75575

Географічне положення Сполучених Штатів Америки, План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Обладнання: підручник географічна карта США граматична таблиця Узгодження граматичних часів в англійській мові Mtch the pirs НО1; таблиця The Sequence of Tenses H02. Т: The topic of our...

Украинкский

2015-01-15

55.5 KB

1 чел.

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів

Урок 34

Тема: Наука і культура. Дозвілля. Science and Culture. Free Time.

Підтема: Географічне положення Сполучених Штатів Америки.

Узгодження граматичних часів в англійській мові.

Мета: Активізувати у мові учнів ЛО теми «Географічне положення США».

Ознайомити з новим граматичним матеріалом: узгодженням граматичних часів в англійській мові.

Обладнання: підручник, географічна карта США, граматична таблиця «Узгодження граматичних часів в англійській мові», "Match the pairs" (НО1); таблиця "The Sequence of Tenses" (H02).

Хід уроку

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: The topic of our today's lesson is "The geographical position of the United States of America". We have to learn the grammar the Sequence of Tenses. By the end of the lesson you should be able:

to actives the words and word combinations about the geographical position of the USA learned at the previous lesson;

to recognize, understand and operate the new grammar concerning the Sequence of Tenses when doing grammar exercises and oral activities.

Warm-up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Т: Competition "How many words do you know?"

Write as many English words and word-competitions for the topic "The geographical position of the USA" in 5 minutes.

Compare your lists with the person sitting next to you; correct the mistakes and count the words.

Which list will be the longest one?

II. OCHOBHA ЧАСТИНА УРОКУ

Vocabulary  Practice 1. Активізація лексичного матеріалу теми «Географічне положення США».

1) Practicing pronunciation. Виконати вправу 9а, стор. 47.

Read the words, word-combinations and sentences in English.

2) Translating. Виконати вправу 9с, стор. 47.

T: Cover the left side of the exercise and translate the words, word-combinations and sentences into English in 40 seconds.

3) Matching. Знайти пару.

(HO1):

Match the pairs.

 1.  territory
 2.  rich
 3.  developed
 4.  polar
 5.  continental
 6.  mineral
 7.  the Pacific Ocean
 8.  the Arctic Ocean
 9.  resource
 10.  ethnic

 1.  етнічний
 2.  мінеральний
 3.  развинений
 4.  ресурс
 5.  територія
 6.  полярник
 7.  континентальний
 8.  багатий
 9.  Тихий океан
 10.  Північний Льодовитий океан

Grammar

Key: le; 2h; Зс; 4f; 5g; 6b; 7i; 9d; 10a.

4) Practicing vocabulary. Закінчити речення.
Т: Finish the sentences.

The USA is one of the most...

The USA is situated...

New York is...

The country is very rich in...

The climate is...

 1.  Writing. Дати відповіді на запитання про США.

Т: Imagine that you are writing a letter to an American pen-friend. You know something about the USA, but you would like to know more about the country. Ask questions to your American friend about the USA.

 1.  Speaking. Усні повідомлення учнів про США.

Т: Make up a report for your schoolmates about the United States. Mention the facts which you consider to be the most important.

Grammar 2. Уведення та первинна активізація нового граматичного матеріалу.

1) Discussing grammar. Пред'явлення граматичної теми «Узгодження часів».

Т: Read the sentences with the translation. Pay attention to the form of the verbs іn main and the subordinate clauses.

а) Виконання впр. 10 (стор. 47).

б) Бесіда з учнями.

Т: Why is the form of the verb in the subordinate clause of the English sentence different from the form of the verb in the subordinate clause of its Ukrainian equivalent?

в) Робота з граматичним довідником.

Т: Read § 42 (стор. 147-148) of the Reference Grammar to know it. Using of Щ Reference Grammar finish the table. (HO2):                                              The Sequence of Tenses

He says (that) he

 1.  will translate the text tomorrow
 2.  translates such texts without a dictionary
 3.  ……………………………….the text now
 4.  has already translated the text
 5.  translated the text yesterday

He says (that) he

 1.  would translate the text the next day
 2.  translated such texts without a dictionary
 3.  was translating the text then
 4.  …………………………….the text
 5.  had translated the text the day before

  Key:   (3) is translating

(4) Had already translated.

2) Language work. Виконання вправи 12 (стор. 48).

Т: Look at the table of exercise 12 on the page 48 and make as many sentences as you can and translate them into Ukrainian.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання

Впр. 9с (стор. 47), вивчити слова та словосполучення.

Впр. 13 (стор. 48).

Т: Use the table "The sequence of Tenses" to help you (H02) and § 42 of the Reference Grammar.

Summarizing 2. Підбиття підсумків уроку.

T: What grammar have we learnt today?

