75748

Условия поражения человека электрическим током

Доклад

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Условия поражения человека электрическим током Возникновение электро-травмы в результате воздействия электрического тока и электрической дуги может быть связано: с однофазным однополюсным прикосновением не изолированного от земли основания человека к неизолированным токоведущим частям электроустановок находящихся под напряжением...

Русский

2015-01-24

14.92 KB

1 чел.

68. Условия поражения человека электрическим током

Возникновение электротравмы в результате воздействия электрического тока и электрической дуги может быть связано:

- с однофазным (однополюсным) прикосновением не изолированного от земли (основания) человека к неизолированным токоведущим частям электроустановок, находящихся под напряжением;

- одновременным прикосновением человека к двум токоведущим неизолированным частям (фазам, полюсам) электроустановок, находящихся под напряжением;

- приближением на опасное расстояние человека, не изолированного от земли (основания) к токоведущим, не защищенным изоляцией электроустановкам, находящимся под напряжением;

- прикосновением человека, не изолированного от земли (основания), к металлическим корпусам (корпусу) электрооборудования, оказавшегося под напряжением;

- включением человека, находящегося в зоне растекания тока замыкания на землю, на «напряжение шага»;

- действием электрической дуги;

- освобождением человека, находящегося под напряжением;

- действием атмосферного электричества при грозовых разрядах.

Тяжесть электротравмы зависит от тока, протекающего через тело человека, частоты тока, физиологического состояния организма, продолжительности воздействия тока, пути тока в организме и производственных условий. Внешним проявлением электротравмы могут быть ожоги, электрические знаки на кожном покрове, металлизация поверхности кожи человека.

Опасность поражения электрическим током зависит от прикосновения человека к сети.

Прикосновение человека к трехпроводной сети может быть однофазное (однополюсное) и двухфазное (двухполюсное). Наибольшее число случаев поражения электрическим током приходится на однофазное прикосновение.

При двухфазном прикосновении значение поражающего тока зависит от напряжения в сети и сопротивления человека, поэтому в данном анализе оно не рассматривается.

Однофазное прикосновение рассматривается как неполное замыкание на землю, причем величина тока, проходящего через человека в трехфазной сети, зависит от режима нейтрали источника питания (трансформатора или генератора). Ток, прошедший через человека прикоснувшегося к заземленному оборудованию, оказавшемуся под напряжением, или попавшего под шаговое напряжение, зависит от тока замыкания на землю. Этот ток в свою очередь зависит от тех же параметров сети, что и ток, проходящий через человека, прикоснувшегося к одной из фаз, и, прежде всего, от режима нейтрали.

Ток, проходящий через человека при прикосновении к заземленным токоведущим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции, зависит от расстояния между точкой, на которой стоит человек, и заземлителем. Если человек при прикосновении стоит над заземлителем, напряжение прикосновения и ток, проходящий через человека, равны нулю, так как потенциалы рук и ног одинаковы и равны потенциалу находящегося под напряжением корпуса. По мере удаления от заземлителя напряжение прикосновения возрастает, и у наиболее удаленного от заземлителя заземленного объекта оно равно напряжению относительно земли, потому что человек стоит на земле и потенциал его ног равен нулю.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48978. Автоматизація процесу сушіння деревини 270 KB
  Сушіння матеріалів є енергоємким процесом звязаним зі значною витратою палива пару а також електроенергії а отже використання високоточної автоматики дозволить значно скоротити термін сушіння та знизити енергетичні затрати. Також поширеним є сушіння круглих лісоматеріалів деталі опор ліній електропередачі зв'язки будівельні деталі. На даний час проблема автоматизації сушіння деревини вирішувалась шляхом використання застарілих як морально так і в фізичному плані приладів.
48979. Проектування бази даних готельного комплексу 334 KB
  Тема роботи: Проектування бази даних готельного комплексу Необхідно: спроектувати й реалізувати реляційну базу даних для централізованого зберігання інформації з метою полегшення і систематизації даних замовлень клієнтів. Моделювання реляційної бази даних.
48980. Методи прогнозування основних параметрів діяльності організації та їх ефективного застосування на прикладі ГК «Хлібодар» 279.5 KB
  Центральні поняття дослідження прогнозування основних параметрів діяльності організації. Сучасні наукові підходи до розуміння прогнозування основних Параметрів діяльності організації ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Прогнозування в системі стратегічного менеджменту підприємства.
48982. Економічна ефективність виробництва ріпаку і шляхи її підвищення 320.5 KB
  Романенка Курсова робота Економічна ефективність виробництва ріпаку і шляхи її підвищення Студент відділення Економіка підприємства Наукові основи підвищення економічної ефективності виробництва ріпаку. Показники економічної ефективності виробництва ріпаку та методика їх визначення. Рівень виробництва ріпаку та його економічна ефективність.
48983. Проект установки для наплавлення 844.5 KB
  ВИБІР СПОСОБУ НАПЛАВЛЕННЯ РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПРИСТРОЇВ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАПЛАВЛЕННЯ Наплавлення – це процес нанесення за допомогою зварювання шару металу на поверхню виробу. Шляхом наплавлення можна отримати вироби зі зносостійкими жароміцними антифрикційними властивостями.
48984. Розрахунок структури симетричних стаціонарних електромагнітних полів 146 KB
  Симетричне тіло радіуса R перебуває в однорідному зовнішньому електричному полі E0, що перпендикулярне до його осі. Задано матеріальні характеристики навколишнього середовища. Одержати аналітичні вирази для потенціалів й і для полів Ei й Ee відповідно всередині та поза тілом.