75554

Видатні представники українського народу

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Підготувати учнів до самостійного складання інтервю на основі прочитаної газетної статті. We are going to talk about some noted Ukrainians who in different times demonstrated their highest intellectual level in numerous branches of science, technology and arts. By the end of the lesson you should be able

Украинкский

2015-01-15

84 KB

2 чел.

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів

Урок 13

Тема: Наука і культура. Дозвілля

Підтема: Видатні представники українського народу.

Мета: Підготувати учнів до самостійного складання інтерв'ю на основі прочитаної газетної статті.

Обладнання: підручник, портрет Сергія Корольова, "Rearrange the words" (HO1), "True or False" (HO2).

Хід уроку

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: We are going to talk about some noted Ukrainians who in different times demonstrated their highest intellectual level in numerous branches of science, technology and arts. By the end of the lesson you should be able:

to predict facts and events from the text by its headline;

to understand the gist and details of the newspaper article despite the natural difficulties;

to conduct a dialogue with another person taking an interview.

Warm-up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Game "Rearrange the words".

(HO1):

Write the following words on the blackboard:

rocket, climate, café, astronaut, Moon, cafe, population, theatre, exhibition, avenue, lake, space, flight, mountain, hotel, church, forest, planet, valley, forest.

Explain to pupils that each word belongs to one of the three distinct categories.

Their task is to work out what the three categories are, and to rearrange the words into three groups.

Ask them to work in pairs.

The first pair to finish is the winner.

Key:

Space: rocket, space, astronaut, Moon, flight, planet.

Geographical features: climate, population, mountain, valley, lake, forest.

Town features: cafe, exhibition, hotel, church, theatre, avenue.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Reading 1. Пред'явлення тексту для читання: A newspaper article from "News from Ukraine" № 1, 1995, впр. 62 (стор. 19).

1) Pre-Reading Activities. Етап підготовки до читання.

а) Т: Do you like to read newspapers?

What kind of newspapers do you prefer to read?

Can you read newspapers in English?

What newspapers are published in English in our country?

б) Look at the newspaper headlines of ex. 62, p. 19.
Predict what this article is about.

2) While-Reading Activities. Етап власне читання тексту та виконання вправ під час читання.

а) Skimming. Переглядове читання з метою отримання загального уявлення про його зміст.

Т: Answer these questions.

What kind of the text is it?

What kind of newspaper is it taken from?

What is this text about?

б) Scanning. Читання тексту з метою максимально точного та повного отримання всієї інформації, що в ньому міститься та критичного її осмислення.

Т: Read the text again and find out if the facts are true or false.

True or False.

  1.  Academician Serhiy Korolyov is an outstanding creator of the practical space engineering.
  2.  Serhiy Korolyov is a representative of the Russian people.
  3.  Serhiy Korolyov was born in the city of Zhytomyr.
  4.  Mikhailo Gangel created a new direction and his own school in developing rocket and space equipment.
  5.  The name of Mykhailo Yangel was given to a street in Dniepropetrovsk.
  6.  Valentyn Hlushko was a general designer of planes.
  7.  Volodymyr Chelomey headed the creation of the carrier rockets.
  8.  Mykhailo Garymovych and Ihor Bonachevsky helped Americans to prepare the flight to the Moon.

True

False

3) Post-Reading Activities. Контроль розуміння тексту та виконання післятекстових комунікативних вправ.

а) Т: Answer the questions.
Who was Serhiy Korolyov?
Where was he born?
What did Mykhailo Yangel create?
Where did he work?
What city street was his name given to?
Who was Valentin Hlushko?
Who headed the creation of the carrier rockets?

Who helped Americans to solve the problems connected with astrounauts' flight to the Moon?

Do you agree with the quotation of Ihor Bohachevsky, a noted Ukrainian scientist in rocket and space engineering about success in life?

Find it out in the text, read aloud and translate.

б) Т: Pretend to be a reporter with the Ukrainian newspaper "News from Ukraine" and take an interview by Ihor Bohachevsky to know more about the development of rocket and space engineering in Ukraine and about noted Ukrainians who in different times demonstrated their highest intellectual level in this branch of science.

Use the questions to the text on the blackboard to help you.

Which interview will be more natural?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ
Homework 1. Домашнє завдання.

