75578

Визначні та пам’ятні місця США

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

By the end of the lesson you should be ble: to recognize understnd nd operte lexicl mteril bout the Gret Lkes the most interesting plce of the US; to identify min ides nd detils from the text for reding...

Украинкский

2015-01-15

76.5 KB

3 чел.

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів

Урок 37

Тема: Наука і культура. Дозвілля. Science and Culture. Free Time.

Підтема: Визначні та пам'ятні місця США.

Мета: Активізувати у мові учнів лексичний матеріал теми «Визначні та пам'ятні місця США».

Практикувати учнів у читанні тексту з метою отримання загального уявлення (skimming) та максимально повного й точного розуміння усієї інформації, що в ньому міститься (scanning).

Обладнання: підручник, географічна карта США, "Match the pairs" (HO1), "Anagrams" (H02), "A strip story" (H03), "True or False" (HO4).

Хід уроку

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Warm-up 1. Пред'явлення теми

Today we are going to talk about some outstanding and interesting places of the USA.

By the end of the lesson you should be able:

to recognize, understand and operate lexical material about the Great Lakes the most interesting place of the USA;

to identify main ideas and details from the text for reading;

to participate in common conversational exchange on the topic of our today's lesson.

Warm-up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Game "The Whispers". Правила гри:

The teacher divides the class into two teams. S1 from Team A whispers an untrue statement into S2's ear. S2 reports the statement to the class then he/she whispers another statement into S3's ear. When a student can't report a statement or think of a new one the team loses its turn. The term who has more correct sentences is the winner.

Team A S1: (whispers) I'm going on holiday next week.

Team A S2: He said he was going on holiday the next week. (whispers) I have never eaten cheese.

Team A S : She said she have never eaten cheese. (whispers) I am 35 years old.

Team A S4: She said she is 35 years old.

Teacher:       No! Team A loses its turn.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Vocabulary Practice 1. Активізація лексичного матеріалу теми "Some outstanding and interesting places of the USA".

1) Practicing Pronunciation. Read the words, word-combinations and sentences in English. Виконання впр. 36а (стор. 52).

2) Translating. Cover the left side of the exercise and translate into English in 40 seconds. Виконання впр. 366 (crop. 52).

3) Matching. Перевірка знання ЛО. (HO1)

Match the pairs.

1. altitude

2. channel

3. swift

4.ledge

5. attraction

6. freshwater lake

7. power-station

8. to provide

9. to stand out

10. to throw

а) швидкий

b)атракціон

с) прісноводне

d) електростанція

є) канал

f) забезпечувати

g) виділятися

h) кидати

і) висота

j) уступ, край

Key: 1і; 2е; За; 4j; 5b; 6c; 7d; 8f; 9g; 10h.

4) Practicing vocabulary. Утворення речень.

T: Make your sentences using the words from (НО1).

5) Lexical Game. Скласти анаграму.

(НО2):

Anagrams

Make up the words given in jumbled letters. All of them are nouns.

aelk

wrtae

clhnane

gedel

eatlitdu

Key: lake, water, channel, leage, altitude.

6) Writing. Закінчити речення.
Finish the sentences.

  1.  There are more than 3 thousand...,
  2.  There are many hydro-electric power-station in...,
  3.  Lake Svityaz is the deepest freshwater...,
  4.  Lake Superior is...,

7) Production. A Strip Story. Скласти розповідь "Lakes in Ukraine".

T: Make the mixed stripes in logical order, read and tell the class what you know about lakes in Ukraine. Bnp. 43 (стор. 53).

Учитель розрізає текст на смужки та перемішує їх. Для групи з 4-х учнів пропонується 1 комплект речень, розміщених не в логічному порядку. 

Lakes in Ukraine

There are more than 3000 lakes in Ukraine.

The deepest freshwater lake in Ukraine is Lake Svityaz.

The deepest point of Lake Svityaz is 58,4 metres.

The total area of the deepest freshwater lake in Ukraine is 24,2 square kilometres.

Lake Svityaz is a beautiful place.

Lake Kagul is large and deep, too.

It is situated in Odessa region.

The total area of Lake Kagul is 10,3 square kilometres, its depth is seven metres.

There are some other lakes in Ukraine as Sasyk, Yalpuh, Kuhurlav, Juzske and others, but they are not as deep as Svityaz.

Reading 2. Пред'явлення тексту для читання "The Great Lakes", впр.   35 (стор. 51—52).

1) Pre-Reading Activities. Етап підготовки до читання тексту.
Т: a) What do you think?

Does water play an important place in the life of the people?

What is the largest freshwater lake in the world?

Is there any lake not far from your town or village? What do you know about it?

б) Read and pronounce correctly.

Lake Superior

Lake Erie

Lake Michigan

Lake Ontario

Lake Huron

Lake Ladoga

в) Find these lakes on the map of the USA. Which lakes do not lay on the territory of the USA?

2) While-Reading Activities. Етап читання тексту та виконання вправ під час читання.

а) Переглядове читання тексту з метою отримання загального уявлення про його
зміст
(skimming).

Т: Look through the text and try to answer the following questions. What lakes are called the Great Lakes? What are they used for?

б) Читання тексту з метою максимально повного та точного розуміння усієї інформації, що в ньому міститься та критичного її осмислення (scanning).

True or False.

 Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Erie and Lake Ontario are called the Great Lakes.

Lake Michigan is situated in Canada.

Any of these lakes aren't larger than Lake Ladoga.

Lake Ladoga is the largest lake in Europe.

Lake Ontario is the largest freshwater lake in the world.

