75575

Географічне положення Сполучених Штатів Америки, План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Обладнання: підручник географічна карта США граматична таблиця Узгодження граматичних часів в англійській мові Mtch the pirs НО1; таблиця The Sequence of Tenses H02. Т: The topic of our...

Украинкский

2015-01-15

55.5 KB

1 чел.

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів

Урок 34

Тема: Наука і культура. Дозвілля. Science and Culture. Free Time.

Підтема: Географічне положення Сполучених Штатів Америки.

Узгодження граматичних часів в англійській мові.

Мета: Активізувати у мові учнів ЛО теми «Географічне положення США».

Ознайомити з новим граматичним матеріалом: узгодженням граматичних часів в англійській мові.

Обладнання: підручник, географічна карта США, граматична таблиця «Узгодження граматичних часів в англійській мові», "Match the pairs" (НО1); таблиця "The Sequence of Tenses" (H02).

Хід уроку

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: The topic of our today's lesson is "The geographical position of the United States of America". We have to learn the grammar the Sequence of Tenses. By the end of the lesson you should be able:

to actives the words and word combinations about the geographical position of the USA learned at the previous lesson;

to recognize, understand and operate the new grammar concerning the Sequence of Tenses when doing grammar exercises and oral activities.

Warm-up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Т: Competition "How many words do you know?"

Write as many English words and word-competitions for the topic "The geographical position of the USA" in 5 minutes.

Compare your lists with the person sitting next to you; correct the mistakes and count the words.

Which list will be the longest one?

II. OCHOBHA ЧАСТИНА УРОКУ

Vocabulary  Practice 1. Активізація лексичного матеріалу теми «Географічне положення США».

1) Practicing pronunciation. Виконати вправу 9а, стор. 47.

Read the words, word-combinations and sentences in English.

2) Translating. Виконати вправу 9с, стор. 47.

T: Cover the left side of the exercise and translate the words, word-combinations and sentences into English in 40 seconds.

3) Matching. Знайти пару.

(HO1):

Match the pairs.

 1.  territory
 2.  rich
 3.  developed
 4.  polar
 5.  continental
 6.  mineral
 7.  the Pacific Ocean
 8.  the Arctic Ocean
 9.  resource
 10.  ethnic

 1.  етнічний
 2.  мінеральний
 3.  развинений
 4.  ресурс
 5.  територія
 6.  полярник
 7.  континентальний
 8.  багатий
 9.  Тихий океан
 10.  Північний Льодовитий океан

Grammar

Key: le; 2h; Зс; 4f; 5g; 6b; 7i; 9d; 10a.

4) Practicing vocabulary. Закінчити речення.
Т: Finish the sentences.

The USA is one of the most...

The USA is situated...

New York is...

The country is very rich in...

The climate is...

 1.  Writing. Дати відповіді на запитання про США.

Т: Imagine that you are writing a letter to an American pen-friend. You know something about the USA, but you would like to know more about the country. Ask questions to your American friend about the USA.

 1.  Speaking. Усні повідомлення учнів про США.

Т: Make up a report for your schoolmates about the United States. Mention the facts which you consider to be the most important.

Grammar 2. Уведення та первинна активізація нового граматичного матеріалу.

1) Discussing grammar. Пред'явлення граматичної теми «Узгодження часів».

Т: Read the sentences with the translation. Pay attention to the form of the verbs іn main and the subordinate clauses.

а) Виконання впр. 10 (стор. 47).

б) Бесіда з учнями.

Т: Why is the form of the verb in the subordinate clause of the English sentence different from the form of the verb in the subordinate clause of its Ukrainian equivalent?

в) Робота з граматичним довідником.

Т: Read § 42 (стор. 147-148) of the Reference Grammar to know it. Using of Щ Reference Grammar finish the table. (HO2):                                              The Sequence of Tenses

He says (that) he

 1.  will translate the text tomorrow
 2.  translates such texts without a dictionary
 3.  ……………………………….the text now
 4.  has already translated the text
 5.  translated the text yesterday

He says (that) he

 1.  would translate the text the next day
 2.  translated such texts without a dictionary
 3.  was translating the text then
 4.  …………………………….the text
 5.  had translated the text the day before

  Key:   (3) is translating

(4) Had already translated.

