75575

Географічне положення Сполучених Штатів Америки, План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Обладнання: підручник географічна карта США граматична таблиця Узгодження граматичних часів в англійській мові Mtch the pirs НО1; таблиця The Sequence of Tenses H02. Т: The topic of our...

Украинкский

2015-01-15

55.5 KB

0 чел.

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів

Урок 34

Тема: Наука і культура. Дозвілля. Science and Culture. Free Time.

Підтема: Географічне положення Сполучених Штатів Америки.

Узгодження граматичних часів в англійській мові.

Мета: Активізувати у мові учнів ЛО теми «Географічне положення США».

Ознайомити з новим граматичним матеріалом: узгодженням граматичних часів в англійській мові.

Обладнання: підручник, географічна карта США, граматична таблиця «Узгодження граматичних часів в англійській мові», "Match the pairs" (НО1); таблиця "The Sequence of Tenses" (H02).

Хід уроку

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: The topic of our today's lesson is "The geographical position of the United States of America". We have to learn the grammar the Sequence of Tenses. By the end of the lesson you should be able:

to actives the words and word combinations about the geographical position of the USA learned at the previous lesson;

to recognize, understand and operate the new grammar concerning the Sequence of Tenses when doing grammar exercises and oral activities.

Warm-up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Т: Competition "How many words do you know?"

Write as many English words and word-competitions for the topic "The geographical position of the USA" in 5 minutes.

Compare your lists with the person sitting next to you; correct the mistakes and count the words.

Which list will be the longest one?

II. OCHOBHA ЧАСТИНА УРОКУ

Vocabulary  Practice 1. Активізація лексичного матеріалу теми «Географічне положення США».

1) Practicing pronunciation. Виконати вправу 9а, стор. 47.

Read the words, word-combinations and sentences in English.

2) Translating. Виконати вправу 9с, стор. 47.

T: Cover the left side of the exercise and translate the words, word-combinations and sentences into English in 40 seconds.

3) Matching. Знайти пару.

(HO1):

Match the pairs.

 1.  territory
 2.  rich
 3.  developed
 4.  polar
 5.  continental
 6.  mineral
 7.  the Pacific Ocean
 8.  the Arctic Ocean
 9.  resource
 10.  ethnic

 1.  етнічний
 2.  мінеральний
 3.  развинений
 4.  ресурс
 5.  територія
 6.  полярник
 7.  континентальний
 8.  багатий
 9.  Тихий океан
 10.  Північний Льодовитий океан

Grammar

Key: le; 2h; Зс; 4f; 5g; 6b; 7i; 9d; 10a.

4) Practicing vocabulary. Закінчити речення.
Т: Finish the sentences.

The USA is one of the most...

The USA is situated...

New York is...

The country is very rich in...

The climate is...

 1.  Writing. Дати відповіді на запитання про США.

Т: Imagine that you are writing a letter to an American pen-friend. You know something about the USA, but you would like to know more about the country. Ask questions to your American friend about the USA.

 1.  Speaking. Усні повідомлення учнів про США.

Т: Make up a report for your schoolmates about the United States. Mention the facts which you consider to be the most important.

Grammar 2. Уведення та первинна активізація нового граматичного матеріалу.

1) Discussing grammar. Пред'явлення граматичної теми «Узгодження часів».

Т: Read the sentences with the translation. Pay attention to the form of the verbs іn main and the subordinate clauses.

а) Виконання впр. 10 (стор. 47).

б) Бесіда з учнями.

Т: Why is the form of the verb in the subordinate clause of the English sentence different from the form of the verb in the subordinate clause of its Ukrainian equivalent?

в) Робота з граматичним довідником.

Т: Read § 42 (стор. 147-148) of the Reference Grammar to know it. Using of Щ Reference Grammar finish the table. (HO2):                                              The Sequence of Tenses

He says (that) he

 1.  will translate the text tomorrow
 2.  translates such texts without a dictionary
 3.  ……………………………….the text now
 4.  has already translated the text
 5.  translated the text yesterday

He says (that) he

 1.  would translate the text the next day
 2.  translated such texts without a dictionary
 3.  was translating the text then
 4.  …………………………….the text
 5.  had translated the text the day before

  Key:   (3) is translating

(4) Had already translated.

