75554

Видатні представники українського народу

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Підготувати учнів до самостійного складання інтервю на основі прочитаної газетної статті. We are going to talk about some noted Ukrainians who in different times demonstrated their highest intellectual level in numerous branches of science, technology and arts. By the end of the lesson you should be able

Украинкский

2015-01-15

84 KB

2 чел.

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів

Урок 13

Тема: Наука і культура. Дозвілля

Підтема: Видатні представники українського народу.

Мета: Підготувати учнів до самостійного складання інтерв'ю на основі прочитаної газетної статті.

Обладнання: підручник, портрет Сергія Корольова, "Rearrange the words" (HO1), "True or False" (HO2).

Хід уроку

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: We are going to talk about some noted Ukrainians who in different times demonstrated their highest intellectual level in numerous branches of science, technology and arts. By the end of the lesson you should be able:

to predict facts and events from the text by its headline;

to understand the gist and details of the newspaper article despite the natural difficulties;

to conduct a dialogue with another person taking an interview.

Warm-up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Game "Rearrange the words".

(HO1):

Write the following words on the blackboard:

rocket, climate, café, astronaut, Moon, cafe, population, theatre, exhibition, avenue, lake, space, flight, mountain, hotel, church, forest, planet, valley, forest.

Explain to pupils that each word belongs to one of the three distinct categories.

Their task is to work out what the three categories are, and to rearrange the words into three groups.

Ask them to work in pairs.

The first pair to finish is the winner.

Key:

Space: rocket, space, astronaut, Moon, flight, planet.

Geographical features: climate, population, mountain, valley, lake, forest.

Town features: cafe, exhibition, hotel, church, theatre, avenue.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Reading 1. Пред'явлення тексту для читання: A newspaper article from "News from Ukraine" № 1, 1995, впр. 62 (стор. 19).

1) Pre-Reading Activities. Етап підготовки до читання.

а) Т: Do you like to read newspapers?

What kind of newspapers do you prefer to read?

Can you read newspapers in English?

What newspapers are published in English in our country?

б) Look at the newspaper headlines of ex. 62, p. 19.
Predict what this article is about.

2) While-Reading Activities. Етап власне читання тексту та виконання вправ під час читання.

а) Skimming. Переглядове читання з метою отримання загального уявлення про його зміст.

Т: Answer these questions.

What kind of the text is it?

What kind of newspaper is it taken from?

What is this text about?

б) Scanning. Читання тексту з метою максимально точного та повного отримання всієї інформації, що в ньому міститься та критичного її осмислення.

Т: Read the text again and find out if the facts are true or false.

True or False.

  1.  Academician Serhiy Korolyov is an outstanding creator of the practical space engineering.
  2.  Serhiy Korolyov is a representative of the Russian people.
  3.  Serhiy Korolyov was born in the city of Zhytomyr.
  4.  Mikhailo Gangel created a new direction and his own school in developing rocket and space equipment.
  5.  The name of Mykhailo Yangel was given to a street in Dniepropetrovsk.
  6.  Valentyn Hlushko was a general designer of planes.
  7.  Volodymyr Chelomey headed the creation of the carrier rockets.
  8.  Mykhailo Garymovych and Ihor Bonachevsky helped Americans to prepare the flight to the Moon.

True

False

3) Post-Reading Activities. Контроль розуміння тексту та виконання післятекстових комунікативних вправ.

а) Т: Answer the questions.
Who was Serhiy Korolyov?
Where was he born?
What did Mykhailo Yangel create?
Where did he work?
What city street was his name given to?
Who was Valentin Hlushko?
Who headed the creation of the carrier rockets?

Who helped Americans to solve the problems connected with astrounauts' flight to the Moon?

Do you agree with the quotation of Ihor Bohachevsky, a noted Ukrainian scientist in rocket and space engineering about success in life?

Find it out in the text, read aloud and translate.

б) Т: Pretend to be a reporter with the Ukrainian newspaper "News from Ukraine" and take an interview by Ihor Bohachevsky to know more about the development of rocket and space engineering in Ukraine and about noted Ukrainians who in different times demonstrated their highest intellectual level in this branch of science.

Use the questions to the text on the blackboard to help you.

Which interview will be more natural?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ
Homework 1. Домашнє завдання.

Підготувати письмово інтерв'ю з Ігорем Богачевським про розвиток ракетної та космічної техніки в Україні та про видатних українських учених, котрі працюють у цій галузі. Підготувати завдання 2 позакласного читання (стор. 91).

Summarizing 2. Підбиття підсумків уроку.

Т: What were we talking about?

Are you proud of the success of the development of rocket and space engineering in Ukraine? Why?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6404. Философия истории. Движущие силы и субъекты исторического процесса 66 KB
  Философия истории Предмет и задачи философии истории Периодизация истории общества Движущие силы и субъекты исторического процесса Предмет и задачи философии истории Для историка прошлое - это данность, которая находится вне...
6405. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні 44.27 KB
  Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні План Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності (комунікати...
6406. Основні поняття соціолінгвістики 121 KB
  Основні поняття соціолінгвістики Мовна спільнота. Мовний код, субкод.. Перемикання і змішування кодів. Інтерференція Мовна варіативність. Мовна норма. Соціолект. Сфера використання мови. Білінгвізм. Ди...
6407. Правовідносин, що регулюються нормами трудового права 101 KB
  Правовідносин, що регулюються нормами трудового права Поняття трудових правовідносин Правові відносини в суспільстві формуються і розвиваються внаслідок наявності правових норм, які приймаються державою для регулювання суспільних відносин. Всту...
6408. Створення рисунків і графічних обєктів 133.5 KB
  Для проведення ліній та стрілок. Для цього, вибравши початкову точку та утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, проведіть лінію до кінцевої точки. Якщо при проведенні лінії утримувати натиснутою клавішу...
6409. Структура операційної системи 110.5 KB
  Структура операційної системи Розглянемо шість різних структур ОС, що використовуються (або використовувалися раніше), щоб отримати деякі уявлення про спектр їхніх можливостей. Монолітні системи Така організація операційної системи є найпоширенішою....
6410. Психологічні особливості дошкільного віку 127.5 KB
  Психологічні особливості дошкільного віку 1. Особливості психічного розвитку немовляти 2. Початковий розвиток особистості на етапі раннього дитинства 3. Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку 4. Психологічна готовність...
6411. Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні 182 KB
  Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні. Загальна характеристика системи нормативно-правових актів, що регулюють порядок організації та діяльності органів публічної влади в...
6412. Власність та економічні інтереси в системі економічних відносин 265 KB
  Власність та економічні інтереси в системі економічних відносин. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі Власність - складна і багатогранна категорія, яка виражає всю сукупність суспільних відносин - економічних, соці...