75561

Економічний розвиток Великобританії, План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Tody we re going to tlk bout the economicl development of Gret Britin. Jigsw sentences: The crds re mixed Gret Britin in the world one of the leding countries is fmous Gret Britin for its woolen industry hs got highly developed industry Gret Britin II. Активізація ЛО теми The industry of Gret Britin nd Northern Irelnd .T: Gret Britin is fmous for.

Украинкский

2015-01-15

61 KB

1 чел.

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів

Урок 20

Тема: Життя суспільства. Люди.

Підтема: Економічний розвиток Великобританії.

Мета: Активізувати ЛО теми в мові учнів.

Підготувати учнів до самостійного складання інтерв'ю на основі змісту прочитаного тексту.

Обладнання: підручник, карта Великобританії, "Jigsaw Sentences" (HO1), "Match the Pairs" (H02), "True or False" (H03).

Хід уроку

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we are going to talk about the economical development of Great Britain. By the end of the lesson you should be able:

to read and understand the gist and details of the text;

to conduct a dialogue with another person taking an interview.

Warm-up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

(HO1): Game "Jigsaw sentences".

Give a set of jigsaw sentences to each pair or group of four students. Ask students to make up 3 sentences, read and translate them after that. Which group will be the first one to make up the sentences.

Jigsaw sentences: (The cards are mixed)

Great Britain

in the world

one of the leading countries

is famous

Great Britain

for its woolen industry

has got

a highly developed industry

Great Britain

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Активізація ЛО теми "The industry of Great Britain and Northern Ireland".

1) Revising vocabulary. Повторення ЛО.

Read the words, word-combinations with the translation. Виконання впр. 16а (стор. 30).

2) Matching. Знайти пару.

(HO2):

Match the pairs.

1.mineral resources

2. island

3. agricultural

4. industry

5. famous for

6. to be rich in

7. woolen

8. a ship-building industry

9. leading

а) промисловість

b) суднобудівна промисловість

с) бути відомим чим-небудь

d) мінеральні ресурси

є) вовняний

f) острів

g) сільськогосподарський

h) бути багатим на щось

і) провідний

Key: Id; 2f; 3g; 4a; 5c; 6h; 7e; 8b; 9i.

3) Practicing vocabulary. Finish the sentences. Закінчити речення.
T: Great Britain is famous for...

Great Britain is one of the leading countries in... Some parts of Great Britain are...

4) Writing. Ask different kinds of questions to the following sentence. Поставити запитання до речення.

Т: Great Britain has got a highly developed industry.

2. Пред'явлення тексту для читання "The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland", впр. 15 (стор 30).

1) Pre-Reading Activities. Етап підготовки до читання тексту.
Problem solving.

Т: What do you think?

Is the UK one of the most developed countries in the world?

Which opportunity has it got for it?

2) While-Reading Activities. Етап читання тексту та виконання вправ під час читання.
Read the text and find out if the facts are true or false.

True or False.

  1.  What is Great Britain rich in?
  2.  What goods does the British industry produce?
  3.  Which cities are the centres of industries of Great Britain?
  4.  Is Northern Ireland an agricultural region?
  5.  What kind of industry has Northern Ireland got?
  6.  Where are industries centered in Northern Ireland?

True

False

3) Post-Reading Activities. Контроль розуміння тексту та виконання післятекстових комунікативних вправ.

а) Т: Answer the questions on the blackboard.
What is Great Britain rich in?

What goods does the British industry produce?

Which cities are the centres of industries of Great Britain?

Is Northern Ireland an agricultural region?

What kind of industry has Northern Ireland got?

Where are industries centered in Northern Ireland?

б) Т: Pretend to be a reporter with the Ukrainian newspaper "News from Ukraine"
Interview the Prime minister of the UK to know more about the economical development of the United Kingdom. Use the questions to the text on the blackboard to help you.
Which interview will be more natural?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ
Homework 1. Домашнє завдання.

Впр. 16, (стор. 30), вивчити слова.

Впр. 17 (стор. 30-31), перекласти речення на українську мову.

Т: Are there any different ways to interpret the verb "to enter"?

