75721

Организация и проведение внепланового и целевого инструктажа

Доклад

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Организация и проведение внепланового и целевого инструктажа Внеплановый инструктаж проводят: При введении в действие новых или пересмотренных стандартов правил инструкций по охране труда; При вводе нового или изменении технологического процесса оборудования подвижного состава приспособлений инструмента и других факторов влияющих на безопасность труда; При нарушении работниками требований безопасности труда которые могут привести или привели к травме аварии крушению взрыву пожару и др. ЧП на данном предприятии; По...

Русский

2015-01-24

14.71 KB

0 чел.

41. Организация и проведение внепланового и целевого инструктажа

-         Внеплановый инструктаж проводят:

-При введении в действие новых или пересмотренных стандартов, правил, инструкций по охране труда;

-При вводе нового или изменении технологического процесса, оборудования, подвижного состава, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда;

-При нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, крушению, взрыву, пожару и др. ЧП на данном предприятии;

-По требованию органов государственного и ведомственного надзора;

-При перерыве в работе более, чем на 60 календарных дней, а для лиц, связанных с движением поездов и другими работами, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности труда - более, чем на 30 календарных дней.

-При поступлении на предприятие от вышестоящих  предприятий и структурных подразделений ОАО «РЖД» телеграмм, приказов, указаний о травмах, авариях и др. ЧП, происшедших на других предприятиях.

           Внеплановый инструктаж проводят не позднее 3–х  суток после имевшего место нарушения требований безопасности труда или получения информации о несчастных случаях  на других предприятиях. Инструктаж, связанный с изменениями технологических процессов или вводом в эксплуатацию нового оборудования , проводят до начала работы в изменившихся условиях.

 Целевой инструктаж проводят:

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности работника (погрузочно-разгрузочные работы, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха, участка и т.д.);

-                     при ликвидации последствий аварий, крушений, катастроф, снежных заносов, паводков и других стихийных бедствий;

-                     при проведении в структурном подразделении массовых мероприятий;

-                     при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие аналогичные документы;

-         при изменении  метеорологических условий (туман, снегопад, гроза, ураган) для работников, постоянно выполняющих работы на ж.д. путях и вблизи поездов. Этот вид проводят мастера, бригадиры, старшие по смене в виде инструктажа кратких конкретных указаний о мерах безопасности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61144. НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 159.56 KB
  Поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення; сформувати поняття про неозначено-особове речення, способи вираження в ньому головного члена; розвивати творчі вміння аналізувати, трансформувати й конструювати неозначено-особові речення, у яких головний член має різні способи морфологічного вираження
61145. Мінойська та Ахейська палацова цивілізація 69 KB
  Очікувані результати: Після цього уроку учні зможуть: називати розквіту Критської цивілізації час відкриття археологами Критської цивілізації; основні грецькі міфи Критського циклу їхніх героїв основні заняття греків характерні риси Критської цивілізації...
61146. УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 49.5 KB
  Внутрішньопредметні звязки: Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів у формі односкладних узагальненоособових речень. Текст риторичний аспект: використання односкладних узагальненоособових речень у текстах художнього й публіцистичного стилів.
61147. Сімейне право. Житлове право 77.83 KB
  Ознайомити учнів із структурою й джерелами сімейного та житлового права, визначити роль цих галузей у системі права України; розвивати навички учнів аналізувати поняття, працювати з джерелами інформації, аналізувати життєві ситуації з позицій права, формувати правову компетентність школярів як учасників сімейних та житлових правовідносин.
61148. Земельне право 107.5 KB
  Очікувані результати Після опрацювання теми учні зможуть: дати визначення земельного права і назвати його основні джерела; назвати види земель в Україні форми та субєкти права власності на землю і навести приклади...
61149. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ (НА ОСНОВІ ПРОСЛУХАНИХ РАДІО- І ТЕЛЕПЕРЕДАЧ) 42.5 KB
  Дібрати заголовок до тексту переказу. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю на основі переглянутої телепередачі Переказати стисло одну з переглянутих телепередач каналу 11 використавши поданий початок.
61150. Греція вXI—VI ст. до н. е 67.5 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час Гомерівського періоду в історії Греції великої грецької колонізації; показувати на карті напрями грецької колонізації; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: колонія метрополія...
61151. БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 228 KB
  Внутрішньопредметні звязки: Культура мовлення і стилістика: речення двоскладні й односкладні безособові як синтаксичні синоніми. Текст риторичний аспект: безособові речення як виражальний засіб у художніх творах.
61152. Давня Спарта 58 KB
  Ознайомити учнів з особливостями державного устрою Спарти удосконалити навички порівняння однотипних явищ установлення причинно-наслідкових звязків формувати вміння висловлювати власну думку.