2) Language work. Виконання вправи 12 (стор. 48).

Т: Look at the table of exercise 12 on the page 48 and make as many sentences as you can and translate them into Ukrainian.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання

Впр. 9с (стор. 47), вивчити слова та словосполучення.

Впр. 13 (стор. 48).

Т: Use the table "The sequence of Tenses" to help you (H02) and § 42 of the Reference Grammar.

Summarizing 2. Підбиття підсумків уроку.

T: What grammar have we learnt today?

Why is the form of the verb in the subordinate clause of the English sentence different from the form of the verb in the subordinate clause of its Ukrainian equivalent? 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2294. Формирование здоровой, полноценной, социально адаптированной личности 30.72 KB
  Целью воспитательной работы лицея и моей как мастера производственного обучения является: формирование полноценной, психически и физически здоровой, социально адаптированной личности, способной строить свою жизнь.
2295. Договор финансовой аренды (лизинга) 99 KB
  В Республике Беларусь лизинговые операции стали проводиться с 1991 г. Развитие лизинга шло по двум направлениям: внутреннему и международному. Большинство белорусских лизинговых компаний на сегодняшний день занимаются внутренним лизингом. Внутренние лизинговые операции проводятся в основном за счет кредитных ресурсов белорусских банков.
2296. Система Mathcad. Побудова графіків 60.82 KB
  Використання ранжованих змінних. Табулювання функцій та побудова їх графіків засобами MathCad. Побудова найпростіших діаграм. Приклади задання ранжованої змінної. Створити на вільному місці шаблон для графіка.
2297. Система Mathcad. Розв’язування задач оптимізації 92.14 KB
  Пошук екстремуму функції. Екстремум функції багатьох змінних. Локальний екстремум. Умовний екстремум. Приклад вирішення транспортної задачі в середовищі Mathcad. Зміна чисельного методу. Вікно діалогу Advanced Options.
2298. Математична обробка даних експерименту. Парна регресія 74.68 KB
  Постановка задачі. Парна регресія. Лінійна парна регресія. Лінеаризація деяких видів двопараметричних зв’язків. Метод найменших квадратів (МНК). Алгоритм МНК. Приклад розв’язування задачі в середовищі системи Mathcad.
2299. Теорія держави та права 139.5 KB
  Закони та підзаконні нормативно-правові акти, систематизації нормативно-правових актів. Предмет конституційного права. Фактична конституція. Адміністративне право України. Місцеве самоврядування в Україні. Політико-структурні елементи.
2300. Повышение долговечности бетона при проектировании и изготовлении конструкций 176.5 KB
  Основные правила проектирования. Ограничение содержания хлоридов в бетоне. Правила производства работ. Составляющие бетона. Приготовление, транспорт и укладка бетона. Дополнительная защита конструкций. Параметры долговечности и их контроль при изготовлении конструкций.
2301. Чисельне вирішення задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь І-го порядку 106.36 KB
  Основні типи рівнянь інженерної практики. Методи вирішення диференціальних рівнянь. Постановка задач для звичайних диференціальних рівнянь (ЗДР). Метод Ейлера. Модифіковані методи Ейлера та Ейлера-Коші. Метод Рунге-Кутта. Приклад вирішення задачі Коші для ЗДР І-го порядку в середовищі системи Mathcad.
2302. Програмування в Mathcad 76.51 KB
  Принцип програмування в Mathcad. Панель програмування. Локальний оператор присвоєння. Умовний оператор if. Організація обчислень з розгалуженнями. Алгоритми і програми циклічної структури. Оператор циклу з параметром. Оператор циклу з передумовою. Задачі обробки одновимірних та двовимірних масивів.