                                                                                                      виступати

                                                            to enter                           входити

вступати в розмову                                                                  вступати (до учбового закладу)

                       удаватися в подробиці

Does the context help us to define the best variant of translation?

Повторити текст про Україну, впр. 5 (стор. 7- 8).

Summarizing 2. Підбиття підсумків уроку.

T: What we talking about?

What makes our dialogues more natural?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83447. Імплементація норм міжнародного права 37.07 KB
  Буткевич моністичні концепції співвідношення двох правопорядків припускають пряму дію норм міжнародного права в національній правовій системі В інших концептуальних напрямках по різному пояснюється суть процесу виконання міжнародноправових норм у внутрішньодержавній сфері. Механізм дії національного права непридатний для регулювання міжнародних відносин а міжнародне право не здатне регулювати внутрішньодержавні взаємини. Лукашуком процес входу норм міжнародного права в правову систему називається імплементація.
83448. Поняття основних принципів міжнародного права 36.28 KB
  Основні принципи міжнародного права це система основоположних норм міжнародного права які регулюють відносини між його субєктами і є критерієм правомірності міжнародних правотворчого і правозастосовчого процесів дійсності інших міжнародноправових норм. Не всі принципи міжнародного права є універсальними нормами. Існують також регіональні принципи принцип непорушності державних кордонів партикулярних локальних принципів міжнародного права.
83450. Функції основних принципів міжнародного права 32.08 KB
  Лукашуком основними функціями принципів міжнародного права є: 1 . Сприяння становленню і розвитку системи міжнародного права як безпосередньо так і шляхом обєднання норм інститутів і галузей навколо власних загальнообовязкових правил. Закріплення основних прав обовязків і законних інтересів субєктів міжнародного права визначення основ їх взаємодії шляхом встановлення правових статусів.
83451. Перелік основних принципів міжнародного права. Нормативний зміст основних принципів міжнародного права 38.27 KB
  Нормативний зміст основних принципів міжнародного права Відповідно до принципу незастосування сили або погрози силою всі держави зобовязані утримуватися від погрози силою або її застосування проти територіальної недоторканості та політичної незалежності інших держав або будьяким іншим чином несумісним з цілями ООН. До нормативного змісту принципу також включається: заборона окупації території іншої держави у порушення норм міжнародного права; заборона актів репресалій пов\'язаних із застосуванням сили; надання державою своєї території...
83452. Поняття та види субєктів міжнародного права 36.75 KB
  У міжнародному праві немає норми яка б містила вичерпний перелік субєктів міжнародного права. Єдиним джерелом в якому згадуються субєкти міжнародного права є стаття 3 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. Конвенція не застосовується до міжнародних угод укладених між державами та іншими субєктами міжнародного права або між такими іншими суб\'єктами міжнародного права.
83453. Поняття та зміст міжнародної правосубєктності 33.66 KB
  Зміст міжнародної правосубєктності залежить від виду субєкта міжнародного права. Найширший він у держав, міжнародна правосубєктність якихєуніверсальною (повною) тавключаєздатністьдо:
83454. Обмеження міжнародної правосубєктності 37.78 KB
  Ці території характеризувалися обмеженням або відсутністю суверенітету а звідси міжнародної правосуб\'єктності. Колонії це залежні території що знаходяться під владою іноземної держави метрополії без самостійної політичної та економічної влади управління якими здійснюється в особливому порядку. В залежності від ступеню самоврядування колонії поділялися на: самоврядні колонії домініони які пройшли розвиток від повної відсутності міжнародної правосуб\'єктності до часткової правосуб\'єктності а згодом й до повної правосуб\'єктності;...
83455. Міжнародна правосуб’єктність держав. Зміст правосуб’єктності держав. Основні права та обов’язки держав 37.61 KB
  Слід підкреслити що всі держави мають статус суб\'єкта міжнародного права. Саме держави можуть створювати інші суб\'єкти міжнародного права. Єдиним міжнародним договором в якому надано дефініцію держави є Конвенція про права та обов\'язки держав 1933 р. Не дивлячись на регіональний характер цієї Конвенції в доктрині міжнародного права стаття 1 Конвенції використовується для визначення держави як суб\'єкта міжнародного права.