Lake Erie and Lake Ontario are connected by the Niagara River.

The Niagara Falls is 50 metres high.

True

False

3) Post-Reading Activities. Контроль розуміння тексту та виконання післятекстових комунікативних вправ.

а) Т: Answer the questions of ex. 37, p. 52.

б) Т: Tell about the Great Lakes using the questions as a plan.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  1. Домашнє завдання

Впр. 36а (стор. 52), вивчити нові ЛО.

Впр. 43 (стор. 53).

Т: Tell the class what you know about lakes in Ukraine.

Summarizing   2. Підбиття підсумків уроку.

Т: What topics were we talking about today?

What facts about lakes in the USA and Ukraine impressed you most of all?

                                                                             


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21256. Облік інших операцій на сільськогосподарських підприємствах 279.5 KB
  За дебетом субрахунку 234 обліковуються всі витрати по виконанню робіт та послугу розрізі типової номенклатури статей. За дебетом рахунку відображаються прямі матеріальні трудові та інші прямі витрати а також загально виробничі витрати за кредитом списання собівартості виготовлених виробів вартість послуг на ремонти техогляди та ін. Усі витрати по капітальному та поточному ремонтах основних засобів по виготовленню запасних частин та інших роботах що виконують майстерні обліковуються за статтями: 1 витрати на оплату праці 2 паливо і...
21257. Загальна характеристика автотранспортних підприємств. Облік рухомого складу транспортних засобів 486.5 KB
  Послуги пасажирського автомобільного транспорту поділяють на послуги з перевезення пасажирів автобусами в таксі та легкових автомобілях на замовлення. Таксі легковий автомобіль обладнаний розпізнавальним ліхтарем оранжевого кольору який встановлюється на даху автомобіля діючим таксометром сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом розташованим у верхньому правому кутку лобового скла і який має нанесені композиції з квадратів розташованих у шаховому порядку на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків призначений для...
21258. Облік запасів в автотранспортних підприємствах 245.5 KB
  Облік паливномастильних матеріалів Облік наявності й руху палива яке купується для експлуатації транспортних засобів ведеться на субрахунку 203 Паливо рахунку 20 Виробничі запаси . Відображення в обліку операцій з придбання паливномастильних матеріалів залежить від способу їх придбання. Підприємства отримують паливномастильні матеріали за укладеними договорами з автозаправними станціями АЗС за безготівковим розрахунком та за готівку зі складів або на АЗС. Облік паливномастильних матеріалів проводиться працівниками комірниками з...
21259. Облік реалізації послуг в автотранспортних підприємствах 357 KB
  Облік реалізації послуг в автотранспортних підприємствах 11. Облік надання послуг з вантажних перевезень Порядок перевезення вантажів автотранспортом в Україні регламентується Законом Про автотранспорт та Правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 14. Третій примірник що є підставою для розрахунків за виконання транспортних послуг перевізник надсилає замовнику автотранспорту для оплати за перевезення; четвертий примірник додається до подорожнього листа і є...
21260. Основи побудови обліку у будівельних підприємствах 191.5 KB
  З економічної точки зору для галузі будівництва можна виділити ряд особливостей які вливають на організацію аналітичного й синтетичного обліку: термін операційного циклу період будівництва може продовжуватися декілька звітних періодів; індивідуальний характер кожного об'єкта будівництва; мають місце великі залишки незавершеного виробництва зза довгого робочого періоду й одночасного ведення робіт на великій кількості об'єктів; обєкт будівництва знаходиться не за місцем розташування виконавця будівельномонтажних робіт БМР а на окремій...
21261. Облік у підрядчика. Облік у забудовника 597 KB
  Відображено витрати на транспортування у складі первісної вартості запасів 1000 20 22 631 685 4. Відображено витрати на транспортування у складі первісної вартості запасів 1000 20 22 631 685 8. Списано на загальновиробничі витрати нестачу запасів у межах норм природного збитку 7230 23 201 5. Списано на фінансові результати витрати 3259751195210 959 793 947 13.
21262. Особливості обліку на сільськогосподарських підприємствах 213 KB
  У цих умовах особливого значення набуває облік за допомогою якого забезпечується збереження сільськогосподарської власності і продукції правильне використання насінь кормів пального машин дотримання госпрозрахунку і підвищення рентабельності господарства. Виробництво продукції сільського господарства має тільки свої йому властиві особливості обліку. Це дозволяє точно обчислити собівартість продукції зерна кормів та іншої продукції сільського господарства. Тому фактичну собівартість продукції рослинництва обчислюють не щомісяця а лише...
21263. АУДИТ АКТИВІВ, ПАСИВІВ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 213 KB
  АУДИТ СТАНУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 5. Таки комплекси виділяють відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку тобто девять розділів та позабалансові рахунки; окремо бажано виділити Розрахунки з оплати праці. Запаси Аналітичний облік руху матеріальних цінностей на складах підприємства Документи по списанню матеріальних цінностей на витрати виробництва Документи по списанню нестач втрат та розкрадань матеріальних цінностей Облік МБП у запасі та експлуатації Зведений облік матеріальних цінностей Матеріали...
21264. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ 55.5 KB
  Аудиторський висновок про бухгалтерську звітність економічного субєкта містить думку аудиторської фірми про достовірність цієї звітності яке має висловлювати оцінку аудиторської фірми відповідності у всіх суттєвих аспектах бухгалтерської звітності Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Аудиторський висновок це лаконічний опис виявлених порушень помилок відхилень з оцінкою стану бухгалтерського обліку достовірності звітності та законності господарських операцій. Згідно з Законом України Про...