Why is the form of the verb in the subordinate clause of the English sentence different from the form of the verb in the subordinate clause of its Ukrainian equivalent? 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85331. Полісенсорна система навчання слабочуючих дітей і комунікаційна система навчання глухих 38.93 KB
  Отже потрібно для нього створити відповідні його природі умови. У сучасній дидактичній системі навчання мови глухих дітей за принципом формування мовного спілкування С.Зиков розрізняють три форми словесної мови: дактильная усна і письмова. В якості вихідної форми мови найбільш повно відповідає природі глухого дитини використовується пальцева сприймається зором форма словесної мови дактильная форма.
85332. Психолого-педагогічні основи розвитку і освіти дітей зі складним дефектом 37.31 KB
  Залежно від структури порушення діти з поєднаними порушеннями поділяються на три основні групи. У першу входять діти з двома вираженими психофізичними порушеннями кожне з яких може викликати аномалію розвитку: сліпоглухих діти розумово відсталі глухі слабочуючі із затримкою психічного розвитку первинної. У другу групу мають одне істотне психофізичний порушення провідне і супутнє йому інше порушення виражене в слабкому ступені але помітно обтяжлива хід розвитку: розумово відсталі діти з невеликим зниженням слуху. У третю групу...
85333. Причини порушень слуху 41.95 KB
  Стійкі порушення слуху у дітей можуть бути вродженими і набутими. Висновок про природжений або набутий характер порушення слуху робиться зазвичай на підставі відомостей отриманих зі слів батьків а ці відомості часто виявляються досить неточними. З іншого боку нерідко дійсно вроджене порушення слуху залишається протягом декількох місяців а іноді років нерозпізнаним а коли воно виявляється то приписується якомусь випадковому захворювання або травмі що мали місце незадовго до виявлення дефекту слуху.
85334. Поняття про складне порушення розвитку 38.45 KB
  У літературі та практиці на даний час не встановилася єдина термінологія одні й ті ж порушення можуть бути названі і складними і комплексними і множинними. Порушення розвитку може бути ізольованим одиничним або складним множинним. Одиничне порушення це порушення якоїсь однієї системи організму.
85335. Прояви порушення вищих психічних функцій при ДЦП 44.98 KB
  У цих дітей рухові розлади поєднуються з психічними та мовними порушеннями і вони потребують психологопедагогічної та логопедичної корекції. Інші вищеназвані категорії дітей з порушеннями опорнорухового апарату як правило не мають порушень пізнавальної діяльності і не вимагають спеціального навчання і виховання. Порушення опорнорухового апарату можуть бути наслідком поліомієліту різних вроджених і набутих деформацій рухового апарату ряду спадкових і вроджених захворювань.
85336. Вплив порушення зору на формування особистості людини-інваліда. 49.76 KB
  Тіфлопсіхологіі як розділ спеціальної психології що вивчає психічний розвиток осіб з порушенням зору отримала свою назву від грецького tiphlos сліпий і спочатку займалася лише психологією сліпих. 81] В даний час обєктом вивчення тіфлопсіхологіі є не тільки сліпі але й особи що мають глибокі порушення зору. Тіфлопсіхологіі вивчає закономірності та особливості розвитку осіб з порушенням зору формування компенсаторних процесів що забезпечують відшкодування недоліків інформації повязаних з порушенням діяльності зорового аналізатора...
85337. Визначення поняття «дитячий церебральний параліч» 39.89 KB
  Вони виникають з самого народження дитини і існують протягом усього життя. Головною причиною ДЦП вважається гіпоксія нестача кисню або ядуха дитини в утробі матері або відразу після народження. Хоча в більшості випадків тяжкість родів визначається вже наявними порушеннями внутрішньоутробного розвитку дитини. Після пологів спровокувати недуга може і гемолітична хвороба новонароджених так звана ядерна жовтяниця при якій відбувається інтоксикація головного мозку дитини.
85338. Діагностика порушень зору 38.28 KB
  Діагностика порушень зору процедура необхідна для кожної людини. В ідеалі діагностику порушень зору необхідно проходити раз на рік для того щоб своєчасно встигнути виявити захворювання на початковому етапі його розвитку. Діагностика порушень зору передбачає аналіз здатності людського ока чітко розглядати обєкти розташовані у видаленні та поблизу від очей а також дається оцінка полю зору і здатності розрізняти кольори.
85339. Соціально-психологічні особливості людини з порушеннями роботи внутрішніх органів 38.6 KB
  Розкриваючи соціальнопсихологічні особливості людини з порушеннями роботи внутрішніх органів зупинимося на таких соматичних захворюваннях: цукровий діабет онкологічні захворювання та бронхіальна астма. Цукровий діабет Цукровий діабет ендокринне захворювання обумовлене абсолютною або відносною інсуліновою недостатністю що приводить до порушення всіх видів обміну речовин перш за все вуглеводного ураження судин нервової системи а також інших органів і тканин. Причинами виникнення цукрового діабету можуть бути порушення центральної...