2) Language work. Виконання вправи 12 (стор. 48).

Т: Look at the table of exercise 12 on the page 48 and make as many sentences as you can and translate them into Ukrainian.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання

Впр. 9с (стор. 47), вивчити слова та словосполучення.

Впр. 13 (стор. 48).

Т: Use the table "The sequence of Tenses" to help you (H02) and § 42 of the Reference Grammar.

Summarizing 2. Підбиття підсумків уроку.

T: What grammar have we learnt today?

Why is the form of the verb in the subordinate clause of the English sentence different from the form of the verb in the subordinate clause of its Ukrainian equivalent? 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47773. ТРУДОВЕ ПРАВО. КУРС ЛЕКЦІЙ 975.5 KB
  У лекціях коротко і доступно викладено основні положення трудового права з використанням нормативноправових актів станом на 01 березня 2011 року. Загальна частина трудового права. Особлива частина трудового права. Джерелами трудового права є Кодекс законів про працю України закони та підзаконні акти України а також міжнародні акти ратифіковані Верховною Радою України.
47774. Екологія. Раціональне природокористування 1.08 MB
  Курс лекцій підготовлений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напрямку 0501 – “Економіка і підприємництво” з врахуванням вимог Болонської декларації.
47775. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В КОРПОРАЦІЯХ 149.5 KB
  ПІДПРИЄМСТВА КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. Згідно з юридичним обєднанням підприємств: або активи та зобовязання одного підприємства передаються іншому підприємству а перше підприємство ліквідується; б або активи та зобовязання обох підприємств передаються новому підприємству а обидва попередні підприємства ліквідуються. 2 економічне обєднання що є наслідком придбання поглинання за якого підприємства після обєднання залишаються самостійними юридичними одиницями. У результаті...
47776. Курс лекцій. Менеджмент 1.85 MB
  Централізація і децентралізація управління. Організаційні структури управління. Класифікація і характеристики типів організаційних структур управління. Тема 9 Управління колективами групами працівників.
47777. Курс лекцій. Ісагогіка Священного Писання Старого Завіту 1.3 MB
  Післяполонні пророки47 Неканонічні книги48 Старозавітні апокрифи.52 Свідчення Премудрості Ісуса сина Сираха про формування старозавітного канону55 Свідчення ІІї Маккавейської книги про формування старозавітного канону . належить лише рукопис Книги пророка Єремії ІІІ ст. рукопис Книги пророка Ісаї ІІ ст.
47778. Основи правознавства. Курс лекцій 1.21 MB
  Рекомендована література: Конституція України. З Конституції України встановлює що людина її життя і здоров'я честь і гідність недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Основні принципи зовнішньої політики України визначені в Декларації про державний суверенітет України 1990 р.
47780. Курс лекцій. Економіка підприємства 1.28 MB
  асистент Курс лекцій щодо вивчення дисципліни ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА для студентів спеціальності 6.6 Модуль 1 Загальна характеристика підприємства та його потенціал 1. Інноваційні процеси 10: Технікотехнологічна база підприємства 11. Економічна безпека підприємства 19.
47781. КРАЇНОЗНАВСТВО (КРАЇНИ СНД). КУРС ЛЕКЦІЙ 1.08 MB
  Загарбання Московською державою нових територій підготувало грунт для проголошення Росії імперією що сталося у вересні 1721 р. Послідовне здійснення Петром І реформ і зумовлені ними успіхи як на фронтах Північної війни так і в придушенні внутрішнього опору призвели до суттєвих змін у зовнішньополітичній концепції Росії. Саме Катерина ІІ продовжила активну і наступальноагресивну зовнішньополітичну діяльність Росії. Наступним зовнішньополітичним успіхом Росії стало здобуття у союзі з Австрією перемоги у війні з Туреччиною 17871791 рр.