75541

Вибір професії. Плани на майбутнє, План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

By the end of the lesson you should be ble: to mtch the English words nd word combintions with their Ukrinin equivlents Level 1; to define different kinds of films by their description Level 2; to sk questions to show your bility of operting the grmmr: the building of the questions of different kinds Level 3; to write bout your plns for the future to check your skills in communictive writing Level 4. Т: Our test consists of 4 levels. You\'ll get 3 points for ech level if you cope with it properly. Level 1 Scope: 3 Mtch the English words...

Украинкский

2015-01-15

38.5 KB

4 чел.

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів

Урок 66

Тема: Робота і професії. Occupation

Підтема: Вибір професії. Плани на майбутнє. Контрольная работа.

Мета: Перевірити рівень навчальних досягнень і рівень навченості учнів за темою «Вибір професії.

Плани на майбутнє».

Обладнання: 4-рівнева контрольна робота (НО1). 

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т:  We've got a test today to check you skills in communicative writing about choosing a profession and your plans for the future. We have to check your linguistic accuracy in using lexical and grammar material for this topic. By the end of the lesson you should be able:

to match the English words and word combinations with their Ukrainian equivalents (Level 1);

to define different kinds of films by their description (Level 2);

to ask questions to show your ability of operating the grammar: the building of the questions of different kinds (Level 3);

to write about your plans for the future to check your skills in communicative writing (Level 4).

Intruction 2. Інструкція по виконанню контрольної роботи та її оцінюванню за 12-бальною

шкалою.

Т: Our test consists of 4 levels. You'll get 3 points for each level if you cope with it properly.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Test Виконання 4-рівневої контрольної роботи.

(HO1): Test "Choosing a Profession", "Your Plans for the future".

Level 1

Scope: 3

Match the English words and word-combinations with their Ukrainian equivalents.

1. to choose                                    а) безкоштовний

  1.  education                        b) іспит
  2.  to receive                        c) вибирати
  3.  scholarship                        d) складати іспити
  4.  vocational                        e) технік
  5.  free of charge                        f) освіта

7. examination                                g) отримувати

8. technician                                    h) початковий

9. primary                         і) професіональний

10. to pass examinations               j) стипендія

Level 2

Scope: 3

What kind of trade and profession is being defined?

Example

This person delivers letters. A postman.

This person keeps animals and grows crops. 

This person cuts man's hair. 

Before a house is built, this person draws the plans for it.

He/she is the head of a company 

Someone who makes wooden things 

This person helps people with the law 

A person who makes bread 

Someone who repairs electrical things_

A man who works in a mine 

His job is to gather news 

He/she serves you at the restaurant_
A woman in a play or film
 

A person who knows a lot about cars

Level 3

Score: 3

Ask as many questions as уогі can to get more information.

This year I am finishing the ninth form.

Level 4

Score: 3

Write about your plans for the future about 15-18 sentences.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Summarizing Підбиття підсумків уроку.

Т: Could you cope with all the levels of the text?

Did you have any difficulties?

What was the most difficult task for you? Why?

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ
Homework 1. Домашнє завдання.

Summarizing 2. Підбиття підсумків уроку.

Т: 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68570. ДІЄВІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 53 KB
  Методична робота є однією з найважливіших ланок у діяльності закладу освіти оскільки забезпечує постійне навчання педагогів підвищення їх фахової майстерності знайомить із інноваційними процесами в освіті та залучає до активної творчої педагогічної діяльності
68571. Нетрадиційні форми проведення педагогічних рад. Педагогічна вітальня 60.5 KB
  Що ж таке педагогічна вітальня? Це форма методичної роботи, до якої залучаються не тільки вчителі, а й батьки, учні, представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Виходячи із назви даної форми роботи «вітальня», можна зазначити, що на заходах такого типу повинні...
68572. Система научно-методической работы учебного учреждения как основа построения и реализации индивидуальной траектории профессионального развития педагога 75 KB
  Система научно-методической работы учебного учреждения как основа построения и реализации индивидуальной траектории профессионального развития педагога На современном этапе организации учебно-воспитательного процесса самым важным есть личность педагога его развитие его профессионализм.
68573. Розвиток творчого потенціалу педагога в системі науково-методичної роботи школи 83 KB
  У статті розглянуто проблему формування творчого потенціалу педагога у системі науковометодичної роботи школи. У цьому зв’язку виникає проблема вивчення розвитку і використання творчого потенціалу особистості актуалізується необхідність побудови та реалізації освітнього процесу що створює...
68574. Роль контролю, оцінювання та стимулювання навчальної діяльності у підвищенні її результативності та розвитку творчої активності учнів 217 KB
  Мета: на основі узагальнення досвіду, вивчення психолого-педагогічної літератури виявити основні причини неуспішності школярів та способи вирішення даної проблеми; з’ясувати, як впливають умови уроку на створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учня й забезпечення...
68575. Найбільш типові помилки у роботі вчителів та шляхи їх подолання 536.5 KB
  Недосконалість сформованої етичної компетентності фахівця призводить до того що майбутній учитель не може правильно обрати тактику своєї поведінки. Учитель дуже тихо говорить окремі слова вимовляє нечітко учням важко стежити за ходом розповіді. Готуючись до уроку кілька разів запишіть пояснення...
68576. Інтерактивні технології — шлях до формування творчої особистості учнів 132 KB
  Мета: сприяти усвідомленню необхідності прийомів інтерактивного навчання на уроках, підвищуючи мотивацію учнів до навчання; спільно працювати над формуванням навичок співпраці, обговоренням спільного вирішення проблем. Обладнання: фліп-чат, стікери, кошик із шкільними речами, ноутбук, слайди.