75748

Условия поражения человека электрическим током

Доклад

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Условия поражения человека электрическим током Возникновение электро-травмы в результате воздействия электрического тока и электрической дуги может быть связано: с однофазным однополюсным прикосновением не изолированного от земли основания человека к неизолированным токоведущим частям электроустановок находящихся под напряжением...

Русский

2015-01-24

14.92 KB

1 чел.

68. Условия поражения человека электрическим током

Возникновение электротравмы в результате воздействия электрического тока и электрической дуги может быть связано:

- с однофазным (однополюсным) прикосновением не изолированного от земли (основания) человека к неизолированным токоведущим частям электроустановок, находящихся под напряжением;

- одновременным прикосновением человека к двум токоведущим неизолированным частям (фазам, полюсам) электроустановок, находящихся под напряжением;

- приближением на опасное расстояние человека, не изолированного от земли (основания) к токоведущим, не защищенным изоляцией электроустановкам, находящимся под напряжением;

- прикосновением человека, не изолированного от земли (основания), к металлическим корпусам (корпусу) электрооборудования, оказавшегося под напряжением;

- включением человека, находящегося в зоне растекания тока замыкания на землю, на «напряжение шага»;

- действием электрической дуги;

- освобождением человека, находящегося под напряжением;

- действием атмосферного электричества при грозовых разрядах.

Тяжесть электротравмы зависит от тока, протекающего через тело человека, частоты тока, физиологического состояния организма, продолжительности воздействия тока, пути тока в организме и производственных условий. Внешним проявлением электротравмы могут быть ожоги, электрические знаки на кожном покрове, металлизация поверхности кожи человека.

Опасность поражения электрическим током зависит от прикосновения человека к сети.

Прикосновение человека к трехпроводной сети может быть однофазное (однополюсное) и двухфазное (двухполюсное). Наибольшее число случаев поражения электрическим током приходится на однофазное прикосновение.

При двухфазном прикосновении значение поражающего тока зависит от напряжения в сети и сопротивления человека, поэтому в данном анализе оно не рассматривается.

Однофазное прикосновение рассматривается как неполное замыкание на землю, причем величина тока, проходящего через человека в трехфазной сети, зависит от режима нейтрали источника питания (трансформатора или генератора). Ток, прошедший через человека прикоснувшегося к заземленному оборудованию, оказавшемуся под напряжением, или попавшего под шаговое напряжение, зависит от тока замыкания на землю. Этот ток в свою очередь зависит от тех же параметров сети, что и ток, проходящий через человека, прикоснувшегося к одной из фаз, и, прежде всего, от режима нейтрали.

Ток, проходящий через человека при прикосновении к заземленным токоведущим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции, зависит от расстояния между точкой, на которой стоит человек, и заземлителем. Если человек при прикосновении стоит над заземлителем, напряжение прикосновения и ток, проходящий через человека, равны нулю, так как потенциалы рук и ног одинаковы и равны потенциалу находящегося под напряжением корпуса. По мере удаления от заземлителя напряжение прикосновения возрастает, и у наиболее удаленного от заземлителя заземленного объекта оно равно напряжению относительно земли, потому что человек стоит на земле и потенциал его ног равен нулю.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65411. УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ТА ЧАСОМ У ПРОЕКТАХ З ТЕХНОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ (СТОСОВНО ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ) 434.5 KB
  Складність управління проектами збирання виникає через ймовірнісний характер природних процесів якісного перетворення льонудовгунця зумовлений нестабільним станом зовнішнього проектного середовища. З огляду на це дослідження та обґрунтування систем управління...
65412. Геомеханічне обґрунтування тривалої стійкості запобіжних ціликів між транспортними тунелями 220.5 KB
  Основна ідея досліджень полягає у геомеханічному обґрунтуванні інтегрального значення коефіцієнтy запасу міцності стрічкових запобіжних ціликів на основі аналізу і співставлення діючого і граничного напружених станів з урахуванням реологічних явищ...
65413. СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОГРАДАРСТВА І ПЛОДІВНИЦТВА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 235.5 KB
  Географічне положення Автономної Республіки Крим є одним з чинників що формують інвестиційну привабливість для вкладення в інноваційну діяльність різних галузей що в свою чергу вимагає розробки довготривалої стратегії інноваційного розвитку на основі створення...
65414. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 203 KB
  Актуальність дослідженої теми пояснюється тим що характеристика адміністративних правопорушень у сфері трудових правовідносин має важливе значення для запровадження механізму протидії їм а також розроблення пропозицій...
65415. Робота утримувальної протизсувної споруди у вигляді паль-шпонок 1.85 MB
  Для досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання: систематизувати й узагальнити наявні дані за регіональними особливостями конструкцій пальових ПС методами їх розрахунку як у зсувній товщі так і в закладанні в стійких незміщуваних ґрунтах Криму...
65416. Конструктивно-технологічні рішення відновлення несучої здатності пошкоджених панелей обшивки літака шляхом приформування композитної накладки 5.08 MB
  Результати досліджень провідних світових організацій довели що в цих випадках раціональним методом ремонтубільшості технологічних та експлуатаційних дефектів є приформування ремонтної накладки з полімерного композиційного матеріалу ПКМ.
65417. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ТРАНСПОРТІ 238.5 KB
  Термін виконання цих послуг суттєво впливає на вартість кінцевого продукту і значно залежить від інформаційного забезпечення усіх процесів які відбуваються на промисловому транспорті при формуванні чи розпилу вантажопотоків починаючи...
65418. ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД МІКРОМІЦЕТІВ 3.36 MB
  Вода завжди вважалася джерелом розповсюдження ряду збудників небезпечних захворювань. Кількість таких захворювань, які передаються водним шляхом, катастрофічно збільшується. Погіршення якості води в джерелах водопостачання призводить до зниження санітарно-гігієнічних показників питної води...
65419. РОЗВИТОК ЗЕМСЬКОЇ ОСВІТИ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) 214.5 KB
  Роботу виконано на кафедрі педагогіки імені Богдана Ступарика Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Міністерство освіти і науки України. У період модернізації національної системи освіти шляхом створення...