75763

Понятие опасных и вредных производственных факторов

Доклад

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Понятие опасных и вредных производственных факторов По степени и характеру действия на организм все факторы условно делят на вредные и опасные. К вредным относятся такие факторы которые становятся в определенных условиях причиной заболеваний или снижения работоспособности. Опасными называют такие факторы которые приводят в определенных условиях к травматическим повреждениям или внезапным и резким нарушениям здоровья. И опасные и вредные факторы могут быть естественного или природного и антропогенного характера т.

Русский

2015-01-24

42.64 KB

1 чел.

4.  Понятие опасных и вредных производственных факторов

По степени и характеру действия на организм все факторы условно делят на вредные и опасные.

К вредным относятся такие факторы, которые становятся в определенных условиях причиной заболеваний или снижения работоспособности. При этом имеется в виду снижение работоспособности, исчезающее после отдыха или перерыва в активной деятельности.

Опасными называют такие факторы, которые приводят в определенных условиях к травматическим повреждениям или внезапным и резким нарушениям здоровья.

И опасные и вредные факторы могут быть естественного или природного и антропогенного характера, т.е. создаваемые человеком.

И естественные и антропогенные  факторы могут быть физическими, химическими, биологическими, и психофизическими.

Химические факторы:

Естественные: химические вещества поступающие в организм человека с воздухом, водой, пищей. (аминокислоты, витамины, белки, жиры, углеводы, микроэлементы).

Антропогенные: поступление веществ с различных предприятий и транспорта. Например химическое оружие.

Физические факторы:

Естественные: все климатические показатели: температура воздуха, влажность, скорость движения ветра, атмосферное давление, солнечная радиация.

Антропогенные: различные виды энергии генерируемые человеком: ионизирующее излучение, электрический ток, шумы, вибрация, искусственное освещение, оружие массового поражения.

Биологические факторы:

Естественные: микроорганизмы: бактерии, вирусы, грибки.

Антропогенные: биологические средства зашиты растений, выбросы предприятий пищевой промышленности, ферм, предприятий по производству белков, сывороток, вакцин, биологическое оружие.

Психофизические факторы:

По характеру их действия на организм человека их делят на физические перегрузки, статические и динамические и на нервно-психологические перегрузки. Прежде всего, умственное перенапряжение, монотонность труда и эмоциональные перегрузки.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6413. Правоохоронна та правозахисна діяльність органів суду та прокуратури 135.5 KB
  Правоохоронна та правозахисна діяльність органів суду та прокуратури. Правоохоронна та правозахисна діяльність суду. Правоохоронна та правозахисна діяльність прокуратури. Прокурорський нагляд і судовий контроль на стадії досудового слі...
6414. Характер змісту і властивості процесу управління 633.17 KB
  Характер змісту і властивості процесу управління Основні складові частини організації. Характер змісту і властивості процесу управління. Еволюція способів координації і їхній вплив на тип організації. Основні складові частини організації Якщ...
6415. Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності 82.35 KB
  Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності. Економічна система: її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили та їх структура. Типи та еволюція економічних систем. Економічні моделі. Формаційний та цивілізацій...
6416. Аналіз поведінки споживача 117 KB
  Аналіз поведінки споживача План: Бюджетна лінія: рівняння і графічна побудова. Криві байдужості та бюджетні лінії. Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна та графічна. Зміна оптимального стану споживача в результаті змін...
6417. Електоральні соціологічні дослідження як невід’ємна складова політичного маркетингу 136.5 KB
  Електоральні соціологічні дослідження як невід'ємна складова політичного маркетингу Передумови існування політичного ринку. Етапи політичного маркетингу. Суб'єкти політичного маркетингу. Характеристики основних структурних елементів політи...
6418. Бібліотека вищого навчального закладу і правила користування її фондами 60 KB
  Бібліотека вищого навчального закладу і правила користування її фондами. Загальні відомості про бібліотеку вищого навчального закладу. Бібліотека -(від грец. biblion - книга, theke - склад ) - заклад, який організує...
6419. Часи англійських дієслів та способи їх вживання. Конспект лекцій 1007.5 KB
  Лекція № 1 Тема: Часи англійського дієслова - thePresentContinuousTense. Мета: Ознайомити з новою ГС - PresentContinuous. Навчити утворювати стверджувальні, питальні, заперечні речення в PresentContinuousта вживат...
6420. Основи охорони праці. Курс лекцій 865 KB
  Лекція № 1 Тема лекції: Теоретичні основи охорони праці План лекції: Місце охорони праці в комплексі забезпечення безпеки життєдіяльності. Предмет, структура, мета дисципліни Основи охорони праці. Основні напрямки формуванн...
6421. Історія України. Опорний конспект лекцій 1.59 MB
  Немало проблем, які має розв’язати наше суспільство зараз та у найближчі роки, мають своє коріння у минулому: далекому чи недавньому. Попередні покоління накопичили колосальний історичний досвід, ігнорування якого вкрай небезпечне. Пізнання цього досвіду – одне з практичних завдань історичної науки.