75541

Вибір професії. Плани на майбутнє, План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

By the end of the lesson you should be ble: to mtch the English words nd word combintions with their Ukrinin equivlents Level 1; to define different kinds of films by their description Level 2; to sk questions to show your bility of operting the grmmr: the building of the questions of different kinds Level 3; to write bout your plns for the future to check your skills in communictive writing Level 4. Т: Our test consists of 4 levels. You\'ll get 3 points for ech level if you cope with it properly. Level 1 Scope: 3 Mtch the English words...

Украинкский

2015-01-15

38.5 KB

3 чел.

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів

Урок 66

Тема: Робота і професії. Occupation

Підтема: Вибір професії. Плани на майбутнє. Контрольная работа.

Мета: Перевірити рівень навчальних досягнень і рівень навченості учнів за темою «Вибір професії.

Плани на майбутнє».

Обладнання: 4-рівнева контрольна робота (НО1). 

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т:  We've got a test today to check you skills in communicative writing about choosing a profession and your plans for the future. We have to check your linguistic accuracy in using lexical and grammar material for this topic. By the end of the lesson you should be able:

to match the English words and word combinations with their Ukrainian equivalents (Level 1);

to define different kinds of films by their description (Level 2);

to ask questions to show your ability of operating the grammar: the building of the questions of different kinds (Level 3);

to write about your plans for the future to check your skills in communicative writing (Level 4).

Intruction 2. Інструкція по виконанню контрольної роботи та її оцінюванню за 12-бальною

шкалою.

Т: Our test consists of 4 levels. You'll get 3 points for each level if you cope with it properly.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Test Виконання 4-рівневої контрольної роботи.

(HO1): Test "Choosing a Profession", "Your Plans for the future".

Level 1

Scope: 3

Match the English words and word-combinations with their Ukrainian equivalents.

1. to choose                                    а) безкоштовний

  1.  education                        b) іспит
  2.  to receive                        c) вибирати
  3.  scholarship                        d) складати іспити
  4.  vocational                        e) технік
  5.  free of charge                        f) освіта

7. examination                                g) отримувати

8. technician                                    h) початковий

9. primary                         і) професіональний

10. to pass examinations               j) стипендія

Level 2

Scope: 3

What kind of trade and profession is being defined?

Example

This person delivers letters. A postman.

This person keeps animals and grows crops. 

This person cuts man's hair. 

Before a house is built, this person draws the plans for it.

He/she is the head of a company 

Someone who makes wooden things 

This person helps people with the law 

A person who makes bread 

Someone who repairs electrical things_

A man who works in a mine 

His job is to gather news 

He/she serves you at the restaurant_
A woman in a play or film
 

A person who knows a lot about cars

Level 3

Score: 3

Ask as many questions as уогі can to get more information.

This year I am finishing the ninth form.

Level 4

Score: 3

Write about your plans for the future about 15-18 sentences.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Summarizing Підбиття підсумків уроку.

Т: Could you cope with all the levels of the text?

Did you have any difficulties?

What was the most difficult task for you? Why?

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ
Homework 1. Домашнє завдання.

Summarizing 2. Підбиття підсумків уроку.

Т: 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81690. Поняття суспільства. Структура та функції соціальної системи 24.59 KB
  Суспільство раціонально організована спільнота людей об’єднаних спільною спрямованістю інтересів взаємною угодою в розумінні принципів колективного існування. Цим суспільство відрізняється від спільності – органічного об’єднання людей пов’язаних єдиним походженням родинними зв’язками єдністю долі сім’я рід плем’я народ та від держави – раціонально організованого апарату управління суспільством. В цілому суспільство – це соціальна система що охоплює сукупність соціальних об’єктів та суб’єктів їхніх властивостей і відносин що...
81691. Суспільство як система: основні сфери та закони розвитку суспільного життя. Духовне життя соціуму 26.65 KB
  Останні є суттєвими характеристиками суспільства. Для суспільства характерні: системна організація особливий механізм передачі інформації єдність матеріальних та духовних процесів. Основними сферами життєдіяльності суспільства є: матеріальновиробнича та економічна діяльність виробництво обмін та розподіл матеріальних благ продуктивні сили та виробничі відносини НТП сільське господарство фінанси економіка банківська діяльність побуту та сімейних стосунків сім’я побут соціальногуманітарних відносин закони та правові норми...
81692. Джерела та спонукальні сили соціального розвитку 23.68 KB
  Виділяють принаймні три джерела розвитку суспільства: природні фактори Монтеск’є Гумільов Вернадський матеріальне виробництво Маркс Ростоу Бжезинский зміни культурного життя та системи духовних цінностей Конт Сорокін. Насправді усі три фактори в єдності виступають джерелами розвитку суспільства. Окрім цього існує інший погляд який джерелами саморозвитку суспільства визначає: протиріччя між природною та культурною організаціями суспільні відносини та духовний потенціал суспільства.
81693. Культурно-історичний час і простір 22.69 KB
  Як форми руху матерії простір і час постають загальним «засобом організації» будь-якого обєкта дійсності: простір — у найзагальнішому плані — це форма сталості, збереження обєкта, його змісту; час — форма його розвитку, внутрішня міра його буття та самознищення. Доповнюючи один одного, простір і час функціонують як універсальна форма організації всієї різноманітності нескінченного світу
81694. Сутність ідеалістичної концепції буття 24.82 KB
  У широкому розумінні буття є захоплююча реальність гранично загальне поняття про суще взагалі. Буття є те що існує: матерія речі властивості звязки і відносини. Отже буття охоплює і матеріальне і духовне.
81695. Поясніть матеріалістичну концепцію буття 25.1 KB
  У широкому розумінні буття є захоплююча реальність гранично загальне поняття про суще взагалі. Буття є те що існує: матерія речі властивості звязки і відносини. Отже буття охоплює і матеріальне і духовне.
81696. Природа та структура пізнавального процесу 25.76 KB
  Пізнання процес цілеспрямованого активного відображення дійсності в свідомості людини зумовлений суспільноісторичною практикою людства. Він є предметом дослідження такого розділу філософії як теорія пізнання. Наука яка вивчає сутність знання закономірності його функціонування і розвитку називається теорією пізнання або гносеологією. Основною проблемою гносеології є проблема відносин...
81697. Чуттєве та раціональне та інтуїтивне пізнання 24.36 KB
  Чуттєве пізнання є безпосереднім результатом прямої взаємодії органів чуття субєкта з зовнішнім світом, хоча воно й опосередковане біологічною передісторією людини та її історичним розвитком. У цьому певне значення мають і предмети чуттєвого сприйняття, які в тій чи іншій мірі вже сформовані людською працею.
81698. Проблеми істини. Концепції істини філософія 27.52 KB
  Концепції істини філософія Метою пізнання є істина. Методи нанкового пізнання. Розглядаючи специфіку наукового пізнання слід охарактеризувати і основні методи які тут застосовуються. Метод наукового пізнання це спосіб побудови та обгрунтування системи наукових питань або сутність послідовність прийомів і операцій за допомогою яких здобувається нове знання.