Підготувати письмово інтерв'ю з Ігорем Богачевським про розвиток ракетної та космічної техніки в Україні та про видатних українських учених, котрі працюють у цій галузі. Підготувати завдання 2 позакласного читання (стор. 91).

Summarizing 2. Підбиття підсумків уроку.

Т: What were we talking about?

Are you proud of the success of the development of rocket and space engineering in Ukraine? Why?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22701. Експорт та імпорт України 26.5 KB
  Існує заборона експорту або імпорту того чи іншого товару для захисту національних інтересів економічна безпека захист культурних цінностей фінансові положення тощо. Сьогодні ні розміри експорту ні його структура не можуть задовольнити Україну. Розміри експорту поки що недостатні: в 1995 р. У його структурі найбільшу частку мають сировина матеріали і товари народного споживання 876; машини і устаткування 103 інші товари у тому числі послуги 21 що вказує на дуже неефективну структуру експорту оскільки майже 90 його...
22702. Структурна політика розвитку 35.5 KB
  сукупних економічних проблем які виникають внаслідок структурних зрушень всередині галузей народного господарства та між ними регіонами і між групами підприємств структурна політика розвитку.Структурна політика розвитку використовується там і тоді де і коли виникає потреба у скороченні періоду адаптації галузей і регіонів до необхідних змін макроекономічної структури та коли структурні зрушення мають стати соціально вигідними для економічних суб'єктів. Заходи держави орієнтовані на галузі народного господарства визначаються як галузева...
22703. Зовнішньоекономічна діяльність 26 KB
  ЗЕЗ – це комплексна система різних форм міжнародного співробітництва. ЗЕЗ – категорія історична: продукт цивілізації виникає з появою держави та розвивається разом з нею. ЗЕЗ виступають елементом зростання та прискорення. В залежності від ефективності ЗЕЗ розглядають класифікацію.
22704. Українська класифікація товарів ЗЕД 19 KB
  Вона розроблена на базі гармонізованої системи опису та кодування товарів яка існує в світі з 1983 р. Цифрові коди товарів уніфіковано з гармонізованою системою в світі.
22705. Географічна і галузева структура прямих іноземних інвестицій 27 KB
  Географічна і галузева структура прямих іноземних інвестицій Державний комітет статистики зафіксував у 2002 році рекордний для України показник залучення прямих іноземних інвестицій у 107 млрд. Галузева структура іноземних інвестицій визначається значною диференціацією. Більше 60 іноземних інвестицій зосереджено у п'яти галузях харчовій промисловості внутрішній торгівлі машинобудуванні фінансах та паливній промисловості. Безпосередньо в 2000 році до галузей промисловості надійшло лише близько 42 прямих іноземних інвестицій тоді як...
22706. Основні системні наслідки економічного спаду 1992-1999 рр 44.5 KB
  Об'єкт економічної стратегії в Україні на початку періоду трансформації характеризувався складною і недосконалою структурою великою кількістю неузгоджених чинників розвитку що мають різну природу. Надмірний негативний вплив цих чинників став можливим через значну розбалансованість економічної стратегії неузгодженість її елементів. Ефективність економічної стратегії на цьому етапі може бути оцінена як вкрай низька. В основі його виникнення і поширення лежить відсутність економічної свободи і надмірно високі податки.
22707. Реформування відносин власності в Україні 37.5 KB
  Зокрема у Великобританiї нараховувалось понад два десятки методик якi застосовувались у ходi приватизацiї залежно вiд ситуацiї. Для зростання виробництва iнколи достатньо лише приватизацiї управлiння шляхом переведення пiдприємств у ринковi умови iснування лiбералiзацiї ринкiв тощо. Дослiдники видiлили вимоги недотримання яких зумовлює неефективнiсть приватизацiї. Серед них утворення сприятливого для приватної власностi середовища широкi програми iнформування населення i пiдготовки спецiалiстiв встановлення прiоритетiв врахування...
22709. Нетарифні заходи ЗЕД 32.5 KB
  Ліцензування – це комплекс питань пов’язаних з підготовкою та поданням переліку документів потрібних для отримання ліцензії. Вимоги до системи ліцензування: коли не обмежує конкуренцію коли створені чіткі і прозорі ліцензійні умови коли використання ліцензій сприяє розвитку окремого виду діяльності. Ліцензування має бути логічним послідовним економічно обґрунтованим умови зрозумілі для всіх підприємств.