создавать путем копирования существующих наборов прав, используя возможности буфера обмена Windows. После удаления набора прав следует отредактировать свойства пользователей, которым был задан удаленный набор прав.

Рис. 2.27. Создание набора прав

Как и любой другой список, список наборов прав может быть отсортирован.

Так как список наборов прав является неотъемлемой частью конфигурации, его сохранение выполняется вместе с сохранением конфигурации в целом.

Определение прав заключается в установке совокупности разрешенных действий над объектами данных. Вся работа по определению набора прав ведется в редакторе пользовательских прав.

Для вызова редактора необходимо в списке прав выделить название, для которого необходимо редактировать права и в контекстном меню выбрать пункт «Редактировать».

Окно редактора прав похоже на окно «Конфигурация – Метаданные», но дерево метаданных содержит только те объекты метаданных, для которых могут быть назначены права. Назначение прав доступа к объектам метаданных выполняется в диалоге «Свойства элемента прав» (рис. 2.28), для вызова которого необходимо дважды щелкнуть мышью на наименовании типа данных или конкретного экземпляра данных нужного типа

в окне редактора пользовательских прав.

Рис. 2.28. Назначение прав доступа к объектам метаданных

Диалог организован в виде картотеки, имеющей только одну закладку – «Доступ». Закладка содержит окно со списком операций, которые можно осуществлять над выбранным объектом метаданных, если данная операция отмечена знаком слева от наименования операции.

Разрешение той или иной операции может автоматически включать разрешение других логически связанных с ней операций.

Кнопки, расположенные справа от операций, используются для постановки отметок сразу у всех операций: кнопка ставит метки, а кнопка - снимает.

Для быстрой установки всех прав (например, для администратора) в окне «Конфигурация – Права» необходимо выделить наименование набора прав, для которого требуется произвести установку, и в контекстном меню выбрать пункт «Установить все права». Для отмены всех прав надо выбрать пункт «Снять все права».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15056. Қазақ әдебиетіндегі терме жанрының қалыптасуы мен дамуы 77.5 KB
  ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ТЕРМЕ ЖАНРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ М.Т. Мұқашева №8 Төле би атындағы гимназия Тараз қ. Қазақы сөз арнау дәстүрі түрлі жанрлық тақырыптық сипатымен өзге түрік халықтарына қарағанда өте бай. Ең бастысы байырғы рухан
15057. Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі, көне Түркі ескерткіштері 83 KB
  Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі: көне Түркі ескерткіштері Ежелгі дәуір әдебиет VIIXIV ғғ. деп аталатын жеті ғасырды қамтыған әдебиетіміздің ұзақ тарихына қатысты ескерткіштер шығармалар аз емес. Олардың алғашқылары деп түркі рутайпаларына ортақ Орхон ескерткішт...
15058. Қазақ әдебитеті пәні бойынша ҰБТ-ге дайындаудың тиімді жолдары 116.5 KB
  ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТ ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУШЫЛАРДЫ БІРІҢҒАЙ ҰЛТТЫҚ ТЕСТІЛЕУГЕ ДАЙЫНДАУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ Манабаева Гүлбайрам Рахымқызы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі №35 жалпы орта білім беру мектебі Қазақ әдебиетінде өзіндік айтулы із қалдырған белгі
15059. Қазақ мақал-мәтелдерінің гендерлік сипаты 44 KB
  УДК 4Ф Б 76 ҚАЗАҚ МАҚАЛМӘТЕЛДЕРІНІҢ ГЕНДЕРЛІК СИПАТЫ М.Б. Боранбай Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті Ақтөбе қ. Қазақ халқы рухани дүниеге қазынаға бай халық. Оның қай түрін алсақ та тәлімтәрбиесі мол ұрпақтанұрпаққа қалдырған өcие
15060. Қазақ поэзиясындағы домбыра бейнесі 77.5 KB
  ТІРКЕУ ФОРМАСЫ 1. Тегі аты жөні: Абсаттарова Айдана Рамазанқызы 2. Мекеме лауазымы: Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған обл...
15061. Қазақ поэзиясындағы жыраулық дәстүр 432.5 KB
  Қазақ поэзиясындағы жыраулық дәстүр Ордада ханның қасында әр уақытта ақылшы жыраулар болған. Жыраулар халық поэзиясын жасаған ақылғөй даналар. Олар заманының өздері куә болған елеулі уақиғаларын тарихи кезеңдерді жырға қосқан... Жыраулар поэзиясына дейінгі әдеби...
15062. Қазақ фольклорындағы тарихи өлеңдер 186 KB
  ӘОЖ 398. 574 821.512.122 Қолжазба құқығында Ахметжанова Жанар Балтабекқызы Қазақ фольклорындағы тарихи өлеңдер 10.01.09 Фольклортану Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дис
15063. Қазақ фольклорының тарихы және оның зерттелуі 57.5 KB
  Қазақ фольклорының тарихы және оның зерттелуі Қазақ фольклорының тарихы деген ұғым мен зерттеу дәл өз мағынасында осы уақытқа дейін арнайы түрде күн мәселесіне қойылған емес. Оның бірнеше себебі болды. Біріншіден ғылымда фольклорды жеке көркем жүйесі бар көп өзін...
15064. Қазақтың батырлар жыры туралы 46.5 KB
  Ерлер мен пірлер: Төрт батырға тағы бір үңілгенде Күні кешеге дейін кезкелген дерлік қазақ азаматы баласының батыр болғанын қалап тілеп келді. Тіпті Кеңестің тұсында да балам өскенде бай болсыншы деген атаана некенсаяқ болған шығар. Әрине ешкім ұлқызының мұқ...