75759

Пожарная сигнализация, ее виды

Доклад

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Пожарная связь и сигнализация играют важную роль в мероприятиях для предупреждения пожаров способствуют своевременному их обнаружению и вызову пожарных подразделений к месту возникшего пожара а также обеспечивают управление и оперативное руководство работами на пожаре. Пожарную связь можно подразделить на связь извещения своевременный прием вызовов на пожары диспетчерскую связь управление силами и средствами для тушения пожаров и связь на пожаре руководство пожарными подразделениями. Наиболее надежное и быстродействующее средство...

Русский

2015-01-24

12.36 KB

8 чел.

79. Пожарная сигнализация, ее виды.

Пожарная связь и сигнализация играют важную роль в мероприятиях для предупреждения пожаров, способствуют своевременному их обнаружению и вызову пожарных подразделений к месту возникшего пожара, а также обеспечивают управление и оперативное руководство работами на пожаре. Пожарную связь можно подразделить на связь извещения (своевременный прием вызовов на пожары), диспетчерскую связь (управление силами и средствами для тушения пожаров) и связь на пожаре (руководство пожарными подразделениями).

Наиболее надежное и быстродействующее средство связи для вызова пожарной команды — электрическая пожарная сигнализация, состоящая из следующих основных частей: извещателей, установленных в производственных зданиях или на территории промышленного предприятия, предназначенных для подачи сигналов о пожаре; приемной станции с приемными аппаратами, обеспечивающими прием сигналов о пожаре и фиксирующими эти сигналы. Системы автоматической сигнализации без участия людей передают сообщение о пожаре и месте его возникновения, а в отдельных случаях также автоматически включают стационарные установки тушения пожаров.

По реагированию автоматические пожарные извещатели делятся на тепловые, дымовые, световые и комбинированные.

Пожарные сигнализационные установки и станции включают в себя:

- сигнализационная дымовая пожарная установка СДПУ-1 предназначена для обнаружения дыма, подачи световых и звуковых сигналов, а также управления внешними цепями автоматических устройств тушения пожара.

- сигнализационная комплексная установка СКПУ-1 предназначена для обнаружения дыма, тепла, открытого пламени, определения места загорания и сигнализирования о пожаре световыми и звуковыми сигналами. Кроме того, при помощи установки можно управлять внешними цепями автоматических устройств тушения пожара.

Приемно-контрольный пульт пожарной сигнализации предназначен для централизованного приема сигналов от пожарных извещателей.

- радиоизотопная установка РУОП-1 предназначена для обнаружения мест загорания методом регистрации дыма в окружающей среде, а также для контроля за шлейфом блокировки, в который включаются любые датчики, замыкающие или размыкающие цепь шлейфа.

- система сигнализации о пожаре (ССП). Система пожарной сигнализации предназначена для подачи светового (звукового) сигнала о возникновении пожара и полуавтоматического или автоматического включения стационарных установок тушения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55674. Натхненна спадщина. З історії розвитку культури м.Сміли Черкаської області 291 KB
  Факти такі. У 19 ст. в містечку існувало дві типографії, в одній із них 1885 року граф Олександр Олексійович Бобринський надрукував своє генеалогічне дерево. 1895 року почала діяти публічна бібліотека при Смілянському народному училищі. На ці ж роки припадає розквіт театру Бобринських.
55675. Використання міжпредметних зв’язків, як один із за 251.5 KB
  Специфіка викладання іноземної мови відкриває широкі можливості у використанні міжпредметних зв’язків з метою підвищення зацікавленості учнів до вивчення іноземної мови. Коли учні вчать іноземну мову, вони мимохідь знайомляться з новою для них країною, з її культурою, історією, літературою, новим способом життя.
55676. Розробка системи уроків геометрії у 9 класі профільної школи з теми: «Геометричні перетворення» 275.5 KB
  При вивченні цієї теми розглядаються деякі конкретні приклади перетворення фігур а також загальне питання руху. Перетворення геометрії є основою для введення подібності фігур. Поняття про перетворення фігур...
55677. Методи накладання покривних (бинтової, косинкової, пращоподібної і пластирної) пов’язок і давлючої бинтової пов’язки 188 KB
  Мета: дати поняття про загальні вимоги щодо накладання покривних пов’язок: бинтової косинкової пращоподібної пластирної та пояснити правила накладання давлючої бинтової пов’язки...
55678. Методи групової роботи при вивченні математики 169 KB
  Групові форми навчання основні відомості та загальні рекомендації Групова форма навчання – це така форма організації навчальних занять за якої певній групі студентів ставиться єдине навчальне завдання для розв’язання якого потрібне об’єднання...
55679. ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ОПРАЦЮВАННЯ СТАТЕЙ ПІДРУЧНИКА 116.5 KB
  Завдяки сучасним змінам в освітній системі держави стало актуальним звернення педагогів до проблем застосування активних та інтерактивних методів навчання. Завдяки чисельним публікаціям і системі додаткової освіти у свідомості людей поступово формується думка...
55680. Організація проектної діяльності на уроках біології 307.5 KB
  У ході здійснення проекту школярі навчаються надавати допомогу своїм товаришам по роботі в них формується вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі виробляється обов’язковість і відповідальність.
55681. Даючи знання – не відбирай здоров'я! 428.5 KB
  Організація оздоровчофізкультурної діяльності учнів на уроках та в позаурочний час значною мірою зумовлюється потребами суспільства. Мета якої підвищення фізичної підготовленості учнів засобами сучасних фізкультурнооздоровчих систем формування основи...